Th?i ?i?m ny l chnh v? c?a rau mu?ng, nh?ng c?ng c?n ph?i c kho?ng th?i gian ba tu?n m?i cho thu ho?ch ???c. Tuy nhin ch? c?n phun thu?c kch thch (tr? gi 15.000 ??ng/l? d?ng dung d?ch, 8.000 ??ng/gi d?ng b?t) th 3-4 ngy sau l c rau ?em bn.

Cc lo?i thu?c kch thch tr? gi 15.000 ??ng/l? d?ng dung d?ch, 8.000 ??ng/gi d?ng b?t
Th?i ti?t n?ng nng, nn ? m?t s? ch? ? H N?i nh? C?u Gi?y, Ngh?a Tn, D?ch V?ng rau mu?ng tiu th? r?t nhanh. Tuy nhin, nh?ng m? rau mu?ng xanh m?n m?n, ng?n di m?p, kh c th? tm ???c nh?ng chi?c l vng, l b? mng do su ?n ?ang ???c by bn li?u c trnh ???c ?n ph?i rau dng thu?c kch thch(?!) ?? tm hi?u thm v? v?n ?? ny, phng vin ? tm ??n x Xun ??nh (huy?n T? Lim) n?i chuyn tr?ng rau cung c?p cho cc ch? ? vng T? Lim v vi ch? ? n?i thnh.
5 gi? chi?u, n?ng v?n chi chang, trn cnh ??ng rau xanh non, t??i t?t ? cu?i lng, m?i ng??i t?t b?t, nh?n nh?p phun thu?c, bn phn ??m, bn tro v thu ho?ch rau. M?t ph? n? b?t kh?u trang kn mt phun thu?c vo ru?ng rau v?n cn ng?n, thn rau c?n v gi. Kho?ng 10 pht sau th?y thu?c trong bnh v?n ch?a h?t, ng??i ny phun l?i m?t l??t n?a.
Theo tm hi?u, n?u khng phun thu?c th ch? m?y ngy l su ?n h?t l, th?i ?i?m phun thu?c t?t nh?t l chi?u t?i mt tr?i, thu?c ng?m nhanh cho hi?u qu? cao v ?? t?n thu?c. Cn c lo?i thu?c kch thch khng ch? gip rau l?n nhanh m cn lm cho l bng m??t, t??i lu, m?m c?ng, b?t m?t ng??i mua. C?ng v l do s? rau x?u m, dn bun ch, ??a ra ch? c?ng khng d? bn, nn nhi?u ng??i ? ph?i lm theo cch ny.
???c bi?t, thu?c kch thch v m?t lo?i thu?c dng ?? di?t l vng, ch?ng su ?n l c?ng d? mua. N?u khng phun thu?c kch thch th m?t v? rau may ra thu ho?ch ???c kho?ng 4 l?n, li ch?ng l bao. Nh?ng ch? c?n b? ra 15.000 ??ng (thu?c d?ng dung d?ch ??ng trong l?) ho?c 8.000 ??ng (d?ng b?t ??ng trong gi) mua thu?c kch thch v? phun th ch? 2 ngy l?i ???c hi m?t l?n. M rau nhn l?i ngon m?t, bn r?t ch?y hng. Trung bnh m?i ngy c gia ?nh ki?m ???c kho?ng 150.000-200.000 ??ng t? 1 so rau mu?ng
Theo quy ??nh, rau sau khi phun thu?c su t? 10 15 ngy m?i thu ho?ch, lc ? d? l??ng thu?c b?o v? th?c v?t trong rau ch? cn t, khng ?nh h??ng ??n s?c kh?e ng??i s? d?ng. Nh?ng theo ti?t l? c?a ng??i tr?ng rau trn th ch? 2 3 ngy sau khi phun thu?c l m?i ng??i ? c th? hi rau mang bn, mi?n sao l?i nhu?n cng nhi?u cng t?t.
M?i chi?u, rau mu?ng ???c thu ho?ch b m?, x?p thnh t?ng ??ng r?i chuy?n vo thnh ph?. Nh?ng ng??i tr?ng rau ? Xun ??nh th??ng tr?ng ring ho?c tr? ring ra m?t kho?nh lc phun thu?c ?? dng ring v bn cho nh?ng ng??i trong lng, ch? khng bao gi? ?n lo?i rau nhn r?t ngon m?t v h?p d?n m c?ng do chnh h? tr?ng.

Theo Nguy?n Thu
Lao ??ng