+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 31

Chủ đề: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

 1. #11
  Thanhlam
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  Cn ngy x?a th th?t l ti nh?n cng vi?c ny n?u trong 3 n?m ti khng lm ???c l coi nh? ti ph?i b? cu?c v ph?i b? ?? ng??i khc lm. Ni nm na nh? nhi?m k? ?i m ti ?i h?t 1.5 n?m nay r?i cho nn ti b? p l?c. Hm tr??c ti c chia s? v?i c r?i p l?c kh?ng khi?p lun 1.5 n?m r?i m ch?ng th?y ?u vo ?u c?. Ki?u ny ch?c l cu?n gi s?m thi, nh?ng m khi ti ?i h?c Totha r?i ti gi?i quy?t v ci s? may m?n n ??n. C th? tr??c ?y ??i s?ng mnh c nh?ng ci may m?n nh?ng m khng bao gi? mnh nh?n ra n ???c. C?ng c ? ch? khng ph?i khng. C nh?ng m mnh khng nh?n ra n nh?ng m by gi? m?t ci may m?n xy ??n l nhn th?y li?n mnh b?t ???c n li?n, b?t ???c n mnh ni th?ng l l?i d?ng vo n ?? mnh lm t?t h?n li?n. Thnh ra ci may m?n n n?i ti?p ci may m?n t? ci ch? ny n t?t n sinh ra thm ci ch? khc t?t. Ni tm l?i l, th?m ch n?u m khng sing n?ng th khng bao gi? c th gi? ??i v?i nh?ng ng??i b?o l khng c th?i gi? th mi mi khng bao gi? c th gi? thnh ra trong Tr mnh ph?i sing n?ng tr??c ti c th?i k? l ti ni v?i c Lin l h?n 2 tu?n l? ti khng ??n l?p ???c nh?ng m su?t 2 tu?n l? ? khng bao gi? ti r?i b? Totha trong ??u v khi c th?i gi? l ti t?p thay v mnh ?am m m nh?c hay th? thao g ? th mnh ?am m ci ny. Mnh lao vo t?p luy?n th ci ? tr? thnh 1 thi quen cho nn ti by gi? ti khng b?n tm 2 3 ngy ti khng t?p ti c?ng khng l?y lm y ny ti ngh? l n ? trong ng??i mnh r?i (thi quen) th n c? trong ng??i mnh mi nh? th?y ni tr??c khi mnh ngh? ci l?p th?y cho mnh 1 ch? thong ?ng l ph?i thong th?t t?i v by gi? th? gi?i ny, cu?c s?ng n bao la qu ?i. Ra ngoi ph?i nh? v?y n?u m mnh c? b ch?t trong ??u mnh ci ngh? Ti khng c th?i gi? ?? t?p ch?c l mnh thua cc b?n trong l?p ho?c l mnh h?c v?y v ch v mnh c t?p ?u m ?i h?c nh?ng m n?u mnh c? b v?y th cng ngy minh khng nhn th?y m?t ci g h?t nh?ng m khi Th?y ni thong by gi? mnh c? thong nh? v?y ?i. Mnh khng c th?i gi? khng thnh v?n ?? nh?ng m khng thnh v?n ?? ?y mnh ph?i hi?u mnh ?? ci Tr ?? mnh hi?u v?n ?? khng thnh v?n ?? ?y khng c ngh?a la mnh l?i d?ng khng c?n t?p lun. C? ngh? ti bi?t Totha r?i khng thm t?p lun ti thong th nh? v?y l?i sai. T?c l ci Tr mnh n phn tch ???c ?i?u ? th ? by gi? th thong trong hon c?nh mnh lm sao th mnh lm v?y v mnh ??ng d?i xa php, r?i xa nh?ng g mnh h?c, r?i xa nh?ng g mnh cho l chn l. ? ng? ???c n r?i th ??ng r?i xa n n?a, bm ch?t ?? mnh ti?n t?i.


  By gi? ti c?m th?y n d? dng h?n nhi?u t?i v ti bi?t. Ni chung l by gi? ti bi?t sing n?ng r?i. Sing n?ng ? ?y theo quan ?i?m c?a ti, sing n?ng ??i v?i ti l ?i?u ki?n ??u tin l t? Tr v Tm mnh tr??c r?i t? ? n ?? ra th?i gi? cho mnh thi. Ti nghi?m th?y ti ?ng l nh? th? th?t. By gi?, ti b?t ??u c th gi?, b?t ??u cng vi?c n t?t h?n ti lch ???c gi?i quy?t cng vi?c n t?t h?n. H?i n?y nh? trong l?p ti c ni, c nh?ng lc ti kh kh?n ??n m?c ?? m ti ph?i ?ng c?a phng lm vi?c ? cty ti th?p nhang tr?m ln ti t?p trong phng c?ng nh? c?t ?i?n tho?i v ni ra ngoi ??i khi gi?ng nh? ci treo b?ng xin ??ng g c?a. ??n ?? m mnh ?n c?p th?i gi? c?a cng vi?c ?? lm ci ? ti kh kh?n ??n nh? v?y m by gi? ti ngh? r?ng by gi? ti khng c?n lm chuy?n ? n?a ti v?n c th?i gi?. By gi? n t?t r?i, d?n d?n n t?t ln v

  C 1 v?n ?? n?a l ti l m?t ng??i khng thch ni ? gia ?nh t? x?a ??n gi? c?ng v?y l ti khng thch ni cho nn l khi ?i h?c th b?n b cho l kiu ng?o c? nhn nh?ng khng ni nh?ng khng h? x?u.. nh?ng m ti c?ng khng thay ??i ???c bao nhiu ?u. Nh?ng m by gi? xung quanh ti m?i ng??i c? x? m?m m?ng m?t cch l? k?, h? m?m m?ng m khng c gi? b?. C nh?ng ng??i l h?i tr??c c? 10 cu l h? ni sc c v?i mnh ny kia by gi? h? khng ni m h?ng ngy g?p nhau h? c?ng vui v? t?c l m?i ng??i d? di v?i mnh, mnh c?ng c?m th?y d? di. Ch?c c l? ci m?t ti c?ng gin ra. Lc tr??c l kh l?m ch? khng d? dng nh? by gi?. Chuy?n ? l c. Chuy?n may m?n trong cng vi?c khng ph?i l ti?n v nhi?u ?u m may m?n l nh?ng ci khc m?c trong cng vi?c t? t? ???c tho nt n c?i ra h?t. M?t v?n ?? ??a ??n l khi c?i ra nh? v?y th n t?o ra cho mnh hi?u ci ?? m?c ?? gi?i quy?t. N?u m khi mnh ch?a h?c Totha m v?n ??, ?? m?c m n m? ra nh? v?y th ti bi?t ch?c ch?n n s? ??a ??n nh?ng ci rc r?i khc n ??t ra cc tin ?? m?i m n?u nh? v?y th ng ph?i lm b??c ny b??c ny n?a. Trong cng vi?c m! N?u khng h?c Totha th ti s? lm theo qun tnh th n s? t?o ra nhi?u ci r?c r?i m?i n?a. ? l kinh nghi?m m by gi? ti ngh? ti bi?t cch r?i. Sing n?ng nh? th? no ph h?p.

  Ti ngh? r?ng n?u m ? tu?i ny mnh lm ???c nh? v?y th ??n kho?ng ch?ng m?t th?i gian n?a khi mnh l?n tu?i nh? cc c ny th lc ? b?o ??m t?t. T?i v by gi? mnh ? gi?i quy?t ???c nh? th? ny th ch?c ch?n m??i m?y 20 n?m n?a khng lm ???c nh? th? th cn ra ci g n?a, ch?c ch?n n ph?i nh? th?. ?y l k?t qu? m?i c m?y thng thi, n?m ny n?m kia n?a n ph?i nh? th? no?

 2. #12
  Caongocanh
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  BI THU HO?CH
  H?c Vin : Ng?c Anh - SN: 1980 ngh? nghi?p: Kinh doanh
  ?C : Tn Ph, TP HCM


  1/ C? duyn no b?n tm ??n Totha?

  Qua m?t ng??i b?n (Ch? Nhung) gi?i thi?u t?i h?c ToTha, ch? Nhung c?ng ???c m?t ng??i b?n ? h?c l?p 2 l anh Nh?t gi?i thi?u, m?i ??u mnh ch? nghe ni l?p ny hay l?m ??c bi?t l gi?i thch m?i v?n ?? lin quan ??n Ph?t php v tm linh theo khoa h?c, nghe ??n Ph?t php l mnh thch ngay v t? lu mnh v?n mong mu?n c th? theo h?c 1 l?p Ph?t php no ? c?n b?n v chnh th?ng v nh?ng ki?n th?c mnh c ???c qu t, nh?ng ki?n th?c ?i khi mu thu?n v?i nhau,v c nh?ng ?i?u mnh th?c m?c th ch?a ai gi?i thch m mnh th?y th?a mn. Mnh r?t ho h?c ?? t?i l?p h?c, tuy nhin khi mnh vo trang web th mnh ch?a c?m nh?n ???c g ??c bi?t c?(do tr??c ? n?ng l??ng ?en trong mnh nhi?u qu, tm mnh r?t b?t ?n, khi?n mnh ch? ??c l??t qua).

  2/ Tr??c khi ??n v?i Totha, b?n ? tr?i qua nh?ng g ?ng nh? trong ??i (kinh t?, h?nh phc, b?nh t?t)

  V? thn : Hay ?au ?m l?t v?t (Vim h?ng,?au bao t?, th? l?c y?u,?au l?ng v ?au vai, khng th? ng?i th?ng l?ng lu, chn tri hay t c?ng khi ng?i x?p b?ng ) ??c bi?t hay m?t ng? th??ng xuyn dng thu?c ng? 1 th?i gian di, th?i gian lu dng l?n thu?c ph?i t?ng li?u m?nh, tr??c ?y c ?i khm nhi?u n?i h?u nh? khng ra b?nh g nghim tr?ng v u?ng thu?c khng ??, n?m 2005 khm t?i BV Php Vi?t k?t qu? l Stress, toa thu?c t?i ?y gip mnh t?m ?n trong th?i gian 1 thng sau ? l?i tr? l?i nh? c?.

  V? Tm : Do hay ?au b?nh nn mnh hay cu b?n,nng tnh (hay n?i sn b?t th??ng), mnh b? v??ng thm 1 b?nh l v?ng t??ng, trong lc ?ang ch?y xe hay r?nh r?i ??u c l t??ng t??ng min man ty thch v c th? phiu theo s? t??ng t??ng ?, ??n lc b?n th d?ng l?i v khi r?nh l?i ti?p t?c ti?p ph?n d?ng l?i tr??c ?. C lc mu?n d?ng l?i nh?ng suy ngh? v m?c ?ch ? m d?ng 1 lt th l?i b? kh?i l?i .
  Nh?ng lc m?t thch ra kho?ng tr?ng nhn ln cao, thch nh?t nhn my th?y r?t d? ch?u v kh?e h?n ln(d? ch?u nh?t l vng trn) c?m th?y b?t c?ng th?ng ngay.
  C l? do dng thu?c ng? nhi?u th?i gian sau ny tr nh? km nhi?u, hay qun.

  V? kinh t? v h?nh phc : Cu?c s?ng th?ng tr?m lc ny, lc khc nh?ng mnh nh?n th?y mnh l ng??i may m?n, ???c nhi?u h?n m?t, mnh hay ???c m?i ng??i gip ?? (c nhi?u b?n t?t) h?u nh? m?i mong mu?n c?a mnh trong cu?c s?ng nhanh hay ch?m ??u thnh hi?n th?c(c nhi?u ?i?u mnh khng dm ??c ch? thong ngh? nh?ng 1 th?i gian sau n thnh s? th?t).

