Nhân dịp đầu năm mới 2013 thay mặt gia đình Totha Kính chúc Thầy cùng toàn thể thành viên Totha gần xa và tất cả Cô chú anh chị em trong diễn đàn Totha một năm mới An vui - Hạnh Phúc