Clip hình ảnh ghi lại hoạt động của học viên lớp 1 khóa học ngày 12-6-2012 thực hành Thiền và cảm nhận năng lượng tại Dinh Độc Lập ngày 19-8-2012, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm tập luyện và ôn lại lý thuyết với anh chị học viên lớp 2Xem cilp: http://www.youtube.com/watch?v=f6ygw...ature=youtu.be