  M?t s? ?i?u ??c bi?t khc :

  Tr??c ?y th?nh tho?ng mnh hay c nh?ng gi?c m? l?, b?t ??u khi mnh nh?n bi?t l kho?ng 14 tu?i,nh?ng gi?c m? c th? l?p ?i l?p l?i 1 vi l?n, th??ng l nh?ng b??c ngo?t trong cu?c s?ng

  Nh?ng gi?c m? cho mnh bi?t tr??c v? s? vi?c s?p x?y ra trong t??ng lai, nhanh th c th? 1 tu?n lu th c th? 1 n?m, nh?ng c nh?ng s? vi?c ?ng 100% , ?i?u ? lm mnh th?c m?c v lo l?ng nh?t l nh?ng gi?c m? x?u, do ? thn tm mnh th??ng hay b?t an, mnh c tm 1 s? ng??i mnh cho l c ki?n th?c ?? h?i nh?ng h?u nh? khng ai c cu tr? l?i cho mnh c?m th?y th?a mn c?

  M?t gi?c m? m lm mnh b?t an nh?t l tr??c hm mnh c??i 3 ngy th mnh m? b? ng??i trn cao (gi?ng nh? ci thin) ?u?i b?t, lc ??u mnh khng bi?t l h? mu?n b?t mnh, ch? khi mnh tr?n ? ?u th b? b?n ph ? ? (gi?ng nh? pho sng) mnh c? g?ng tr?n ch?y, mnh ?ang np trong 1 ch? th nhn th?y 1 em b ( khng bi?t l trai hay gi) kh?ang 2-3 tu?i b? l?c trn ???ng, mnh ch?y ra kh?i ch? np ?? ?m b v th nh?ng ng??i truy ?u?i mnh b? ?i, th?nh tho?ng mnh v?n c nh?ng gi?c m? th?y b? h? ?u?i b?t, nh?ng l?n ny sau khi h? b? ?i th trn b?u tr?i xu?t hi?n 1 mi?ng l?n che n?a b?u tr?i (gi?ng nh? th? php) ch?y ra t? t? t?ng ch? xu?t hi?n, ch? NGHI?P, lc b?t ??u xu?t hi?n ch? N mnh ? ?an ch?c ch? Nh?n nh?ng khi ch? G xu?t hi?n th mnh khng ?on ???c n?a, sng d?y tinh th?n mnh r?t b?t an, mnh c lin h? v?i 1 v? th?y ?? h?i th?m v th?y ? ni v?i mnh Nghi?p th c thi?n nghi?p v b?t thi?n nghi?p, n?u ? l b?t thi?n nghi?p th ph?i ha gi?i thnh thi?n nghi?p mnh c?ng hi?u ?i?u ny nh?ng mnh khng bi?t lm cch no ?? ha gi?i 1 cch hi?u qu? v th?y ???c k?t qu? ngay.

  ??c bi?t trong 1 b??c ngo?t cch ?y 1 n?m trong 1 gi?c m? mnh nhn th?y r?t r vng trn ?? trong tam gic Thin - ??a - Nhn, m cho ??n khi h?c Totha ngy th? 3 mnh m?i ch?t nh?n ra n gi?ng v?i vng trn mu ?? trong ?? hnh A

 3. #13
  Caongocanh
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  3) Sau khi cng nhau tu h?c ba tu?n, b?n hy chia s? l?i nh?ng thu ho?ch c?a mnh ?? cng nhau ki?n gi?i.


  Th?c hnh :
  - Ngy ??u tin t?p luy?n (ng? hnh) khi nghe th?y h??ng d?n t?p trung d?n th mnh c?m nh?n 2 lng bn tay ?m d?n ln lc ? mnh ngh? mnh ?ang t??ng t??ng nh?ng c?m nh?n l?i v?n th?y ?m,c?m gic ? h?t ngay khi Th?y ra kh?i phng. Nh? l?i bi gi?ng c?a Th?y m mnh ? ???c h?c ? l?p 1 c?a khoa h?c N?ng l??ng tm th?c TOTHA:

  "Hi?u ?ng thu, pht n?ng l??ng t? ?i tay m?i ng??i chng ta t?a nh? ?ng ten sinh h?c". T?c ?i tay ta khi ? ha h?p cng Thn-Kh?u- v Thn-Kh- s? c kh? n?ng thu, pht (c?m ?ng v b?c x? thng tin vi sng, g?i l c?m x? n?ng l??ng sinh h?c), thay v dng nh?ng cng c? trung gian nh? : dy qu? l?c, ??a ??i ?ng, ??a xoay, khung xoay ??i ?ng"

  V? nh mnh c t m test th? trong ma Euro v?a r?i, th? ?on 3 tr?n v th?t b?t ng? l ?ng chnh xc 100%, nh?ng mnh khng dm ni v?i ai v mnh c?ng ch?ng bi?t g v? bng ?. Nh? l?i l?i Th?y lun c?n d?n cho c? l?p l :

  "cc anh/ch?/em khng nn l?m d?ng n?ng l??ng tm th?c vo nh?ng vi?c nh? nh?t nh? : d? bo linh tinh, th? hi?n kh? n?ng ??c d?, th?n thng ny n?,..d? v??ng vo lu?t nhn qu?, v tnh lm cho n?ng l??ng tm th?c c?a cc anh/ch?/em pht tri?n theo chi?u suy ha, s? ngy cng r?i vo tr?ng th?c hoang t??ng ch?ng ??c, ng?o m?n, th?ng tr?, bi?n t??ng d?n thnh t ki?n c?c ?oan, r?i d?n d?n vo m tn d? ?oan lc no khng hay,V v?y, khi n?ng l??ng tm th?c ? ???c khai m? ti khuyn cc anh/ch?/em hy t?n d?ng tch c?c vo vi?c qun xt ngy cng su s?c vo chnh Thn-Tm c?a mnh ?? m ch?nh s?a cho ngy cng hon ch?nh, ?? gip mnh ngy cng ti?n ha n?ng l??ng tm th?c ??n cc t?ng th?c cao h?n. Khi Tr sng-Tm trn-Th? cn b?ng, ta s? c t?t c?


  Hi?u ?ng c?a mnh l s?t ngay ?m ? cho ??n h?t 1 tu?n,ng??i r?t u? o?i, m? lung tung nh?ng sng khng nh? r ??n h?t ngy ch? nh?t th mnh t?m ?n, bu?i sng t?p ? nh th?y ng??i r?t tho?i mi v nh? nhng su?t c? ngy.

  Nh?ng ngy ??u (tu?n ??u) khi t?p trung nhn ?? hnh mnh th?y nhi?u gc mu sng, nh?ng nhi?u nh?t t? gc mu nu , c lc th?y ho quang pht ra gi?a m?t v ?? hnh, 1 l?n mnh b? cu?n theo hnh t??ng l mnh nhn th?y gi?ng 1 cnh c?a s? (c?a ?i) b?ng my tr?ng r?t ??p c? m? he h mnh b? cu?n vo v t?p m khng d?n ???c. ???c th?y nh?c nh? nhi?u l?n l khng ch?p vo hnh t??ng, nhn ?? hnh 1 cch nh? nhng thanh th?n ?? ha gi?i nhn c?n ? nhn ?? t m, khm ph nn th?i gian sau mnh khng cn th?y b?t k hnh t??ng no ch? th?y ?? hnh r?t sng.

  M?t hi?u ?ng r?t ??c bi?t ? x?y ra khi mnh t?p bi ng? hnh, vo tu?n th? 2 bu?i sng mnh t?p ? nh kho?ng 5h30 khi t?p xu?ng pha d??i (t? ?an ?i?n tr? xu?ng) mnh nh? l?i th?y gi?ng ? l?p :

  "ph?n ny tr? xu?ng bn chn l n?i giao thng n?ng l??ng tm th?c c?a nh?ng t?ng th?c c?p th?p (d?c gi?i, ma gi?i), v v?y c?n ph?i dng bn tay cung trn (?n th? song chy ??i tr?) ?? gip ha gi?i thch h?p"

  Trong ??u mnh ch?t ngh? ch?c chn tri c?a mnh c v??ng n?ng l??ng ?en nhi?u nn hay b? t c?ng mnh dng th? ?n song chy tc ??ng m?nh h?n (m?t nhn ?? hnh) khi g xu?ng ph?n m?t c t? nhin mnh th?y h?i nhi theo ph?n x? mnh nhn theo tay v mnh nhn th?y 1 c?c mu xanh l trn nh? (kh?ang b?ng 1 ci h?t g nh?) nh?y qua nh?y l?i g?n m?t c (ch? c bng ch? khng ph?i v?t) lc ??u mnh ngh? ch?c nhn ?? hnh t?p trung qu hoa m?t, ch?p m?t m?y l?n nhn l?i v?n th?y bng xanh nh?y qua l?i, mnh nh? l?i Th?y ni: "khng ch?p hnh t??ng" d th?y b?t c? hnh t??ng g, mnh v?n t?p ti?p cc th?c khc v khng ?? tm t?i n n?a.

  - T?p t?i bi Nh? thanh d?n th?c mnh c tri?u ch?ng b? hnh l?i, c? tu?n ng??i u? ?ai tay chn nh?c khng n?i, ?au ton thn, sau 1 tu?n t?m ?n, tu?n k? ti?p m?t ng? (nh?ng khng m?t) th?y kh ch?u ? ?n ???ng, khi nhn ln cao th?y t?c v c?m gic nh? nh?n n?ng l??ng t? trn (r?t m?nh) Nh? ch? Lin tc ??ng m d?n d?n c?m th?y ?? t?c ? ?n ???ng h?n.

  Lc ??u t?p bi ny 2 tay c?m gic m?i (n?ng) m thanh ??c sai, c khi lu l??i sau khi nghe ch? Lin h??ng d?n ghi m nghe l?i th d?n d?n m thanh ?n d?n v cc th?c trn v nh? nhng h?n.

  C 1 th?i gian kho?ng 3 ngy lin t?c mnh th?y r?t vui v h?nh phc t? sng ??n t?i c? khi ng?, 1 ni?m vui khng di?n t? ???c ch? th?y thn tm r?t an l?c, vui t? trong lng, ai ni g c?ng khng gi?n nhn ai c?ng th?y g?n g?i v th??ng.

  Th?nh tho?ng khi ?ang t?p luy?n mnh ng?i th?y nh?ng mi r?t hi th?i c lc lm mnh mu?n i lun, khi h?i v ???c ch? Lin gi?i thch ? l: hi?u ?ng thanh l?c n?ng l??ng ?en t? tm th?c c?a mnh thot ra (tr?c ra), c?ng v?i bi gi?ng c?a Th?y v? l?c ??o lm mnh mnh ch?t nh?n ra r rng h?n v?n ?? v khng cn th?c m?c n?a.

  Th?i gian ny mnh c nh?ng tri?u ch?ng hnh khc v n?ng h?n, chng m?t, nhi ng?c tri, ng?c ph?i, gi?a ch?n th?y, c lc ng? mu?n d?y m d?y khng ???c, 1 l?n mnh b? ?au ? vng b?ng d??i, nh? l?i l thuy?t Th?y gi?ng gi?i ? l?p :

  n?u ?au ? pha trn th t?t h?n l ?au vng d??i, mnh h?i lo l?ng xong mnh ngh? l?i, mnh ? lun h?i bi?t bao l?n, kinh tr?i qua bao t?ng th?c vinh-nh?c-kh?-?au, by gi? mnh ? g?p c? h?i ?? ha gi?i, chnh php ?? ti?n ha v?y c? h??ng chn thi?n m?, cn ? l nghi?p do mnh t?o th khng trnh ???c (nhn q?a), ch? c th? tu (ch?nh s?a) ?? chuy?n ha t? nghi?p x?u thnh nghi?p t?t. M?i s? hnh bi?n, ta xem ? l th? thch, dng tm n?ng h??ng ha cng ?on th? TOTHA ?? cng ha gi?i, cng v??t qua khng g lay ??ng ???c ta, lun kin ??nh ?? tm l?i chnh mnh. Hy cng ??i chi?u l?i n?i ?au c?a Cha b? hnh hnh trn th?p t? gi, n?i ?au c?a cc v? B? tt x thn hnh ??o t?t c? v chng sanh v minh ?au kh?, th c?n ?au nh? nhoi c?a chng ta th? h?i c ?ng l bao?...


  C ?au b?ng T?t ??t ?a
  V??t ngn kh? h?nh vinh hoa khng mng
  Khai minh t?a nh ??o vng
  Sng soi chn l ?o?n tr? kh? ?au

  ???ng tu bao ch? ch?
  Xem l th? c?nh i m ?o?n tr?
  Kh kh?n ta c? m?c nh?
  V??t qua nhanh ch?m c?ng l ty c?n
  L?i x?a ??c Ph?t d?y r?ng
  Php tu b?t ch?p xa g?n
  Vo ra kh? h?nh lun h?i t?t qua

  - T?p bi Ph?t thng cng mnh c?m th?y r?t d? ch?u mnh thch nh?t bi ny khi t?p c nh?c th?y thn tm r?t nh? nhng an l?c c lc mu?n bay b?ng, th?i ?i?m ny mnh kh?e t b? hnh h?n, 1 l?n trong lc mnh t?p trung nghe ch? Lin ni: v? nh?ng vng trn chuy?n ha nhn x?u qu? x?u thnh nhn t?t qu? t?t v qun nh?ng cy hoa sen ?ang m?c ln th mnh ch?t tho?ng ng?i th?y mi hoa sen, mnh t?p trung ?? ng?i l?i th khng th?y n?a , cn 1 l?n ? nh, sng ? mnh d?y tr? khng t?p khi ?ang ? trong phng ch?t nghe mi tr?m h??ng ? l?p r?t th?m v lu (lu h?n khi ng?i mi hoa sen)mnh ngh? l ng x mnh ??t tr??c phng th? khi ?i t?p th? d?c nh?ng khi mnh ra t?i n?i th khng th?y.

  - Trong nh?ng gi? ??ng tm mnh hay b? tro ng??c (gi?ng nh? mu?n i) ho?c mu?n ho, mnh h?i ch? Lin v bi?t l mnh nh?n n?ng l??ng tr?ng vo nh?ng trong c? th? cn nhi?u n?ng l??ng ?en (tr??c) nn b? hi?u ?ng trn.

 4. #14
  Caongocanh
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  L thuy?t :

  Th?y d?y qu nhi?t tnh, 1 bi mnh ???c h?c nhi?u l?n (n l?i) do ? mnh c?ng ti?p thu k?p, mnh ???c c?p nh?t thm ki?n th?c v? lo gio, phong th?y nh?ng ki?n th?c r?t h?u ch trong ??i th??ng m tr??c ?y r?t m? h? v tr?u t??ng ??i v?i mnh.

  ??c bi?t l ki?n th?c Ph?t h?c r?t khoa h?c, logic, mnh nh? b?ng t?nh khi h?c bi chnh php v t php mnh ng? ra r?t nhi?u ?i?u m tr??c ?y mnh b? v??ng vo bin ki?n, t ki?n v th? ki?n.

  Nh?ng kh kh?n v th?c m?c c?a mnh ???c ch? Lin ch? b?o r?t t?n tnh khi?n mnh r?t yn tm v t? tin l mnh s? v??t qua ???c.
  Do mnh c tr nh? khng t?t v cng vi?c b?n su?t ngy nn mnh dng ph??ng php ghi m b?ng ?i?n th?ai v nghe l?i b?t c? khi c no c th? nn mnh c?ng theo k?p cc b?n, nh?ng lc Th?y ??t cu h?i n t?p l?i m c? l?p im l?ng ho?c tr? l?i ch?a chnh xc, ch?a ?? Th?y l?i nhi?t tnh h??ng d?n l?i khi ? mnh th?y Th?y tot ln v? t? bi, bao dung m mnh ch?a g?p ???c ? b?t k 1 v? Th?y no tr??c ?, mnh c?m th?y th?t c l?i n?u nh?ng g Th?y dy cng nghin c?u tm ti v ?c k?t ?? c ngy hm nay mnh c th? ng?i ?y v nh?n l?y thnh qu? ?y nh? m?t b?n ?? kho bu m khng th? nh?, khng th? p d?ng vo th?c t?.

  ?ng v?y thuy?t T? DI?U ?? l 1 b?n ?? ?? ta thot kh?i sinh t? lun h?i
  T? Y PHP V TAM PHP ?N l kim ch? nam ?? ta ?i ?ng trn con ???ng chnh php

  Ngn l?i cm ?n Th?y ? ton tm dy cng nghin c?u, ch?t l?c nh?ng g tinh ty nh?t d? hi?u nh?t ?? gi?ng d?y l?i cho chng con, nh?ng th? h? ch?a ?? duyn lnh nn sinh trong th?i m?t php, trong ki?p lm ng??i ny ?i?u may m?n nh?t c?a con l ???c g?p Th?y, ???c nh?n s? ch? b?o t?n tnh t? bi c?a Th?y.

  Xin cm ?n Ch? Lin v em Kin ? lun bn c?nh nh?n n?i v du d?t m?i thnh vin ToTha trong b??c ???ng tu t?p ch?nh s?a.

  Nh?ng bi?n chuy?n trong cu?c s?ng sau khi t?p luy?n (t?i th?i ?i?m ny)

  S?c kh?e

  - Thn:

  Ng? ngon v su gi?c h?n(khng dng thu?c)
  H?t ?au vai
  Ng?i th?ng l?ng ???c lu h?n
  ?n t h?n, khng cn b?nh l?t v?t (vim h?ng,s? m?i)
  ??n gi?n h?n trong m?i sinh h?at( ?n, ng?, trang ph?c)

  - Tm :

  t nng gi?n(sn) ki?m sot ???c hnh ??ng l?i ni c?a mnh h?n
  Th?t th h?n
  Khng tnh ton h?n thi?t, ???c m?t nh? tr??c
  Nh?n n?i v?i m?i ng??i v chnh b?n thn mnh
  Yu th??ng m?i ng??i (trong gia ?nh v m?i ng??i xung quanh)h?n, khng cn hay gi?n h?n v c?

  V?ng t??ng gi?m 95%, lun ngh? t?i php m Th?y ? d?y trong m?i hnh ??ng,m?i vi?c ??u h??ng Chn Thi?n M?

  t b? phn tm v cc gi?c m? v t m? lung tung ??c bi?t gi?c m? v? ch? Nghi?p khng cn lm mnh lo l?ng n?a v mnh ? tm ???c cch ha gi?i hi?u qu? v th?y k?t qu? ngay khi tham gia h?c Totha( tr??c ?y m?i l?n c va ch?m gi?a 2 v? ch?ng l mnh l?i lin t??ng theo chi?u h??ng x?u v? ch? Nghi?p lm cho m?i vi?c ph?c t?p h?n ln)

  T? nhin thay ??i 1 s? s? thch tr??c ?, khng thch nghe nh?c xem phim h?at hnh n?a, ??c bi?t khng thch tn g?u b?n b

  Hi?u ?ng khi ln l?u 2 t?p luy?n

  Tu?n ??u : M?t m?i, u? ?ai, m?t t?p trung, bu?n ng?
  Gi? ??ng tm l?n ??u tin bu?n ng? khng c??ng l?i ???c, khi quay l?i bi t?p th bnh th??ng.

  Tu?n 2 : T?m ?n, khng t?p trung, ??c m thanh khng r, h?i ??t qung.(ch? Lin ?i v?ng)
  Hi?u ?ng thanh l?c r?t m?nh (tr??t ??y ra qua ???ng bi ti?t, r?t nhi?u v d?)

  Tu?n 3 : Ch? Lin v? m?i vi?c t?t d?n ln

  Tu?n 4 : ??c m thanh T?, Ta?a khng m?t, h?i di h?n, l??i ??y r?t nh?
  - Thu nh?n n?ng l??ng r?t m?nh(2 lng bn tay), tu?n ??u pht thu nh?n l c?m th?y 2 tay nh? kim chch nng d?n ? gi?a lng bn tay, tu?n 2 khng pht ch? ng?i x?p b?ng ht th? 3 h?i l c?m nh?n thu n?ng l??ng m?nh t? 2 lng bn tay.

  - Th?nh th?ang th?y ?? hnh m? d?n,c? phng sng ln ch? Lin v em Kin thi?u ph?n ??u h?i phn tm v ph?i nhn ch? Lin v em Kin xem c g b?t th??ng khng. C lc th?y ton thn Th?y v ch? Lin sng ln ch? th?y nh sng khng th?y r ng??i, c lc thong th?y ch? Lin l 1 v? H? Php.

  - Tay b?t ??u mu?n chuy?n, d?n ki?m sot km l?i( h?i kh ch?u)
  ???c s? h??ng d?n c?a ch? Lin, chuy?n th?c sau khi t?p xong bi Ph?t Thng Cng ( chuy?n th?c ?? r?a tr??t ?? ti?n ha ln cao h?n)

  L?n ??u chuy?n th?c h?i kh ch?u, xc ??ng m?nh khi nghe ch? Lin ht ??ng quy h??ng chn thi?n m? v h??ng d?n d?n ?ang b?i v? ngu?n.

  L?n 2 th?y nh? nhng bay b?ng khng nh? chuy?n nh?ng th?c g nh?ng sau khi chuy?n xong 2 tay l?nh,rt v dnh (tr??t ra nhi?u)

  Tu?n 5 : T?p trung t?t, r?t t?c con m?t th? 3 khi nghe ti?ng th?y ni?m NAM M A DI ? PH?T (? nghe nhi?u l?n nh?ng nh?ng l?n tr??c ch? th?y h?i t?c vng nh? c?n)

  L?n ??u nghe ??a php m tr? li?u : Khi nghe ti?ng NAM M A DI ? PH?T h?i t?c sau t, Khi OM MA NI PADME HUM m thanh rng ??ng kh t? run tan thn c?m gic c ngu?n n?ng l??ng ch?y m?nh t? trn cao xu?ng.

  L?n 2 nghe ??a php m tr? li?u : Xc ??ng m?nh khi nghe l?i Th?y (khng nh? n?i dung) xc ??ng r?i n??c m?t, ??t nhin th?m nguy?n ngay lc ? Cha ?i con s? nghe l?i cha v sai l?m, v minh m con ? tri d?t nhi?u n?i, t?n ?y cng c?c con m?i hi?u l?i cha v mu?n quay v? r?t t?c ? ch?n th?y

  Trong l?p c anh Qu?ng v?ng t?p 1 th?i gian do cng vi?c gia ?nh, nh?ng ngy ??u t?p tr? l?i c s? h? tr? c?a ch? Lin v em Kin, l?n ??c bi?t nh?t l th? 5 ngy 4 thng 10, l?p ln l?u 2 t?p kh?ang 30 pht th t?i gi? ??ng tm, anh Qu?ng ng?i chnh gi?a ??i di?n ?? hnh OA (theo s? h??ng d?n c?a ch? Lin) mnh ng?i bn pha tay ph?i anh Qu?ng v Ngn ng?i bn tri anh Qu?ng, trong gi? ??ng tm mnh th?y a Qu?ng g?t m?nh m?y l?n mnh nhn vo ki?ng th th?y m?t anh b? ko s?p, anh c? g?ng nh??ng m?t ln nh?ng hnh nh? khng c tc d?ng v?n ti?p t?c g?t thm, sau gi? ??ng tm l?p ti?p t?c bi t?p, ch? Lin v em Kin h? tr? cn b?ng gip anh Qu?ng th mnh c?m nh?n 1 lu?ng kh l?nh ch?y g?n bn hng, h?i phn tm v xc ??ng khi nhn ch? Lin v em Kin tc ??ng gip anh qu?ng cn b?ng (c?m gic tnh th??ng nh? trong 1 gia ?nh gi?a anh ch? em gip ?? nhau) , mnh v?n t?p trung ?? t?p bi Ph?t thng cng nh?ng cng v? sau mnh cng c?m nh?n cnh tay tri c lu?ng kh l?nh d?n d?n th?y l?nh n?a bn ng??i (pha g?n anh Qu?ng) mnh h?i lo l?ng d?ng t?p v pht t?m trong n?ng l??ng pha l nh?ng khng t?p trung v khng c?m nh?n ???c, mnh dng bn tay ph?i (v bn tay tri t l?nh) h??ng ln pht thu nh?n n?ng l??ng t? ?? hnh OA th tay d?n ?m l?i, mnh x? thi?n v ??nh ch? ch? Lin ?? h?i, khi mnh v?a h?i ch? Lin th Ngn c?ng ni tnh tr?ng Ngn c?m nh?n gi?ng mnh, nh?ng Ngn b? l?nh c?ng (nh? c?m c?c ?) v ?? lun, sau khi ???c ch? Lin gi?i thch th mnh yn tm,ch? Lin v Kin tc ??ng cho c? mnh v Ngn kh?ang 25 pht th c? 2 cn b?ng l?i
  3 bu?i t?p g?n ?y nh?t th b? t chn nhi?u, b? lin t?c gi?ng nh? th?i gian ??u t?p luy?n

 5. #15
  Caongocanh
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  - Gia ?nh:

  Sau 1 tu?n h?c t?i Totha th mnh v? th?m m? (v ba m? mnh ? ring) mnh chia s? v?i m? v? nh?ng ?i?u mnh ???c h?c v h??ng d?n m? h?c (??a ti li?u v ??a) lc ? mnh ngh? m? ? l?n tu?i c?n ph?i h?c t? t? sau ny n?u tham gia kha h?c m?i b?t k?p v khng lm ?nh h??ng m?i ng??i. B?t ng? l ch? 3 ngy l m? c hi?u ?ng thanh l?c gi?ng mnh, m? c ki?n th?c t?ng qut v? Ph?t gio v tm linh nn m? ti?p thu php r?t nhanh, mnh r?t vui, c 1 l?n m? ni M? c? mong mu?n c 1 ng??i b?n sch t?n ?? ??ng tu m by gi? m? ngh? ch?c l con, Tu?n no mnh c?ng c? g?ng tranh th? ?? v? h??ng d?n thm cho m? nh?ng ki?n th?c mnh v?a c ???c, t?i tu?n th? 3 th m? mnh g?p kh kh?n khi t?p qua bi Nh? thanh d?n th?c 2 tay m? b? rt qut r?t kh v hay b? bu?n ng? (hn tr?m) mnh h?i ch? Lin v ???c ch? t?n tnh h??ng d?n do n?ng l??ng ?en (tr??t) c?a m? cn nhi?u v n?ng l??ng c?a mnh ch?a ?n nn t?m th?i mnh d?ng l?i vi?c h??ng d?n m? v? th?c, ch? t?p trung vo php.

  Gia ?nh mnh v?a l x??ng s?n xu?t v?a sinh h?at nn kh ?ng ng??i, v? ch?ng mnh ?ang s?ng chung v?i v? ch?ng 1 ng??i em v 2 chu, trong cu?c s?ng sinh h?at hng ngy c nh?ng va ch?m pht sinh, tuy khng ni ra nh?ng ?i khi c?ng c?m th?y khng vui, sau 1 tu?n t?p t?i Totha tr mnh d?n sng ra do nh?n ???c nh?ng ki?n th?c h?u ch qy gi c?a th?y, v mnh c?ng sing n?ng qut n?ng l??ng ?en nn mnh th?y thn tm d?n ?n h?n, t n?i cu hay gi?n h?n v c?, mnh c? g?ng ki?m sot l?i ni v hnh ??ng (lc ? mnh ch?a h?c t?i thuy?t T? Di?u ?? nn ch?a bi?t chnh ng?,chnh t? duy v chnh tri ki?n ) mnh khng cn kh ch?u v nh?ng va ch?m ? n?a, t? nhin 1 hm nh? em ni chuy?n v?i mnh Sao d?o ny em hay nng gi?n v l?n ti?ng qu r?i nh? chia s? v?i mnh nh?ng kh kh?n khc m?c trong lng lm mnh th?y nh? nhng, t? nhin th?y th??ng nh? qu ch?ng nhn l?i th th?y mnh c?ng sai 50% trong nh?ng va ch?m hi?u l?m ?, do th? ki?n v m?n ki?n c?a mnh che l?p. Mnh ch?t th?y h? th?n v nh? ?u c ?i h?c Totha nh? mnh m nh? cn nh?n ra v s?a ch?a v?y m mnh ph?i ?i h?c m?i nh?n ra nn mnh ph?i c? g?ng th?t nhi?u ?? han thi?n h?n(nghi?p mnh ch?c l nhi?u h?n nh?)

  Nhn nh?n nh?ng s? vi?c xung quanh th?y ai c?ng c ?u ?i?m m lu nay mnh khng nh?n th?y t? nhin th?y g?n g?i v th??ng yu m?i ng??i h?n.

  T?i th?i ?i?m ny kinh t? v? ch?ng ng??i em mnh ? ?n ??nh h?n v d? ??nh mua nh ?? ? ring t? nhin mnh l?i khng mu?n, mnh mu?n nh? ? chung, mnh mu?n g?n g?i ?? c c? h?i gip ?? nhi?u h?n cho gia ?nh nh?.

  V? ph?n v? ch?ng mnh th do ng x mnh l ng??i r?t ?i?m ??m v t?t b?ng do ? 2 v? ch?ng t c va ch?m, n?u c th ??u do mnh sng n?ng chi?u m?a nn khi mnh ch?nh s?a l?i th m?i vi?c ngy cng t?t ??p h?n, mnh c?ng th??ng chia s? nh?ng ki?n th?c mnh c ???c t? Totha cho ng x mnh nghe, mnh mong mu?n th?i gian t?i c th? s?p x?p th?i gian h?p l h?n ?? c? m? v ng x mnh ??u c th? tham gia h?c t?i Totha.

  - Cng Vi?c :

  Mnh v?a b?t ??u cng vi?c vo ??u n?m (tch ring) cng vi?c v?a s?n xu?t v?a kinh doanh nn cng vi?c g?p r?t nhi?u kh kh?n (V?n, nhn cng,) ??u n?m mnh ch? mong h?t n?m nay m?i vi?c s? ?n ??nh ?? sang n?m m?i c th? pht tri?n, v?y m mnh c?ng khng ng? l may m?n l?i ??n v?i mnh nhi?u nh? v?y, khi h?c th mnh nh? l?i th?y d?n Khng kh?i tm mong c?u g c? ch? h??ng chn thi?n m? , khi n?ng l??ng trn sng m?i vi?c t? nhin s? t?t ??p mnh khng c?n ??i lu m ch? tu?n th? 3 l m?i vi?c ? thnh hi?n th?c, th?t ra mnh t? bi?t l tm mnh ch?a trn v tr mnh ch?a sng nh?ng mnh ch? nh? l khng mong c?u g c?, m?i vi?c ty duyn v lm g c?ng ph?i h??ng ?i?u t?t
  Song song v?i vi?c thnh cng trong cng vi?c th m?i m?i quan h? gia ?nh, ??i tc, b?n b c?ng ??u ti?n tri?n r?t t?t, tr??c khi vo h?c Totha mnh c g?p 1 va ch?m v?i 1 khch hng, mnh ? ngh? d?ng l?i vi?c ti?p t?c h?p tc kinh doanh v?i khch hng ? ( lc ? th? ki?n, m?n ki?n v sn c?a mnh cn nhi?u l?m) c?ng may m?n l mnh tham gia kha h?c ngay th?i ?i?m ?, mnh p d?ng vi?c h?c ngay vo vi?c ?, mnh v?n g?p khch hng ? cho d h? vui hay khng vui mnh c?ng nhn b?ng tm yu th??ng, lc ??u mnh v?n nh?n ra s? kh ch?u t? pha khch hng, sau ? mnh t? ngh? l ph?i x? h?t khng suy ngh? x?u v? h? ( th?y ni c?a mnh pht kh?i th c?ng gi?ng nh? hnh ??ng), v mnh ?ang ch?nh s?a th s?a t? ci nh? nh?t, mnh c? lm m?i vi?c bnh th??ng nh? ch?a h? c s? va ch?m, sau 2 tu?n th t? ??ng ng??i khch hng ? c thi ?? v l?i l? lm lnh v?i mnh, cng vi?c kinh doanh v?i khch hng ? c?ng pht tri?n r?t t?t.

  4) L t??ng tu t?p ti?n ha trong th?i gian s?p t?i

  Mu?n ch?nh s?a b?n thn mnh cho hon thi?n tr??c v th?y ni tu t?i ?u ch?ng t?i ?, mnh s? c? g?ng th?c hnh nh?ng ?i?u th?y d?y p d?ng tri?t ?? vo cu?c s?ng hng ngy t? vi?c nh? nh?t, sau ? mnh gip nh?ng ng??i thn trong gia ?nh (h?u hnh v v hnh) hi?u h?n v? chnh php v cng tu t?p ch?nh s?a, k? ti?p l nh?ng b?n b g?n xa c duyn v?i mnh. ??n 1 th?i ?i?m no ? khi n?ng l??ng mnh ? ?n, tr mnh sng h?n(? c chnh t? duy v chnh tri ki?n), tm trn, t? bi v yu th??ng h?n mnh mu?n lm r?t nhi?u vi?c vd nh? ti th, php th vv ?? gip m?i ng??i v gip mnh r?a tng th?c ?? ti?n ha cao h?n.

  5) ki?n ?ng gp cng pht tri?n Totha
  ??c mu?n c?a mnh c?ng gi?ng nh? cc c bc,anh ch? cc kha tr??c mu?n ??a ToTha ??n v?i c?ng ??ng x h?i (h?c ???ng,tr?i giam) ??n t?ng gia ?nh, t?ng cng dn trong x h?i v xa h?n n?a l ??n v?i cc n??c khc trn ton th? gi?i.

 6. #16
  Caongocanh
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  Chia s? cng l?p h?c v ??i gia ?nh TOTHA Chn-Thi?n-M? :

  Th?a cc c ch anh ch?, vi?c em ??n v?i totha c?ng h?i tnh c?, c duyn m?i t?i ???c. Lc m em ??ng k Totha l thng qua ch? Nhung b?n c?a anh Nh?t ?ang h?c l?p 2 TOTHA, Vo ch? nh?t em qua nh ch? Nhung ch?i, nghe ch? ?y ni c ci l?p ny (Totha) h?c hay l?m, em h?i l?p ny h?c ci g? ch? ?y ni l h?c v? Ph?t Php. Em nghe t? ph?t php th em c?ng thch, t?i v t? h?i no ??n gi? em c?ng c ??c qua sch, nh?ng m mnh ch? bi?t s? s? thi ch? ni chung khng chnh th?ng l?m nhi?u khi bn no c?ng tm hi?u cht cht.

  Th?i ?i?m sau ny em c tm hi?u v? bn M?t Tng, v em nghe r?t l nhi?u th?y ni v c ci g n huy?n b thu ht mnh l?m. Khi theo r?i, nhi?u khi ?i qung ?nh th cho d ?ang b?n cng vi?c g mnh c?ng b? h?t ?? ?i, nhi?u khi bay t? ?y ra H N?i ?? nh?n qung ?nh, lc ? lm nh? c ci g ? thi thc nn mnh thch l?m. Mnh ngh? l mnh c duyn v?i cc v? ? g?i l thnh t?ng, l ng??i ta ? tu d? d?i l?m r?i ?? ng??i ta khai m? cho mnh gip mnh tm con ???ng mnh ?i. Ni chung, l h? h??ng d?n sao mnh lm v?y, ??n khi k?t qu? gi?ng nh? ch? H?ng lm theo nh?ng c lc tin, c lc khng tin, n khng v?ng ch?c.

