+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 31

Chủ đề: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

 1. #21
  Thuyngan
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  10/07/2012 k1 chia s? cng anh ch? em trong gia ?nh Toha

  Ngn: Em t?i ?y T?p th do b?n Th?m gi?i thi?u. ? nh th em c?ng c nghe ??a m Th?m hay t?p (Di?u php m thi?n chuy?n). C?ng c duyn v l?p h?c ny em tham d? ???c. Sau bu?i h?c ??u tin v? nh em c?m nh?n ng??i em gi?ng nh? n khng cn c?a em v?y ?, n?m xu?ng l dnh vo n?m lun khng c? ??ng ???c, u? o?i h?t c? ng??i. ??n l?n t?p th? 2 th b?t, l?n t?p th? 3 ??n l?p th th?y ?? d?n d?n. ?i?u hi?u qu? ? em ? l ? trn m?t c?a em pha trn b? 1 ci m?n cc, ? d??i lng bn chn th khng ?i ???c, c? c nhc c nhc, ai c?ng ch?c em l ??i t??ng ch?c l s?p c nh. T?p xong l?n t?p th? 3 th th?y chn ?au th?t l ?au, khng ?i n?i lun. Ngh? l ch?c l em ph?i t?i bc s?. Em t?i bc s? th bc s? b?o l b? nhi?m trng, r?i ??i thng sau ? nh ngh? d??ng, thng sau bc ti?u ph?u cho, nh?ng em v?n t?p ti?p. Hm sau th h?t ?au. M?c d ci c?c ?y v?n cn d??i chn em. ??i ??n khi c th?i gian rnh, em t?i bc s? th bc s? ni l khng sao. T?p th lc ??u em b? nh?c ??u lc sau ? th h?t, c? b? th h?t, r?i ?au vai, cn ci nguy hi?m nh?t ? l ?au vng trn l t?t ?au vng d??i th l x?u. Em b? ?au b?ng, em b? ?au ngay vng ?an ?i?n ch? ?au 1 l?n thi nh?ng c?ng h?t. Rng t?p th ngy no c?ng t?p h?t. ??n by gi? th khng cn b? ?au, t?i gi? th th?y kh?e l?m. Th?y tinh th?n s?ng khoi. Nh?ng suy ngh?, tinh th?n c?a mnh hay nng v em c?ng hay nghe nh?ng ?i?u chi tai nn em hay ph?n ?ng. By gi? th b?t, em th?y ??i v?i em th r?t l hi?u qu?.

  Ch? Lin: ring v? ph?n l thuy?t em c ki?n g khng?

  Ngn:L thuy?t ??i v?i em th em hi?u, lc ??u khng hi?u th em ph?i h?i ch? Ng?c Anh r?i ch? ?y ch? em, v? nh th em h?i Th?m. Em m??n t?p c?a Th?m ?i photo ?? h?c r?i Th?m gi?ng thm cho em v? ph?n c?a l?p 2, v d?: nh? ha dm, ha kh?u, ha kch g ?, th?p thi?n nghi?p nh? ? m ci ny c?ng kh d? hi?u. Ngy ??u tin nghe ci ??a ??ng Tm c?a th?y em nghe khng n?i lun. Nghe m ci ??u c?a em n c? quay cu?ng m ci ?? hnh (?? hnh OA) th n c? ch?p ch?p kh ch?u l?m, ci m?t em th n ng?a, c bu?n ng? v ?au ??u.

  Ch? Lin: Hm nghe ? trn l?p hay nghe ? nh?

  Ngn:Nghe ? trn l?p. ? nh ch?a ???c nghe. Th?m c ku khi no rnh th ln l?p cng ??ng tm. ? nh th?y c pht ci ??a nh? thanh d?n th?c c? m? su?t v?y khi no khng ?n th m? ra kh? tr??t. Ng?i ??t nhang tr?m ni chuy?n, m? sch ra ??c th?y c?ng d? hi?u.

  [ICh? Lin: ci ??a ? tr??c khi t?p em ? nghe ch?a?][/I]

  Ngn: Ch?a, em nghe nh?ng m em khng ?? , c? ?i ra ?i v em nghe nh?ng khng ?? . Sau ny ?? th th?y lc ??u th?y kh ch?u. Th?m ch? cho em t?p cc bi ny bi kia v n cn 1 bi n?a l bi Ph?t Thng Cng. Em c?ng nghe ng?i ? nghe, ng?i ni chuy?n nghe th?y n l?, t?i sao ? ?y cn c ti?ng Nam M A Di ? Ph?t ? ?y n?a. Th ra ?y l ??a kh? tr??t ch? khng ph?i l ??a t?p. Ch?u kh em nghe th c?ng ???c, khng b? ?nh h??ng g h?t.

  Ch? Lin: Cn g chia s? v?i l?p n?a khng?

  Ngn: D? khng, gi? th em th?y h?t ?au r?i, tinh th?n th tho?i mi h?n nh?ng g mnh th?y kh ch?u mnh ??u gi?i thch ???c. Th d? nh? mnh gi?i thch ? l nghi?p c?a mnh ph?i tr? gi?ng nh? lc n?y em h?i ch?, em th?y khng thng m?c d em th?y ?i khi khng ph?i l th??ng xuyn nh?ng khi b?c mnh kh ch?u th ng??i c?ng gi?ng nh? b? l?i d?ng, mnh m?t qu nn kh ch?u, by gi? th th?y ??.

 2. #22
  votiencong
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  BO CO L?P 1 KHA H?C 12-06-2012
  H?c vin: V Ti?n Cng - SN: 1976, Ngh? nghi?p: XNK


  Knh g?i: Th?y cng gia ?nh Totha


  C? duyn em ??n v?i Th?y v gia ?nh Totha l nh? b?n Nh?t l?p tr??c gi?i thi?u v ??ng k cho em h?c.

  C?m nh?n ban ??u tr??c khi theo h?c

  M?c ?ch ban ??u em theo h?c l luy?n t?p c? th? ???c kh?e m?nh, v tm hi?u thm li?u con ng??i c lun h?i nh? m?t s? kinh sch nh ph?t ni hay ch? l s? truy?n ??t m tn c?a m?t s? ng??i. Ta c nn t?n h??ng l?c th tr?n gian ?ang c ho?c b?t ch?p th? ?o?n ?? c v t?n h??ng nh?ng g mnh mu?n. Ngy nay ng??i ta tri?t l s?ng ph?i bi?t h??ng th?, xem nh? trinh ti?t, ??c h?nh nh?ng coi tr?ng ??ng ti?n. Trong ta th??ng xuyn xu?t hi?n nh?ng cu h?i n?u ta khng lm th ng??i khc c?ng lm. Gi? ta khng h??ng th? th ?u cn c? h?i ?? h??ng. Cu?c s?ng, lc ta ??t ???c nh?ng g ta mu?n th th?y th?t h?nh phc vui v? nh?ng khi g?p tr?c tr?, ph?n b?i, ta l?i th?y sao cu?c ??i ?au kh? v mu?n tm ???ng giai thot. V?y th?t s? c ???ng gi?i thot khng?

  Kho?ng hai n?m nay em b? ch?ng b?nh vim m?i r?t kh ch?u, u?ng thu?c th h?t, h?t thu?c l?i b? s? m?i. Kho?ng thng t? n?m nay khi g?p b?n Nh?t ?? m??n sch, tnh c? b?n k? chnh b?n tr??c kia b? s? m?i nhi?u h?n mnh n?a nh?ng theo Th?y h?c th nay ? h?t bnh, mnh khng tin l?m nh?ng ngh? nn h?c th? v b?n mnh l ng??i chn th?t, th??ng ni s? th?t ch? khng m tn hay tuyn truy?n qu?ng co. Nghe b?n k? s? v? Th?y th mnh c?m nh?n Th?y nh? m?t v? chn s? ??c ??o khot o c sa nh?ng b?n ni Th?y ?n b?n bnh th??ng v t?ng l k? s? ?i?n t?, l ng??i theo khoa h?c th?c s? l?i am hi?u v? ph?t h?c v c th? d?y chng ta con ???ng gi?i thot.

  Khi ch?a tr?c ti?p g?p Th?y ho?c ch?a t?ng nghe Th?y gi?ng v? ph?t h?c nguyn th?y th kh c th? tin ???c nh?ng g b?n ? ni.

  M?c d mnh theo ??o ph?t theo truy?n th?ng gia ?nh, nh?ng mnh c?ng khng bi?t Ph?t c th?t hay khng, ch? hi?u s? ??ng nh? Ph?t c tnh kin nh?n v lng t? bi thng qua phim ?nh v vi kinh sch ni v? ph?t gio. B?n thn c?ng r?t thich xem phim c hnh ?nh Th?y cha ??c ?? nh? cc v? s? trong cha Thi?u Lm hay s? t? ??t Ma. M? mnh c?ng theo ??o ph?t, ? quy uy v c php danh. M? r?t th??ng ng??i, t?t b?ng, nhung l?i c?ng r?t m tn, th??ng tin Th?y bi h?n b?n thn v con ci trong nh. Th??ng khi lm vi?c g quan tr?ng th m? c?ng tm ??n th?y bi, hay nh c x?y ra bi?n c? g ?au bu?n m? c?ng tm ??n th?y bi cng bi xin ba gi?i h?n. Ngoi m? ra cn r?t nhi?u ng??i xung quanh mnh c?ng r?t hay tm ??n th?y bi ?? tm ki?m s? an ?n hay l?i thot khi g?p bi?n c? trong cu?c s?ng nh?ng k?t qu? th khng nh? mong ??i, m?t th?i gian, h? xa r?i th?c t? v khng tin vo chnh b?n thn mnh, m?t d?n n?ng l?c t? duy. T? ? mnh c ci nhn phi?n di?n v? ph?t gio g?n gi?ng nh? m tn d? ?oan nn khi ch? m? ?i cha mnh th??ng ? ngoi gi? xe m khng vo v khng tin t??ng Ph?t c th?t hay khng.

