+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Huy?n tho?i v phi Th?t S?n Th?n Quy?n(p1)

 1. #1
  hungvn123
  Guest

  Huy?n tho?i v phi Th?t S?n Th?n Quy?n(p1)

  N?m1859, Php b?t ??u ?nh chi?m Nam k? L?c t?nh (Nam b?). M?t giai ?o?n bi th?m b?t ??u trn vng ??t m?i kh?n hoang ch?a lu l?m. Tri?u ?nh nh Nguy?n b?t l?c tr??c s? xm l?ng ngang ng??c c?a th?c dn Php ? ln t?c nh??ng b? c?t ??t, b?t l?c ng?i nhn sng ??n th?c dn thn tnh mi?n Nam, sau ? thn tnh v ??t ch ? h? ln ton n??c Vi?t. Nhi?u b?c trung qun i qu?c t?c gi?n khng m?nh tri?u ?nh. Nhi?u ch s? t?u qun khng chi?n c?u n??c.

  Vng B?y Ni, t?c Th?t S?n (hi?n nay thu?c t?nh An Giang) tr? thnh c?n c? ??a c?a cc l?c l??ng ngh?a qun Nam B?. Th?t ra, Th?t S?n c ??n 10 ng?n ni nh?ng th?i vua T? ??c ch? ??t tn cho 7 ng?n t??ng tr?ng cho 7 linh huy?t g?m: Anh V? S?n (Ni Kc), Thin C?m S?n (Ni C?m), Ng? H? S?n (Ni Di), Lin Hoa S?n (Ni T??ng), Th?y ?i S?n (Ni N??c), Ngo? Long S?n (Ni Di V?n Lin), Ph?ng Hong S?n (Ni T).

  Do ??a ?i?m hi?m tr?, dy n?i dy, ng?n li?n ng?n, r?ng r?m hoang vu nn vng ni ny c nhi?u lo?i th?c v?t, ??ng v?t c?c k? b hi?m. C?p beo, r?n r?t cng nh?ng lo?i cy ?n th?t (dn gian g?i l ngi) ? khi?n nhi?u ng??i b? m?ng m?t xc khi c? tnh thm nh?p.

  Tr??c s?c m?nh v? kh hi?n ??i c?a qun Php, l?c l??ng ngh?a qun ch? c binh kh th s? v lng qu? c?m. Nh?ng ng??i ch? huy ph?i s? d?ng ??n v? kh tm linh. V phi Th?t S?n th?n quy?n ra ??i t? ?. ?? gi? b m?t n?i tr ?n, ngh?a s? khng chi?n ? l?i d?ng s? k? b c?a t? nhin, l?i d?ng ??a th? hoang vu hi?m tr? c?a r?ng r?m, ni cao thu d?t nn nh?ng cu chuy?n linh thing nh?m ?? ti?p thm s?c m?nh cho binh s? v uy hi?p k? th.

  V s? Hong B ?? t? cu?i cng c?a Th?t S?n Th?n Quy?n.

 2. #2
  hungvn123
  Guest

  Re: Huy?n tho?i v phi Th?t S?n Th?n Quy?n(p2)

  Hi?n nay, truy?n nhn duy nh?t v cu?i cng c?a Th?t S?n Th?n Quy?n l v s? Hong B, c? ng? t?i c?u T?m Bt, TP. Long Xuyn, t?nh An Giang. ? h?n 75 tu?i, g?n 20 n?m nay, v s? Hong B ?ng c?a v ???ng, khng thu nh?n ?? t? n?a. ?i?u ?ng ti?c l v S? Hong B, tuy l truy?n nhn nh?ng khng ph?i l ch??ng mn nn khng l?nh h?i ???c h?t tuy?t chiu c?a Th?t S?n Th?n Quy?n. ng cho bi?t, ng??i tr??ng mn duy nh?t v cu?i cng c?a v phi, n?m gi? t?t c? tuy?t chiu l ng ??o Ng?a tu luy?n ? ni Sam, Chu ??c.

