Ch? Nguy?n Th? Thu H 35 tu?i, nhn vin k? ton, g?n ?y th??ng ph?i ch?ng ch?i v?i nh?ng c?n chng m?t km bu?n nn d? d?i c?a r?i lo?n ti?n ?nh. Ch? cng lo l?ng khi bi?t r?i lo?n ti?n ?nh do thi?u mu no c nguy c? ??t qu? cao.
Gi? ?y ti m?t ?n m?t ng? v th??ng xuyn b? nh?ng c?n chng m?t v bu?n nn hnh h?, g?p th?i ?i?m chuy?n ma b?nh l?i cng n?ng h?n, ch? H cho bi?t.

R?i lo?n ti?n ?nh ngy cng ph? bi?n do mi tr??ng s?ng nhi?m, th?i ti?t kh?c nghi?t, th?c ph?m nhi?m ??c, tm l c?ng th?ng... L?a tu?i trung nin, lo nin, ph? n? ti?n mn kinh th??ng d? m?c b?nh ny. Ngy nay b?nh c xu h??ng m? r?ng ??n ?? tu?i ?ang lm vi?c. Ng??i b? r?i lo?n ti?n ?nh c nguy c? ??t qu? cao, nh?t l tr??ng h?p ?i km cc b?nh ti?u ???ng, cao huy?t p, tim m?ch

GS.TS L V?n Thnh, Tr??ng khoa Th?n kinh, B?nh vi?n B?ch Mai nh?n ??nh: Gi?i v?n phng c nguy c? m?c r?i lo?n ti?n ?nh r?t cao do lm vi?c trong mi tr??ng nhi?u p l?c, t v?n ??ng v th??ng xuyn ti?p xc v?i my vi tnh, phng l?nh kn nn c?t s?ng vng c? d? b? nhi?m l?nh, lu ngy s? lm co th?t ??ng m?ch c?t s?ng thn n?n, d?n ??n r?i lo?n ?i?u ha mu ln no.

Khng d?ng l?i ? cc c?n chng m?t, bu?n nn nh? ch? H, anh Tr?n Quang Th?ng 40 tu?i, tr??ng phng k? ho?ch c?a cng ty truy?n thng t?i qu?n 1, TP HCM, cn g?p ph?i tri?u ch?ng ?ng s? h?n. N?m ng? ch? ???c m?t t? th?, sng s?m anh th?c gi?c th khng th? ng?i d?y n?i, m? m?t ra l?i th?y m?i th? ??u quay cu?ng, ??o l?n. Ngoi ra, anh lun c?m th?y ??u n?ng tr?u nh? ?eo ?, s? ti?ng ??ng, nh sng. C nh?ng hm anh Th?ng khng th? lm vi?c v nh sng h?t ra t? mn hnh my vi tnh.


Bi t?p ?i?u tr? r?i lo?n ti?n ?nh Brandt-Daroff: N?m th?ng ra v?i ??u ? t? th? nghing 45 ??, gi? trong 30 gi?y r?i ng?i d?y, l?p l?i 5 l?n, ??u h??ng l?n l??t sang pha ??i di?n.
Nguyn nhn th??ng g?p nh?t c?a r?i lo?n ti?n ?nh l thi?u mu no v cc nguyn nhn khc nh? nhi?m trng, nhi?m ??c, ch?n th??ng s? no Thi?u mu no l do ??ng m?ch mang mu ??n nui no b? thi?u n?ng b?i tnh tr?ng x? v?a, huy?t p th?p, thoi ha c?t s?ng c? lm chn p m?ch mu khi?n no khng ???c cung c?p ?? l??ng mu.Theo PGS.TS Nguy?n Kim Vi?t, Vi?n tr??ng Vi?n S?c kh?e tm th?n qu?c gia, ti?n ?nh l m?t b? ph?n ph?c t?p, n?m ? pha sau ?c tai hai bn, c vai tr ?i?u ch?nh th?ng b?ng t? th? v cc ph?i h?p c? ??ng m?t, ??u, thn mnh. R?i lo?n ti?n ?nh gy ra tr?ng thi m?t th?ng b?ng khi thay ??i t? th? lm cho ng??i b?nh b? chng m?t, quay cu?ng, hoa m?t, tai, bu?n nn, ?i ??ng lo?ng cho?ng d? t ng.

G?c t? do ???c xc ??nh l ngu?n g?c c?a tnh tr?ng thi?u mu no d?n ??n r?i lo?n ti?n ?nh, PGS.TS Vi?t cho bi?t. M?ch mu no l h? th?ng c c?u trc ??c bi?t phong ph ?? nh?n t?i 20-25% l??ng mu c? th? ln nui no. N?i ?y lin t?c di?n ra qu trnh chuy?n ha, trao ??i ch?t v v th?, lin t?c s?n sinh ra cc g?c t? do. G?c t? do t?n cng ln l?p n?i m?c m?ch mu, lm t?n th??ng thnh m?ch, d?n ? cho cc ch?t bo, cholesterol, phospholipid l?ng ??ng, t?o nn nh?ng m?ng x? v?a lm lng m?ch h?p l?i, l?u l??ng mu ??n no gi?m gy ra tnh tr?ng r?i lo?n ti?n ?nh v t?ng nguy c? ??t qu?.

M?t nghin c?u g?n ?y v? d?ch t? h?c ? M? ??c tnh 35% ng??i t? 40 tu?i tr? ln ? tr?i qua m?t s? c?n r?i lo?n ti?n ?nh. C?ng t?i M?, Vi?n Qu?c gia v? ch?ng ?i?c v r?i lo?n giao ti?p khc (NIDCD) bo co 80% nh?ng ng??i t? 65 tu?i tr? ln th??ng b? chng m?t, trong ? chng m?t do r?i lo?n ti?n ?nh chi?m kho?ng 50%.

R?i lo?n ti?n ?nh khng ch? gy ra nhi?u kh kh?n trong sinh ho?t, cng vi?c m cn ?nh h??ng nghim tr?ng ??n s?c kh?e lu di. B?nh c th? di?n ti?n trong vi ba ngy r?i ph?c h?i nh?ng c?ng c th? ko di h?n. Tnh tr?ng ny th??ng l?p ?i l?p l?i khi?n ng??i b?nh b? chng m?t, m?t th?ng b?ng, ?au ??u, nhn ?i, chn tay run r?y, tr?m c?m, suy y?u m?t m?i. T?i t? h?n, tri?u ch?ng chng m?t lm t?ng nguy c? t ng, gy ra tai n?n khi li xe


OTIV ch?a Anthocyanin, Pterostilbene c tc d?ng ch?ng g?c t? do, gip ng?n v?a v h?n ch? r?i lo?n ti?n ?nh, c?i thi?n tnh tr?ng thi?u mu no v gi?m nguy c? ??t qu?.

Ng??i b? r?i lo?n ti?n ?nh c?n ??n cc bc s? chuyn khoa ?? ???c nh?n ??nh ?ng nguyn nhn v m?c ?? c?a b?nh, t? ? c h??ng ?i?u tr? ph h?p. Vi?c kh?ng ch? nh?ng c?n chng m?t n?ng l r?t c?n thi?t v ph?i k?p th?i. Nn ?? ng??i b?nh n?m n?i yn t?nh, trnh nh sng m?nh, t? th? thch h?p, n?u b?nh nhn nn th cho u?ng b n??c v ?i?n gi?i.

V? phng ng?a r?i lo?n ti?n ?nh, PGS.TS Nguy?n Kim Vi?t khuyn: Nh?ng ??i t??ng c nguy c? m?c r?i lo?n ti?n ?nh cao nh? ng??i lao ??ng tr c, ng??i t? tu?i trung nin nn c ch? ?? phng ng?a r?i lo?n ti?n ?nh b?ng cch h?n ch? ti?p xc mi tr??ng nhi?m, khng nn ng?i phng l?nh v tr??c my vi tnh qu lu".

ng khuy?n co nhm nguy c? m?c b?nh nn duy tr ch? ?? sinh ho?t lnh m?nh, sing t?p th? d?c, ?n u?ng h?p v? sinh v ??c bi?t c?n b? sung cc ch?t ch?ng g?c t? do cho c? th?. B?i l?, g?c t? do khng ch? l ngu?n g?c c?a r?i lo?n ti?n ?nh m cn l nguyn nhn d?n ??n nhi?u b?nh l no nguy hi?m nh? sa st tr tu?, Alzheimer, Parkinson, thi?u mu no, th?m ch lm t?ng nguy c? ??t qu?.

Hi?n nay, ch?t ch?ng g?c t? do t? thin nhin nh? Anthocyanin, Pterostilbene ???c xc ??nh r?t t?t cho no. Cc nh khoa h?c ? ch?ng minh Anthocyanin, Pterostilbene t? Blueberry B?c M? c kh? n?ng tiu di?t cc g?c t? do gy h?i trong m?ch mu, ?c ch? qu trnh vim, t?ng t?ng h?p cc men c?n thi?t. Qua ?, chng lm gi?m hi?n t??ng x? v?a, gip gin m?ch v c?i thi?n l?u l??ng mu ln no, gip gi?m tnh tr?ng r?i lo?n ti?n ?nh.

Minh Anh