  Sau khi theo h?c.

  Tr??c tin cho em xin t? lng thnh knh v cm ?n Th?y, c Lin, b?n Kin cng anh em trong gia ?nh Totha. em ? l?i qu nhi?u so v?i h?c ph, ki?n th?c c?a Th?y th?t uyn thm, mt cch tu hnh m?i ph h?p v?i th?i nay h?n.

  Trong nh?ng bu?i h?c ??u tien, hnh ?nh Th?y th?t gi?n d?, l?i gi?n ?m p mang tnh yu th??ng ? hon ton thuy?t ph?c h?c sinh v?n ??y ng?o m?ng v hoi nghi b?i ki?n th?c bao qut th?u ?o c?a Th?y v? tr??ng phi ?ng ph??ng, tay ph??ng, khoa h?c hi?n ??i, ton h?cch? vi bu?i h?c l thuy?t nh?ng h?c tr ? hi?u c? b?n v? Lo gio, Kh?ng gio, Ph?t gio. Hi?u v? m d??ng, ng? hnh, phong th?y, cn khn, bt qui, m tr??c gi? mnh ? t?ng ??c sch v mu?n tm hi?u c?ng khng hi?u ???c nguyn l c?ng nh? ngn t? c?a n. Nay, khi?n em ngy cng thch ??c sch v? Ph?t nhi?u h?n v pht hi?n ra r?ng nh?ng ?i?u trong kinh sch ni Th?y c?ng ? d?y cho mnh, ch?ng t? Th?y ? nguyn c?u r?t nhi?u v hi?u th?u ?o v? n. Sau ny khi nghe kinh hay ??c sch mnh th?y r?t d? hi?u nh?ng cu ni tr?u t??ng m tr??c ?y mnh khng hi?u v khng tin ???c.

  Cng thn ph?c h?n khi Th?y nguyn c?u d?y h?c tr tu t?p m?t cch khoa h?c, logic ? l nh?ng bi t?p th?c hnh. V?i ph??ng chm tm an, tr sng, th? cn b?ng m?i tu t?p ti?n b? ???c. Th?y l?n l??t d?n gi?t h?c tr qua nh?ng bi Ng? Hnh Chuy?n Ha, ??ng tc nh? nhng, t?n t th?i gian, khng gian, ai c?ng t?p ???c ?? thng kinh m?ch cn h?n m?i ngy t?p th? d?c c? ti?ng ??ng h? nh?ng ?i h?i ph?i c khng gian v d?ng c?.., sau khi th? kh?e m?nh b?o v? chng ta ch?ng l?i b?nh t?t th m?i yn ?n tu t?p ???c. nh? Th?y ? t?ng ni thn, tm chng ta nh? n??c trong lu, lu b? chao ??ng th n??c khng th? ??ng yn ???c sau khi th? v?ng th ti?n hnh tu t?p lm s?ch tm th?c b?ng Nh? Thanh D?n Th?c ?? tr sng, tm t? bi yu th??ng, tm tr th? cn b?ng. sau khi tm tr th? cn b?ng th h??ng tm v? gic ng? qua bi Ph?t Thng Cng. N?u xt th?y nh?ng bi t?p nh? v?y hon ton ph h?p v?i khoa h?c, logic, thu?n theo t? nhin th cn nghi ng? g n?a m khng luy?n t?p.

  Nh? ng??i ta th??ng ni: K?t qu? th?c t? l th??c ?o chn l, qu? th?t ch? sau vi bu?i t?p ??n gi?n nh?ng mnh gi?m b?t b?nh vim m?i r?t nhi?u, khng cn c?nh ngy no c?ng s?t si, t?n nhi?u kh?n gi?y nh? tr??c n?a. trong vng 01 tu?n th?y gi?m kho?ng 50%, ??n nay g?n 4 thng m mnh khng t?n vin thu?c no, lu th?t lu m?i b? s? m?i tr? l?i nh?ng c?ng t? h?t trong m?t bu?i thi. Khi ch?a t?p mnh r?t ght nh?u d??i sn nh do ph?i ng?i x?p b?ng kho?ng 5 pht l chn b? t c?ng r?t kh ch?u, nay mnh ng?i c? ti?ng ??ng h? nh?ng v?n th?y tho?i mi. Lc tr??c mnh b? vim h?ng nn khi gi?ng bi cho my ??a em kho?ng 5-10 pht l ni h?t n?i, khan c? kh ch?u nh?ng nay mnh ??c T ?, Ta ?a, To Ta c? ti?ng nh?ng khng th?y h? h?n g, r?t tho?i mi, khng cn khan c? n?a.

  Tr??c ?y mnh ngh? ?i tu l vo cha khot o th?y tu, tr t?ng kinh ch h?ng ngy th m?i g?i l tu hnh m?i c th? gi?i thot ???c. Nh?ng khi nhn Th?y mnh ngh? Th?y c?ng l Th?y tu v? ??i, Th?y tu theo cch c?a mnh. Tu ? tm ch? khng ph?i tu ? ?u. C?a thi?n ch? l mi tr??ng ?? gip ta gi? gi?i h?nh, n?u ch? ? trong cha m khng gip g ???c cho b tnh th c?ng khng ??t ???c c?nh gi?i cao ng??c l?i cn m?c n? cng d??ng c?a b tnh bi?t ch?ng no tr? xong. Chng ta s?ng ha ??ng v?i x h?i tuy kh tu t?p h?n nh?ng n?u tu ???c th ??t thnh t?u cao h?n, thnh t?u c ???c t? tm h? x?, lng t? bi, c?u ?? chng sanh, lm vi?c c ch cho m?i ng??i. S? d?y cng nguyn c?u, pht tri?n cc php nh? bat ha, th?p nh? thi ha, ku g?i nh?ng gi? ??ng tmc?a Th?y c?ng ch? nh?m m?c ?ch T-THI- HA. ?i?u ? cho ta th?y cng ??c c?a Th?y r?t l?n

  Cu?i cng em cm ?n Th?y, cm ?n c Lin, b?n Kin cng gia ?nh Totha ? b? th?i gian qu bo ?? du d?c t?ng ng??i v??t qua bi?n c? th? k?. n?u c duyn xin Th?y cho em theo h?c ti?p ?.

 3. #23
  nguyenvananh
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  BI THU HO?CH CU?I KHA
  ----------o0o----------
  H?c vin : Nguy?n Th? Vn Anh
  N?m sinh : 1982
  Ngh? nghi?p : nhn vin


  Knh cho Th?y ?? Thanh H?i cng c Lin, anh Kin ph? trch l?p v gia ?nh Totha cng ton th? h?c vin l?p 1

  1. C? duyn no b?n tm ??n Totha?

  Ti bi?t ??n Totha l do m?t ng??i b?n gi?i thi?u. B?n ti tnh c? bi?t ???c thng tin v? l?p h?c ny trn m?ng v b?n ti c?ng ?ang h?c nn gi?i thi?u cho ti. Nh?ng lc k? cho ti nghe v? Totha, trng b?n ti r?t ho h?ng lm ti c?ng t m theo. Nh?ng trn h?t, ti mu?n ch?a ci tnh nng n?y c?a mnh. Do ? ti quy?t ??nh ??ng k h?c Totha.

  2. Tr??c khi ??n v?i Totha, b?n ? tr?i qua nh?ng g ?ng ghi nh? trong ??i? (kinh t?, h?nh phc, b?nh t?t)

  _ V? b?nh t?t, c? th? c?a ti v?n kh?e m?nh,t khi b? b?nh, ch? c ?i lc b? ?au n?a ??u bn tri, m m?i l?n ?au ??u km theo tri?u ch?ng i m?a, r?t kh ch?u. Ngoi ra, th?nh tho?ng ti cn b? ?au bao t?.
  _ V? kinh t?, h?nh phc th cu?c s?ng c?a ti c?ng bnh th??ng nh? bao ng??i khc, ni chung l nhn ln th khng b?ng ai, nh?ng nhn xu?ng th ti c?ng th?y ti may m?n, h?nh phc h?n r?t nhi?u ng??i nn ti hi lng v?i cu?c s?ng hi?n t?i c?a mnh.

  3.Sau khi cng nhau tu h?c, b?n hy thnh tm chia s? l?i nh?ng thu ho?ch c?a mnh ?? cng nhau ki?n gi?i?

  _ Nh?ng ngy ??u ?i h?c, do ti khng ph?i tn ?? Ph?t gio nn nh?ng g Th?y gi?ng, ti lc hi?u lc khng. Nh?ng r?i ngy qua ngy, cng v?i s? t?n tnh c?a Th?y, nh?ng l?n Th?y n l?i bi, c?ng thm nh?ng th?c m?c c?a nh?ng anh, ch? h?c cng l?p v nh?ng gi?i thch c?a b?n ti, ti ti?p thu bi d? h?n. ?i h?c v?, ti c?m th?y trong ng??i r?t nh? nhng, v tnh nng n?y c?a ti ? b?t ?i nhi?uh?n so v?i lc ch?a h?c.

  _ H?c ???c m?t th?i gian, th ??t nhin trong m?t ngy (ti khng nh? r ngy no) ??u c ti t? nhn c?m th?y tr?ng r?ng m?t cch l? lng, t?a nh? trong ??u ti l m?t kho?ng khng tr?ng tr?i, khng ch?a ???c b?t c? ci g.

  _ Nh?ng tu?n k? ti?p, m?i khi vo l?p, ti lun c?m th?y nh?c ??u v bu?n ng?, d tr??c ? m?y pht, ti v?n cn t?nh to. Nh?ng khi qua ???c nh?ng tu?n ny r?i th ti h?t nh?c ??u, ch? cn l?i bu?n ng? m thi.

  _ Nh?ng lc t?p trong l?p th khng c g, nh?ng m?i khi t?p ? nh, ch? c?n t?p 15 20 pht l ti nhn th?y ?? hnh OA pht sng, t?ng mu trong ?? hnh pht nh ho quang r?t r rng, v khi nhn l?i t?ng th? c?a ?? hnh th ti l?i th?y pht ra 7 s?c c?u v?ng.

  _ Hai tu?n sau, trong khi ?ang t?p Ta ?a trong l?p th ti ch?t nghe trong ??a Ta ?a ?ang pht c ti?ng g gy o r?t r rng. Ngy ??u tin, ti?ng g gy ko di, ngy th? 2 ng?n h?n, ngy th? 3 ch? c ba ti?ng o r?i h?t. ??n ngy th? 4, ti khng cn nghe ti?ng g gy n?a m l?i nghe ti?ng ni a l c?a gi?ng m?t ng??i nam.

  _ Sau g?n 2 thng h?c Totha, ti nh?n ra r?ng mnh ? b?t tnh nng r?t nhi?u. Khi ??c T ?, Ta ?a lc tr??c hay b? nh?c ??u, ?au ng?c, gi? th khng cn n?a. B?nh nh?c ??u, ?au bao t? c?ng gi?m b?t, ch? th?nh tho?ng l?m m?i ?au, m ch? ?au m?t lc r?i b?t t? t?.

  _ Sau 2 thng h?c, ti thu n?ng l??ng d? dng h?n, c?m gic nh? c 2 qu? c?u trong lng bn tay c?a mnh. Lc t?p Ph?t thng cng, khi gi? 2 tay ln cao, ti c?m nh?n nh? c m?t l?c ??y t? d??i ??t ??y 2 bn tay ti ln r?t nh? nhng. Lc v? vng trn t?ng bn tay, ti c c?m gic r?t nh?, t?a nh? l c ng??i c?m tay ti m ??y ?i theo vng trn v?y, ??u tin l c?m gic nh? ? tay tri, sau ? 1 ngy th ??n tay ph?i. Trong lc v? vng trn t?ng tay, n?u v? khng ???c trn th t? d?ng c c?m gic r?t kh ch?u, ph?i v? l?i cho trn.

  _ Ngy ti?p theo, khi t?p g?n h?t bi th t? d?ng ti c c?m gic nguyn ng??i ti mu?n xoay trn theo m?t vng trn v? s?n trn m?t ??t.

  _ Sau 3 thng h?c Totha, gi? ?y ti c?m th?y c bi?n chuy?n. Tr??c kia, trong ch? lm c?a ti, c 1 d lm t?p v?, ch?ng bi?t v sao m r?t ght ti, v?y m by gi? khng cn ght n?a, l?i r?t hay tr chuy?n v?i ti n?a. V ti c?ng c?m nh?n r?ng trong ch? lm c?a ti by gi? r?t vui v?, thn thi?n h?n.

  _ C 1 ?i?u h?i l?, khng bi?t nh?ng ng??i h?c khc th sao, ch? ti khng hi?u v sao n?ng l??ng lun thu vo ng??i ti trong nh?ng lc ti ng? ? ch? lm. M?i khi ti l? m?, chu?n b? vo gi?c ng? l n?ng l??ng ?i vo. C lc, n?ng l??ng v nh? l ti ?ang ??ng d??i m?t ng?n thc, ?? t? trn ??u ?? xu?ng, lm ti c c?m gic h?i ng?p. C lc n?ng l??ng v nh? l c ng??i c?m go n??c t?t vo ng?c, vo ??u ti lin t?c. C? nh? th?. L?n cu?i cng n?ng l??ng vo ng??i, ti c?m nh?n nh? c t?ng l?c xoy nh? xoy t?ng vng trn ??u ti, lm tc ti nh? b? d?ng ng??c ln. V sau ?, ti c?m gic n?ng l??ng ?i t? trn ??u xu?ng h?t ton thn ti ra ??n h?t ?i bn chn, c? nh? c ai ??t trong ng??i ti nh?ng ci ?ng n??c lu?n d?c theo ng??i, v n?ng l??ng c? th? m ?i theo. V ? l l?n ??u tin ti c?m th?y thng su?t ton b? c? th?.

  4. L t??ng tu t?p ti?n ha trong th?i gian s?p t?i?

  Sau khi h?c ???c Totha, nh?n ???c nh?ng bi?n chuy?n tch c?c, ti s? lun lm theo l?i th?y, c? g?ng th?c hi?n Ng? gi?i, Bt ha t?t ??n m?c ti c th? lm ???c.

  * Nh?ng gi?c m? k? l? :

  Trong th?i gian h?c Totha, ti c nh?ng gic m? l? lng, xin k? cho cho m?i ng??i xem c ai gi?ng v?i tr??ng h?p c?a ti khng.

  _ Gi?c m? ??u tin, lc ?y ti ?ang ng? trong phng c?a ti. Ti m? th?y ti cng ?m b?n thn ?i ch?i, m l?i khng bi?t ?i ?u. ??t nhin m?t ng??i ?n ng xu?t hi?n, b?o r?ng g?n ?y c ng?n ni r?t ??p, hy ??n ? tham quan. Theo l?i ng ch?, chng ti ln ni.Qu? l ng?n ni r?t ??p, ??y hoa th?m c? l? tr?i di t? chn ni ??n ng?n ni, c thm m?t dng su?i ch?y d?c theo s??n ni, n??c r?t trong, r?t mt. L?i c ?? m?i lo?i ng??i, m?i s?c mu da c?ng ?ang leo ni gi?ng chng ti. ?i ??n gi?a l?ng ch?ng ni, th c 1 cy c?u xu?t hi?n, l? l cy c?u ch? c 1 t?m vn v?a m?ng v?a nh? b?c qua b? bn kia. Nhn cy c?u nh? v?y, ch?ng ai dm b??c qua. Ring ti, khng hi?u v sao can ??m ??t xu?t, ??ng vin ?m b?n b??c qua, ti ?i tr??c, b?n ti theo sau, v?a ?i m c?ng v?a run, v cy c?u cong vng xu?ng. Qua ???c bn kia, th c m?t nh s? xu?t hi?n, nhn ti c??i r?i ni : Sau l?ng con c m?t ng??i ?n b . Ti ngoi ??u ra sau, ch?ng th?y ai c?. Ti th?c m?c tnh h?i, th ng ?y ti?p : ??ng s?! B ?y ch?ng lm g con ?u, ch? l ?i theo con v?y thi. Ni r?i, ng b?o ti ci ??u xu?ng, bn tay ng v?ch tc ti ra, r?i ti?p : Trn ??u con c m?y d?u hi?u hnh tia st ny ! Ni xong, ng ?i m?t.

  * Nh?ng gi?c m? sau ?y l do ti n?m m? th?y khi ti ?ang ng? trong ch? lm.

  _ ??u tin, ti m? th?y m?t ng??i ?n ng m? c?a ?i vo, xoa ??u ti b?o : Con ??ng nng v?i, hy c? nhn m?i v?t, m?i vi?c m?t cch t? nhin, bnh th?n r?i con s? th?y t?t c? ! Ti gi?t mnh th?c d?y m ng? ngc, mnh cchuy?n g m nng v?i ?u?

  _ Gi?c m? th? 2 (ti v?n th?c ???c r?ng mnh v?a ch?p m?t c m?y pht thi), ti th?y xu?t hi?n m?t ci ??u r?ng, ch? c ci ??u thi, trng r?t uy nghim ?ang nhn ti. ??t nhin, 2 s?i ru r?ng di ra, cu?n vo ng??i ti, cu?n theo vng xo?n ?c t? trn xu?ng. Tuy b? cu?n nh? v?y nh?ng ti khng h? c c?m gic kh ch?u.

  _ Gi?c m? th? 3, ti ?ang ng? r?t say do m?t, sau ? ti c?m gic ???c ti bi?t t?t c? nh?ng ai b??c ra, b??c vo, ni nh?ng g, ti th?y nh?ng b?n ng? cng v?i ti n?m nghing, n?m s?p, th?m ch ti nghe ???c ti?ng d t?p v? ?ang g?i ?i?n tho?i cho m?t ch? t?p v? khc. Khi th?c d?y, ti th?y nh?ng b?n ?ang n?m ng? n?m ?ng t? th? ti ? th?y, ti h?i l?i m?i ng??i th nh?ng vi?c m ti c?m nh?n ???c trong m? l chnh xc t?ng cht m?t. Th?m ch, ti h?i d t?p v? c ph?i m?i g?i ?i?n tho?i cho ch? b?n ( lc d g?i ?i?n tho?i th d khng c trong phng) khng th d g?t ??u, h?i ti sao m bi?t. Ti c?ng khng bi?t gi?i thch ra sao.

  Trn ?y l t?t c? nh?ng g ti tr?i qua t? khi h?c Totha, xin vi?t ra ?? t?t c? m?i ng??i cng tham kh?o. Xin c?m ?n Th?y, c Lin, anh Kin ? nhi?t tnh h??ng d?n trong th?i gian ti h?c ? Totha.

 4. #24
  tuyetnga
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  BI THU HO?CH CU?I KHO

  Ti tn: Ph?m Th? Tuy?t Nga- Sinh n?m 1979- Ngh? nghi?p: K? ton

  Thng qua l?i gi?i thi?u c?a ng??i b?n?ang theo h?c khot r??c t?i Totha ti ??n v?i l?p h?c khi ?ang mang thai thng th? 5. Vo h?c kho ngy 12/06/2012 v?i tm nguy?n b con trong b?ng lun bnh an v kho? m?nh trong su?t thai k? cho ??n ngy con cho ??i.

  Cn ??i v?i b?n thn:
  ???c h?c h?i nh?ng gio l Ph?t h?c m v?i ti t? ki?n th?c c?n b?n nh?t v?n ch?a n?m b?t bn c?nh giao l?u t? cc C, Anh, Ch? v cc b?n ti c nhi?u c? h?i ???c v?n??ng, th?c hnh tu t?p cho chnh mnh, mang l?i s? ti?n b? h?n cho cu?c s?ng b?n thn v gia ?nh.

  Nh?ng ngy thng ch?a theo h?c l?p Totha ti th??ng hay g?p c m?ng trong lc ng?, nh?t l th?i gian ti b?t ??u c thai,

  nh?ng gi?c m? khi?n ti th??ng gi?t mnh v ho?ng s? gi?a ?m v r?t kh ng? l?i sau ?. Bn c?nh?, b?n thn r?t bi?ng nhc ng?i yn ni?m ch v l? l?y m?c d ???c ch?ng nh?c nh? lin t?c

  Ngoira, ng?i trao ??i ki?n th?c Ph?t php v thi?u t? tin, b?n thn l??i h?c t?p v n?m b?t, g?p cc b?n ??ng tu hay g?pTh?y ch? bi?t ng?i nghe v im l?ng.

  Sau th?i gian h?c ???c 1 thng, bn thn ti th?y c nh?ng d?u hi?u thay ??i tch c?c :

  Gi?c ng? vo m?i ?m ???c su v khng cn g?p nhi?u c m?ng nh? tr??c
  B?n thn sing n?ng tu t?p h?n v c nh?ng hi?u bi?t c?n b?n v? gio l Ph?t h?c
  T? tin giao l?u trao ??i l thuy?t v?i cc huynh ??

  Xuyn su?t qu trnh h?c 3 thng, hi?u ?ng ngy m?t t?t h?n, ti mang thai kho? m?nh, b con my r?t ??u, ti ?n u?ng r?t t?t v c? th? v?n r?t linh ho?t, ?i ??ng nhanh nh?n m?c d thai k? ? vo th?i k? cu?i.

  Vo 3 tu?n tr??c khi tu?i thai 31 tu?n tu?i, bc s? siu m v ch?n ?on ti s? sanh m? v 02 l do nh? sau :

  Bo thai ? v? tr ngi mng
  Bo thai b? dy r?n qu?n c? 2 vng

  Nh?n k?t qu? siu m ti bu?n v lo l?ng r?t nhi?u.Mang tm tr?ng bu?n ??n l?p ti chia s? cng ch? Lin, ch? chn thnh ch? ti cch qun trong nh?ng gi? th?c hnh v ??ng tm, ti th?c hi?n theo nh? Ch? v th? l tr?i qua sau 3 tu?n khi tu?i thai ? tu?n th? 34, ngy ti khm l?i k?t qu? th?t k? di?u, em b c?a ti ? ? ngi thai ??u v khng cn dy r?n qu?n c? b n?a, v? bc s? c?ng ph?i th?t ln ??y kinh ng?c th?t k? di?u v v?i tr??ng h?p ny b r?t kh xoay ??u.

  Th?t h?nh phc bi?t bao khi Totha mang l?i cho ti v con, b?n thn lun th?m ng?i khen v knh tr?ng Th?y Ng??i ? dy cng khm ph, xy d?ng v truy?n ??t h?t th?y nh?ng ?i?u t?t ??p nh?t thng qua nh?ng bi th?c hnh v l thuy?t gip m?i ng??i c c? duyn cng nhau tu t?p, nh?m tm v h??ng ??n m?t cu?c s?ng th?t h?nh phc t? Thn Tm v lun s?ng th?t ngh?a v?i ph??ng chm Chn Thi?n M? t? t?m lng nhn t? m Th?y ? gi?ng d?y v lun mong t? nh?ng ng??i h?c tr c?a Th?y.

  V?i nh?ng ki?n th?c v nh?ng hi?u ?ng t?t ??p t? kho h?c l?p 1 c?aTh?y ti bu?c ph?i t?m xa l?p 6 thng ?? sanh v ch?m con. Nh?ng v?i nh?ng bi d?y v nh?ng bi th?c hnh tu t?p Th?y truy?n ??t ti lun ghi nh? v th?c hnh th??ng xuyn t?i nh.V, lng lun ch? ??i sau th?i gian sanh v ngh? d??ng ti s? theo h?c l?p 2 Totha t?Th?y. Ngoi vi?c th?c hi?n tu t?p php mn c?aTh?y, ti qun xt b?n thn m?i ngy, s?ng ?ng v gi? mnh trong sinh ho?t ngo?i giao, tu h?c theo l thuy?t ???c Th?y truy?n d?y, bn c?nh l?, l?y, t?ng ch chuyn c?n, sing n?ng.

 5. #25
  dangminhan
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  BI THU HO?CH V CHIA S?
  H?c vin: ??ng Minh n - SN: 1980 - Ngh? nghi?p: Du L?ch

  1. C? duyn no b?n tm ??n Totha ?

  Ti tn l ??ng Minh n, sinh n?m 1980 ti ??n v?i l?p h?c Totha thng qua nh?ng cu chuy?n k? t? m?t ng??i b?n v s? t m c?a V? ti.

  2. Tr??c khi tm ??n Totha, b?n ? tr?i qua nh?ng g ?ng nh? trong ??i? (kinht?, h?nh phc, b?nh t?t)

  Tr??c khi tm ??nTotha th ti t? ?nh gi mnh c?ng t??ng ??i thnh cng so v?i l?a tu?i c?a mnh, ti ? c m?t c?n h? ring, m?t gia ?nh nh? th?t ??m ?m v vui v?.V? ch?ng ho thu?n, yu th??ng nhau, chng ti c?ng c bi?t cht t v? ??o Ph?t, do ?khngv??ngph?inh?ngt?il?imnh?ngng??ikhngc??ok hngbi?t. Bnc?nh?, ti c?ng c nh?ng ng??i b?n ??o Ph?t, h? gip ?? ti trong nh?ng lc kh kh?n v cng nhau ?i gi?i tr cu?i tu?n b?ng nh?ng hnh ??ng b? ch nh? ?i phng sanh, ng?i u?ng caf trao ??i v?i nhau v? ??o ?? hi?u r h?n nh?m th?c hnh ?ng ??n.

  3. Sau khi cng nhau tu h?c, b?n hy thnh tm chia s? nh?ng thu ho?ch c?a mnh ?? cng nhau ki?n gi?i

  Sau g?n 3 thng tu h?c ti th?y b?n thn ? ???c l?i l?c h?n r?t nhi?u, b?n thn ti?n b? trong nh?ng hnh ??ng ki?m sot v lm trn ??u Thn Kh?u - .

  Qua nh?ng bu?i d?y l thuy?t c?a Th?y, ti ? n?m v?ng h?n r?t nhi?u ki?n th?c Ph?t h?c ph? thng, ki?n th?c ? ???c h? th?ng ho t? th?p ??n cao, theo con ???ng tu t?p t? Nhn th?a ln ??n Thanh V?n th?a. V?i n?n t?ng ki?n th?c c?n b?n v?ng ch?c ? gip ti hi?u r h?n nhi?u v?n ?? v nh? ? gip ti suy ngh? t?t h?n, v? ra nhi?u ?i?u m tr??c ?y ti khng hi?u do ki?n th?c h?c t? pht v r?i r?c. Ki?n th?c c h? th?ng gip ti nh? r?t r v th? ti c th? d?a vo ? m qun xt cc hnh ??ng c?a Thn Kh?u c ph h?p v?i ki?n th?c ? h?c hay ch?a trong m?i lc.

  L thuy?t gip ti c ci nhn xa h?n v ?ng ??n h?n v? Nhn Qu?, gip chng ta trnh nh?ng hnh ??ng khng ?ng, m ?i?u ny c?n tr? con ???ng tu t?p ti?n ho c?a b?n thn.

  Qua nh?ng bu?i th?c hnh ti c?ng c?m nh?n ???c nh?ng hi?n t??ng r?t l? v ??p ??,
  c?ng nh? b? nh?ng b?nh nh? ko di m thng th??ng chng ta ch? c?n u?ng thu?c th s? h?t ngay sau 1-2 ngy dng thu?c, nh?ng b?nh v?n ko di h?n nhi?u m?t cch kh l?.??c bi?t l th?i gian ln l?u 2, sau m?t tu?n ti th?y nh?ng hnh ?nh r?t ??p t?i c?n phng ny khi t?t c? cc huynh ?? cng ni?m Ph?t.Nh?ng hi?n t??ng ny ch?ng minh cho ti hi?u l c hi?u ?ng tm linh th?t s? m h?i no ti ch?a ch?ng ki?n. Do ti c?ng hi?u r vi?c khng nn bm ch?p vo nh?ng hi?n t??ng k? l? v ??p ?? nn nh?ng hi?n t??ng l? c?ng ch? thong qua m?t vi ngy r?i t? m?t.

  4. L t??ng tu t?p ti?n hot rong th?i gian s?p t?i

  T? nay tr? ?i ti s? c? g?ng tu t?p v h?i h??ng v? s? Gic Ng?. Ti s? c? g?ng h?c h?i thmv? l thuy?t v ??c bi?t l lun th?c hnh th?p thi?n nghi?p ?? Thn- Kh?u trn ??u v c? g?ng th?c hnh nh?ng ?i?u ? ???c Th?y d?y v? T? Di?u ??.

  5. ki?n ?ng gp cng pht tri?nTotha

  Do th?y ???c hi?u ?ngc?a ?m ?ng th?t l m?nh m? trong nh?ng bu?i th?c hnh, nn ti lun mon g r?ng cc h?c vin Totha nn th??ng xuyn cng nhau t?p luy?n v ni?m Ph?t cng nhau. N?u ???c th t?p h?p l?i t?i m?t n?i no ? thu?n ti?n n?u ?i?u ki?n v? th?i gian v ??a ?i?m cho php. Cn n?u khng c ?i?u ki?n trn, chng ta nn quy ??nh m?t gi? th?c hnh v m?i huynh ?? ? m?i n?i khc nhau nn khng th? h?p l?i ???c nh?ng cng th?c hnh m?t th?i gian v ngh? ??n nhau ti ngh? c?ng s? c m?t hi?u ?ng c?ng h??ng, t?t h?n l lm m?t cch r?i r?c.

  Vo m?i Ch? Nh?t hngtu?n, huynh ?? nn t? s?p x?p th?i gian vo bu?i sng ?? ?i phng sanh, sau ? ta t?p h?p t?i qun cafe no ? ?? chng ta cng trao ??i, ki?n gi?i nh?ng hi?n t??ng l? trong qu trnh tu h?c. Nh? nh?ng bu?i caf th??ng xuyn, ??u ??n ny hun t?p cho ta m?t thi quen t?t, pht tri?n s? kh?n kht, ?on k?t c?a t?p th? huynh ?? Totha ?? php mn c?a chng ta ngy cng v?ng m?nh v pht tri?n.

 6. #26
  tranhuucung
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  Kinh cho th?y ?? Thanh H?i cng hai b?n v anh em ??i gia ?nh Totha

  Ti tn: Tr?n H?u Cung, sinh n?m 1963 Ngh? nghi?p: Bn b?o hi?m. Hi?n ng? t?i qu?n G V?p, Tp H? Ch Minh

  Trong su?t th?i gian ti ??n Totha h?c php tu s?a mnh, ti ? nh?n ra ???c nh?ng ?i?m sai l?m c?a b?n thn mnh, nh?ng n?ng l??ng ?en, nh?ng tr??t c?a b?n thn mnh xu?t pht t? ( Tham, sn, si m ra)

  C? duyn ??n v?i Totha do em gi ti gi?i thi?u v ??ng k tn dm ch? hon ton tr??c ? ti khng bi?t m?t t g v? Totha c?.

  T? ngy ??ng k cho ??n hai thng sau nh?ng v?n ch?a h?c ?m ra mnh nghi ng?, ti c l?i s?ng th?c d?ng v th??ng xem bo, tin t?c v? x h?i hay nh?ng tr??ng h?p gian tr, l?a ??o ngoi x h?i hay nh?ng tr??ng h?p ngo?i ng? thu ti?n c?a h?c vin r?i ?ng c?a b? tr?n, lc ? ti ? ngh? sai l?m v? Totha , thnh th?t xin l?i Th?y, b?n Kin v Lin cng anh ch? em.

  Chia s? cng gia ?nh Totha ngy 10-7-2012


  V? s?c kh?e

  Ch? m?i tu?n ??u tham gia t?p luy?n cng anh ch? em th Ni chung l ti th?y s?c kh?e t?t qua bi t?p ng? hnh n tu?n hon trong c? th? mnh, ch? m?t th?i gian ng?n ti t?p ht th? ??u trong khi t?p thi th b?t ??u ti pht hi?n ra n l?u thng kh huy?t trong ng??i r?t t?t nn nh?ng vi?c ?au vai, ?au c? hay ?au l?ng hay l g ? n c gi?m ?i. Ti c tinh th?n v t?p trung vo bi t?p h?n, cn v? tinh th?n ti th?y vui ra duy ch? c ci tr nh? mnh Th?y ni th?y gi?ng th hi?u ? nh?ng m mau qun qu c th? l mnh ch?a t?p trung hay sao ?y, hay ni nh? Th?y ci n?ng l??ng ?en c?a mnh ch?a ???c ra h?t nn ch?a t?p trung ???c. Sau khi t?p bi ng? hnh ti th?y c hi?u ?ng th? nh?t l s?c kh?e t?t, l?u thng kh huy?t nn th?y ?n ngon ng? yn li?n lun.

  14-8- 2012 sau m?t thng tham gia t?p luy?n Thi?n chuy?n Totha.

  ?i?u m ti nh?n ra ???c sau khi tham gia h?c Totha l n?ng l??ng ?en trong mnh n c gi?m b?t. V d? nh? ti c quen c b?n gi th h?u nh? ngy no c c?ng ?i?n tho?i, g?i lin t?c g?i su?t, nh?ng c? thng nay t? nhin ti th?y c khng cn g?i ?i?n n?a, th?nh tho?ng kho?ng ?? n?a thng ch? m?i g?i ?i?n m?t l?n v c?ng ch? h?i th?m vi cu r?i thi. Do ti h?c ? Totha r?i nn bi?t v ti ngh? l ch?c c ny n?ng l??ng ?en nhi?u ?y, t? nhin n t? ??ng d?t ra kh?i mnh. Tr??ng h?p c?a ti c?ng gi?ng nh? b?n Vn Anh c?ng c hai ng??i b?n tr??c ?y ngy no c?ng ph?i g?i ?i?n tho?i tm v?i nhau, nh?ng sau khi ?i h?c kho?ng ???c 1 thng thi t? nhin hai ng??i b?n ? h?t lin l?c tm chuy?n v?i Vn Anh. N?u c g?i ?i?n th c?ng ch? ni ???c vi cu thi r?i t?t my.

  V? tr??ng h?p ny th c Lin c?ng c gi?i thch: Khi t?p luy?n m?t th?i gian th n?ng l??ng c?a mnh ???c thanh l?c t?t, gi?m b?t nh?ng n?ng l??ng r?i trong ng??i mnh th t? ??ng nh?ng ng??i b?n c n?ng l??ng km h? s? d?t ra kh?i mnh, cn nh?ng ng??i b?n t?t th h? v?n lin l?c ???c bnh th??ng.

  V? Cng vi?c:

  T? ??u n?m ??n nay l cng vi?c c?a ti n khng ???c sun s? l?m, ni chung l b? t?t tm lum h?t, nh?ng m?i ?y th ti c?ng c cht ??nh sing n?ng, t?p cc bi t?p Totha ? nh c?ng ??u ??n, khi t?p xong th ti c?ng nh? nh?ng l?i d?n c?a c Lin trn l?p l N? n? c??i n?i tm th?t vin mn. Th t?p xong khi ??ng d?y l ti c? c??i vin mn th ? c hi?u qu? m?t cht ? l Ti trng v s? ??y, th t? nhin nh? ? m ti gi?i quy?t ???c r?t nhi?u kh kh?n trong cng vi?c. Ti trng ???c 200 tri?u, lc ? ti l?i ngh? vui l do n?ng l??ng ?en trong ng??i mnh cn nhi?u ?y nn ch?a trng ??c ??c ???c ?y, v su t? ch? trng m?t t?. ti ngh? nh?ng t? cn l?i l n?ng l??ng ?en cn ?y nn khng trng h?t. ? Chnh l ?i?u m ti nh?n ra mnh ?ang b?t n?ng l??ng ?en trong ng??i mnh nn m?i c ???c may m?n nh? th?.

  Sau ? ti g?p nh?ng ng??i b?n n c?ng th??ng mua v s? v th??ng dng nh?ng t? ng? n?ng n? khi c?m x?p v s? ?? mua, nn ti khuyn n. My lm v?y th sao m trng ???c, ??ng c ngh? x?u xa g h?t, khi mua v s? l my c? t??i c??i vui v?, c? m?m c??i vui v? ?? mua gip cho ng??i ta ?i th n s? trng. M?y ngy sau ng??i b?n ? c?ng trng nh?ng khng nhi?u nn ?i?n tho?i r? ti ?i nh?u, n ni tao nghe l?i my nn hm nay tao trng s?. Sau ? ti c?ng khuyn b?n ti l thi gi? b?t u?ng r??u ?i, v c? vui v? ln v nh?ng ?i?u x?u xa th nn b? h?t ?i. Ti c?ng ?ang mu?n gi?i thi?u ?? b?n ti vo h?c Totha nh? mnh v?y nh?ng ch?a h?i ?? duyn.

  M?t thng ti th??ng ?i cha 2 l?n nh?ng ch?a bao gi? cu mong ?i?u g c?, ch? l t?i cha ?? nhn t??ng ph?t, hay Quan Th? m B? Tt th? thi v v?a r?i mua v s? l c?ng t?i ngay cha ?, v t? nhin n may m?n nh? th?.

  V? tm:

  Ti th lun lun c??i ngay tm mnh, c?m th?y tm minh an l?c, v ngay c? trong cng vi?c nhi?u ci n d?n d?p kh kh?n qu ti c?ng t bu?n, v tm cch gi?i quy?t, t? tr??c t?i nay ti v?n lun r?t bnh t?nh, th?m ch trong cng vi?c r?c r?i nhi?u khi mu?n ?nh l?n v?i nhau nh?ng ti v?n c??i, v bnh t?nh ???c. V khi h?c thm Totha ? ?y t?o cho mnh thm s? t? tin trong tm thnh ra ti nghe l?i ch? Lin l c? n? n? c??i vin mn th b?t ??u cng thm t? tin n?a.

 7. #27
  nguyenthihang
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  BI THU HO?CH CU?I KHA


  Ti tn : NGUY?N TH? H?NG sinh n?m 1975 - Ngh? nghi?p: V?n Phng

  Tr??c tin xin g?i l?i c?m ?n ??n th?y H?I , c Lin v em Kin v? s? nhi?t tnh h??ng d?n ti v cc anh ch? nh?ng ki?n th?c r?t b? ch cho vi?c tu t?p , gi? ?y ti ? hi?u ???c nh?ng ?i?u ?ng v sai m tr??c ?y mnh cn m? h? ch?a hi?u h?t .Qua h?n hai thng tu t?p t?i TOTHA , ti c nh?ng ?i?u c?n chia s? nh? sau :


  1 .C? duyn no b?n tm ??n TOTHA

  Ti ??n TOTHA do tnh c? , c m?t ng??i h?c ? kha tr??c gi?i thi?u cho b?n ti , b?n ti gi?i thi?u cho ti , b?n ?y g?i di?n b?o ti di h?c thi?n hay l?m , h?c s? h?t cc b?nh v?t v gi? gn s?c kh?e.Th? l ti c?ng ??ng di h?c cng v?i b?n ti

  2. Tr??c khi ??n v?i TOTHA ,b?n ? tr?i qua nh?ng g ?ng ghi nh? trong ??i ?(Kinh t?, h?nh phc ,b?nh t?t )

  V? cng vi?c thi ti may m?n r?t d? xin vi?c nh?ng lun c ng??i gy c?n tr? ,lam cho cng vi?c c?a minh khng ???c sung s? cho l?m .n?u ti c? g?ng lm v nh?n nh?c h? th s? v??t qua ???c .


  V? h?nh phc th ti l ng??i khng may m?n k? c? trong tnh c?m v trong gia ?nh .Nn ti th??ng s?ng t? l?p m?i th? .

  V? b?nh t?t : Ti th??ng hay b?nh ?au ??u , chng m?t

  3 . Sau khi cng nhau tu h?c ,b?n hy thnh tm chia s? l?i nh?ng thu ho?ch c?a mnh ?? cng nhau ki?n gi?i


  Sau khi tu h?c , ti th?y cng vi?c c ti?n tri?n t?t h?n nh?ng ch?a nhi?u l?m . C? th? l ng??i ght ti d?n d?n c?ng lam quen v?i ti ,hay tm s? hay chia s? v?i ti . M?i khi ti th?y cng vi?c tr??c m?t g?p kh kh?n , tr??c khi x?y ra vi?c kh kh?n ? th ti qun cho cng vi?c ? sung s? v ti thu ???c k?t qu? t?t .

  B?nh ?au ??u c?a ti c?ng gi?m di , b?t h?n . Ti c c?m nh?n ???c n?ng l??ng . C? th? ti di ??n b?nh vi?n v c?m th?y chng m?t v cng , khi ra kh?i b?nh vi?n vi gi? sau l?i t? kh?i .Hay c m?t l?n ti ni chuy?n v?i ng??i b?n m hay b? ma nh?p , t? nhin ti c?m th?y chng m?t v cng v khi khng ti?p xc v?i b?n ?y n?a th ti bnh th??ng tr? l?i

  4 . L t??ng tu t?p ti?n ha trong th?i gian s?p t?i .

  Ti s? c? g?ng luy?n t?p ? nh th??ng xuyn , cn vi?c ?i ??n TOTHA ?? h?c v t?p th ti s? di ??u ??n .

  5. ki?n ?ng gp cng pht tri?n TOTHA

  T? ch?c nh?ng bu?i Picnic ?? cng nhau c?m nh?n v chia s?

 8. #28
  truongquang
  Guest

  Arrow Re: HV Truong Quang

  Bi Thu Ho?ch v Chia S?

  H?c vin: Tr??ng Quang, sinh n?m 1973, ng? t?i ???ng Tho?i Ng?c H?u, Q. Tn Ph.
  Ngh? nghi?p: Kinh doanh

  1. C? duyn no ??a ti ??n Totha?

  Knh cho th?y Ks Thanh H?i , ch? Lin, b?n Kin v ton th? anh ch? em gia ?nh Totha.
  ?ng nh? l?i c?a ??C B?N S? THCH CA MU NI PH?T cch ?y h?n 2,500 n?m, hi?n t?i chng ta ?ang s?ng trong th?i M?t Php, v n?u khng ?? l tr, tri ki?n v t? duy th th?t kh m phn bi?t ???c ?u l Chnh Php hay T Php. B?n thn ti, ng??i vi?t bi thu ho?ch ny t? nh? c?ng l ph?t t?, c?ng ?i cha t?ng kinh g m? nh?ng khng sao trnh kh?i khi ph?i tr? thnh n?n nhn c?a nh?ng t php. Ti khng dm ?i su hay bn lu?n v? v?n ?? ny, m?t ph?n l do ki?n th?c b?n thn cn h?n h?p, m?t ph?n l?i khng mu?n gieo ti?ng x?u, ph? bn hay ch trch ??i v?i nh?ng hnh ?nh, nh?ng v? s? m tr??c ?y b?n thn ? t?ng tn th? ?? cu?i cng ph?i mang thm nghi?p ch??ng v? sau Ti ch? bi?t r?ng, khi b?n thn ? ?? duyn lnh ?? nh?n ra con ???ng mnh ?ang b??c khng l chnh php, ti bi?t mnh c?n ph?i quay ??u

  Tr? l?i v?n ?? C? duyn no ??a b?n ??n Totha, th?t s? php mn THI?N c s?c thu ht ti r?t nhi?u. Ti r?t mu?n t?nh tm ?? gi?i t? v gi?m b?t nh?ng lo u, phi?n mu?n c?a cu?c s?ng th??ng nh?t nh?ng c l? do ch?a ?? duyn ?? g?p ???c m?t v? minh s? du d?t... Cho ??n m?t ngy vo ??u thng 5 n?m 2012, tnh c? ti nh?n ???c ?i?n tho?i c?a c LM TH? Y (c v?) bn t?n tr?i u n??c B? xa xi b?o l C nghe ni c l?p h?c di?u php lun thi?n chuy?n TOTHA r?t hay, ch? c?n m?t th?i gian h?c 02 thng v?i m?c h?c ph kh bnh dn, ng??i h?c s? c ???c 03 ?i?u t?t: m?t l c s?c kh?e t?t; hai l b?n thn v gia ?nh s? g?p nhi?u may m?n; ba l cng vi?c lm ?n s? g?p nhi?u thu?n l?i.
  Th?t s? khi nghe xong ti c?ng khng tin v khng quan tm l?m. Tuy nhin, sau ? c Y ti?p t?c g?i ?i?n v? thuy?t ph?c, c b?o ti ?i h?c tr??c ?? xem th?c h? th? no, n?u qu? l Totha mang ??n nhi?u l?i l?c, c s? mua v my bay v? VN ?? tham d? ? kha h?c ti?p theo v ? l l do ??a ti ??n v?i l?p h?c Totha vo ngy 12/06/2012.

  2. Tr??c khi h?c Totha b?n ? tr?i qua nh?ng v?n ?? g?

  Trong cu?c s?ng c?m o g?o ti?n hi?n nay, ? c r?t nhi?u ng??i ch? bi?t t? l?i cho b?n thn, m?c tnh ng??i khc ph?i gnh ch?u h?u qu? do h? gy ra nh? th? no Cc th?c ?n u?ng v?n l ngu?n nui s?ng con ng??i, ?y v?y m c bi?t bao ha ch?t ???c tr?n l?n trong ? S? thi?u th?c c?a con ng??i ? lm cho khng kh v mi tr??ng s?ng b? nhi?m nghim tr?ng V cn nh?ng ?i?u t? h?i khc n?a T?t c? ? lm cho nhn lo?i ph?i gnh ch?u nh?ng b?nh t?t h?u hnh nh? b?nh ???ng ru?t, tim, gan, th?n hay nh?ng b?nh v hnh nh? phi?n no, cu g?t, nng gi?n, stress v b?n thn ti c?ng khng l ngo?i l?.
  Ti th??ng hay b? t ??u, tuy ? c ?i b?m huy?t g?n 03 thng v b?nh tnh c ph?n thuyn gi?m cht t nh?ng khng h?t h?n.
  Bn c?nh ?, chn ph?i c?a ti th??ng hay t m?i v nh?c t? b?p ?i xu?ng ??n bn chn, tuy c u?ng thu?c v p d?ng cc bi thu?c b?c v thu?c nam nh?ng b?nh v?n khng kh?i.
  Ngoi ra, ti c?ng hay nng n?y b?t th??ng, l?i r?t sn si.
  L?i n?a, m?c d b?n thn tuy l ph?t t? v th?nh tho?ng c?ng ?i cha l?i r?t hay nghe ??a thuy?t php, nh?ng th th?t ti ch? hi?u m? h?, r?t chung chung v tr?u t??ng v? ??o ph?t.

  3. Sau khi cng nhau tu h?c, b?n hy thnh tm chia s? nh?ng thu ho?ch c?a mnh?

  Sau khi h?c Totha, b?n thn ti ? ??t ???c r?t nhi?u ?i?u l?i l?c v b? ch. Tr??c khi chia s? v? nh?ng ?i?u k? di?u ny, ti xin chn thnh tri n th?y Ks ?? THANH H?I, ng??i ? dy cng nghin c?u Di?u Php lun Thi?n chuy?n, gip cho m?i ng??i trong gia ?nh Totha c m?t gi?i php t?p luy?n Thn, Kh?u, ng?n g?n, ??n gi?n v khoa h?c ?? cng nhau tu ch?nh s?a TR TM - TH? d?a trn gio l nguyn th?y c?a ??c Ph?t. V qua bi chia s? ny, ti c?ng khng qun g?i l?i c?m ?n ch? Lin v Kin ? r?t nhi?t tnh theo st t?ng h?c vin trong m?i bu?i t?p.
  Hi?u ?ng ??u tin m ti c?m nh?n ???c sau 03 tu?n t?p luy?n m thanh T ?- TA ?A l s? thu nh?n n?ng l??ng qua 2 bn tay r?t r, m?t c?m gic t r?n gi?ng nh? c m?t dng ?i?n ch?y qua... V theo s? gi?i thch c?a Th?y, 02 bn tay c?a chng ta chnh l 02 tr?m ?ng teng thu- pht n?ng l??ng.
  Song song v?i vi?c t?p luy?n th hi?u ?ng thanh l?c c?ng xu?t hi?n nh? ??u ti t nhi?u h?n, tri?u ch?ng vim h?ng, s? m?i th??ng hay x?y ra cho ??n tu?n th? 05-06 th b?t h?n. Tuy nhin, trong kho?n 03-04 tu?n, do b?n r?n v?i qu nhi?u cng vi?c nn ti ? sao lng vi?c luy?n t?p c?ng nh? b? qua r?t nhi?u bu?i h?c, th? l tnh hnh ngy cng t?. Ng??i ti lc no c?ng c?m th?y m?t m?i, ch?ng t ??u th??ng hay xu?t hi?n, tr??c m?t ti nh? c m?t l?p mng ch?n ?i m?i v?t xung quanh, r?t kh t?... Sau ?, khi quay tr? l?i l?p h?c, ti th?t s? g?p r?t nhi?u kh kh?n trong vi?c t?p luy?n, tay ti r?t rt v ??c bi?t r?t bu?n ng? C?ng may nh? ch? Lin pht hi?n v ch? ? cng b?n Kin h? tr? n?ng l??ng cho ti, mi 02 tu?n sau ti m?i th?t s? l?y l?i cn b?ng. Tuy nhin, sau ?, trong m?i l?n t?p, ti c c?m gic r?t m?t m?i v l??i bi?ng, c?ng nh? ch? Lin nh?c nh? Anh Quang c? g?ng t?p luy?n th??ng xuyn qut b?t nh?ng n?ng l??ng ?en ?eo bm, b?ng khng s? u?ng ph th?i gian tu t?p, ti ? c? g?ng tinh t?n v??t qua.
  Sau cng, nh? c Totha, ti ? n?m b?t ???c gio l Ph?t gio m?t cch r rng v c?m th?y r?t h?ng kh?i v? ??o Ph?t, khng cn c?m gic m? h? nh? tr??c ?y.

  4. L t??ng tu t?p ti?n ha trong th?i gian s?p ??n?

  H?u h?t chng ta ??u bi?t gio l Ph?t gio r?t su r?ng v mnh mng ??n n?i chng ta c lc c?m th?y m?t ph??ng h??ng khi ph?i ??i di?n v?i qu nhi?u t? li?u, kinh ?i?n v? ??o Ph?t. Tuy nhin, khi ??n v?i Totha, th?y ? m? l?i ?? chng ta c th? ti?n ??n con ???ng gic ng? b?ng ni?m tin ngy cng th?p sng. Ti s? c? g?ng tinh t?n t?p luy?n cn b?ng THN KH?U , h??ng ??n ?i?u t?t v cng gia ?nh Totha ??ng tm vo m?i th? n?m v ch? nh?t hng tu?n ?? cng nhau ha gi?i Thin tai- ??a tai Nhn tai.
  Khi vi?t bi thu ho?ch ny ti ?ang h?c l?p 02, v n?u sau ny Th?y nghin c?u m? thm l?p 03, l?p 04, ti c?ng s? c? g?ng tham gia ?? b?n thn c th? hon thi?n h?n trn b??c ???ng tu t?p v gi?i thot. Ta ??n t? ?u? ??n ?y ?? lm g? V ta s? v? ?u?

  5. ki?n ?ng gp cng pht tri?n Totha.

  Totha l m?t l?p h?c TN GIO- KHOA H?C- TM TH?C c nhi?u ngh?a r?t hay. Php mn ny khng nh?ng gip con ng??i tu ch?nh s?a Thn- Kh?u m cn mang ??n cho h? m?t thn tm kh?e m?nh, ch?ng l?i b?nh t?t, t ma... Ti th?m ngh? n?u ai ? c ?? duyn lnh ??n v?i Totha th qu? l may m?n. Mong r?ng v? sau, Totha s? c nhi?u c? duyn nhn r?ng ?? gia ?nh Totha khng cn b h?p trong con s? vi ch?c m l vi tr?m, vi ngn v h?n th? n?a Mong r?ng Totha s? ngy cng pht tri?n ? m?t th? th?ng nh?t, kin ??nh theo th?i gian.
  Cu?i cng c m?t ?i?u tm ??t ti mu?n ?ng gp ki?n cng Totha l:
  M?t l?p h?c lun h??ng con ng??i ??n nh?ng ?i?u t?t ??p.
  M?t n?i luy?n t?p gip con ng??i tu ch?nh s?a Thn Kh?u th?t trn v cn b?ng.
  M?t ?i?m t?a mang ??n cho con ng??i Tr sng Tm an Th? kh?e v gip h? tiu tr? cc nghi?p ch??ng ?? ???c gi?i thot.
  M?t nh quang minh gip con ng??i soi r?i ?? hi?u r h?n lu?t nhn qu?, t? ? d?n ??n nh?ng suy ngh?, l?i ni v hnh ??ng ?ng chnh php.
  M?t Totha nh? th? ch?c ch?n sau ny s? ???c nhi?u ng??i bi?t ??n V d pht tri?n l?n m?nh ??n ?u, ti v?n mong v hy v?ng t?t c? thnh vin c?a gia ?nh Totha v?n lun ??ng tm v cng nhau duy tr ngh?a thanh cao c?a Totha ? l: T THI HA c?ng nh? gip cho m?i ng??i nh?n ra ci gi tr? chn th?t c?a cu?c s?ng ?? khng cn mong c?u l?i l?c cho b?n thn v cng nhau th?c hi?n B? th v t??ng, ?? sanh v ng bi h?c m c l?n th?y ? ki?n gi?ng. Ti xin h?t.

  Bi chia s? HV Tr??ng Qu?ng (Quang), sn 1973 Q. Tn Ph, Tp. HCM. ?T: 0973 351 868

 9. #29
  Thuyngan
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  S? k di?u c?a C?u Huy?n

  Ni l k di?u b?i v b?n thn ti c nhi?u thay ??i tch c?c v? suy ngh?, tinh th?n ngy cng t?t v c ni?m tin vo cu?c s?ng h?n tr??c. ??c bi?t l tm linh h??ng v? ng b (C?u huy?n Th?t t?).