  V s? Hong B ch? l truy?n nhn c?a m?t b?n sao Th?t S?n Th?n Quy?n. V v?y, ng ch? l?nh h?i ???c m?t s? tuy?t k? thu?c v? ph?n d??ng cng c?a Th?t S?n Th?n Quy?n, ch? khng n?m khng nhi?u nh?ng b quy?t v? ph?n m cng.

  V s? Hong B ?nh gi: Th?t s?n th?n quy?n l m?t mn phi c?n chi?n th?c d?ng, ch? h?u ch trong chi?n ??u thu? g??m ?ao x?a. Ng??i v sinh c nh?ng ph??ng php luy?n t?p d? bi?t. V bi quy?n khng c l?i thi?u nn b? tam sao th?t b?n. Ngoi quy?n c??c, v sinh cn ???c trang b? thm ni?m tin huy?n b ?? t?o s? t? tin, bnh t?nh. Trong chi?n ??u, s? t? tin, bnh t?nh chi?m 50% th?ng l?i.

  Th?t S?n Th?n Quy?n chnh tng l m?t phi v ??c d? g?m 2 ph?n: Quy?n v Thu?t. Quy?n l ph?n d??ng cng g?m nh?ng th? v c?n chi?n tay khng v gip chi?n binh kh. Thu?t l ph?n m cng huy?n b, dng n?ng l??ng siu nhin tr? l?c. V mn qui, ng??i ?? t? duy nh?t ???c ch?n k? th?a tr??ng mn m?i ???c s? ph? truy?n d?y ph?n m cng.

  T??ng truy?n, v sinh Th?t S?n Th?n Quy?n chnh phi c tuy?t chiu g?i h?n nh?p xc. Khi gip chi?n v s? ch? s? d?ng quy?n th? trong d??ng cng ?? t?n cng ??i ph??ng. N?u g?p ??i th? l?i h?i, v s? dng huy?n thu?t g?i h?n m?t v? th?n gi?i v nh?p xc vo v s? tr? gip.

  Vo n?m 1967, nh?ng ng??i cao nin sinh s?ng d??i chn Ni Sam (Chu ??c, An Giang) v?n cn th?y m?t ??o s? g?y, ru tc b?c ph?, tu luy?n trong r?ng su trn ??nh ni. Hng ngy, v? ??o s? ny c??i ng?a xu?ng ni trao ??i l??ng th?c v?i ng??i dn quanh vng.

  V? ??o s? ny r?t ki?m l?i nn khng ai bi?t thn th?, tn tu?i c?a ng. ng khng bao gi? r?i l?ng ng?a. ?i?u ?ng quan tm l, hnh dng ng trng r?t ?m y?u, l?i c??i ng?a khng yn c??ng. D?c ni g?p gh?nh ?, ng ph?i c s?c m?nh phi th??ng m?i c th? c??i ng?a ln ??nh xu?ng v?. V th?, ng??i dn ??a ph??ng g?i ?a l ng ??o Ng?a.

  M?t l?n dong ng?a xu?ng ni ??i rau c? l?y g?o, b?t g?p m?t ton c??p dng sng uy hi?p ng??i dn, ng xu?ng ng?a can thi?p. ? l l?n ??u tin ng??i ta th?y ng r?i l?ng ng?a. Ton c??p th?y ng ?m y?u xng vo toan ?nh ??p. Khng ng? ch? b?ng m?t ngn tay, ng ? khi?n m?t tn c??p tr?n d?c m?t, ng l?n b?t t?nh. Tn c??p khc toan n? sng. ng rng mnh m?t ci r?i sau ? nh? ?in lo?n.

  V s? Nosar (Campuchia), nguyn Ph H?i v thu?t Campuchia n?m 1974, c?ng l m?t ?? t? c?a Th?t S?n Th?n Quy?n.

  ng bay vo ??n c?nh tn c??p t??c sng r?i vung chn ma tay ?nh g?c h?t nh?ng tn cn l?i. ng ung dung ln ng?a tr? v? ni. M?t ng gi ?m y?u ?nh g?c ton c??p kh?e m?nh l?i c v? kh trong tay khi?n nhi?u thanh nin thn ph?c. H? r? nhau ln ni tm ng xin h?c v. Khng ai tm ???c n?i tr ?n c?a ng.

  Tuy nhin, c m?t ng??i thanh nin quy?t tm tm ng cho ???c. Ng??i thanh nin ny b ln ??nh ni Sam tm n?i ng?i thi?n lm rm kh?n: khi no g?p ???c s? ph? m?i ch?u xu?ng ni. Sau hai ngy ch?u n?ng m?a, ?i kht gi?a r?ng su ni th?m, ng??i thanh nin ?y ng?t x?u. Khi t?nh l?i th th?y mnh n?m trong m?t hang ??ng. K? t? ngy ?, ng??i thnh nin ?y tr? thnh ?? t? chn truy?n c?a ??i s? ??o Ng?a. Ngoi Hong S?n cn c m?t ti?u ??ng tn Ba gip ng ??o Ng?a nhang khi.

  Trong nh?ng ngy th? ??o, ng??i thanh nin ?y m?i bi?t s? ph? mnh l ?? t? k? th?a tr??ng mn Th?t S?n Th?n Quy?n c?a Nam C?c ???ng. Nam C?c ???ng c?a ??i s? B?y Do l?p n?m t? ??u th? k? 20 ?o t?o ngh?a s? khng Php. N?m 1917, qun Php bao vy b?t ??i s? B?y Do ?y ra Cn ??o. N?m 1926, t?o nh lao Cn ??o, ??i s? B?y Do c?n l??i cho mu ch?y ??n ch?t.

 3. #3
  hungvn123
  Guest

  Re: Huy?n tho?i v phi Th?t S?n Th?n Quy?n(p3)

  H?c ???c g?n 1 n?m, ? h?t ph?n d??ng cng chu?n b? b??c sang ph?n m cng, ng??i thanh nin ?y xin v? nh gi? cha. Gi? cha xong, khi tr? l?i ni Sam, ng??i thanh nin khng ti no tm ???c hang ??ng c?. Ngh? r?ng s? ph? mu?n l?n trnh mnh, ng??i thanh nin ?y ?nh l?i t? h? khng r?i xu?ng ni. T? ngy ? c?ng khng ai cn th?y bng dng ng ??o Ng?a m?t l?n. ng m?t ht gi?a r?ng ni thing.

  Ng??i thanh nin ?y chnh l lo v s? Hong S?n.

  N?m 1960, trong m?t tr?n thi ??u tranh gi?i v thu?t khu v?c ?ng Nam , v s? Hong S?n ??i di?n ?on Vi?t Nam ??u v?i v s? Khmer tn l Nosar. Vo hi?p m?t, ch? sau vi chiu giao ?i, v s? Sonar xin d?ng tr?n ??u v nh?n ra ??ng mn.

  Ha ra, Nosar c?ng l ?? t? c?a Th?t S?n Th?n Quy?n. N?m 1970, ng Nosar tr? thnh Ph Ch? t?ch H?i ??ng v thu?t Campuchia ? ?o t?o ra nh?ng v s? th?n quy?n n?i ti?ng Campuchia nh? Nosar Long, Nosar Lieng. Ha ra Nosar l truy?n nhn m?y ??i c?a ng C? ?a ? T L?n.

  Th?i ?i?m ?, ??i lo v s? ?on Tm ?nh ?ang s?u t?m tuy?t k? cng phu c?a cc mn phi v Vi?t Nam ? pht hi?n v s? Hong S?n l truy?n nhn c?a Th?t S?n Th?n Quy?n.

  N?m 1968, ??i lo v s? ?on Tm ?nh tm ??n t?n nh Hong S?n ?? ngh? qui t?u nh?ng ng??i hi?u bi?t v? Th?t S?n Th?n Quy?n ?? s?u t?m m?t mn phi ? b? truy?n.

  Do ch?a ???c truy?n th? ph?n m cng t?c ph?n th?n m ch? bi?t ph?n d??ng cng t?c ph?n quy?n nn Hong S?n ch? dm tr??ng c? Th?t S?n V ??o t?i Long Xuyn. L c? nn ? c thu hnh 7 ng?n ni mu ?en. ??i lo v s? ?on Tm ?nh ??ng chn t?o ? lm c? v?n cho Th?t S?n V ??o.

  M?c ?ch c?a Th?t S?n V ??o l quy t?u cc ?? ?? ??ng mn t? tn kh?p n?i v? ?? th?ng nh?t cc chiu th?c, cc b thu?t m cng v truy?n d?y l?i cho th? h? sau. Ch? trong m?t th?i gian ng?n, 10 v s? t? cc n?i nghe tin ? quy t?u v? gp s?c, g?m: Nguy?n Thnh Di?p, Phng V? Chu (T? Ti?p), Nguy?n Gi?u, Nguy?n Th?, Nguy?n Thi, L ?nh Ty, Tr?n V?n T?y, L Minh Nho, Su R?m, Hong B (tr? tu?i nh?t).

  Bch ch??ng qu?ng co m?t ??i h?i v thu?t ? Ch? L?n n?m 1972 c nhi?u g??ng m?t Th?t S?n V ??o.

  Trong s? 12 thnh vin, ??i lo v s? ?on Tm ?nh v ??i lo v s? Nguy?n Thnh Di?p cao nin nh?t. ??i lo v s? Nguy?n Thnh Di?p l ng??i may m?n n?m gi? ???c nhi?u b quy?t ph?n m cng nh?t. Ti?c r?ng, ??i lo v s? Nguy?n Thnh Di?p ch?a k?p h? th?ng l?i cc b quy?t th qua ??i n?m 1970. Nh?ng b ?n c?a Th?t S?n Th?n Quy?n xem nh? chm v?nh vi?n vo h? v.

  Tuy khng cn l?u gi? ???c cc b thu?t huy?n di?u nh?ng k? t? ngy thnh l?p, Th?t S?n V ??o c?ng ?o t?o ???c r?t nhi?u v s? n?i ti?ng kh?p Chu . T?t c? nh?ng tr?n th? hng khu v?c gi?a cc v ???ng danh ti?ng Trung Qu?c, Lo, Campuchia, Thi Lan, Malaixia, Indo, Philipin ??u c m?t v s? Th?t S?n V ??o.

  Tr?n giao ??u t?n nhi?u gi?y m?c c?a cc k gi? th? thao mi?n Nam lc ?y l tr?n Hong Th?, ?? t? c?a v s? Hong S?n (mn phi Th?t s?n V ??o) ??u v?i v s? Tinor (Mn phi Tr Kha) vo n?m 1973 trong ??i h?i v thu?t t?i Si Gn. Tinor l v s? Lo ???c bo ch ??t cho bi?t danh C?p bay b?i chiu song c??c. Nhi?u v s? ? ph?i ?o vn b?i c ? bay nhanh nh? ch?p v chnh xc nh? cng th?c c?a v s? ny.

  Tr?n tr??c, C?p bay Tinor thi ??u v?i v s? D??ng V?n Me (sau ny l v s? Hu?nh Ti?n). Khi m?i vo k?ng, v s? D??ng V?n Me ch?a k?p chu?n b?, C?p bay Tinor ? bay ng??i tung c ? t? pha sau. D??ng V?n Me b? gy x??ng s??n, tr?ng ti x? thua.

  D??i khn ?i, m?t cu?c ?u ?? x?y ra gi?a hai phe c? ??ng vin. B?t ph?c, v s? Hong Th? nh?y ln v ?i thch ??u v?i C?p bay Tinor (lc ?y lu?t thi ??u v thu?t cho php thch ??u). Cu?c thch ??u ???c cc ??i lo v s? c? hai pha ch?p nh?n thi?t l?p ?? vn h?i tr?t t? d??i khn ?i. Do ? l tr?n thch ??u nn ???c Ban T? ch?c thu x?p vo ngy cu?i cng v n?m ngoi gi?i ??u.

  Khi v s? Hong Th? v C?p bay Tinor th??ng ?i, ai c?ng i ng?i cho Hong Th?. Lc ?, Hong Th? ch? l m?t v s? ch?a tn tu?i l?i th?p h?n C?p bay Tinor m?t ci ??u.

  Vo hi?p 1, C?p bay Tinor xng ln p ??o Hong Th? vo gc ?i. Ch? Hong Th? lng tng trong gc ch?t, C?p bay Tinor tung m?t c ? th?c t? d??i b?ng ln. Hong Th? dnh ?n b?t ng?a. Ai c?ng t??ng Hong Th? n?m v?nh vi?n tr??c c ? b?t s?n c?a v phi Tr Kha n?i ti?ng v? chuy?n mnh ??ng da s?t.

  Khng ng? Hong Th? tung mnh ??ng ln, m?t ?? au, m?t tr?n ng??c, tc tai d?ng ??ng, tay chn vung ?nh lo?n x? khng theo m?t bi b?n no. C?p bay Tinor v?a ch?ng ?? v?a li ng??c. Hong Th? tht m?t ti?ng r?i vung chn ? th?ng vo hm Tinor. Ti?ng x??ng hm v? pht ra cng lc v?i ti?ng k?ng k?t thc hi?p 1. Tinor ??u hng.

  Ngay trong ngy, Tinor ???c ??a v? v qun ? Lo ?? ?i?u tr? r?i ch?t sau ? vi thng. Hong Th? tr? nn n?i ti?ng v?i bi Th?n quy?n gip chi?n c?a Th?t S?n V ??o. ? l m?t trong s? 3 bi quy?n cn nguyn v?n ph?n quy?n (v) l?n thu?t (php).

 4. #4
  hungvn123
  Guest

  Re: Huy?n tho?i v phi Th?t S?n Th?n Quy?n(p4)

  L?n theo s? li?u

  Theo h??ng d?n c?a v s? Hong B, chng ti tm ??n H?c Lnh S?n ?? g?p m?t ??o s? ch? c ci tn duy nh?t l ng Ba. ng Ba c?t m?t ci am u t?ch gi?a l?ng ch?ng ng?n H?c Lnh S?n ?? luy?n ??o. ng Ba ? 99 tu?i. Thu? thi?u nin ng Ba lm ti?u ??ng cho ng ??o Ng?a ?? h?c ??o. Sau vi cu giao ?i, ng Ba tr?m ngm l?n trng h?t, suy t??ng v? qu kh?.

  ng cho bi?t, ng khng h?c v thu?t m ch? h?c ??o. ng xc nh?n vo th?i gian theo ng ??o Ng?a h?c ??o c m?t ng??i tn S?n ???c ng ??o Ng?a truy?n th? v th?n. Tuy khng h?c v nh?ng ng Ba ???c s? ph? k? cho nghe v? xu?t x? mn v ny.

  ng Ba kh?ng ??nh, nh?ng t? s? mn v th?n ny khng ??t tn g?i nh?ng do c xu?t x? t? vng 7 ni linh thing nn ng??i ??i g?i l Th?t S?n Th?n Quy?n. Mn v ny c 4 ph?n luy?n l tam ??o nh?t th?n: Tu tm d??ng tnh g?i l tm ??o, ??nh th?n d??ng kh g?i l th? ??o, luy?n thn trng ki?n g?i l quy?n ??o. Ph?n luy?n th? t? g?i l luy?n th?n.
  ng cho bi?t thm, t? s? c?a mn phi v ny chnh l Chng La, m?t lnh t? khng chi?n ch?ng tri?u ?nh tr??c th?i khng Php. Chng La ch? hu?n luy?n cho ngh?a binh ph?n tam ??o ch? ch?a c ph?n nh?t th?n.

  Khi phong tro khng chi?n c?a Chng La b? tri?u ?nh ?n p, gi?i tn, m?t ??i ?? t? l H?i ?? Long d?n m?t s? ?? t? ch?y tr?n t? pha B?c vo Nam tr ? vng ni T Chu lnh tr?n tu t?nh. Trong s? ?? t? c m?t ng??i tn Nguy?n V?n ?a r?t gi?i.

  Th?i Thi?u Tr? cu?i cng, Nguy?n V?n ?a thi ??u v c? nn ???c g?i l C? ?a.

  ng ??o Ba ?n c? ? H?c Lnh S?n, nhn ch?ng cu?i cng c?a Th?t S?n Th?n Quy?n.
  Ngy 20 thng 6 n?m 1867, qun Php chi?m thnh V?nh Long. Sau ?, ti?n ln huy hi?p thnh Chu ??c, bu?c T?ng ??c Phan Kh?c Th?n ph?i ??u hng. T?nh An Giang m?t vo tay Php vo ngy 22 thng 6 n?m 1867. Tr?n V?n Thnh khng hng Php m mang qun qua R?ch Gi, h? tr? khng chi?n qun c?a Nguy?n Trung Tr?c.

  Tr?n V?n Thnh sinh n?m 1920 ? ?p Bnh Ph, lng Bnh Th?nh ?ng, t?ng An L??ng, qu?n Chu Ph H?, t?nh Chu ??c (nay thu?c x Ph Bnh, huy?n Ph Tn, t?nh An Giang). N?m 1840, ng gia nh?p qun ??i nh Nguy?n ???c c? lm su?t ??i trong chi?n d?ch gi?i gip N?c ng ?n (em vua Cao Min, kh?i qun ch?ng l?i Vi?t Nam). N?m 1845, ng ???c th?ng lm Chnh qu?n c?, coi 500 qun, ?ng qun ? Chu ??c ?? gi? gn bin gi?i pha Ty Nam.

  Thng 6 n?m 1968, Nguy?n Trung Tr?c ?nh chi?m ???c ??n Kin Giang m?y ngy, th b? qun Php t? ch?c ph?n cng. Do ??ch ???c trang b? v? kh v??t tr?i nn Nguy?n Trung Tr?c rt lui ra Hn Chng, cn Tr?n V?n Thnh th d?n l?c l??ng c?a mnh vo Lng Linh - B?y Th?a d?ng tr?i, khai hoang, luy?n qun v rn ?c v? kh ch? th?i c?. ? l kho?ng th?i gian hnh thnh mn phi v Th?t S?n Th?n Quy?n.

  Khi tri?u ?nh nhu nh??c tr??c qun Php, ng C? ?a th?t v?ng t? quan v? vng Th?t S?n ??ng d??i c? khng chi?n c?a ngh?a qun Tr?n V?n Thnh (qu?n c? Tr?n V?n Thnh) vo n?m 1862. Lc ?y ngh?a qun Tr?n V?n Thnh tr ?ng d??i chn ni Lin Hoa S?n (c?n c? Lng Linh - Bi Th?a) l?p c?n c? khng chi?n lu di.

  V s? Chhit Sarim Th?t S?n V ??o ng??i Khmer .
  Lng Linh - Bi Th?a l hai cnh ??ng r?ng n?m li?n k?, c nhi?u ??m l?y, lau s?y v v s? cy th?a um tm t?m t?i. C?n c? chnh c?a Tr?n V?n Thnh c tn l H?ng Trung doanh, ??t t?i trung tm r?ng Bi Th?a (nay thu?c x ?o H?u C?nh, huy?n Chu Ph, An Giang).

  ng C? ?a tr? thnh ng??i hu?n luy?n v thu?t cho qun khng chi?n. Trong khi qun Php s? d?ng v? kh hi?n ??i, qun khng chi?n ch? c cc lo?i ?ao, th??ng v sng t? ch?. ?? tr?n an tinh th?n ngh?a qun, th? l?nh ngh?a qun Tr?n V?n Thnh giao cho Ng L?i hu?n luy?n php thu?t.

  Nh?m t?o ni?m tin, thu ht nhi?u qu?n chng tham gia khng chi?n, Ng L?i ?em n?n t?ng ??o B?u S?n K? H??ng l?p m?t tn gio m?i c tn g?i l T? n Hi?u Ngh?a. Nh?ng tn ?? ???c Ng L?i pht ba ?eo nh?m ch?ng ??n. ng Ng L?i cn dng s?m truy?n ?? tn ?? tin r?ng s?p ??n ngy t?n th? (??ng kh?i), ma qu? (qun Php) ? hi?n ra ??y ???ng v ni C?m s?p m? h?i Long Hoa.

  Ch? trong m?t th?i gian ng?n, ng??i dn kh?p ??ng b?ng b?ng b? gia ?nh ko v? vng khng chi?n Lng Linh n??m n??p. Ng L?i ph?i chia ??t cho tn ?? c?t nh, l?p lng v t? ch?c khai hoang l?p ru?ng s?n xu?t l?y l??ng th?c nui qun. Theo l?nh c?a Qu?n c? Tr?n V?n Thnh, ng Ng L?i cn by cch cho tn ?? ?ng ghe nhi?u cho ph?c v? cho chi?n ??u.

  Sau m?t th?i gian di chu?n b?, n?m 1872, Tr?n V?n Thnh chnh th?c ph?t c? ch?ng Php, l?y hi?u l Binh Gia Ngh?. Nghe tin, Php c? ch? t?nh ng??i Vi?t tn Tr?n B L?c ??a m?t thm xm nh?p c?n c?.

  N?m 1873, sau khi n?m r tnh hnh ngh?a qun, Tr?n B L?c d?n qun Php ?nh vo B?y Th?a. ng Tr?n V?n Thnh t? tr?n. Cu?c kh?i ngh?a th?t b?i. Qun Php tn st, gi?t h?i, ??t lng c?a tn ?? T? n Hi?u Ngh?a. ng Ng L?i thot n?n, sau ny quay tr? v? Lng Linh ti?p t?c chiu m? ngh?a qun d??i danh ngh?a tn gio ch? th?i c?. Khi qun Php cn qut vo vng c?n c?, m?t trong nh?ng ?? t? c?a B?n s? Ng L?i ? dng m?t chi?c ghe nhi?u mi cho theo sng Ci ra bi?n ?o thot v? t?n vng ni Long S?n ? B R?a l?p nn ??o ng Tr?n.

  Ring ng C? ?a c?i trang thnh m?t v? s? l?y tn l S? B?y, gi? ?in khng, l?u l?c nhi?u n?i ?? trnh s? truy lng c?a qun Php. C lc ng phi lnh sang Campot,
  Campongtrach, ??n ni T L?n t?c Bokor (Campuchia).

  ??n n?m 1896, ng C? ?a m?i dm tr? v? vng ni C?m l?p am ?n danh. N?m 1896, khi r?i Campuchia v? n??c, ng C? ?a tm g?p ??c B?n s? Ng L?i ?? bn chuy?n ti?p t?c ?nh Php. Nh?ng v? tu s? ny t? ch?i do ch?a ??n th?i c?. Th?t ch C? ?a v? vng r?ng Tri Tn l?p cha N?m C?n qui ?n.

  Ring lng An ??nh, n?i ???c xem l th? ph? c?a ??o T? n Hi?u Ngh?a v?i ngi cha Tam B?u v Phi Lai do chnh Ng L?i t?o d?ng, qun Php b? rp xa lng 5 l?n nh?ng khng xa ???c l?c l??ng ngh?a qun ny.

  Sau khi Ng L?i b? b?nh qua ??i, nh?ng khng chi?n qun trong ??i ng? tn ?? v?n ti?p t?c rn luy?n v ngh? ch? th?i c? ?nh Php. Nh?ng do khng cn ng??i lnh ??o, l?c l??ng ny mai m?t d?n.

  M?t th?i vang bng

  Khi nh?p mn, v sinh c?a Th?t S?n Th?n Quy?n h?c bi v? lng l bi kh?n t?: Nam m t? s? tam gio ??u s? D??ng Gia, Chng La, cha H?, cha Nh?n, t? s? H?i ?? Long ni T v? c?m ?ng nh?m l? ch?ng min cho ?? t?.

  Sau ?, ng??i v s? ???c h?c nh?ng bi ch ku g?i cc ??ng siu nhin nh?p xc (nh? ln ??ng) ?ng chi?n g?i l ch th?nh t?: Nam m th?p h??ng ch? ph?t, ch? v? ??i th?n ??i thnh ??i h?i, ch? v? b? ttth?p bt la hn, bt qui t? s? n L? ban tin s? ph, L? Ban ??i st, d?ng h?ng yn b?t d?ng h??ng ??ng hoa qu? v?t th?c ch?n hnh tr? k? ?? t? th?n t?h?i T L?n Th?t S?n, 5 non, 7 ni, r?ng r, t? l?c, t? lo, t? xim, t? m?i, t? ch ??ng lai ?o h? h? gi quang minh, ch?p kinh tr ch c?u th? tr? dn c?p c?p nh? lu?t l?nh s?c.

  Hnh ?nh v bi t??ng thu?t trn m?t t? bo th? thao n?m 1973 v? tr?n v s? Tr?n M?nh Hi?n ??u v?i v s? H?ng Kng l Chu ??t Vinh H?ng Kng, mn ?? c?a V?nh Xun Quy?n.

  ?i?u ny cho th?y cc ngh?a qun khng chi?n ngy x?a ? p d?ng ba L? Ban c xu?t x? t? Trung Qu?c vo h? th?ng m cng c?a Th?t S?n Th?n Quy?n.

  V? quy?n th?, Th?t S?n Th?n Quy?n c nhi?u bi hay nh?: Linh miu ?o?t th?ch, Tam s?n tr?n ?i, Mnh h? t?a s?n Vo th?p nin 1960, Th?t S?n Th?n Quy?n k? nh? khng t?n t?i n?a m chuy?n th? thnh Th?t S?n V ??o. Th?t S?n V ??o l nh?ng quy?n th? d??ng cng c?a Th?t S?n Th?n Quy?n. Tuy khng cn y?u t? huy?n linh n?a nh?ng Th?t S?n V ??o c?ng t?o ???c ti?ng vang trong lng v Nam B? th?i ?y.

  Th?i ?i?m ny, phong tro v thu?t vng Nam B? r?t si ??ng, n?i no c?ng c v ???ng Th?n Quy?n: Sa ?c c l v Su C??ng; L Suol ? Chu ??c; B?y Bi?n ? Kin Giang; Ba Ho?ng ? Long Xuyn. Nhi?u v s? t?o ???c ti?ng vang nh? ?o t?o ???c nh?ng v s? v ??ch trong cc tr?n ??u v ?i. ??n t?n ngy nay, nh?ng v s? ?y v?n cn ???c nhi?u ng??i nh?c nh?: Hai Di?p, M??i Nho, Nguy?n Mch, t Di, Thin ???ng.

  H? th??ng t? ch?c thi ??u t?i Ch? L?n (qu?n 5) mang tnh giao h?u v?i cc qu?c gia trong khu v?c nh? Campuchia, H?ng Kng. Trong nh?ng cu?c ??u giao l?u ?y, nhi?u v s? Vi?t Nam ? t?o ???c s? thn ph?c c?a cc v s?, v s? n??c ngoi.

  Bo ch th? thao d?o ?y ? bnh lu?n t?ng tuy?t chiu c?a cc v s? Th?n Quy?n nh?: V s? Minh Sang c ???ng quy?n v? bo; V s? Minh S?n c c ??m nhanh nh? ch?p v c hc ch? h?i m th??ng, v s? Chhit Sarim (ng??i Campuchia theo h?c Th?n Quy?n).

  Trong m?t tr?n th? hng gi?a v s? Tr?n M?nh Hi?n Vi?t Nam ??u v?i v s? H?ng Kng l Chu ??t Vinh H?ng Kng, mn ?? c?a V?nh Xun Quy?n x?y ra n?m 1973 khi?n bo ch th? thao mi?n Nam lc ? t?n kh nhi?u cng s?c bnh lu?n. Trong ??t thi ??u ny v s? Tr?n M?nh Hi?n ? th?ng tuy?t ??i b?ng m?t c ? th?n s?u ? hi?p ba khi?n khn gi? hm m? v thu?t si s?c. Ngy nay, nh?ng v s? thu? ?y ? tr? thnh ??i v s?.

  Ngy nay, Th?t S?n Th?n Quy?n ch? cn l k ?c c?a nh?ng v s? mi?t ??ng b?ng sng C?u Long. D khng ai ch?ng minh ???c s? m?u nhi?m c?a mn phi ny nh?ng xu?t x? c?a Th?t S?n Th?n Quy?n g?n li?n v?i m?t trang s? ho hng, b?t khu?t c?a dn t?c Vi?t. ? l ?i?u c?n ghi nh?n.
  Nng Huy?n S?n

 5. #5
  hungvn123
  Guest

  Re: Huy?n tho?i v phi Th?t S?n Th?n Quy?n(p4)

  Cc B?n ?ng gp ki?n, Nh?n xt v? mn v ny nh!

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình