Di?n ?n TOTHA

  Di?n ?n TOTHA > TOTHA > Chia se? kinh nghi?m cu?a ca?c ho?c vin TOTHA

 
04-05-2012, 12:24 PM   #1
ndthanh
Junior Member
 
: Jun 2011
: 6
Thử thách là chuyện nhỏ

Lấy bệnh khổ làm thuốc thần
Lấy hoạn nạn làm giải thoát
Lấy khúc mắc làm niềm vui
Lấy ma quân làm bạn đạo
Lấy khó khăn làm thích thú
Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ
Lấy người chống đối làm nơi giao du
Coi sự thi ân như đôi dép bỏ
Lấy sự xả lợi làm vinh hoa
Lấy oan ức làm cửa ngỏ đạo hạnh.
 

« | »- -