  Th?t ra tr??c ?y ti c?ng khng hi?u nhi?u v? th? gi?i v hnh cho ??n khi con gi ti Th?y Ngn mang bi v? c?u huy?n v? th?. N b?o trong nh c?n ph?i knh trn nh??ng d??i v c?n ph?i t??ng nh? ??n ng b nn pht tm lm ?i?u ?. N b?o Th?y d?y nh? v?y! T? khi con ti ?i h?c ? TOTHA v tr chuy?n v?i ti lm ti c?ng mu?n b?t ch??c theo n. Lc ??u th?y n c? ni v?i ti nhi?u th?, v d? nh?: m? d?n phng cho g?n ?? kh ???c l?u thng t?t (ti n?i nng v d?n hoi th chu ti c? by ra), m? nh? xng nhang trong phng (ng?p g?n ch?t m xng ci n?i g), khi no r?nh m? m? ??a nh sng Ph?t php ra nghe (nghe ?au c? ??u m n c? b?t nghe), m? ??ng nng gi?n ci nhau s? m?t l?m ? (th?y c?nh ch??ng tai gai m?t khng ?in sao ???c), r?nh con ch? m? ?i h?c cho vui (gi r?i m h?c sao v)Ti th?y kh ch?u! N d??ng nh? th?y v hi?u nn n khng ni n?a m c? lm. V ti th?y n lm m ti c k?t qu?.

  Chuy?n th? nh?t:
  Sng th? 7, ch? nh?t, sau khi ch? con n ?i h?c th khi v? l n xng nhang tr?m v m? ??a nh sng ph?t php. N ni cho c? b ngo?i nghe, b ngo?i thch nghe l?m nn ti c?ng ?? nh? v?y. T? nhin khng bi?t t? lc no ti c?ng b? nhi?m n. Ti t? xng nhang tr?m v l? lng l ti th?y phng th?m, ti th tho?i mi. Nghe ??a ti th?y h?t nng n?y v khi v? qu th?y ng??i nh nng n?y ti c?ng g?i ?i?n ku n g?i loa v ci nh?c ? v? pht trong nh. Ti v?a ni chuy?n v?i n v? s? thay ??i trong con ng??i ti. Ti b?t nng gi?n h?n ra. Ti d? dng k?m ch? h?n tr??c. Chu gi ti c?ng th?c m?c: t?i sao m? tm thay ??i v?y, tr??c ?y khng v?a l m? tm lm ?ng ?ng m sao by gi? nh?n gi?i v?y? Cng nh?n ti c?ng th?y ti gi?i thi?t. ?i?u ?ng ni l khi k? cho Ngn nghe th n gi?i thch: v n?ng l??ng ng b h? tr? m?, khi tm m? h??ng v? ng b th ng b c?ng gip ?? v nh?c nh? m? m m? l?i mong ?i?u t?t, khng thch ci nhau th ng b s? gip m? th?c hi?n d? dng. M? c? g?ng nh?n nh?n khi no th m? hy ngh? trong ??u l: thu n?ng l??ng ha ??ng c?a l?p h?c v c?a th?y b Ngoan (tn ? nh c?a Ngn) chuy?n ha trong nh?ng gi? ??ng tm h? tr? cho m? ???c cn b?ng l?i. Trong nh l?n x?n th m? c?ng xin n?ng l??ng v nh? ng b h? tr? thm. M? nh? ngh? lin t?c nh? v?y ?. A, m m? nh? thu n?ng l??ng thanh khi?t c?a Chn - Thi?n - M? ch? ??ng l?y n?ng l??ng lung tung nha. Cn n?u khng nh?n ???c n?a th ln Thnh Ph? v?i con. ??c Ph?t c?ng c d?y l g?p ng??i hung c th im l?ng, lnh ?i m. Ln ?y th sng con v m? cng ?i b?. Th?y con c d?y cch ?i b? ch?m hay l?m, g?i l : Di hnh t? ni?m x?. Ngn cn nh?c ti d?y b Nh? con n x tr??c bn th? 2 l?n 1 ngy: sng tr??c khi ?i h?c v t?i. Ti th?y trong ng??i c?ng d? ch?u khi nghe n ni (?i?u ny r?t kh x?y ra tr??c ?y v ti v n kh?c kh?u nhau).

  Chuy?n th? hai:

  N mua vng cho ti ?eo cho kh?e. M ni thi?t ch? vng g m ?eo vo tay ti ?au nh?c mu?n x?i c? tay. T?i n ni m?c ti?n nn ti ti?c v ph?i ?eo. N b?o t?i trong ng??i m? nhi?u b?nh nn m?i b? hnh. B? hnh l ?ng m?ng, mai m?t h?t h, m? ??ng lo. 1 th?i gian sau, Ti c?ng c?m th?y kh?e th?t. Ti c?ng khng cn nng gi?n nh? tr??c n?a. N ni hay thi?t m Th?y n c?ng hay thi?t! Khi ti l?t ci vng ra. N l?i ku ti ?eo l?i. Lc ? ti b?c mnh v qut: qu?ng lun, khng ?eo n?a. N khng ni g cho ??n1 hm n ng?i ?n sng v ni v?i ti: m? nn ?eo ci vng ? v n c th? gip cho m? c s?c kh?e t?t v cn gip cho c? b ngo?i ? m?t n?a. Khi n?ng l??ng c? nh ???c ??ng pha v?i l?p c?a con, cng h?p s?c l?i m?i c th? c?u nguy?n gip b ngo?i v c?u huy?n nh mnh ???c th?ng hoa, tiu thot ???c ch? s?c con lm sao n?i. Con c?n c m? h? tr?. Ti ch?nh lng. N k? chuy?n trn l?p, nh?c l?i lc b ngo?i m?t c? nh cng c?u nguy?n nh? th? no. N ni may l n ???c h?c TOTHA nn m?i h??ng tm cho b ngo?i k?p lc. N ni v? N?ng l??ng c?a c? 1 t?p th? l nh? th? no. Th?y n b?o ph?i cng ??ng tm m?i lm ???c N cn d?t con n ?i ??ng tm c?u cho C?u huy?n n?a ch?. Th? l ti ?eo vng l?i cho ??n m?y hm nay ti d?t b Nh? v? qu. Ch?ng may n b? s?t, kh ng?, gi?t mnh khc ?m. T? nhin ti l?i bay ??n bn th? l?y chi?c vng (do n s?p ??t nn ti g?i trn bn th?) ?eo vo tay cho b Nh?. N ng? ngon lnh. Th?t k di?u. M?y hm sau th n h?t s?t v h?t c? b?nh ho. Ti k? cho Ngn nghe v ni khng hi?u sao ti c th? lm ???c nh? v?y? Ngn gi?i thch: ? l do ng b nh?c nh? m? ph?i lm nh? v?y. Khi con chu bi?t ngh? t?i ng b th ng b s? th??ng con chu. N?u con chu b?t hi?u, ng b c?ng s? bu?n. M ti ngh? ?ng l nh? v?y th?t. Th?t l hay qu.

  Ti mong nh ti s? thay ??i, khng cn ai nng gi?n n?a. Cng nh?n con ti ?i h?c hay th?t!

  Ph?m Th? Nho, sinh n?m 1956.

 10. #30
  Totha_Lien
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  Thn g?i t?t c? cc Anh/ch? h?c vin l?p II cc kha bi K? th?y m?i ?ng tc t? chia s? c?a h?c vin Ph?m Th?y Ngn
  H?c vin:
  Th?a Th?y! T? nhin con c?m nh?n su s?c v th?m tha 2 ch? " V Minh" com c?m gic mnh th??ng t?t c? m?i ng??i, ch? v v minh m ng??i ta sinh ra ?? m?i chuy?n. Con hi?u ???c t?i sao Th?y hay b?o: Ph?i th??ng ng??i ta- h? v minh m! V con ? hi?u l?i th? nguy?n c?a ch? B? Tt:" - Phi?n n?o v s? k? th? nguy?t di?t tr?.- Chng sanh v s? k? th? nguy?n ?? thnh". Con chn thnh cm ?n Th?y v ? cho con v m?i ng??i ti s?n v gi. Con s? c? g?ng, c? g?ng ?i t?ng b??c, t?ng b??c trn con ???ng th?y ? d?y chng con.

  Bi k?:

  Gi?a ng??i v?i ng??i:
  ??o php c?n nn dung v?i ha
  Xt ng??i cho t?t xt thn ta
  N?u ng??i l?i ph?n vui lng th?
  Ta th? ???c ng??i, ng??i th? ta


  Gi?a Ta v?i ??i trong th?i m?t php:
  ??o php c?n nn dung v?i ha
  Xt ??i cho t?t xt thn ta
  C?ng cng ph?n s? th?i suy m?t
  Nh?n nh?c dung ha tinh t?n tu  T?nh ra sinh chng ?ng chung nh
  Ta b kh? c?nh cng vinh nh?c
  Th?p sng tr tm ch?a kh? lnh
  Chn quang t?a r?ng t? t? tnh
  V hnh v th?c d?t v minh.

  Totha, 8/7/2013
  (6 cu ??u tham kh?o t? PGHH)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình