Thân gởi tất cả các thành viên gia đình Totha gần xa hình ảnh chuyến đi thực tế của học viên gia đình totha khóa II tại vùng Châu Đốc - An Giang. Chuyến đi nhằm giúp cho các học viên có điều kiện thực hành cảm nhận năng lượng, tiếp xúc, trãi nghiệm và chiêm nghiệm lại những kiến thức mình đã học.
http://www.youtube.com/watch?v=G8-5G...ature=youtu.be