  Mnh c ??c tin v mnh ngh? l c Ph?t, nh?ng m ph??ng php tu ? ?i hoi m th?y n y nh? l?n tr??c (khng th?y ti?n tri?n). Mnh ?ang ?i m mnh khng bi?t b??c t?i ?u, mnh b??c m khng bi?t mai m?t b??c t?i ?u. Mnh c lin h? h?i 1 s? th?y mnh bi?t, h? tu ? bn m?t tng th th?y ni c? ?i h?t con ???ng ? ?i r?i h?t ci ? m?i ln ti?p ???c ni chung l lm c?ng kh.

  Nh?ng th?c m?c c?a mnh th qu nhi?u, th?y r?ng mnh c?ng c? g?ng l?m, nh?ng m lc ? ni l tinh t?n do lc ? mnh ch?a hi?u ???c ngh?a c?a hai t? tinh t?n ??n khi h?c Totha r?i mnh m?i hi?u th?c ra lc ? mnh ch? l sing n?ng thi cn lm sao cho ngy cng ti?n tri?n su s?c h?n, tinh vi h?n th m?i g?i l tinh t?n.

  Mnh ? tr ch hay l l? l?y g ? lin t?c, cng ?ng gi?, ?ng th?i nh?ng m cu?i cng mnh th?y n khng ?em l?i ci k?t qu? no cho mnh c?.


  Khi ??n v?i Totha,

  Kho?ng n?a n?m qua em d?ng l?i v?i ci vi?c m em ?ang theo ? (M?t tng). Hm ??u c ??n ch? ch? Nhung, ch? c cho em trang web (totha.vn) nh?ng th?c s? em v trang web em khng th?y c ci g ?n t??ng trong ? h?t. C th? lc ? em ?ang lu bu cng vi?c nn em ch? l??t qua thi, r?i em c?ng ngh? khng c g h?t, nh?ng m thi by gi? thn tm mnh c?ng khng bnh ?n t?i cng vi?c nhi?u, stress, gia ?nh, kinh t?,.. ?? th? h?t ??i khi l nn c th?i gian ?i ra ngoi ?? th? gin, lc ? ch? ngh? l ?i th? gin ?i g?p g? ng??i ny ng??i kia cho mnh tho?i i h?n thi ch? em khng ??t n?ng v?n ?? ?i h?c ci g h?t. Nghe ni l h?c Ph?t Php th mnh ngh? l cn ph?i h?c nhi?u l?m t?i v n r?ng, n mnh mang qu ?i.

  Lc em ??n Totha th?c s? ngy ??u tin Th?y h?i m?c ?ch ??n (h?c t?i Totha) ?? lm g? may c m?t c v?i m?t ch? ? ?ng tr??c ni r?i nn em ni theo ch? lc ? em c?ng ch?ng bi?t em ??n ? ?? lm g h?t. Lc ? c?ng qunh ln nn ni ??i v?y thi, ch? mnh khng tm hi?u tr??c, th?c s? l?i ni b?a ? l khng ph?i th?t, v em ch?a bi?t ??n h?c ?? lm ci g h?t. v?i l?? em c ??t lng tin vo anh Nh?t v em bi?t r?ng anh ny l ng??i r?t l t?t, anh ?y gi?ng nh? l tu t?i gia v?y, mnh c lng tin v?i anh ? mnh ngh? l anh gi?i thi?u ci l?p r?t l c ch nn anh m?i ni c ch, ni c ch nh? v?y th mnh t?i thi.

  Khi vo t?p th ngay bu?i ??u tin l em th?y t? nhin 2 ci lng bn tay n nng, ngay ci bi t?p ??u tin m Th?y d?y. Th?y ni l khi no t?p m th?y hi?u ?ng lng bn tay nng ln l ? thu ???c n?ng l??ng. Mnh ngh? ch?c l khng ph?i ?u, ch?c l mnh m?t hay sao ch?? gi?ng nh? mnh t? bi?t mnh x?u t?t ra lm sao m, mnh c hi?u ?ng li?n em c?ng khng tin vo c?m nh?n c?a em n?a, nh?ng m ngay bu?i t?i hm ? v? em b? n?m s?t li b cho t?i nguyn 1 tu?n ? lun. C ngh?a l ngy no c?ng s?t, n hnh s?t mi?t lun. Sng ngy hm sau th em c?ng c d?y t?p bi ? t?p ch? y?u l ?? cho nh? thi, nh?ng m th?y m?t qu tr?i, r?i s?t cho ??n h?t ngy ch? nh?t n m?i thi, s?t nguyn 1 tu?n nh? v?y m s?t nhi?t ?? kh cao. Vo th?i ?i?m tr??c khi em ?i h?c l b? m?t ng? n?a, lc ? v?n cn u?ng thu?c ng?, bu?i t?i em ph?i u?ng 2 vin, em ? u?ng thu?c ng? lu n?m l?m r?i nh? khi ?ang b? s?t nh? v?y th em c u?ng thu?c ng? m n c?ng khng ng? ???c. H?t tu?n ? ??n sang tu?n sau h?c th n gi?m d?n, b?t s?t v th?nh tho?ng c hi?u ?ng khc nh?ng nh? lc ? em c ??c nh?ng bo co m Totha c pht c?a m?y c ch anh ch? ?i kha tr??c, th?y th? nn em ngh? l hi?u ?ng thanh l?c, trong ??u em ngh? v?y. Lc ln l?p h?i th?m ch? Nhung hay m?y b?n ng?i g?n c th?y hi?u ?ng khng? em ngh? ch?c l mnh ?en nhi?u qu ?y, n?ng l??ng ?en qu nhi?u nn b? d?i li?n lun. M?i ng??i, ng??i ta c t nn n khng b? hnh.

 7. #17
  Caongocanh
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  D?n d?n Th?y d?y r?t l cu?n ht, v?i l?i khi ni t?i Chnh php v T php gi?ng nh? em s?c t?nh ra sau c?n m di hun ht, em s?c t?nh ra t? ci bi Chnh Php - T Php r?i b?t ??u lc ? em c ni?m tin m?nh ln. Mnh bi?t r?ng con ???ng mnh ?i l chnh php nn mnh tin t??ng. Em th em khng tm hi?u thm nhi?u v sau ny cng vi?c c?a em n r?t l nhi?u, ch? c t th?i gian ? l?p, khi v? th em c?ng rng tranh th? dnh cht th?i gian bu?i sng s?m em ng?i em t?p. Hm tr??c em c chia s? v?i l?p l em c nh?n ???c n?ng l??ng, em khng bi?t l lc ? n c ph?i l n?ng l??ng hay khng nh?ng m n r?t l t?c ? ch? ?n ???ng r?i sng ra nhn m?t tr?i em th?y ch?u khng n?i v n chi?u th?ng vo ngay ?n ???ng n lm mnh chi, mnh mu?n ng ng?a ra ?ng sau. Em c nh? ch? Lin tc ??ng, tc ??ng xong th em th?y n ?n d?n d?n. Th?c ra th em v?n c?m nh?n ci g ? n ?ang thu vo ?n ???ng nh?ng m mnh khng c b? m?t cn b?ng n?a.

  Cng vi?c sau 1 thng thi em th?y cng vi?c c?a em r?t l t?t, m n t?t ngoi s?c t??ng t??ng c?a em nhi?u. Em c?ng m?i tch ra lm ring, t? ?u n?m l qua T?t ta th m?i b?t ??u lm ring. Khi b?t ??u cng vi?c, lc m?i b?t ??u thay v ng??i ta b?t ??u ?i b?ng con s? 0 th em b?t ??u b?ng con s? m. N ? kh kh?n r?i nh?ng em ngh? trong ??u ph?i lm h?t n?m nay ?i th m?i vi?c n s? ?n, r?i b?t ??u mnh m?i c bn ??p ?? n?m sau ?i ln, v? l?i kinh t? x h?i hi?n nay ?ang b? suy thoi m, nh?ng em khng ng? t?i th?i ?i?m ny (sau khi h?c Totha 1 thng) n khng nh?ng h?t ???c con s? m m n t?ng ngoi d? ki?n c?a em r?t l nhi?u l?n. Cho d lc t?p em khng kh?i tm c?u cho cng vi?c ? n t?t, theo ?ng gio php m Th?y ch? d?n em ch? ngh? l mnh lm sao by gi? cho thn tm mnh an l?c, v tr??c ? em c?ng c nh?ng ci b?t th??ng trong c? th? c?a em l nh?ng kh? n?ng mnh m? mnh th?y, mnh bi?t m n c? tr? thnh hi?n th?c lm cho mnh s?, mnh s? l trong 1 gi?c m? m n lm cho 2 - 3 ngy khng c ??nh th?n l?i ???c c? lo l?ng hoi. Trong ng??i khng kh?e b?nh t?t th c? lin min, thu?c ng? th em c?ng xi c? m?y n?m lin t?c r?i. Chnh v v?y nn tr nh? c?a em hay qun

  Khi ?i h?c th khng ph?i em c? g?ng ?? m tr? bi cho t?t nh?ng em bi?t tr nh? c?a mnh n khng ???c t?t v?i l?i em th?y Th?y gi?ng nhi?t tnh qu, nhi?u khi mnh th?y n?u mnh h?c khi Th?y h?i m mnh khng bi?t g th gi?ng nh? mnh ph? cng Th?y nhi?u l?m, nhn nt m?t c?a Th?y mnh c?m gic g ? y ny trong ng??i nhi?u l?m nn em ghi m bi h?c l?i. T? ngy em ghi m vo ?i?n tho?i th nhi?u khi lm vi?c su?t ngy ?u c th?i gian l?t cu?n t?p ra, khi no r?nh th c?m phone v nghe, gi?ng nh? l mnh h?c l?i m?t vi l?n v?y, nn khi ln l?p nhi?u khi Th?y h?i t?i th em bi?t tr? l?i. Th?c ra khng ph?i em thng minh m c khi nguyn l?p c khi em l d? nh?t. M?y anh ch? h?c c m?t l?n trn l?p m nhi?u khi tr? bi hi?u cn em l em ph?i nghe l?i r?i lc h?i m?i bi?t, ch? ?? cho em h?c trn l?p khng thi th h?i l?i em c?ng ?? lun. Em bi?t y?u ?i?m c?a mnh l hay qun nn em m?i ph?i ghi m ?? nghe.

  Khi em nghe m?y ch? ni em c hi?u ?ng t?c l hi?u ?ng thanh l?c th em c?ng m?ng ngh? l mnh ? c nh?n ???c n?ng l??ng t?t nn trong ng??i m?i v?y. C n?ng l??ng t?t trong ng??i c ngh?a l mnh s? t?t thi. C? c? g?ng h?c, c? c? g?ng t?p c? t?p ??u ??n. Trong th?i gian ??u h?u nh? sng no em c?ng t?p h?t. Qua 2 tu?n ??u ??n 2 tu?n sau n?a lc ? l n t b? hnh v cho ??n th?i ?i?m ny em t b? hnh h?n, h?u nh? 2 tu?n sau ch? c 1 - 2 l?n v?y thi.

  ?i?u m em nh?n ???c v hi?u qu? nh?t l em th?y h?t sn nhi?u, v trong cng vi?c c?a em gi?ng nh? ch? H?ng ni l kinh doanh nn lc tr??c mnh thnh cng ? ch? r?t l nh? nn c tnh t? mn nhi?u khi mnh nh? m mnh n?m ??ng ti?n l?n (c ti?n) ngh? mnh ta ?y l gi?i r?i c tnh t? mn, ?i khi ni v?i th? th?y trong nh nhi?u khi mnh ni chuy?n khng ?? ??n s? c?m nh?n c?a ng??i ta ra lm sao. Sau ny khi ???c h?c v? php Bt Ha th ch?n ch?nh ???c nn trong cu?c s?ng gia ?nh v? ch?ng ?n h?n lun ??n n?i m ng x em cn ng?c nhin, nhi?u khi anh ni g ? m anh khng bnh t?nh th t? nhin em m?m c??i. Em m?m c??i xong th anh c? nhn qua nhn l?i r?i anh ni v?i m? em: sao d?o ny th?y v? con n lm sao m nhi?u lc con ngh? con ni cu ? l n n?i sng, n lm m ln sao t? nhin d?o ny n hi?n gh ah anh ?y ni v?i m? em nh? v?y, lc ? th mnh ngh? r?ng mnh c?ng m?ng v mnh ? ti?p thu ???c v mnh ?ng d?ng ???c bi h?c vo trong cu?c s?ng. Em th?y ?? nh?t l ci tnh sn, tnh gi?n ch? lc tr??c nhi?u khi ni g v? cng vi?c lc ? mnh c? l?y ci l do l vi?c nhi?u qu, p l?c cng vi?c nhi?u mnh d? n?i nng. ?i?u ? khng ph?i! v ci ? n v?n n?m s?n trong ng??i mnh, c? h? ??n khi kh?i n ln, g?i n ln l n ln nn nhi?u khi d? m?t lng nhi?u ng??i.

