C?i ngu?n cu?c s?ng l ?i?u quan tr?ng nh?t v n l kh?i ngu?n c?a T?o Ha, sinh ra v nui d??ng con ng??i, t?o nn s? hnh thnh c?a m?i ki?p s?ng.
C?i ngu?n g?n g?i nh?t, d? nh?, d? th?y, d? c?m tr??c nh?t l qu h??ng, n?i c gia ?nh, ng b t? tin, cha m?, h? hng, n?i chng ta ???c ra ??i v l?n ln, tr??ng thnh, gi ?i v tr? v? ci sng. Gia ?nh tuy b nh? nh?ng c vai tr ??nh h??ng t??ng lai v?n m?nh m?i ng??i. B?n ph?n thing ling c?a ng??i lm cha m? l gio d?c cho con ci bi?t c?i ngu?n c?a mnh, c ??i s?ng H?nh phc. M?t gia ?nh c n?n mng c?i ngu?n v?ng ch?c, con ci hi?u th?o l m?t gia ?nh H?nh phc. Ngy nay p l?c d?n d?p c?a cu?c s?ng khi?n h?nh phc gia ?nh mong manh, ch? nn ?au kh? v ch?a m?t t?t c?. Con ng??i c th? b? m?t qu h??ng, m?t mi ?m gia ?nh, m?t ng??i thn th??ng ru?t th?t, nh?ng khng bao gi? m?t c?i ngu?n v? tr?. ? l ?i?u ch?c ch?n.
C?i ngu?n ??t n??c sinh ra mnh, n?i ?em l?i s?c m?nh truy?n th?ng, v?n ha, b?n s?c tinh hoa c?a dn t?c mnh. M?i ng??i Vi?t Nam ??u ?n ch?a h?n thing sng ni dn t?c Vi?t, c s?c m?nh tinh th?n phi th??ng, thng minh, c tm linh c?a ??t n??c ??a linh nhn ki?t. Truy?n th?ng ? ???c ton th? gi?i ph?i ng??ng m?.
C?i ngu?n cng r?ng l?n th s? chi ph?i cng m?nh. T?t c? s? s?ng, m?i v?t, m?i sinh v?t, con ng??i m?i qu?c gia ??u l anh em cng sinh ra t? c?i ngu?n v? tr?, cng ???c nui d??ng b?i ngu?n N?ng L??ng c?a V? Tr? (Universal Energy), ngu?n Thin Nhin kh v cng v t?n, cng c ?nh h??ng su s?c l?n nhau, s?ng ch?t c nhau. M?i ng??i t? gi ??n tr? ??u l hi nhi trong vng tay nng niu c?a B M? V? Tr?, ???c ch?m sc khng ng?ng. B?u s?a m? l ngu?n n?ng l??ng vi t? lun tun tro kh?p v? tr?, l dng sinh l?c Thin Nhin kh ?ang tun ch?y trong mu th?t c?a chng ta.
S?a m? chan ch?a tnh M?u - T? thing ling, bi?n ?au ??n thnh n? c??i, bi?n ci ch?t thnh s? s?ng, thi?u s?a m? m?t pht chng ta t?t th? ngay. M? l ch? d?a tin c?y g?n g?i nh?t, t?ng giy t?ng pht nng ?? cc ??a con v??t qua ?au kh?, ti?p t? ngu?n sinh l?c l?n m?nh ?u?i h?t b?nh t?t. Tnh th??ng c?a m? bnh ??ng cng b?ng. Ng??i con hi?u th?o ???c s?ng an l?c trong b?u s?a m?, ??i ??i H?nh phc. Ng??i con b?t hi?u kiu c?ng ch?i b? c?i g?c sinh thnh, ??n cu?i ??i v?n l?c lng b? v?, khoa h?c khng lm g b ??p ???c n?i th?ng kh? c?a ng??i ?.
V thi?u tri th?c c?i ngu?n m con ng??i thi?u ?i m?t n?n t?ng v?ng ch?c, sa l?y vo s? c ??n, ph h?ng t?t c?, ??i s?ng m?i ng??i tr? nn mong manh, y?u ?u?i, b?t ?n nh? ngi nh khng mng, b? gi bo ?nh s?p b?t c? lc no. Nh?ng t? lu v?n ha c?i ngu?n ? b? vi l?p, nhn lo?i ??ng tr??c nguy c? ph h?ng s? s?ng, tri ??t lm nguy. M?i ng??i t? c?u mnh, b?ng n? l?c b?n thn tm v? c?i ngu?n, khng trng ch? ng??i khc lm h?

Chng ta t? ?u t?i ?
Tm hi?u s? th?t ny r?t kh kh?n. T?t c? cc th? h? ??u n? l?c khm ph c?i ngu?n c?a mnh. T? c? nhn cho ??n thin v?n h?c hi?n ??i, ?a s? c ni?m t??ng h?p v? ngu?n g?c v? tr? - con ng??i:
1. T? xa x?a n?n minh tri?t Ph??ng ?ng ? ph?n nh ngu?n g?c v? tr? l n?ng l??ng g?c Prana, t?o ra t?t c? n?ng l??ng khc, cc d?ng n?ng l??ng sau m?t chu k? bi?n chuy?n l?i tr? v? tr?ng thi ban ??u Prana.
2. T? 2500 n?m tr??c ??c Ph?t Thch Ca ? ph?n nh trong kinh Ph?t A-Di-?: ??ng T? ph? sinh thnh chng ta l Kh?i sng v l??ng v bin chi?u kh?p m?i ph??ng khng b? ng?n ng?i.? l ? l ? l ho quang th??ng chi?u c?a Ph?t A-Di-?, cn c m?t danh hi?u n?a l Ph?t V L??ngQuang.
3. Kho?ng m?t tr?m n?m nay h?c thuy?t ?c-uyn (Darwin) c?i ngu?ncon ng??i t? con kh?. H?c thuy?t ny v ?on t? nh?ng m?u ha th?ch vi tri?u n?m, ch? l m?t kho?nh kh?c ng?n ng?i, khng ph?n nh ???c l?ch s? v? tr? 7t? n?m. Ng??i bm vo sai l?m qu l?n ny, b? m?t ?i c?i ngu?n v? ??i.
4. Ngy nay, NASA ? xc ??nh kh?i th?y c?a v? tr? l Kh?i Sng Chn Khng. Hi?n c ngu?n n?ng l??ng b ?n hng h?u chi?m 95 % n?ng l??ng v? tr? (h? g?i ? l N?ng L??ng T?i), my mc khoa h?c khng th? ghi nh?n ???c b?ng ch?ng.
Nh? v?y c?i ngu?n chng ta l Kh?i Sng Chn Khng. T? ?y b?t ??u qu trnh ti?n ha t?o ra s? s?ng. Chng ta b?t ngu?n t? b?u tr?i. Hnh trnh v? c?i ngu?n l hnh trnh h?i nh?p Kh?i sng ngu?n s?ng c?a t?t c? v? tr?.
Kinh Ph?t Adi? ? pht hi?n ci C?c l?c Ni?t bn, l kh?i sng thanh t?nh v nhi?m, n?i ? ngay c? danh t? c ??o c?ng khng c. Ni?t bn ? trng h?p v?i pht hi?n c?a c? quan nghin c?u v? tr? NASA c Kh?i Sng Chn Khng kh?i ngu?n v? tr?.
Nh? v?y: Ni?t Bn ??ng ngh?a v?i c?i ngu?n v? tr?. ??c Ph?t l ng??i duy nh?t ? ch? ra ph??ng h??ng tm v? c?i ngu?n l Thn - Tm An l?c. Ng??i an l?c l ng??i thng minh, s? tm th?y c?i ngu?n. ??c Ph?t Thch Ca ??t ???c Thn-tm an l?c, tr tu? b?ng sng soi th?u kh?p v? tr?, pht hi?n s? an l?c l c?u cnh m?i kh? ?au. Cc phn tch khoa h?c cng th?y ngh?a c?u cnh c?a an l?c, th? gi?i ph?i d?ng b??c gy s? c?ng th?ng trong ??ng lo?i m?i trnh ???c nguy c? t? h?y di?t.
?ng d?ng c?a n?ng l??ng g?c Prana k? di?u ??n m?c, v??t ngoi tr t??ng t??ng c?a con ng??i. Khi con ng??i c ???c b?ng ch?ng ??u tin v? n?ng l??ng g?c, lun c nh?ng thnh t?u ngo?n m?c, nh?ng ca b?nh b?m sinh v ph??ng c?u ch?a, nh?ng ca b?nh nan y b tay, ? ph?c h?i ???c, ng??i b?nh ch? c?n ng?i yn l?ng ti?p nh?n n?ng l??ng g?c, khng c thm b?t c? tc nhn no, ???c t?p h?p thnh m?t ?? ti nghin c?u. ? l v?n ?? r?t quan tr?ng v l?i ch c?a con ng??i. R?t nhi?u nh tr th?c ? ph?n nh k?t qu? k? l? ny.
N?n minh tri?t Ph??ng ?ng ? m t? s? t?n t?i c?a N?ng l??ng g?c Prana, v d?y cch s? d?ng n?ng l??ng g?c ( Pranayama, Raja Yoga, Samyama, Samadhi), l ??nh cao nh?n th?c ?i tr??c khoa h?c hng ngn n?m. Ti?p t?c nghin c?u n?ng l??ng g?c b?ng con ???ng minh tri?t c? nhn ? ?i. Th?i ??i nhi?m n?ng n? c nh?ng kh kh?n g?p b?i trong vi?c s? d?ng N?ng l??ng g?c, khng ph?i ai c?ng ln ni tu thi?n, ho?c t?p trung t? t??ng su?t ngy luy?n yoga nh? cc b?c ??o s?. Th?i nay c?n c gi?i php thch h?p v?i ??i chng. Ngnh h?c N?ng l??ng V? tr? v Tm linhHUESA ? tm ra ph??ng php s? d?ng N?ng l??ng g?c qua nhi?u ph??ng php, trong ? php luy?n t?p thu v pht n?ng l??ng theo nhi?u trnh ?? khc nhau ty c?p l?p, cn g?i l nh?n v truy?n ?i?n, v?i m?c ?ch ha gi?i ch?t ??c, c?i ha vi trng, gi?i tr? nhi?m. Khi c? th? b?t nhi?m, cc t? bo thanh t?nh, ng??i ? c th? ti?p c?n v?i ngu?n n?ng l??ng g?c, ??t ???c ch?t l??ng s?ng trn c? s? mong ??i. Khi luy?n t?p, s? k?t n?i C?i ngu?n, hi ha con ng??i v v? tr?, s?ng lu v tr? trung, vui kh?e tr?n ??i. ? l nh?ng b??c nghin c?u ??t ph, c c?n c? l thuy?t v th?c hnh v?ng ch?c. V?i th? gi?i nhi?m nh? ngy nay th nhu c?u x? d?ng n?ng l??ng g?c tr? nn c?p bch, c?u cnh c?a nhn lo?i. V?y t?i sao chng ta ph?i b tay ng?i ??i my mc khoa h?c ??nh ?o?t s? ph?n mong manh c?a mnh? ? l nh?ng ?i?u khng nn mong ??i, m hy ch? ??ng ??i v?i cu?c s?ng c?a chnh mnh.
M? hi?n v? tr? t?c Th??ng ??, c ?? s?c m?nh v song c?u chng ta. ? l N?ng l??ng Tnh th??ng m?u nhi?m (Divine Loving Energy).
Khi gic ng? ???c ?i?u ny, chng ta s? tm ???c h?nh phc th?t s? c?a ??i ng??i, nh? l?i Ph?t d?y trong kinh ??i H?nh phc : ???c ?i trn ???ng chnh. Th?c ch?ng ???c Ni?t bn. L ph??c ??c l?n nh?t.
Ph?ng trch: ?ON THANH H??NG (Trung tm nghin c?u pht tri?n ti?m n?ng con ng??i)