  Sau ny trong gia ?nh mnh n c?ng ha h?p h?n, cn trong cng vi?c th em th?y nh? trong l?p th cng vi?c c?a em l r nh?t, k?t qu? v? cng vi?c n sun s? qu m n ngoi ci s?c mong ??i c?a em ?i. Th?c s? em khng mong nh? v?y ?u. T?i by gi? em c?ng h?i lo, lo v Vd: ti?n n v nhi?u qu mnh c?ng s?, s? nhi?u lc mnh khng ki?m sot ???c mnh b? cu?n v ??ng ti?n lc no khng hay. Bnh th??ng mnh khng ngh? ti?n nhi?u m t? nhin n ??t bi?n qu ?i ?i khi mnh kh?i d?y lng tham mnh c?ng s?, b?i v?y em ngh? thi k? n t?i ?u th t?i, n nh? v?y nh?ng m?nh v?n bnh th?n v c? g?ng ?? tm mnh ??ng b? ko b?i ci ny ko b?i ci kia.

  ? nh th em c?ng ch?a h??ng d?n ???c cho ai h?t v khng c th?i gian v?i l?i nhi?u khi mnh hi?u m mnh ni khng ???c. C m? em th em h??ng d?n m? em t?p th n c?ng c tc d?ng hi?u ?ng thanh l?c r?i l?i em ??a ??a c?a th?y cho m? nghe. Ni chung, ???c pht ??a g l em ??a cho m? em h?t, ch? em c?ng khng coi ???c nhi?u n?a. ?? hnh c?ng v?y em ??a cho m? em ?? m? em c ?i t?i nh?ng ch? ?m ?ng s? khng b? ?nh h??ng. Em th?y m? em t?p c?ng c hi?u ?ng thanh l?c, c?ng b? s?t c?ng b? hnh, c?ng c?m gic ???c nh?ng ci mi nh?ng m c ci l m?y tu?n sau ny t? nhin bu?n ng? nhi?u qu nn em ni m? em khng t?p n?a, c? g?ng ?? h?c l thuy?t n?m cho ch?c r?i c th?i gian khi m? l?p m?i th tham gia r?i t?p ti?p. Em c?ng s? n?ng l??ng c?a mnh n ch?a c ?n, h??ng d?n lc ??u c?ng th?y hi?u ?ng thanh l?c em th?y ch?c ?ng nh?ng m t?i th?i ?i?m ny th em ngh? ng??c l?i. Tr??c ?y m? em c t?p kh cng n?a, c th? d?n kh t?i xu?ng chn, ci ? c?ng r?t l nguy hi?m nh?ng may m?n lm sao lc m th?c hi?n bi ph?t thng cng em c?ng r?t l s? nh? tr??ng h?p c?a c Hu? d?n kh xu?ng ?an ?i?n nn em ni m? em c? g?ng t?p trung gi? ngay ch?n th?y v gi? ngay tm th gi? ???c, khi gi? n nng ngay tm v t?c ? ?, em th?y ?n c ngh?a l n khng c tr??t xu?ng ?an ?i?n ch? bnh th??ng l m? em c th? d?n kh ???c t?i chn lun.

  Ring v? em th em th?y gia ?nh t?t ln, gia ?nh nh? c?ng t?t ln, trong gia ?nh l?n nh? bn n?i bn ngo?i n sun s?, m?i ng??i nh? quan tm nhau nhi?u h?n, r?i cng vi?c c?a em th kh?i ph?i ni r?i, n qu t?t. Cn v? s?c kh?e gi? em cn 3 vin thu?c hm tr??c khi ?i h?c Totha cn ?ang gi? l?i t? khi ? t?i gi? ny, khng cn xi thu?c n?a. T?m th?i em c chia s? v?i cc c ch anh ch? ?i tr??c trong l?p mnh nh? v?y. Hi?n t?i by gi? em ?ang h??ng vo 1 v?n ??.

  Nhn ti?n hm nay, h?i th?m kinh nghi?m c?a c ch anh ch? ?i tr??c. ? l 4 y?u t? c? b?n ?? t?p thnh cng th em th?y em v??ng ? ?i?m th? 3: ??c tin th c r?i nh?ng m ring v? ph?n sing n?ng th Th?c ra th?i gian sau ny, 2 tu?n ??u th n sun s? nh?ng m tu?n cu?i cng th c khi ng??i n c?ng h?i m?t, n tr? nn lm bi?ng m em bi?t ???c lun l em lm bi?ng, nh?ng hm sau em l?i lm bi?ng ti?p ngy hm sau n?a em l?i lm bi?ng ti?p. v v?n ?? ny lc tr??c em c?ng c chia s? v?i anh Thnh th anh Thnh ni: mnh b?n r?n nh? v?y th kin tr, kin tr ?? t?p luy?n m?i ???c, mnh khng c p ??t hm nay mnh khng t?p th n?n, mnh ??ng p mnh vo ? khng c th?i gian th ?? sau t?p

 8. #18
  Caongocanh
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  Chia s? ngy 10/07/2012

  Tr??c khi em vo h?c th em ? ??c cc bo co c?a anh ch?, em c?ng cn nghi ng? l?m v th?y di?u k ngoi s?c t??ng t??ng c?a mnh, em cn nghi ng? nn em m c b?nh g l em li?t k s?n h?t ra tr??c khi ?i h?c ?? em xem qua th?i gian n c thuyn gi?m hay khng? n c h?t h?n hay khng? Hi?n t?i ??n th?i ?i?m ny nh?ng b?nh m em v??ng ph?i Vd: b?nh kh ng?, tr nh? sau ny c?a em n km v?a ni xong l em qun li?n, em nh? l ng??i em b? thoi ha ? ??t s?ng pha sau l?ng, thnh ra lc b?t ??u v ng?i th em ch?a bi?t g h?t nh?ng khi ng?i t?ng kinh hay ng?i lu 1 cht l khng ng?i th?ng ln ???c, ng?i ln l n ?au.

  Nh?ng d?o ny em th?y c th? ng?i ???c lu h?n so v?i th?i gian tr??c, v?i l?i em b? t chn l?m, r?i bao t? b? y?u, m?t em c?ng y?u n?a, ng??i em l m?t ??ng b?nh ?y, ch?c ki?p tr??c em st sanh d? l?m. R?i n hay b? ?au bn phi vai tri ny. Ng??i em c?m nh?n ???c th? ny, chia s? th h?i kh chia s? v em l ng??i trong cu?c nn em hi?u r nh?t, em c c?m gic em c nhi?u v?n ?? khng bnh th??ng Vd: trn ng??i n ng?a nh?ng khng bi?t l ch? no. N rm rang ln v?y ?, n ng?a trong x??ng nh?ng m khi em b? ng?a nh? v?y ? th ch?c ch?n l s? c 1 ?i?u g s? t?i, n nh? c ?i?m g bo tr??c v?y ?. C?ng lu r?i k? t? lc em b?t ??u nh?n th?c ???c th em ? th?y n c r?i, sau ny em th?y v?n ?? n c?ng gi?m. Em suy ?on ? l n?ng l??ng ?en no ? m n ti?m ?n,

  ?i?u m h?i x?a lm em phn tm nhi?u nh?t l nh?ng gi?c m? th?nh tho?ng thi khng ph?i l th??ng xuyn nh?ng c? kho?ng 20% gi?c m? th m? ci g th n x?y ra ci ?, c nhi?u ci nhi?u khi n ch?ng lin quan g ??n mnh h?t. Vd: nh? m? th?y ng??i b?n c?a em m?t r?i c? th?y m?y ?m lin t?c v?y ?. R?i em, ni th khng dm ni, s? ni m?t cng ng??i ta ni mnh ni ??c m?m ??c mi?ng l? c chuy?n th sao, ?ng 1 tu?n sau th n x?y ra, nn em s? l?m. Ho?c l, mnh m? th?y nh?ng gi?c m? n x?u ch?ng h?n nh? m? mnh th?y mu ho?c mnh th?y 1 ci g ? gh g?m l nguyn ngy hm sau m?t ?n c? ngy. Lc ? th lo cho mnh c?ng c v lo cho ng??i thn mnh, th??ng th em m? nh? v?y th sng ra em ?i?n cho ba hay m? d?n h?t t?t c? nh?ng ng??i thn c?a mnh, nh?ng m d?n th d?n trong tm v?n khng yn tm cht no, n c? lo m mnh khng t?p trung vo cng vi?c ???c, khng c t?p trung lm ci g cho t?t ???c h?t, c? lo l?ng th?.

  Sau ny khi b?t ??u h?c t?i ci ph?n tng th?c th em c?ng ch?a hi?u n r rng h?t, nh?ng n l 1 ph?n trong ci tng th?c c?a mnh r?i c nhi?u v?n ?? x?y ra c? nh? th? l em ? ?i qua 1 l?n r?i hay sao ?? lu lu t? ni ?a ci ny mnh th?y r?i gi?ng nh? lc tr??c em c h?i ch? Lin gi?i thch cho em v? v?n ?? n x?y ra cch ?y c? n?m r?i. Mnh th?y ?i?u ?, nh?ng c? n?m mnh m?i g?p l?i. Th?t ra n ch? x?y ra trong 1 ci st na no ? thi, mnh th?y s?ng ? ?y th c? t??ng n m?t vi n?m nh?ng th?c ra n ch? l st na, nh?ng ci ? by gi? th em th?y em ?n h?n, em ?? lo h?n Vd: nh? t?i em c n?m m? th?y ci g b?t ?n th sng d?y th em ngh? l ci chuy?n g t?i n s? t?i. ? l nghi?p th nh? trong bi gi?ng th?y ? gi?i thch: V? vi?c Ph?t Thch Ca khng dng th?n thng c?a mnh ?? c?u dng h? c?a mnh thot kh?i lu?t nhn qu?. ? l nghi?p r?i th khng th? no m trnh kh?i, mnh ph?i ch?u kh tu ?? chuy?n t? ci b?t thi?n nghi?p chuy?n d?n qua ci thi?n nghi?p th n nh? nhng h?n. Mnh lo th mnh c?ng khng trnh ???c, nh? v?y mnh c? lo l?ng khi?n tinh th?n c?a mnh n khng tho?i mi, n tc ??ng t?i nh?ng ng??i xung quanh, r?i cng vi?c gia ?nh n l?i x?u ?i.

  V? ph?n tm l th em th?y n ?n h?n, ng? th ch?a ???c hon ton l ?n, m?t ?m th?c kho?ng 4 -5 l?n, nh?ng ?? h?n lc tr??c. Ni chung m?i ci ??u c s? gi?m ?ng k?, nhi?u th kho?ng 50%. Ci m em c?m nh?n ???c r nh?t l tnh em hay nng n?y th nay b?t sn nhi?u l?m, t?i v tnh em tr?c tnh, nng tnh b?i v?y ??i v?i b?n b nhi?u khi ci nng tnh d? lm m?t lng m?i ng??i. Khi nng ln mnh khng ki?m ch? ???c. Khi m em t?p r?i, em bi?t khi no mnh chu?n b? n?i nng l mnh bi?t ???c. mnh c?m th?y m?i ng??i d? th??ng h?n. Nh? bnh th??ng lc tr??c ng??i m mnh g?p ?i khi mnh th?y ci m?t h? sao m mnh nhn th?y khng c thi?n c?m, m?i chu?n b? kh?i ln th mnh ngh? khng nn ngh? nh? v?y, ngh? nh? v?y t?o thnh thi quen mnh l?i t?o nghi?p ti?p. Ring v? chuy?n ? mnh th?y b?t nng nhi?u nh?t, cu?c s?ng n t?t ??p h?n, th??ng yu m?i ng??i h?n, nh?ng vi?c trong gia ?nh c?a mnh m em th?y t?t ??p. Hm b?a ni chuy?n, ? ?y c nhi?u chuy?n em c? tnh ha gi?i m n ?u c ???c, c? ngh? k? n t?i ?u th t?i.

  Cn chuy?n c?a mnh n?u mnh tm ???c ?ng ???ng th mnh c? ?ng ???ng ? m mnh ?i. Sau ? em th?y trong vng c 1 tu?n thi m t? nhin v?n ?? trong nh em ???c ha gi?i. V d?: lc ? ? trong nh em c 1 ng??i em ch?a c nh ? nh?ng l?i c em b thnh ra c?ng mu?n gip ?? em n, trong th?i gian em n ch?a c nh ?? cho em v?i l?i ch?ng v 2 ??a con c?a n ? chung lun khi m ? chung v?y ?ng ng??i c nhi?u ci pht sinh ho?c mnh d? nng ln, mnh khng ni ra nh?ng trong lng mnh khng ???c tho?i mi cht no, mnh rng gi? cho gia ?nh ???c ha thu?n, nh?ng th?c trong tm mnh kh?i ln nh?ng tm b?c b?i l?m. Sau m?t tu?n em th?y t? nhin em c?a em (ng??i em ?ang b?c b?i) n gi?i thch khng bi?t d?o ny em th? no m hay nng. N ni ra em th?y nh? ng??i l?m, n ni thay v em c?ng mu?n ni nh?ng v ci ti c?a mnh l?n qu khng ni ra ???c. V d? ?ng l? em ph?i ni tr??c, ni xong t? b?a ??n gi? em th?y l n r?t l t?t, t? nhin mnh th?y l?i nhi?u ci sai c?a mnh. Trong ? ci sai c?a mnh c?ng chi?m ??n m?t n?a r?i thnh ra em ngh? ? l c k?t qu? ngoi s? mong ??i.

  Ch? Lin: M?i vi?c n s? chuy?n ha t? t?, nhi?u khi ?ang trong qu trnh chuy?n ha nh?ng mnh khng ?? tm t?i, khng quan tm t?i th k?t qu? n ??n m?t cch b?t ng?, cn khi mnh c? ch?m ch?m sao t?p ??n by gi? m v?n ch?a c k?t qu? th khng bao gi? n t?i c?. Nh?ng ?i?u m qun v khng ?? ??n th th??ng l ??t k?t qu? nhanh h?n.
  Mong c?u c?ng v?y c? t?p m?t cch t? nhin khi m n?ng l??ng c?a mnh n ?n h?t r?i n t?m th?i cn b?ng r?i th khi ti?p xc v?i nh?ng ng??i xung quanh mnh h? c?m th?y yu thch mnh h?n, d? ni chuy?n h?n, d? ti?p xc h?n, cn g??ng m?t mnh lc no c?ng cau c b?c b?i chnh ci sn h?n ? th? hi?n trn khun m?t c?a mnh cu?i cng ti?p xc v?i mi tr??ng bn ngoi n khng ha ??ng th t?o them ra nhi?u kho?ng cch n?a.

  V? ph?n l thuy?t em c ki?n g khng?

  Ng?c Anh: Ph?n l thuy?t th em th?y, khng bi?t m?y anh ch? khc ti?p thu th sao c nhi?u ph?n th?y gi?ng ngay lc ? em hi?u nh?ng em hi?u l? m? l?m thnh ra em ghi m, ghi m l?i ?? nghe l?i nh?ng c?ng khng hon ton hi?u h?t ???c.

  Ch? Lin: V?y em c ki?n g ?ng gp thm khng?

  Ng?c anh: Theo em l khi mnh ??t cu h?i v?i th?y th mnh nn ??t cu h?i ngay ci cu h?i trong bi h?c, ch? ??ng lan man m?t th?i gian nhi?u. Th?c ra mnh khng bi?t ci ? nh?ng ng??i khc bi?t, ng??i khc l?i suy ngh? v? v?n ?? khng bi?t ? khi?n mnh l?i mng lung, l?i ngh? ??n nh?ng v?n ?? no ? ngoi s?c mnh bi?t. Em ngh? l n?u m v? php th ni chung l h?i t l?i. Lc ??u em c?ng mu?n h?i nhi?u nh?ng m th?c ra cu?n l thuy?t ny n c cu tr? l?i lun r?i.

  Ch? Lin: Qua nh?ng cu h?i c?a cc anh ch? c?ng c m?t s? cu n?m trong n?i dung c?a kha h?c nh?ng ? nh?ng ph?n sau c?a ch??ng trnh nh?ng ti?n c cu h?i c?a cc anh ch? th th?y gi?ng lun ph?n ?. N?u nh? nh?ng ?? ti ? ???c gi?ng ?ng theo ch??ng trnh h?c th anh ch? s? d? ti?p thu v theo di h?n.
  Em cn g chia s? v?i m?i ng??i n?a khng

  Ng?c Anh: hi?n t?i by gi? th em th?y m?y b?nh v?t th n ?? kho?ng 50 % cn khng th c?ng 1 cht ??, cn v? ph?n Tm th em th?y t?t h?n nhi?u, mnh th?y khng sn l ?? r?i. V?i l?i em th?y yu cu?c s?ng h?n th?y c trch nhi?m v?i t?t c? m?i ng??i.

 9. #19
  Caongocanh
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  Chia s? kinh nghi?m v k?t qu? t?p luy?n cng cc c ch anh ch? h?c vin m?i nhn ngy 20/11/2012

  Th?a c ch anh ch? con ??n ???c Totha l qua m?t anh b?n gi?i thi?u lc ??u th c?ng khng nghe anh ni g nhi?u ch? bi?t ???c ? ?y c l?p h?c Ph?t php l ?i?u m trong lng con mong mu?n c m?t l?p no ? ?? con h?c c?n b?n t? ??u ch? cn nh?ng ki?n th?c m con c ???c l ??c t? ch? ny m?t cht, ch? kia m?t cht, nghe th?y ny m?t cht c kia m?t cht ch? n khng c h? th?ng ???c v nh?ng ki?n th?c mnh c ???c ?i khi n mu thu?n v?i nhau thnh ra con r?t l mong mu?n c ???c m?t l?p no ? ?? mnh hi?u ???c chnh php l?i t? ??u m?t cch su s?c.

  Khi ?i h?c con th?y m?i ki?n th?c m Th?y truy?n ??t v??t qua s? mong mu?n c?a con t?i v con khng ngh? n qu nhi?u, qu r?ng v qu l?i ch nh? v?y. Tr??c khi m ?i h?c th con b? b?nh r?t l nhi?u, ng??i con gi?ng nh? l m?t ? b?nh v?y ?, s?c kh?e khng t?t, m?t ng? khng ng? ???c trn 10 n?m nay cn tnh sn l kh?i ni lun r?t l nng n?y, thm ci n?a l con b? v?ng t??ng r?t l nhi?u, v?ng t??ng lin t?c, c th? l ?ang ?i ???ng c?ng kh?i v?ng t??ng ln lc b?n th n ng?ng l?i m?t cht nh?ng ngy mai ngy m?t th n n?i ti?p ci ph?n v?ng t??ng cn l?i, v c? lin t?c nh? v?y t? ngy ny qua thng khc, nh?ng chuy?n nh? mnh t??ng t??ng mnh thch ci ny mnh thch ci n? v mnh ngh? ton nh?ng chuy?n khng x?y ra ???c khng thi.

  Sau khi con h?c ? ?y r?i th con th?y r?t l ph th?i gian mnh b? v?ng t??ng tr??c ?, lc tr??c l c?ng bi?t l ci ny mnh ?ang ngh? lung tung nh?ng khng bi?t ? l v?ng t??ng v khng c cch no ?? m kh?ng ch? ???c. tnh sn nng c?ng v?y mnh c?ng bi?t l sao minh hay nng v?i m?i ng??i nh?ng m khng c cch ?? m ha gi?i vi?c ? r?i sau ? n v?n ti?p t?c v l?p l?i nh? v?y,

  ??n khi con g?p Th?y th ch? trong vng 3 tu?n ??u tin thi th tnh sn c?a con n gi?m ???c kho?ng 80% trong nh ai c?ng ng?c nhin h?t v tnh con l nng n?y qu ??n kh m thay ??i m?t ci l ai c?ng nh?n th?y h?t,

  Cn v? cng vi?c khi m minh thay ??i suy ngh? v t? t??ng c?a mnh th m?i chuy?n c?ng thay ??i v t?t d?n h?n ln, Khi b?t ??u vo ?y h?c th con khng ph?i l ?? n? m con b?t ??u tch ra lm ring th v??ng kho?n n? c? 1 t? con ngh? trong n?m nay lm l ?? ?n ??nh thi v qua n?m m?i pht tri?n ra lm ?? b l?i kho?n th?t thot ? th khi ?i h?c con khng kh?i c?u l ki?m ???c ti?n ?? b ??p ?u m lc ? ng??i n khng ???c tho?i mi nh?ng v?n c? h?c thi nh?ng ch? trong vng m?t thng m?y thi m c? h?i n t?i lin t?c lin t?c cho t?i th?i ?i?m ny l th?t s? l khng nh?ng kho?n n? ? ? h?t m ? sinh l?i ra ???c thm bao nhiu ? n?a, th?t l k? diu... V con c?ng ni ra ?y ?? cc c ch c?ng m?ng cho con t?i v lc ?i h?c khng h? ??t t? t??ng s? h?c ?? c ???c ci ny c ???c ci kia m con ch? mu?n ?? cho c ???c s?c kh?e t?t t?i v con hay b?nh qu v ci v?ng t??ng n b?t ?i v ?? mnh ki?m sot ???c ci c?a mnh th cho t?i th?i ?i?m ny th t?t c? m?i ci con ??u gi?m ???c, ring sn l gi?m nhi?u nh?t, cn nh?ng may m?n c th? l do mnh t?p luy?n ?ng v?i l?i l khng mong kh?i ci tm mong c?u nhi?u nn c?ng g?p ???c r?t l nhi?u may m?n. S?c kh?e c?ng ???c 70% v?n c nh?ng th?i ?i?m nh? ch? Lin ni l b? hnh l do ci tr??c c?a mnh n cn qu nhi?u, v?n cn b? b?nh nh?ng n khng c dai d?ng khng m?t mi nh? lc tr??c sau m?t ??t l n l?i kh?e l?i (do hi?u ?ng thanh l?c ) nh?ng ci quan tr?ng nh?t l nh? cc anh ch? c ch v?a m?i chia s? l tm lc no c?ng th?y bnh an h?t v khng c n?i sn th?t th??ng n?a, b?t k? chuy?n g ??n c?ng ??u bnh t?nh v t? t? gi?i quy?t cho nn th?y con ng??i r?t l tho?i mi, V con ch? m?i t?p t? ngy 12 thng 6 t?i gi? th?i gian ch?a di nh?ng t?t c? nh?ng ci m con ??t ???c n?m ngoi mong ??i c?a con cho nn con c?ng mong cc c ch ? l?p m?t n?u khng c th?i gian nhi?u th c? c? g?ng theo ?ng bi t?p v ?ng s? h??ng d?n c?a Th?y v ch? Lin th ch?c ch?n khng t thi nhi?u c?ng c k?t qu? ch? khng c ng??i no l khng ???c tr? phi mnh t?p sai v c?a mnh ch?a h??ng v? ?i?u t?t.

 10. #20
  Thuyngan
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  BI THU HO?CH

  Chia s? kinh nghi?m c nhn, h?c vin: Nguy?n Ph?m Th?y Ngn
  SN: 1983 - Ngh? nghi?p: Gio Vin


  1. C? duyn no b?n tm ??n TOTHA?

  Mnh ??n v?i Totha l nh? vo s? chia s? c?a b?n Xun Th?m. Mnh v Th?m ? chung 1 nh nh?ng khng c nhi?u th?i gian ni chuy?n v?i nhau. Th?m k? nhi?u s? vi?c k di?u lm mnh r?t t m nh?ng do khng c th?i gian nn mnh c?ng khng tham gia ???c. Mi ??n h n?m nay (2012), mnh ???c ngh? h nn tm hi?u k? h?n v? nh?ng g Th?m h?c v may m?n Th?y c m? l?p nn Th?m ??ng k gim mnh. M?c ?ch chnh c?a mnh l lm sao gip nh?ng ng??i thn c?a mnh v??t kh kh?n, cn b?n thn mnh th tinh th?n ???c minh m?n ?? gi?i quy?t nh?ng vi?c x?y ra trong cu?c s?ng.

  2. Tr??c khi ??n v?i TOTHA, b?n ? tr?i qua nh?ng g ?ng nh? trong ??i (kinh t?, h?nh phc, b?nh t?t)?

  V? hon c?nh gia ?nh: ba m? mnh chia tay nhau v mnh v? ? v?i b ngo?i lc 18 thng tu?i. Gia ?nh ngho kh nn mnh lun c? g?ng v??n ln, h?c hnh ch?m ch?, ???c s? d?y d? t?t c?a b ngo?i v c?u d cng v?i mi tr??ng s?ng t?t nn mnh lun c suy ngh? h??ng v? chn thi?n m?.
  V? thn: mnh r?t t b?nh t?t, 1 n?m mnh ch? b?nh 1- 2 l?n, ??c bi?t l vo ??u n?m h?c m?i (thng 9 ??n thng 11), m ch? b? ho thi, ho 1 thng m?i kh?i. ?i?u ?ng nh? nh?t l mnh b? 1 m?c cc d??i lng bn chn t? thng 3-2012, ?ng ng?i nh?t l m?c ?y ngy cng to d?n to d?n, ?au kinh kh?ng. Mnh ?i c nh?c su?t, ??nh ngh? h s? ?i ph?u thu?t m s? qu nn ch?n ch? mi.
  V? tm: bnh th??ng tinh th?n c?ng l?c quan, thch gip ?? ng??i khc. Mnh bi?t mnh c b?nh Tham sn si (sau ny nghe th?y phn tch m?i ng? ra tham g, sn ra saot? thn, kh?u hay ) m ch? bi?t k?m ch?, ??ng chuy?n l pht ra nh?ng khng bi?t lm sao. L? ? ch?: th? nh?t, c? ??n thng h?n c?a t?ng n?m l mnh l?i g?p ?i?u th? phi, ?? k? ( do 1 ng??i gy ra, chuy?n khng ?u c?ng dnh t?i mnh), qua thng s? h?t nh?ng lm mnh ph?i suy ngh?, kh ch?u v b?t an. Th? hai, mnh khng bao gi? gi? ???c ti?n, c? c ti?n s? c chuy?n x?y ra v mnh s? tiu h?t s? ?y, c khi r?i vo ch? thi?u h?t. Th? ba, mnh r?t hay suy ngh? lung tung, t??ng t??ng ?? m?i th?, vui c, bu?n c, gi?ng nh? c php th?ng l?i tinh th?n v?y. Th? t?, mnh suy ngh? vi?c g hay mong mu?n ?i?u g th s?m hay mu?n mnh c?ng s? ??t ???c.

  Mnh c?m th?y l ng??i may m?n, mnh cn c?m nh?n ???c nh?ng g s?p x?y ra, mnh hay c suy ngh? ng??c. VD: ngh? thi r?t s? ??u, ngh? khng th? c xe s? c xe, ngh? khng th? ?i h?c s? ?i h?c Th? cho nn, n?u mnh long thong ngh? ?i?u g ?, mnh s? ??nh hnh l?i suy ngh? ngay.
  V? kinh t? v cu?c s?ng gia ?nh: bnh th??ng, n?u ch? lo cho b?n thn th c th? ni mnh s?ng d? gi?. Nh?ng mnh khng lm ???c ?i?u ? nn ?i lc kinh t? h?i kh kh?n (do lo cho ng??i ny, ng??i kia trong gia ?nh). ??u n?m 2012, mnh b? r?i vo kh?ng ho?ng kinh t? do anh hai (con c?u 7, m? mnh th? 8) m??n v khng c kh? n?ng tr?. H?n th? n?a, mnh ph?i ??ng ra tr? thm 1 kho?ng ti?n kh l?n n?a(anh ?y vay c?a b?n mnh). Cng vi?c lm ?n ? nh khng thu?n l?i, cng vi?c c?a ng x mnh c?ng c?ng th?ng kinh kh?ng, tinh th?n ng x mnh suy s?p, mnh l?i ln ng x lo 1 kho?ng ti?n l?n cho anh hai, b ngo?i b?nh ti pht c?ng c?n ti?n T?t c? x?y ra d?n d?p lm mnh khng bi?t ph?i lm sao cho ?n, c? c? g?ng, c? g?ng, c? g?ng Th?t m?t m?i!

  B ngo?i b? b?nh n?ng (b ? 88 tu?i).

  3. Sau khi cng nhau tu h?c, b?n hy chia s? l?i nh?ng thu ho?ch c?a mnh ?? cng nhau ki?n gi?i.

  Tr??c h?t em xin chn thnh c?m ?n Th?y v ? truy?n d?y nh?ng php Ph?t tuy?t hay, nh? kim ch? nam d?n l?i, ??nh hnh cho nh?ng suy ngh? l?ch l?c c?a em tr??c ?y. Nh? c php c?a Th?y m cu?c s?ng tinh th?n c?a em ???c thay ??i tch c?c. S? nhi?t tnh, kin nh?n c?a Th?y c?ng lm cho em khm ph?c v h?c t?p theo. Chn thnh c?m ?n s? nh?c nh? v ch? d?y t?n tnh c?a Th?y.

  C?m ?n ch? Lin v em Kin ? lun bn c?nh t?n tnh nh?c nh?, ch?nh s?a cho m?i thnh vin trong gia ?nh Totha.

  Tu?n ??u tin: sau khi t?p bi Ng? hnh, ng??i mnh b? ?m nh? 1 ng??i v?a b? bnh c?m cm hnh v?y. Nhn ?? hnh, m?t mnh mu?n hoa ln, h?i bu?n ng?.

  Tu?n th? hai: b? ?au vai v ?au vng b?ng (?i?u ny khng t?t v ? l vng c?a d?c gi?i), sau 3 ngy t?p th kh?i h?n. C?m gic c? th? r?t nh? nhng, kh?e kho?n.

  Tu?n th? ba: ng x mnh khoe vi?c lm ?n c?a cng ty c ti?n tri?n t?t, b?t stress h?n. M?i th? c v? nh? t??i sng h?n ( nh?ng mnh c?ng khng ?? , c? ngh? l s?p h?t thng h?n c?a ng x mnh).

  Cc tu?n ti?p theo: b? ?au ??u r?t nhi?u trong gi? ??ng tm ??u tin. L?n th? hai th khng b? m c?m th?y nh? nhng, th? thi.

  T?p bi nh? thanh d?n th?c: lc ??u tay mnh qut r?t m?t d?n d?n tr?n h?n v qut nhanh h?n. Ng?i lu t b? t chn h?n tr??c.
  T?p bi Ph?t thng cng: c?m gic r?t d? ch?u nh? nhng kh t?. ??u mnh hay b? nng ? ??nh ??u, mnh c th? c?m nh?n ???c h?i nng ? ?i t? ??nh ??u ?i xu?ng kh?p c? th?. Tho?i mi v cng.
  Sau khi t?p th tay mnh ra nhi?u m? hi, sau ny b?t d?n b?t d?n.
  ??n Dinh ??c l?p, mnh v?a ng?i tay ng?a ra th 2 lng bn tay b? ng?a nh? ki?n b, ??u n?ng nh? ai ?? v?t g ? ln v?y (??u mnh h?i nh?y). Ch? Lin h??ng d?n cch pht thu n?ng l??ng th t? t? c? th? mnh th?y nng d?n ln v ??u mnh nh? l?i.

  Nh?ng ?i?u k di?u sau khi t?p luy?n (t?i th?i ?i?m ny)

  ? Thn: ng??i nh? nhng, khng ?au b?nh v?t. ?i?u k di?u l m?c cc d??i lng bn chn mnh ? t? tiu bi?n ?u m?t ( chn mnh ?i l?i bnh th??ng, da th?t ph?ng l tr? l?i, khng h? qua 1 cu?c ti?u ph?u no).

  ? T? lc h?c ??n gi? khng b? thi phi, ?? k?, khng b? ng??i khc hi?u l?m nh? tr??c, ?i?u l? l C gio hay gy th? ph? ??t nhin b? chuy?n sang c? s? khc (?i?u ny mnh ch?a t?ng ngh? t?i v C ?y r?t ???c C Hi?u ph chuyn mn th??ng yu). M?i ng??i ? n?i lm vi?c yu qu v quan tm mnh nhi?u h?n.

  ? Tm: b?t nng gi?n, b?t sn ( v? kh?u hay ) nh? tr??c n?a. Suy ngh? ?ng m?c, yu th??ng m?i ng??i. Th?y ng??i khc c nhi?u ?i?m hay v ?ng yu h?n.

  ? 2/8, b ngo?i mnh m?t, ? l m?t m?t mt to l?n nh?t ??i v?i mnh v gia ?nh mnh. Tr??c ?y ch? m?i t??ng t??ng ra thi m mnh khng th? ch?u n?i. Th? m lc b m?t, mnh l ng??i t?nh nh?t trong nh, mnh du anh hai v c? D c?a mnh. B?t gic, mnh hi?u s? ra ?i c?a b l v duyn ? ci tr?n ? h?t, nghi?p ? tr? xong. Khng nn ku go lm ph?n h?n c?a b ra ?i khng yn. Tr?n gian ch? l ci t?m, nguy?n ??c c?a mnh l mong b g?p ???c php tu ?? c th? thot c?nh lun h?i ho?c ti sinh ? ci cao h?n. Mnh khuyn em mnh, l?y nh?ng g th?y d?y ni l?i v?i n. T? t? n c?ng ngui v tin theo mnh. N mu?n tm hi?u v? Ph?t, v? T? di?u ?? v v? nhn duyn (?i?u m tr??c ?y n b?o mnh ?in). ??i v?i mnh, php m Th?y d?y th?t tuy?t, nh? n thng hi?u nhi?u th?.

  ? 2/9, mnh ?i V?ng Tu ch?i, l?n ??u tin mnh ?i tau cnh ng?m, th?i ti?t l?i x?u, mnh s? l?m. Mnh l?i qun t?m mnh trong dng n?ng l??ng pha l tinh khi?t mi?ng ngn nga bi ht: nam- m- a- di- ? Ph?t. Mnh l?i c ???c c?m gic an ton, nh? nhng an l?c, th? thi nh? ?ang ng?i ? l?p, khng cn b? say sng, khng lo l?ng 1 t no.


  4. L t??ng tu t?p ti?n ha trong th?i gian s?p t?i.

  Mnh s? c? g?ng theo h?c ti?p l?p trn do Th?y d?y. Ti?p t?c h?c Ph?t php m Th?y truy?n cho.C? g?ng hon thi?n, tu ch?nh b?n thn v mong nhi?u ng??i ?? duyn g?p ???c chnh php nh? mnh.

  5. ki?n ?ng gp cng pht tri?n TOTHA.

  Mong sao Totha c th? ??n ???c v?i m?i ng??i, m?i nh

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình