+ Trả lời Chủ đề
Trang 1 của 4 1 2 3 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 31

Chủ đề: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

 1. #1
  Thanhlam
  Guest

  Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  TOTHA, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  (Thanh lam 21/10/2012)

  "N?i ? v?n khng xa
  ?i mi khng th?y g?n
  D?n g?n d?n d?n xa
  Vo, ra vinh, kh?, nh?c
  Ngt ngn ???ng v? xa...
  Nh ta ?u? xa, g?n?
  i m d?n t?nh nh?n
  Khng cn th?y g?n, xa
  ? th?t ?ng Nh Ta
  "

  (Totha 21/10/2012)


  "Hy ?i ??ng mong ??n
  S? khng th?y g?n xa
  Xa g?n v?n trong ta
  Khng xa c?ng khng g?n"

  (Thanhlam 03 /11/ 2012)

 2. #2
  Thuyngan
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  TOTHA, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  Cu?c s?ng hng ngy ? cu?n chng ta vo vng xoy c?a s? t?t b?t m?u sinh. Nh?ng cu?c chi?n cho s? sinh t?n ? khi?n chng ta m mu?i, r?i r?m, r?i vo vng l?n qu?n v qun m?t chng ta l m?t ti?u v? tr?, l tinh phn c?a v? tr? ny, Chng ta hy tm cch t? gi?i thot cho chnh mnh b?i l? Php do nhn duyn sinh. N?ng l??ng ti?m ?n c?a m?i con ng??i ch? c th? ???c pht huy khi chng ta c? g?ng tu ch?nh ?? tm l?i n?i tm chnh mnh v lm ch? ???c cc gic quan ??ng h?p nh?t Chn Thi?n M?.

  ? ??i, vui ??o, hy tu? duyn.Chnh duyn ? gip chng ta c th? g?p nhau, cng h?p ho trong m?t ??i gia ?nh TOTHA Chn Thi?n M?. Hy cng nhau tu ch?nh thn tm mnh ?? tm v? v?i c?i ngu?n nguyn s?, v? v?i chn quang Chn Thi?n M?. Gi? ?y, cc thnh vin L?p Nh?p mn Kho 6 khai gi?ng ngy 12 thng 06 n?m 2012 ? quy qu?n bn nhau, cng chia s? kinh nghi?m v? nh?ng k?t qu? th?c t? c?a chnh b?n thn mnh sau bao ngy tu t?p Di?u php lun Thi?n chuy?n TOTHA d??i s? d?n d?t chn tnh c?a th?y H?i cng s? gip ?? nhi?t tnh c?a ch? Lin v b?n Kin.

  ??ng quy h??ng chn quang m?u
  ??ng tinh t?n chnh ni?m c?u
  Nam M A Di ? Ph?t
  Om Ma Ni Padme Hum
  Tm chnh gic T Thi Ha

 3. #3
  Kimhue
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  K?T QU? T?P LUY?N DI?U PHP LUN THI?N CHUY?N TOTHA

  H?c vin: NGUY?N KIM HU?
  N?m sinh 1955
  Ngh? nghi?p: Kinh doanh

  Em knh cho th?y!

  T? nh? em ? c c?n duyn ???c ?i ??n cha, ?n chay, lm cng qu?. Nh?ng c l? nghi?p ch??ng c?a em su dy nn em tri l?n vo cu?c s?ng c?m o g?o ti?n. Con nh ngho thi?u h?c ra ??i khng ai nng ?? em lm ?? th?, ? m??n, lm cu li, em b? x h?i ch ??p ??n mang s? u?t h?n, chn ght ng??i ??i v ngh? con ng??i l con r?n ??c

  N?m 20 tu?i em ? nhn th?y cu?c ??i l m?t con s? khng tr?ng r?ng ??n khi l?p gia ?nh th khng h?nh phc v m?c ?ch ?i ki?m ti?n th?t l nan gi?i nhi?u khi ch?u ??ng khng n?i v em ? t? v?n 3 l?n r?i ?? ???c thot kh?i ki?p ny, nh?ng khng ch?t v em l?i ???c c?u s?ng. Cu?i cng con ???ng thot kh? l ?i tm Ph?t Php, nn l?n m em ? hi?u ???c m?t t Ph?t php v nguy?n cu?c ??i cn l?i s? c? g?ng h?c ??o ?? thot ly sanh t?. Nh?ng khng bi?t em b? nghi?p ch??ng g m m?i l?n c?m quy?n sch kinh v nghe ??a kinh l em bu?n ng? ch?u khng n?i. ??c xong l l?i qun m?t v n c m?t n?i bu?n su th?m t?n trong ?y lng m em khng bi?t nguyn nhn ci bu?n ny lm em kh ch?u v hay cu g?t (H?c Ph?t th em hi?u con ng??i sinh ra mang theo nghi?p ch??ng v lun lun s?ng trong ?o gic. T? ch? Khng c?a Bt nh ba la m?t ?a tm kinh con ng??i s?ng theo ch? Khng cu?i cng l?i dnh m?t Khng l?nh lng v c?m).

  Em Tu t?p theo s? hi?u bi?t c nhn qua sch v? v Kinh ??a v mang ci t? t??ng ?i tm con ???ng gi?i thot v? chn l nh?ng em v?n c?m th?y con ???ng mnh ?ang ?i l m t?t khng sng gi?ng nh? ng??i m ?i trong ?m t?i khng h?c ???c c?ng khng hi?u gio l, nh? m?t d?p may m?n em ???c b?n Nhung gi?i thi?u em ??n Totha

  Th?t s? em l ??a ngu v cng nh?ng nh?ng thuy?t nh ph?t khi nghe th?y gi?ng t?i ?u l em hi?u t?i ? r?t l thch v m?ng d? l?m lun v Th?y gi?ng r?t r tuy nhin v? thuy?t Ng? Hnh m D??ng n?ng l??ng ?en v tr?ng th em khng hi?u r l?m nh?ng em bi?t m?t ?i?u ??nh l c?a V? tr? l l??ng nghi ??i ngh?ch, sau ny h?c cng nhi?u th em cng hi?u r l?i Ph?t d?y h?n.

  Tr??c khi ??n v?i Totha th trong ng??i em mang m?t n?i bu?n gh g?m n ?eo ?u?i su?t m?y thng tr?i, ngy no em c?ng bu?n, bu?n t? sng ??n t?i n lm cho mnh r?t l kh ch?u th?m ch l d? n?i ln nh?ng c?n nng gi?n d? l?m. Trong v?n ?? kinh doanh bun bn ??i v?i khch hng ch? c?n h? tr? gi hai ba cu thi l t? nhin trong ng??i qu?u ln li?n khng c d?n ???c.

  Nh?ng qua nh?ng bu?i t?p ? Totha th t? nhin nh?ng c?n nng gi?n ? c?ng h?t h?i no m em khng hay. Cn tinh th?n n vui v? h?n ph?n ch?n h?n r?i. ng? r?t l ngon n?m ng? khng bi?t tr?i tr?ng g lun. Lc tr??c c th?i gian em r?t l kh ng? v cng c khi t? m?t ??n hai gi? ?m m v?n ch?a ng? ???c n?a kh ng? l?m, nh?ng khi t?p nh?ng bi t?p c?a Totha xong th ng? r?t l ngon c nh?ng ch? gi?ng nh? ngy x?a n ?au th t? nhin khi t?p m?t th?i gian th n ?au nhi?u h?n 1 cht nh?ng qua c?n ?au ? th th?y n gi?m h?n - em nh? l?i gio php v tham kh?o bi chia s? c?a cc anh ch? em kha h?c tr??c ? chnh l Hi?u ?ng thanh l?c gip ta khai tr? (tr?c ra) t?n g?c n?ng l??ng ?en tng ?n, n?u c ??c tin tr?n v?n, ta hy lun sing n?ng tinh t?n v??t qua, hy xem l s? th? thch kh?i ??u, ta s? thnh cng...V ??n hi?n nay th th?y tnh tr?ng t?t l?m. Em s? c? g?ng ?? ?eo ?u?i ??n cng.

  Em th?m cm ?n Th?y em ? tm ?ng ???ng em ??c nguy?n l c v? Minh s? ?? du d?t em trn con ???ng tu h?c ?? khng lng ph m?t ??i ng??i

  Em ao ??c c nhi?u ng??i ???c may m?n nh? em g?p ???c Totha ?? hi?u r l?i Ph?t d?y v thot ra b? kh? c?a tr?n gian.

  Em xin thnh knh t? lng bi?t ?n Th?y r?t nhi?u.


  Hi?u ?ng linh nghim 5/10/2012

  Tr??c khi ??n v?i Totha ti lun b? hn tr?m trong bu?i t?pThi?n tm t? ti bu?n b v ti ?eo mang hai ch? gi?i thot ny. Lc ??n g?p th?y d?n gi?i ti l?y lm x?u h? khi b?n th? c?a ti ch?a an, ??o l ti h?c ch?a h?t m ?i gi?i thot.

  V mang tm tr?nh ? nn vi?c bun bn ? ?m v vi?c kinh doanh c?a ti tu?c ??c m?t cch tr?m tr?ng ti?n trong ngn hng ti rt ra mi lm ti kh?ng ho?ng tinh th?n, ???c s? ch? ??o c?a Th?y v C Lin nn ti c?u c?u b?n H??ng h?c vi?n l?p hai gip ti ha gi?i vi?c n?y. V?i kinh nghi?m c?a mnh H??ng ? ch? ti ?em ??a Nhi m D?n Th?c v nh Sng Ph?t Php ra c?a hng m? ln ?? kh? tr??t. Ti nghe l?i v lm theo sau vi ngy p d?ng c?a hng ti c khc h?n v trong ngy ti bn hng th?y khng c g nh?ng ??n cu?i ngy ti gom ???c m?t s? ti?n l?n.

  Ti r?t vui m?ng cu?c s?ng ti gi? ?y vui v? v ?n ??nh l?i trong lng ti gi? ?y th?t s? mang ?n Th?y khng ph?i ? ch? ti lm ra ti?n m tm t?i b?ng sng ?? ti c th? hi?u ???c l?i ph?t d?y l?i Th?y d?y m p d?ng vo cu?c s?ng hi?n t?i ?? gi? ?y cu?c s?ng c?a ti vui v? h?n v ti mu?n mang ni?m vui ny ?? san s? cho m?i ng??i.

  Th?y ?i em th?m c?m ?n Th?y khng nh? c Th?y ch?c gi? ?y em khng bi?t ?i con ???ng no ?? em c th? thot ra cu?c s?ng bu?n t? ny. Em c?u mong m?i ng??i c ???c di?m phc nh? em ?? khng cn u lo v s?ng trong bng t?i v minh n?a. Em khng bi?t vi?t v?n cho trau chu?c trong bi bo co thu ho?ch c?a mnh, em ch? bi?t ni ln b?ng l? th?t nh?ng tm t? hon c?nh v nh?ng k?t qu? m mnh c ???c hi?n th?i, mong Th?y v cc anh ch? em thng c?m.

  NGUY?N KIM HU?

 4. #4
  Thanhlam
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  Bi thu h?ch
  H?c vin: B?c C?m Thanh Lam Sinh n?m: 1960: Ngh? nghi?p: Kinh Doanh

  Ti tn Thanh Lam, l ng??i kinh doanh, cu?c s?ng lun b?n r?n v nhi?u p l?c. C tnh thm tr?m, t chia s? c?m ngh? v?i ng??i khc. Gia tr??ng trong gia ?nh v ??c ?on trong cng vi?c. Tuy v?y, v l ng??i s?ng n?i tm nn trong cu?c s?ng d ??y th?ng tr?m, bi?n ??ng, ti v?n lun mang trong lng ni?m mong ??c m? h? m?t ngy no ? s? c c? duyn tm g?p ???c con ???ng khai thot cho mnh nh?ng ?u t? v? l l? ?ng sai theo ngh?a ?ch th?c nh?t. V?i tm th?c nh? v?y, ti th??ng xuyn tm ??n v?i kinh sch b?ng gi?ng, k? c? ngoi ??o Ph?t. Cng tm hi?u, cng th?y xu?t hi?n nhi?u ?i?u m? h? khi?n lng thm nghi ng?i vo ?i?u m con ng??i v?n g?i l chn l.

  H?n m?t n?m tr??c, do hon c?nh cu?c s?ng v cng vi?c thay ??i, ph?i lm vi?c nhi?u v c?ng th?ng trong m?t th?i gian di, ti lm vo tnh tr?ng m?t m?i, h?i h?p v lo u th??ng xuyn, ?nh h??ng nhi?u ??n s?c kho? v cu?c s?ng gia ?nh. Nh?ng lc nh? v?y, ??i v?i m?i ng??i chung quanh ti cng tr? nn kh g?n. Ti l?i dnh h?t th?i gian r?nh r?i ?? ??m mnh vo kinh sch, tm cch t? gi?i thot cho mnh. Nh?ng c?ng nh? m?y ch?c n?m nay, vng lu?n qu?n v?n xoay trong con ng??i ti v m?i chuy?n v?n khng c g thay ??i. Trong m?t l?n lang thang trn m?ng, l??t qua nh?ng trang gi?ng v?n r?t quen thu?c, ti tnh c? ??n v?i Totha. Ti th?c s? t m v l?n ??u tin ???c ??c v nghe gi?ng v? v?n ?? tm linh b?ng nh?ng l gi?i khoa h?c.

  M?y hm sau, ti ??n Totha. Ra v? sau bu?i ni chuy?n ??u tin v?i c Lin, ti ngh? ?y c l? l d?p ?? mnh th? gi?m "stress" v c?ng ch? ngh? nh? v?y cho ??n sau nh?ng bu?i h?c ??u tin v?i Th?y, ti th?c s? b? cu?n ht v tm th?y m?t gc nhn m?i ??i v?i ??o, thong h?n, r rng h?n. Cng h?c, cng gip ti nh? t? gi?i ?p ???c cho mnh nhi?u th?c m?c v?n ?eo ?u?i ti t? b?y lu nay. Ti?p theo nh?ng bu?i h?c l thuy?t v cc bi t?p l nh?ng bi?n ??i thay nhau di?n ra trong cu?c s?ng c?a ti. Tm tr?ng c?a ti d?n tr? nn nh? nhng v c?m th?y mnh bnh tm h?n. Nh?ng v?n ?? kh kh?n trong cu?c s?ng v?n di?n ra nh?ng ti th?y chng tr? nn ??n gi?n v r?t d? gi?i quy?t. M?i ng??i chung quanh nh?n xt r?ng ti vui v? v d? ch?u h?n. Ring v? cng vi?c, g?n ?y thay ??i r?t nhi?u theo ki?u " c?u g ???c n?y". ?i?u ny ? c lc khi?n ti b?n kho?n lo ng?i, nh?ng v?i s? gi?ng gi?i c?a Th?y, ti ? bi?t cch cn b?ng m?i vi?c v ?i?u ch?nh cuc s?ng cho hi ho h?n khi?n nh?ng khc m?c ? nh? khng cn t?n t?i.

  Sau n?m thng ??n v?i Totha, tinh th?n c?a ti ? thay ??i tch c?c . Quan ni?m v? cu?c s?ng tr? nn thong h?n r?t nhi?u, ?i?u ny d?n ??n nh?ng thu?n l?i trong quan h? gia ?nh, x h?i c?ng nh? trong cng vi?c. Ti gi? ?y hi?u r ngh?a v m?c ?ch c?a Totha. ??i v?i ti, Totha ?ng l con ???ng d?n ??n " CHN THI?N M?" m ti ? ?i tm.

  Saigon 27/10/2012

 5. #5
  Thanhlam
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  Chia s? cng l?p h?c

  3/7/2012/

  Hm t?p bi nh? thanh d?n th?c th ti t?p r?t k?. Nguyn ngy hm sau th khng vi?c g nh?ng cch sau 1 ngy l c?m th?y nh? c ci g ngay ng?c, n n?ng l?m. Ti th?y r?t bi quan . Ti ?i h?c v?i m?c ?ch gi?i stress, nh?ng hi?n t?i ti th?y cn b? stress h?n tr??c n?a, v g?n nh? l ti suy ngh? khng ???c lun!.. Ch?t nh? l?i trong cc bu?i h?c Th?y th??ng lun nh?c nh? 4 y?u t? d?n ??n thnh cng : ??c tin (Ni?m tin + ??o ??c + Tr tu?), Lun h??ng v? ?i?u t?t , Sing n?ng v??t qua (Hi?u ?ng thanh l?c, hy xem nh? l th? thch), Ha gi?i n?ng l??ng ?en (Nghi?p l?c), ??ng th?i ti c?ng ? tham kh?o r?t k? nh?ng bi chia s? c?a cc anh ch? em kha h?c tr??c ?, bi?t r?ng trong ta hy cn N?ng l??ng ?en tng ?n, khi ta t?p luy?n thu nh?n ???c N?ng l??ng tr?ng th t?t nhin s? sinh ra Hi?u ?ng ??i khng, trong php lu?n TOTHA g?i l Hi?u ?ng thanh l?c. Do t? tr??c ??n gi? ti ch?a quen v?i nh?ng c?m gic n?y, b?i v?y cho nn trong ng??i mnh c v? nh? l r?t l kh ch?u, c?m gic nh? ngy cng n?ng h?n so v?i tr??c khi t?p. Nh? l?i gio php ? h?c, Hi?u ?ng thanh l?c s? gip ta khai tr? (tr?c ra) t?n g?c n?ng l??ng ?en tng ?n, n?u c ??c tin tr?n v?n, ta hy lun sing n?ng tinh t?n v??t qua, hy xem l s? th? thch kh?i ??u, ta s? thnh cng...V? l?i, ti t? xt l?i mnh m?i t?p c vi ngy m ?i k?t qu? t?t th r rng v l, c?n ph?i c th?i gian ch?nh s?a cho chu?n xc th k?t qu? m?i t?t ??p ???c, th? l ti bnh th?n c? g?ng v??t qua.... M?y ngy sau l ??n bu?i h?c th? 7 (t?c hm ? l ngy th? 5 trong tu?n). ??n th? 7 th ti ?i t?p l?i v b?t ??u v? nh th th?y t?t, ti?p t?c t?p ? nh t?p n?a th k?t qu? h?t stress, m?i vi?c c c?m gic ti?n tri?n thu?n l?i. Gi?ng nh? l b?nh gi? ? v?y, t??ng t? nh? nh?ng bo co c?a nh?ng anh ch? em c?a cc kho h?c tr??c.

  ?i lc c?m gic c ci g ? r?t l n?ng trong ng?c. ???c Th?y gi?i thch, ? l do n?ng n?ng l??ng tr??c tn ?n trong ta, b?i s? tch tr? t? nh?ng h? quy chi?u Khng-Th?i gian (Ki?p s?ng), trong tn gio g?i l nghi?p l?c (N?ng l??ng r?i). Hy sing n?ng luy?n t?p N?ng l??ng m thanh T ?, Ta ?a s? c tc d?ng r?t t?t cho vi?c gip ta lm s?ch n?ng l??ng tm th?c c?a mnh.
  Anh Lam : T?i hm qua em t?p khuya l?m, t?p xong th th?y h?t.

  Th?y: Theo cc bo co c?a m?t s? anh ch? em kho tr??c, sau khi t?p m?t th?i gian, gi?ng ni s? cao,vang, ??y thuy?t ph?c v ??c kinh, ht thnh ca hay ni?m ph?t r?t hi?u ?ng,... do chng ta ? lm ch? Thn-Kh?u- (Th?n ch), nh?ng m khng v v?y m chng ta ch? quan. Cc anh ch? ph?i lm nh?ng ?i?u t?t cho x h?i n?a ?? gi?i h?t cc tng th?c x?u trong ng??i mnh. ?? m?t th?i gian khi anh ch? ??c m thanh T ? m b? v?p th ngy hm ? anh ch? ki?m tra l?i xem mnh c ni d?i hay khng. Cn m thanh Ta ?a n?u ??c b? v?p ho?c b? n?ng th hm ? anh ch? b? sn nhi?u. m thanh T Ta m anh ch? ??c b? v?p ho?c khng ??u l hm ? anh ch? c nh?ng ham mu?n th? xc nhi?u. Ti ? th nghi?m r?t nhi?u, ki?m tra n?ng l??ng c?a anh ch? l bi?t ngay.

  Anh Lam: Xin h?i Th?y l em th?y c 1 anh ni l khi t?p anh ?y ??c Nam M A Di ? Ph?t thay v ??c T ?, Ta ?a nh? v?y c ngh?a l th? no? ??c nh? v?y c ???c hay khng?

  Th?y tr? l?i: Ni chung khi anh ch? nn ??c m thanh T ?, Ta ?a cho ??n khi no v?ng th anh ch? ??c Nam M A Di ? Ph?t c?ng t?t ch? ?u c g. T?t c? l do s? ghp n?i gi?a m thanh v A m ra hay Om Mani Padme Hum c?ng v?y, c?ng l t? v A m ra. Ta nn t?p luy?n v?i , A h?p t? m-D??ng thnhT ?, Ta ?a cho v?ng vng Thn-Kh?u- tr??c r?i hy k?t n?i ??y ?? thnh cu ch c?a tn gio m mnh ?ang h??ng s? hi?u qu? h?n, ch? c 2 m m ta luy?n khng xong th h?p m nhi?u h?n c ch?c l mnh t?p trung h?p nh?t ???c Thn-Kh?u- hay khng? ch? ??ng ni chi xa v?i ??n chuy?n nhi?p tm (t?u tm) nh?t ni?m thnh t?u?.. T?c l ?i?u quan tr?ng l chng ta ??c ph?i qun tm cho ???c vo ngh?a m thanh m mnh ?ang ??c, ng??c l?i th ch?ng khc no con v?t m thi, r rng n ??c ??u nh?p v hay h?n ng??i nhi?u, n?u loi v?t c ???c b? no nh? ta ?? d?n th t?t ?ng chng s? thnh tin tr??c ta t? lu... B?i v?y, trong kinh ?i?n lun nh?c nh? vi?c thnh t?u nh?t ni?m A Di ? c ngh?a l khng b? t?p ni?m g h?t ch? l 1 ni?m (nh?t ni?m) v qun ???c l?c c?nh thanh t?nh (Ty Ph??ng C?c L?c), th h? tm th?c s? c?ng h??ng (c?m chiu) ho d?n v?i t?ng th?c n?ng l??ng t??ng ?ng (C?nh tu? tm chuy?n). Hi?u ?ng N?ng l??ng m thanh chnh l s? k?t n?i gi?a rung ??ng h?t v rung ??ng sng, khi c?ng h??ng nhau s? b?c x? t?ng th?c n?ng l??ng theo c?m chiu n?ng l??ng pht ra. m thanh ??c m khng qun ???c th s? khng c ngh?a g c?, khi ni l ti yu b?n, ch? pht m cho thnh l?i khng thi th n s? khng t?o c?m ?ng, ng??c l?i n?u ho cng tm vo th s? t?o nn c?m ?ng. Ch ng? (Th?n ch) c?ng v?y, ??c nh? th? no c?ng ???c mi?n sao anh ch? qun ???c th s? t?o nn hi?u ?ng. C 3 khu v?c : Tr Tm v Th? n?u ph?i h?p thnh, th s? b?c x? n?ng l??ng Sng-H?t t?t. Quan tr?ng l ph?i d?n ho tm (qun) ???c. Tr??c khi ??c ???c Nam M A Di ? Ph?t hay l Om Mani Padme Hum hay l Amen hay ShoHum th cc anh ch? c?n nn ??c T ?, Ta ?a cho v?ng, lc ??u th?y t??ng nh? ??n gi?n, khi vo t?p cho ?ng r rng khng ??n gi?n cht no ?ng khng?.. khi cc anh ch? qun cho Tr v?ng, sng sau ? cho Tm yu th??ng ?? Tr - Tm cn b?ng ho h?p, n?u trong ta cn tr??c th s? kh kh?n h?n so v?i nh?ng ng??i ? v??t qua. H?p ng? Nam M A Di ? Ph?t ???c phin m t? Namo Amitabha Buddha (Namo : c ngh?a l quy h??ng, quy tm mnh v? ; Amitabha : c ngh?a l nh sng v l??ng chn l ; Buddha : c ngh?a s? gic ng?). Tm l?i, cu Nam M A Di ? Ph?t c ngh?a l quy tm h??ng v? nh sng c?a chn l gic ng? v?y thi. ??c Nam M A Di ? Ph?t m khng hi?u g h?t c? ngh? l ng Ph?t ny kia nh? v?y khng ph?i. ? l anh sng v l??ng c?a chn l gic ng?. Ngh?a l ??c ph?t A Di ? l tr??c kia lc cn t?i th? ng t?ng l v? vua tn l V trnh Ni?m, lc ??c ??o l?y ph?t danh l A Di ?. Cn thi t? T?t ??t ?a l l?y ph?t danh l Thch Ca Mu Ni c ngh?a l tr gi? th?m l?ng, kin ??nh. N?u tri ki?n v t? duy ?ng (Chnh tri ki?n v t? duy) theo gio php c?a ??c Thch Ca Mu Ni ? ch? [Ta l Ph?t ? thnh, Chng sanh l Ph?t s? thnh] , th nh?ng chng sanh khi ? thnh t?u Gic Ng? g?i l qu? v? Ph?t (Buddha) th t?t c? th?y ??u h?p nh?t cng Chn Khng Di?u H?u [M?i ng??i chng ta ??u chung cng m?t B?n th?. B?n th? ?y khng phn bi?t nhn v ng. T?t c? v?n v?t ??u do nhn duyn ha h?p m sinh ra..."] , th cu Namo Amitabha Buddha mang ngh?a l quy tm h??ng v? nh sng c?a chn l gic ng? c?ng khng ch? ring cho ??c vua V trnh Ni?m m l ngu?n sng chn l gic ng? chung ton th? h?p nh?t lun h?ng h?u soi r?i cho chng sanh tm ???ng quay tr? v? th? nh?p. m thanh ??c m khng c qun ???c khng c ngh?a g c? cn khi qun tm vo ? ???c n m?i c ngh?a.

  Anh Lam: Ti th v?n ? trong 1 r?ng cng vi?c gi?ng nh? v?y. Hm ti b? hi?u ?ng th ti khng gi?i quy?t ???c cng vi?c. T?c l cng vi?c n cn th?t li n?a nh?ng m t? 2 3 hm nay lc m n b?t ??u h?t (t?c ng?c) th c?ng m?t r?ng cng vi?c ? gi?ng tr??c ?y thi (ti b? p l?c v? cng vi?c) nh?ng m t? hm qua v nh?t l hm nay ti l?i th?y n khng b? p l?c n?a v c?m th?y n v??t qua d? dng, R rng l ti khng b? p l?c n?a.

  Th?y : ? l khi con ng??i mnh khng lm ch? ???c cc gic quan n s? gy ra 1 s? h?n lo?n. Khi n l?p l?i tr?t t? cn b?ng t? nhin sng tr ra. C?ng gi?ng nh? m?t s? cc anh ch? em kho h?c tr??c, cng vi?c b? p l?c nh?t l khi nh?p sinh h?c n b? gi?m xu?ng (n?m tu?i),khi?n mnh g?p tr?c tr?c hoi sau khi m?t th?i gian tch c?c t?p luy?n c?m th?y may m?n b?t ng?, lm ?n t?t. Th?c ch?t khi ?nh th?c n?ng l??ng ti?n ?n c?a mnh th chng ta s? c t?t c?. Tuy nhin, ?i?u r?t quan tr?ng l chng ta ph?i lun h??ng v? ?i?u t?t, vi?c lm ph?i lun mang ??n s? t?t ??p cho m?i ng??i, m?i nh ch? khng ch? ring ta th m?i b?n v?ng ???c

  Anh Lam: ??c bi?t c m?t chuy?n trong cng vi?c m ? x?y ra sng hm qua ? l: Ti ? c? g?ng ?? xu?t gi?i quy?t cng vi?c ny g?n 2 n?m r?i m khng ???c, nh?ng sng hm qua t? nhin ti g?i ?i?n tho?i ra n??c ngoi ti ni chuy?n v?i h? v ?? ngh? l h? ok ngay. Ok m?t cch r?t l d? di v gi?i quy?t xong trong vng bu?i sng hm ? lun. ti c?ng khng bi?t tnh hu?ng t?i sao ng??i ta ??a ??y t?i khi?n ti g?i ?i?n v ti ni l h? ok v gi?i quy?t trong tch t?c. Bu?i sng hm ? l gi?i quy?t h?t m?y vi?c ? lun.

 6. #6
  Thanhlam
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  Th?y: Th ti ? ni v?i cc anh ch? ?i?u k di?u th?c ch?t trong ta ??u c nh?ng tng ?n v gi m chng ta khng khai thc h?t. Khi n?ng l??ng ?nh th?c r?i th chng ta s? g?p nh?ng ?i?u t?t ??p. Khi g?p nh?ng ?i?u t?t ??p r?i th chng ta khng nn l?m d?ng nh?ng nh?ng ?i?u ? ?? tham c?u hay lm nh?ng ?i?u g gy t?n th?t ho?c m?u h?i ng??i khc. Chng ta l?u v?n ?? ?.

  B?i v?y sau khi t?p luy?n m?t th?i gian, c anh ch? b?o ?a sao g?p nh?ng ?i?u may m?n qu , v do khng bi?t t?n d?ng r?i sinh ra ham mu?n ?? th? h?t. Sinh ra nh?ng thi h? t?t x?u nh?ng chuy?n khng hay. Th?i gian sau ??n nh? Th?y gip l?i. Anh ch? ?ang h??ng v? tnh th??ng yu, h??ng v? Chn - Thi?n - M? nh?ng ?i lm ng??c th n?ng l??ng 2 ci Tr?ng - ?en ??i khng th chnh mnh lm mnh ch?u, Lm sao can thi?p vo vi?c sai quy lu?t n?y ???c. Ch?ng minh cho anh ch? th?y l v?y, t?i sao c lc ti g?i l Thi?n chuy?n TOTHA, N?ng l??ng Tm Th?c TOTHA, Di?u Php Lun Thi?n Chuy?n,... nh?m h??ng ho ??ng Khoa h?c-Tn gio-Tm linh, ch? khng ph?i tn t?o php mn huy?n b chi c?, m ti mu?n ch?ng minh r?ng lu?t b?o ton n?ng l??ng ( lu?t nhn qu?) do tn gio, tm linh ?? ra t? xa x?a trong v?n ?? c?u nguy?n, t?i sao c ??c tin th chng ta s? g?p nh?ng t?t ??p, cn chng ta s?ng m khng c ??c tin hay lm nh?ng chuy?n ny n? th chng ta s? g?p r?c r?i. Khng c ??c Ph?t hay ??c Cha hay tr?i no b?t chng ta kh? c?. Khi N?ng l??ng Tm Th?c ???c khai thng h?t t?t c? anh ch? s? sng tr ra. Tm c?a anh ch? s? t? t? yu th??ng khng cn sn h?n n?a. S?ng t?t v?i cu?c s?ng x h?i th ? l h?nh phc ?ch th?c. Ch? c 1 ni ti?n m b?nh t?t hoi, c 1 ni ti?n m ng??i ta ght mnh, c 1 ni ti?n m tm ?? th? tn lo?n khng lm ch? ???c th ?u ph?i l h?nh phc ph?i khng?. Do ?, H?nh phc ?ch th?c chnh l khi chng ta lm ch? thn tm mnh th chng ta s? c t?t c?...

  Anh Lam: Ti c?ng xin php ni vi?c ny cho r. Khng ph?i ti ?i h?c Totha r?i ?em v?n ?? ? ra ?? th? ?u t?c l v?n ?? ti ? ?? xu?t g?n 2 n?m nay ti khng c l ti h?c Totha ?? l?y ci ny ?? xu?t th? l?i m hm qua n c nh?ng tnh hu?ng ??a ??y ?? n b?t ra v ti nh?c l?i th ng??i ta ok ngay.

  Th?y: Th?c ch?t khi m m? Tm, Tr c?a anh ch? s? r?t l sng. Sng r?i th nhn ra v?n ?? r?t l nhanh ci ? th ai c?ng lm ???c thnh ra khi h?c anh ch? khng mong c?u g h?t c? pht ci Tm, Tr ti sng ?? ti nh?n th?c ?ng ?i?u hay l? ph?i, ti khng b? m mu?i, cho tm ti yu th??ng trn ti khng g?p nh?ng ?i?u sn h?n, khng nng n?y lc no c?ng k?t n?i m?i ng??i trong cu?c s?ng, sao cho th? ti cn b?ng khng ham mu?n lm suy y?u cng n?ng mnh. Anh ch? c? pht nguy?n nh? v?y th s? c t?t c?. Cn mu?n ti ph?i ??t ci ny ci kia, th th?p l?m. Khng c?n pht nguy?n g h?t c? t?p lm sao gi? cho thn tm bnh ?n Tr sng th t? t? n s? ??a ??y ??n ?i?u t?t ??p. Nguyn l n?ng l??ng tm th?c l nh? v?y, t?t c? v?n v?t ??u do k?t n?i (nhn duyn) m thnh. Th?y r ?i?u n?y (th?y php) t?c s? th?y ???c t? tnh v?n v?t (th?y ci ta th?t c?a mnh cng mn loi)...

  10/07/2012
  C l? ti l ng??i ngh? nhi?u nh?t trong l?p. Tr??c khi ?i h?c ti c tm s? tr??c v?i c Lin r?i. Ti bi?t ti s? ngh? r?t nhi?u nh?ng m n?u by gi? mnh khng ?i h?c th ch?ng bi?t bao gi? ?i h?c ???c nn bi?t l hay ngh? nh?ng m v?n c? ?i h?c. M?i l?n t?i l?p l mnh qu th?i gi? nn mnh c? mnh h?c v? nh c?ng kh t?p b?i v cng vi?c lm t?i khuya m?i v?. V? th m?i ?n c?m, ?n c?m no th lm sao m t?p ???c m ??i ??n lc king c?m th ph?i ?i ng? r?i. Sng s?m d?y l lo l?t ??t ?i lm r?i thnh ra l c r?t t th?i gi? c th?i gi? l ti tranh th? t?p, tr??c khi t?p th ph?i t?m r?a, xng nhang tr?m ?? chuy?n h?t ?? lm chuy?n ? th h?u nh? mnh khng c th?i gi? chu?n b? kh l?m trong ?i?u ki?n hi?n nay cng vi?c ? giai ?o?n ny. Thnh ra ti tranh th? v? nh c?ng t?p ???c m?t s? bu?i nh?ng m ti t?p r?t t?p trung b?i v mnh bi?t mnh thi?u th?i gian cho nn l khi t?p ti r?t t?p trung.

  Nh? hm n? ti ? bo co, ? l t? nhin ti b? t?c ng?c v?i ci b?a cch ?y h?n 1 tu?n t?c ng?c kh?ng khi?t lun nh? l mnh c?m gic c 1 c?c ? r?t n?ng ? ln ng??i khng c l?y ra ???c. Ng??i n khng suy ngh? ???c khng tnh ton ???c g h?t coi nh? con ng??i b?a ? l th th?m l?m r?i l bi quan r?i lc ? ti m?i g?i ?i?n cho C Lin. Lc ? ti ? ?ang ? xa l?m ? cch ?y m?y ngn cy s? c?, ti g?i ?i?n cho C Lin v ti ch?u khng n?i nn ti bi quan l?m. V ti th?y khi g?i cho Th?y ?? gip h? tr? n?ng l??ng, th?y ng??i ny kia ni ?? th ti c?ng b?t ch??c g?i coi n lm sao. Sau ? th t? t? n h?t, cng vi?c th n c nh?ng ??t bi?n nh? hm n? ti k? ? c nh?ng chuy?n l? m mnh mu?n tr??c kia nh?ng n khng th? no thnh ???c, nh?t l trong tnh hnh kh?ng ho?ng kinh t? ton c?u nh? hi?n nay. T? nhin b?a ? n ???c sau b?a h?t t?c ng?c l n ???c ci chuy?n ? ??n by gi? th chuy?n ? ?ang tri ch?y, d? nhin l cng vi?c c?a mnh th n gi?ng nh? l sng l?p l?p kh kh?n ny qua ?i th kh kh?n khc l?i t?i nh?ng by gi? mnh ti?p t?c ??i ph v?i c?m gic r?t l t? tin, nh? khng c v?n ?? g. Nh?ng m c ci ti ?? th? ny, t?i v ti t ???c t?p m ti l?i hay ngh? n?a. Khi t t?p th ng?c ti nh? d?n nh?ng khi ti t?p th n l?i ?au l?i hay l mnh ch?a c t?p ?? ?? cho n thot ???c h?t ra hay sao ?y, th n ?au l?i.

 7. #7
  Thanhlam
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  Cn v? v?n ?? l thuy?t th th?c s? v?n ?? tm linh th ti h?c l?p ny ti th?c s? tm ??c, hon ton ? cho ti ci nhn khc v? tm linh. ? l ? gc nhn khoa h?c ti r?t qu, ? gip mnh th?y n tr?n v?n h?n so v?i quan ni?m v? tm linh tr??c ?y ???c trang b? t? cc th?y trong cha nh? ??i chng ai c?ng v?y. V? ?y mnh ???c trang b? 1 gc nhn khc v? khoa h?c n l gi?i ???c r?t nhi?u v?n ?? m x h?i ng??i ta khng ni ??n. C l? v?n ?? ??i chng ng??i ta khng ni ??n nh?ng v?n ?? nh? v?y ? gc ?? khoa h?c th ? ?y ???c gi?i m ra h?t cho nn ti c?ng c 1 ci ?? ngh? l c l? ??n m?t lc no ? mnh c?ng nn cng nhau hi?u ?nh l?i ti li?u hi?n nay ny. T?i v cu?n sch ny c l? n ???c lm t? lu r?i v c?ng ch?a ???c ch?nh chu cho l?m. Ti th?ng th?n gp lc no c ?i?u ki?n mnh nn ch?nh chu l?i cu?n sch ny v?i s? h??ng d?n c?a th?y, chnh th?y c?ng pht hi?n trong ny c r?t nhi?u ci l?i m ti ??c ti th?y nhi?u l?i. Trong ny l?i ? ?y l ti so snh v?i ki?n th?c th?y gi?ng trong l?p h?c ch? khng ph?i do ti bi?t ? l l?i. Nh?ng g m th?y gi?ng so v?i trong ny n khng c kh?p nhau nhi?u l?m. N khng hon ton kh?p m n d? gy hi?u l?m. n khng c g l?n m n l?t nh?t ? trong ny. T?i v mnh ? g?i l 1 l?p h?c v? tm th?c r?i cho nn n ph?i ??n 1 ci t?m cao h?n 1 cht so v?i bnh th??ng cho nn m?i chuy?n theo ti ngh? th nn cho n tr?n v?n lun k? c? cu ch? th n t?t h?n ?? nh?ng ng??i ?i sau th khi mnh b?t ??u ph? bi?n th c nhi?u t?ng l?p h?n n?a tr??ng h?p ng??i ta c h?c th?c h?n Vd: nh? v?y ?? mnh lm cho ng??i ta thuy?t ph?c h?n theo ti l v?y khng bi?t c ?ng hay khng ti c?m nh?n nh? v?y.

  C Lin: Th?c ra cu?n ti li?u ny ???c lm m?t cch v?i v ?? k?p lm ti li?u cho l?p. Tr??c ? th n khng c ti li?u hon ch?nh nh? v?y. Ni chung l ch?a c s? chu?n b? th?c chu ?o th?t k? cng. Th? 2 l th?i gian Th?y v?a m?t mnh lo toan cng vi?c ??i s?ng cng ty Bch khoa ?? c ?? chi ph trang tr?i ??ng m pht tri?n TOTHA ra ??i chng, v?a b?n gi?ng nhi?u l?p, t?p trung cng phu th?c nghi?m, h? tr? n?ng l??ng t? xa, ??ng th?i t?t b?t nghin c?u m? r?ng ki?n th?c t?ng h?p sao cho ngy cng hon ch?nh, sao cho k?p vi?c gi?i quy?t thnh cng Bi?n c? th? k?...hon ton Th?y t? thn, t? lm v?i l??ng th?i gian v cng h?n h?p, sau ny m anh ch? em mnh c ?i?u ki?n c th?i gian ?? t?p h?p ch?nh s?a hay l b? sung g ? mnh s? cng nhau lm ?? ?? b?t cng vi?c cho Th?y. Th?c ra, th?c hi?n hon ch?nh ti li?u s? m?t r?t nhi?u th?i gian v ch?t l?c nhi?u ci n?a, do ?y l ki?n th?c m?i v? N?ng l??ng Tm Th?c t?ng h?p r?t nhi?u v?n ??, m?t khc c?ng tu? vo c?m ?ng cng v?i trnh ??, kh? n?ng c?a h?c vin m Th?y s? c nh?ng gi?ng khc nhau, trong cc bu?i gi?ng c?a cc l?p ti li?u ch? ??a ra nh?ng hnh ?nh m ph?ng chnh cn nh?ng n?i dung chnh l nh?ng ph?n m cc bu?i th?y gi?ng trn l?p cho cc anh ch?. Cn trong nh?ng quy?n sch l thuy?t ny th? nh?t l g?m nh?ng t? li?u hnh ?nh ?? mnh v? xem thm v th? 2 l nh?ng k?t qu? c?a anh ch? em ng??i ta lm l?i ? l ci ph?n chnh cn ci c?t li n n?m ngay trong nh?ng bu?i gi?ng th?y gi?ng ngay trong l?p t?ng l?p h?c cho t?ng ??i t??ng m?t v d? nh? l?p h?c c?a anh Lam s? khc h?n v?i l?p c?a b?n ny kh?c h?n hon ton khng gi?ng nhau. N?i dung gi?ng nh?ng cch di?n gi?i, gi?i thch khc nhau. Chnh v v?y 5 l?p ??u c s? khc nhau nhau c? 5. Cho nn Lin lc no c?ng ph?i quay phim l?u l?i, v nhi?u lc c th? ni chuy?n v?i l?p tr??c theo n?i dung ? gi?ng gi?i cch th?c ? nh?ng ni chuy?n v?i l?p c?a anh ch? Lin ph?i dng cch th?c m th?y gi?ng cho l?p c?a anh ch?. C?ng cng m?t n?i dung nh?ng nhi?u cch gi?i thch khc nhau ?? ph h?p v?i trnh ?? c?a t?ng l?p m?t. Cu?n sch ny t? ngy 5/5 cho nn n s? xa r?i h?n th?c t? hm ? b?i trnh ?? sn c?a l?p l nh? v?y h?c ???c nh?ng y?u t? ? cn l?p mnh tri?n khai ra r?t l nhi?u, k? n?a l ki?n th?c cng ngy n cng m? r?ng h?n nghin c?u c?a th?y cng su h?n l?p mnh cng ???c h?c nhi?u h?n th n c? b? sung b? v c?p nh?t lin t?c. Chnh v v?y mnh s? cng nhau lm ?i?u ?.

  Anh Lam: ti l v?n ?? l thuy?t ? trong ny, v?n ?? n?i dung ? l?p ny n g?n nh? l thing ling mnh khng ??ng ??n, khng ni ??n cn ni ? ?y l ti mu?n ni v? s? trnh by, ngay c? th?y c?ng pht hi?n ra r?t l nhi?u ci sai ny. Ti ni nh?ng ?i?u ? ?? cho nh?ng ng??i c nh?ng ng??i h? s? v nh?ng ci l?t v?t nh? v?y m m?t ni?m tin t? ??u m?t cch ?ng ti?c.

 8. #8
  Thanhlam
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  04/08/2012) thot kh?i tai n?n th?n k?.

  Ti ?ang ?i trn m?t con ???ng, v?a ra gi?a ???ng th th?y khng c ng??i n?a. ??t nhin c m?t ng??i ?n ng ch?y xe r?t l h?n 50 60 cy s?/gi? m?c d ???ng nh? m ng ta l?i ?i v?y, v?a ch?y sai tuy?n v cn l?n ra gi?a ???ng, m ???ng th ?ng,. Khi xe ng??i n?y xu?t hi?n l mnh bi?t ngay. Mnh ?ang ?i gi?a ???ng r?i th ng ta la. B?t ??u ng la ah a a mnh quay l?i th mu?n m?t r?i.

  V?i t?c ?? ? mnh c?ng khng ng?, v ???ng nh? nh? th? m ng ? l?i ?i nh? v?y, nn mnh khng l??ng tr??c s? b?ng xu?ng qu ??t ng?t, xe ng ta ?m th?ng vo vai mnh ngay ng??i c?a ?ng v?a ch?y v?a la ho?ng ahhhhhhhh , mnh quay l?i m?i th?y m?t ng ?ang c?m ??u ch?y xu?ng, b?t ??u ng ta nhch ln cht xu th n s??t ngang ngay ng?c c?a mnh x??c da mnh lun. N?u m ng tng vo mnh th ch?c ch?n ??p ??u xu?ng ??t, khng ch?t th c?ng ch?c ph?i ?i nh th??ng n?ng l?m.

  Khi ng ch?y s??t qua mnh m?t ci b?t ??u ng b? l?c tay li, ci xe ng r?t xu?ng. Lc ? xe bus n ch?y ln, xe c?a ng ? th n n?m ngay c?nh ci bnh xe bus bn ny cn ng th ng n?m c?nh bnh xe bus bn kia. Ci xe bus n v?a ??ng th ci vai ng t?i ngay bnh xe. ng n?m ngay d??i g?m lun t?c l chi?c bus n ch? ?i n?a th??c n?a l ng ?y ? tiu r?i. ??n ?? m nh?ng xe v??t hai bn ???ng ng??i ta la ?m tr?i lun. N?u chia ci xe bus lm 2 th chi?c xe c?a ng n?m bn bnh ny cn ng n?m bn bnh kia. ?ng ngay 2 bnh xe lun m ci xe bus n th?ng l nghe ti?ng kt. Ti th?y ci ??u c?a ng ?y cn n?m ngoi ci xe cn ci vai ng th v trong g?m xe r?i. ng n?m di trong ?. Khi ng ??ng ln l coi nh? ng khng cn bi?t g c?.
  Cu?i cng ng ?ng ln ng??i ta la qu tr?i lun cn ci xe n?m ? m ti hon ton nh? khng b? m?t bnh t?nh g h?t. Ti nhn th?y ng ?y b? nh? v?y nh?ng ti c?ng khng gi?t mnh n?a. Ti ch? ngh? trong ??u ? l thot ch?t l may r?i. Ti c?ng khng vi?c g l may r?i. C? hai ng??i ??u hn. Th? c?ng m?ng nn ti ?i lun.

  Ti ??nh ??ng l?i ? ?? coi ng c ni g ti khng? ng nhn ti r?i ng c?ng khng bi?t ti l ai lun. M xung quanh m?y ng??i bn l? ???ng c?ng khng ?? ??n ti, ch? ?? ??n ng kia.T?i v ci vai ng s?p t?i g?n xe Bus. Ci ??u c?a ng ? pha ngoi ny. Ci ng??i ng n?m s?i ra ?. Ch? c?n n?a th??c n?a l xe bus nghi?n vo ng ?y r?i. Ci xe Honda n dnh bn kia chia lm 2 bn. Khng bi?t t?i ti c cht xu n?ng l??ng g hay khng? N?u ti m khng h?c th c l? ti s? khng ngh? t?i ?i?u k? di?u n?y ?u. Cch ?y kho?ng 4 -5 ngy ??n by gi? ch?c l chn r?i ??y. N?u m ng ch? c?n nhch qua bn ph?i kho?ng ch?ng 20 phn n?a l cn ph?i ng??i t?c l qua 20 phn n?a l ng ??ng ph?i ci vai ti lc ? ti v?ng xu?ng ???ng l ch?t ngay r?i cn ng ?y n?u m chi?c xe bus m ch?y thm 50 phn th ng ?y c?ng ch?t lun r?i. Ti x? xe bus d?ng 1 ci l n nh?y ra c?a s?, nh?y xu?ng ??t lun. N tnh nm c? ng ny nh?ng n th?y ng n?m ? n c?ng h?t h?n lun. Nh?ng ??c bi?t ti th khng h? run s? ti khng h? gi?t mnh v ti t?nh b? ah.

  Th?y: Anh ch? xem l?i bo co c?a ch? Nguy?t cch ?y 2 n?m c?ng l tr??ng h?p thot kh?i t?i n?n giao thng m?t cch k? di?u. Trong v? tai n?n chi?c xe t? th?n ? trong khu Bnh Tn 18/12/2010 m bo ch c ??ng Xe c ?y ch?y tr??c, l? ra c ?y chnh l ng??i b? ??ng tr??c tin, ?i?u k? di?u - theo l?i k? c?a c Nguy?t - b?ng nhin c c?m gic nh? c ai ? nu sau xe c ??n n?i m ch?y khng ???c n c? ch?y ch?m ch?m lm sao ?y!? cn nh?ng ng??i ? pha sau mnh ng??i ta v?n ch?y bnh th??ng, lc mnh v?a t?i ch?m xe t?i th th?y ng??i ta v?a v??t qua v tung ?m ?m vo xe t?i, cn mnh v?a t?i ? th t? nhin th?ng m?t ci th nh? c m?t l?c v hnh khi?n cho xe n quay ng??c tr? l?i lm mnh t v? pha bn kia ???ng v bao nhi?u xe my ? ngai ng??i ta ch?y t?i v ch?ng ln mnh, ng??i ta t xu?ng r?t nhi?u v ? ln ng??i mnh qu tr?i lun, sau ? mnh ??ng d?y v c c?m gic nh? l mnh khng b? g h?t! m?y chi?c xe sau ?? ?m ln. ?ng l? xe c nt m?i ?ng, c ph?i b? n?ng m?i ?ng m c l?i khng b? g h?t. C ?y c c?m gic nh? c n?ng l??ng bao xung quanh che ch? mnh. Nh?ng ng??i ? ? trn l?i b? n?ng h?n!.

  Tr??ng h?p c?a anh Lam c?ng gi?ng nh? v?y ??y. Thin nhin sinh ra m?i con ng??i mnh (H? Sinh H?c) ??u c trang b? s?n cho ta Tr??ng n?ng l??ng b?o v? c?, ??ng th?i H? Sinh h?c c?ng s? tun theo quy lu?t tu?n hon v? chu k? t?ng gi?m n?ng l??ng. V v?y, khi nh?p sinh h?c ?ang ? chu k? c?c ti?u (r?i vo n?m tu?i, n?m h?n n?ng l??ng ? b? mo), s? lm cho H? Sinh h?c kh kh?n ??nh v? ???c trong ph?n x? c?a mnh, cho nn th??ng g?p s? t??ng tc, c?ng nh? s? va ch?m khng t?t ??i v?i ??i s?ng quanh mnh chnh l nh? v?y, lm ?n th?t b?i, th??ng b? ??i khng, b? tai n?n xe tng,... N?m ???c quy lu?t n?y, chng ta t? ch?nh s?a (tu ch?nh) l?i n?ng l??ng Tm Th?c c?a mnh sao cho lun trn sng, s? gip ta ha gi?i ???c m?i s? c?.
  C m?t s? ng??i h?i t?i sao l t?p trn r?i sao cn b? tai n?n? l do n?ng l??ng ?en tng d? (nghi?p l?c cn). ?ng l? vo th?i ?i?m ? chnh l chu k? phn tch c?a n?ng l??ng Sng-H?t c?a c?u trc H? Sinh h?c c?a b?n (b?n ph?i ra ?i), nh?ng do cng phu tu t?p (sing n?ng ch?nh s?a Thn Tm hi ho, ti?n ho N?ng l??ng Tm Th?c) ? gip ta tch lu? b tr? n?ng l??ng x?u, nn gip chng ta b?o v? ???c lin k?t Sng-H?t (Thn-Tm) . Rng c? g?ng tu t?p thm n?a r?i t? t? n ha gi?i h?t t?t c?. Tai n?n hay g?p s? c?, ch?t chc g ? ch?ng qua l s? t??ng tc n?ng l??ng Tr?ng-?en m ra.

  ??i chi?u l?i chuy?n x?a kia, M?c Ki?n Lin tr??c khi nh?p Ni?t Bn, ng c?ng ? t?ng b? s? nh?c gi?a ch?, b? h?i ??n ch?t tuy c php th?n thng, nh?ng ng v?n ch?p nh?n ho gi?i nghi?p l?c (ch??ng nghi?p) ti?n ki?p cho hon ton tiu d?t ?? ???c th? nh?p ???c vo Ni?t Bn (T?nh-T?nh-Khng h?ng vi?n).

  Hm nay l?p h?c ta c b?n Tu?n l ti x? li xe, c?ng c tr?i nghi?m l sau th?i gian tu t?p N?ng l??ng Tm Th?c gip b?n ?y c?m nh?n li xe t?c ?? r?t l cao m c?m gic r?t an ton. M?i b?n chia s? l?i ?? l?p mnh cng tham kh?o?

 9. #9
  Thanhlam
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  Tu?n: Lc tr??c em ch?y t?c ?? m?t tr?m m?y nhi?u khi ng??i ta cn khng bi?t mnh ch?y t?c ?? cao n?a. Ch?y xe m xe c? n?a, ni chung l ch?y d? l?m. Ch?y t? thnh ph? ??n C?n Th? m?t kho?ng 1 ti?ng m?y ah

  Anh Qu?ng: Em c ng??i th?y ? qu em l th?y cha m 60 m?y tu?i sao m tu khi ?i toilet t, t b? gy x??ng lun. Ci ? c ph?i l nghi?p khng th?y?

  Th?y: ? chnh l Hi?u ?ng b?c x? c?a N?ng l??ng tn d? (ch??ng nghi?p) m ra thi. Nghi?p th ph?i tr? ho?c ph?i ho gi?i qua cng phu tu t?p, khng ai c th? trnh kh?i, ? l quy lu?t t?t y?u c?a t? nhin. B?i v?y, cc anh ch? em hy rng c? g?ng cng phu (tu t?p) sao cho cho d? s? gip ta ho gi?i t?t nh?ng ch??ng nghi?p tn d? m?t cch tri?t ?? h?n. Tu c ngh?a l ch?nh s?a Thn Tm hi ho gip ti?n ho N?ng l??ng Tm th?c, ch? khng c g huy?n b hay gh g?m chi c?. Khng ai b?t bu?c, p ??t s? ph?n mnh c?. Chnh chng ta t? ??nh ?o?t cho chng ta, t? v?ch ra con ???ng cho mnh ?i. Hy sing n?ng ch?nh s?a (tu t?p) sao cho n?ng l??ng tm th?c mnh ngy cng trn sng th ta s? g?p nh?ng ?i?u t?t v?y thi, ng??c l?i n?u l??i bi?ng, hnh ??ng sai l?m ngy cng ch?ng ch?t khi?n cho n?ng l??ng tm th?c ngy cng b? mo m, ?en t?i th ??n 1 lc no ? h?i ?? ?i?u ki?n (?? duyn) thch h?p Hi?u ?ng b?c x? (Q?a) s? t?o ra s? t??ng tc ph?n ?nh theo ?ng tnh ch?t ban ??u (Nhn) m ta ? t?o (gieo) nn ?. Con ng??i v mun loi ??u c m?t con ???ng ?ng ??n (Chnh ??o) ?? m ?i ??n, trnh m?i ch??ng ng?i th?ng hoa ln, v??t qua sinh t? lun h?i (gi?i thot). N?ng l??ng trn hay n mo g ???u do t??ng tc v?i mi tr??ng xung quanh m thnh. Trong h? quy chi?u khc nhau. H quy chi?u tr??c g?i l ti?n ki?p h? quy chi?u hi?n t?i g?i l hi?n ki?p. Hi?u n l nh? v?y. Khi chng ta t?p luy?n sau m?t th?i gian th cc gic quan c?a mnh s? nh?y h?n, ch?y xe c?m th?y an ton h?n. Sau th?i gian sing n?ng t?p luy?n, khi n?ng l??ng tm th?c ? thng th ai c?ng th?y khun m?t mnh sng s?a ln h?t, tr? trung ra (T??ng tu? Tm sinh), ni chuy?n gi?ng s? truy?n c?m h?n tr??c. B?n b g?p nhau lu ngy nh?n th?y thay ??i ngay.

  Ci b quy?t n?m ? ch? Thn Kh?u c?a anh ch? hi ha t?t. N?u g?ng cng t?nh tm cho mnh ?? ??t ??n cng phu thi?n ??nh cao l s? gi?i quy?t ???c nghi?p l?c. Mnh h?c ? ?y l ?ng d?ng thn kh?u c?a bn Thin Th?a c?a Ph?t h?c. Lm sao anh ch? gi?i quy?t cho cai thn mnh s?ch, kh?u mnh s?ch, s?ch. T?p ? ?y T ?, Ta ?a ??ng th?i th?c hi?n trong ??i s?ng ??i th??ng n?a. ?? ci th?c mnh n trn, n ??ng c b? mo m chuy?n ??ng lung tung n?a lc ? l ngon lnh. N?u mnh gi?i n?a, khi g?p nh?ng ?i?u t?t mnh c?ng trnh ?? b? v??ng vo (i m) nh?ng ?i?u t?t ? n?a, v v??ng vo ? n s? ham mu?n Vd: ?ang lm ?n ln qu. Anh ch? v??ng vo ?. Ci lng tham m lc ? anh ch? s? c b?n b ??i tc ?? th? h?t, c ti?n nhi?u anh ch? s? qu?n l ti?n, cho n sinh l?ianh ch? v??ng vo ci tham h?i no khng hay. Khi m tham v??ng vo n?ng l??ng s? km, s? gi?m. Thnh ra g?p ???c nh?ng ?i?u t?t anh ch? h??ng sao cho tm nguy?n c?a ti lun ???c t?t, lm sao cho ti ti?n ha ???c ?i?u quan tr?ng n?m ? ch? ?. Th? gi?i ny l gi? h?p, bn c?nh th?n tin ??c Ph?t c?ng ?u bn v? v?n ?? ?. C nh?ng nh?ng t?ng th?c n?ng l??ng ?? cc anh ch? ln. Trung thin, th??ng thin th?n thng bi?n ha ?? th? nh?ng v?i anh m?t Tr Hu? ci ? khng c mng ??n v v?n cn lun h?i. Lm sao ph?i v??t ???c lun h?i gi?i thot.

  Anh Lam: Xin php th?y ti c trao ??i. Ti th?y v?y cc tn gio khc h? ??u c ch? d?a ch?ng h?n ng??i cng gio h? d?a vo Cha. R rng c ch? d?a ?ng hong. Ng??i cng gio h? d?a vo Cha. C ch? ?? n??ng nh?, c ch? d?a. Cn ??o Ph?t, n?u ng??i hi?u ??p Ph?t th?t s? ng Ph?t ng ni khng d?a vo ?ng m ph?i d?a vo mnh. Ci kh ? ch? ? cho nn ti hi?u cht cht nh? v?y nn b?y lu nay ti kh xc ??nh ???c t?i v n?u ti d?a vo mnh th d?a khng ???c. V mnh khng ra g nn m?i ?i h?c t?p, ?i tu m mnh ph?i d?a vo mnh th mnh ph?i t? ?i?u ch?nh mnh tr??c. Mnh d?a vo m?t ci m ch?a ch?c ch?n cho nn mnh c? th?y 1 ci g ? n khng c ?n, mnh c? ngng ngng ci g ? t?i v mnh d?a vo mnh m chnh mnh ch?a ch?c ?n nn m?i tm ch? d?a. Tm ??n Ph?t th Ph?t b?o mnh ph?i d?a vo mnh. N c s? hoang mang trong ? cn n?u m l nh?ng ng??i ?i cha bnh th??ng h? tin v h? d?a vo Ph?t h?n n?a h? hi?u ph?t th chuy?n ? n khc. Nh?ng mnh ? hi?u r?i th Ph?t ni r?ng l mnh ph?i d?a vo b?n thn mnh th chnh mnh gy ra h?t m. Mnh ch?a ch?c ?n m mnh ph?i vo mnh n?a th lm sao? Nh?ng m sau khi h?c th by gi? mnh bi?t l mnh t?o ra n?ng l??ng mnh d?a mnh t?c l mnh c n?ng l??ng ?? mnh c ch? d?a? t nh?t mnh ph?i l cht xu g ? mnh m?i d?a vo ch?.

  Mnh t?p mnh c n?ng l??ng qua ci s? ki?m nghi?m s?c kh?e c?a mnh n thay ??i. R?i c nh?ng chuy?n th?c s? m ni nh?ng ci kh kh?n, nh?ng ci g ch?ng ch?t khng m?t s?m m?t chi?u m n thay ??i ???c n v?n v?y nh?ng chnh mnh thay ??i b?t bu?c n ph?i thay ??i theo b?t ??u n d? ?i, n d? ?i b?i v mnh th?y ci chuy?n ny n khng kh nh? mnh ngh?. Khi N d? ?i th mnh t?nh to mnh x? l th nh?ng chuy?n ? d?n d?n n l?i t?t, n l?i d? ?i n l?i tri ch?y ?i. Tr??c ?y mnh khng gi?i quy?t ???c v?n ?? c?a mnh nn mnh c? th?y n kh mi th by gi? b?t ??u mnh c ni?m tin, mnh c n?ng l??ng mnh c s?c kh?e mnh c?m th?y t? tin h?n t? nhin mnh d?a vo mnh th?y mnh yn tm ci ? l r rng

  Th?y: ??c Ph?t ni l chng ta d?a vo s? tinh t?n c?a chng ta. D?a vo con ???ng ?i c?a chng ta, chng ta ph?i c? g?ng hnh tr cho t?i n?i t?i ch?n ch? khng ph?i d?a vo ci b?n thn phm phu c?a mnh. D?a vo ch v s? tinh t?n c?a anh ?. B?i v?y trong tu t?p Ng? C?n ti?n ln Ng? L?c gic chi l : Tn-Tinh-Ni?m-??nh-Tu?. Anh ph?i tin t??ng vo php v c? g?ng tinh t?n c? g?ng chnh ni?m v c? g?ng ??nh tm ???c th Tu? gic s? khai m?. Cng ngy Tu? Gic cng khai m? anh c? g?ng bm vo Tu? Gic c?a chnh mnh ?? hi?u php cho tr?n v?n.

  Thnh ra ngh?a Ph?t - Php - T?ng l tu t?p thnh tm h??ng v? s? gic ng? ch? khng ph?i l h??ng v? ng Ph?t. H??ng v? ng Ph?t l ch?p t??ng. Quy?t tm tu ?? thnh t?u gic ng? ch? ph?i ?? ti ??t ???c cng phu l ci thin ti s? bi?n ha, h??ng ph??c bo l sai. Ngh?a l, ta hy d?a vo chnh mnh trnh ??ng b? bm vo nh?ng ci hnh t??ng danh s?c l?t v?t nu ko vo l?n qu?n khng tm th?y ???ng ?i. Php l n?i n??ng t?a t?m th?i ch? khng ph?i l l ci ?? tn th? bm vu. ??c Ph?t c d?n d A Nan ? tr??c khi ngi nh?p di?t

  [ Ny cc t? kheo, hy t? lm hn ??o cho chnh mnh, hy l?y chnh mnh lm n?i n??ng t?a, khng n??ng t?a vo ai khc, hy l?y Ph?t php lm hn ??o, l?y Ph?t php lm n?i n??ng t?a, khng ai khc c th? lm n?i n??ng t?a cho mnh].

  Php lm hn ??o t?m tr, l chi?c b, l cch th?c, l b?n ?? d?n h??ng v m?i chng tra ph?i t? mnh cho ch?ng ?? v??t kh?i b? m, ch? khng ph?i su?t ??i ki?p c? kh?ng kh?ng m mi php ?? ???c ch?ng ??c. Ph?t t? (ch?ng t? ph?t tnh) l mm m?ng c?a s? gic ng? ch? khng nn hi?u nh?m l con Ph?t. Khi ? gic ng? ton n?ng r?i th lm g cn khi ni?m cha, con trong ?y m g?i l ??ng t? ph? ta c?n xem l?i. Tu t?p mu?n thnh t?u c?n ph?i d?a vo chnh mnh ?? ?i ln. B?i v?y ??c Ph?t ni ai ?n ng??i ?y no, ai tu ng??i ?y ch?ng. Php l b?n ??, l chi?c b, ln chi?c b ? m?i ng??i ph?i t? cho ch?ng, b?n ?? ? th m?i ng??i ph?i tm l?i m ?i ch? ??c Ph?t ?u c cng dm qua ???c, ch? l h??ng d?n hay l h? tr? n?ng l?c ??ng m c? v??t qua th? thch (?? tha) ?? ngy cng tinh t?n. Ta c?n ph?i hi?u ?ng chnh php, c? g?ng cng ngy cng pht tri?n ln. Ch? T?ng l pht tri?n, l c? g?ng pht trin chnh mnh v pht tri?n ?on th?, pht tri?n ?on th? ?? gieo h?t gi?ng (ch?ng t?, m?m m?ng) gic ng? (Ph?t T?) r?ng kh?p ngy cng thnh t?u theo ?ng nguy?n v?ng c?a cc ch? Ph?t v B? Tt lc cn t?i th? [Ta l Ph?t ? thnh, Chng sanh l Ph?t s? thnh], [Chng sanh v s? k?, th? nguy?n ?? thnh]. N?ng l??ng ha ??ng t?t, cng h??ng tm ??ng nguy?n (??ng Tm) h? tr? l?n nhau mau chng tm ra ???ng tr? v? ngu?n c?i Chn-Thi?n-M?, t?c ? thnh t?u gic ng?. Ph?t - Php - T?ng hi?u nguyn th?y ngy x?a l nh? v?y ch? khng ph?i d?a vo hnh t??ng nh? by gi?. (Xem thm)

 10. #10
  Thanhlam
  Guest

  Re: Totha, ???ng v? Chn - Thi?n - M?

  19/08/2012 Chia s? t?i dinh ??c L?p:

  C Lin: L??i bi?ng do cc hi?u ?ng x?y ra cu?i cng n c? ko mnh l??i bi?ng hoi cn thm 1 y?u t? quan tr?ng n?a m Lin khng bi?t anh Lam cn nh? ???c ci ngh?a sing n?ng trong v?n ?? t?p luy?n php mn c?a mnh hay khng?

  Anh Lam: Chia s? v? v?n ?? sing n?ng

  Th?c ra th theo kinh nghi?m b?n thn c?a ti thi. ??u tin m?i ng??i c m?t ci cch ??n Totha khc nhau nh?ng m nhn chung th mnh na n gi?ng nhau. T?c l mu?n c?i thi?n ??i s?ng c?a mnh t?t h?n v? ??i s?ng tm linh c?ng nh? ??i s?ng v?t ch?t ci ? con ng??i ai c?ng v?y. Ti b?o ??m v?i cc v? ai c?ng v?y h?t, k? c? t?t c? nh?ng ng??i ?ang ?i ngoi ???ng kia ??u c v?n ?? h?t v trong cu?c s?ng ny khng ai khng c v?n ??. Thnh ra t hay nhi?u thi. Ai c?ng mu?n ??n ?y ?? ???c t?t h?n. Cu?c s?ng t?t h?n th th?c s? m hi?u ra gi?ng nh? Th?y d?y th n khng ph?i v?t ch?t ?u m l ?? mnh t?t tr??c r?i m?i ??n v?t ch?t ???c cho nn khi ??n v?i Totha Th?y gi?ng v? m?t l thuy?t nh?ng ?i?u th?y gi?ng ? gi?i quy?t ???c r?t l nhi?u vi?c. C th? l lc mnh ??n ch?a c ci tm nh?ng m nh? m?y anh ch? ? ?y hay nh? anh Thnh ni l sau vi b?a ??u m?i th?y yn tm d?n ln b?t ??u ti?p c?n ???c bi. Thi th tr??c sau l tm t??ng c?a bi th mnh ? ch?p ???c trong l?p r?i nh?ng ng??i no m qua m?t vi bu?i h?c m b? h?c th coi nh? s? khng cn h?c nh?ng m mnh ??u ? l?i h?t th v?n ?? ? mnh khng c bn.

  Theo suy ngh? c?a c nhn ti th nh? ti ni t? ngy ??u tin ti ??n l?p h?c ny v?i l do r?t ??n gi?n l ti b? stress v b? stress qu ?i. Stress ??n m?c ?? m anh ch? bi?t l ti ? ngh? ??n ?i bc s?. Tnh ?i khm nh?ng m ti ngh? ch?c ch?a ??n n?i no ?u. Th?i gian ti ln m?ng h?u nh? ngoi ngoi c? ngy lm vi?c ti th?y mnh h?u nh? ngoi cng vi?c ra l ti ton tm ??c nh?ng ci v? tm linh khng ah. H?u nh? l ??n 90 m?y ph?n tr?m l ln m?ng l ti ton m? nh?ng ci ? (Tm linh). My ti ton l l?u l?i nh?ng thng tin ? khng.

  Khi ??n h?c v?i Th?y th bu?i ??u tin ti th?y ti ch? ng? ???c ci stress l 1 ci hi?u qu? ph?i ni l di?u k?. ??n by gi? ti khng cn quan ng?i v?n ?? ? n?a.

  Hm nay cc b?n ??t ra v?n ?? sing n?ng, th sing n?ng ? trong th?i bu?i ny l c? m?t cu h?i ch? khng ph?i l ??n gi?n ?u. T?i v hon c?nh by gi? n ?u c nh? th?i k? ??c Ph?t hay l ni xin l?i cc c ng?i ? ?y cc c l?n tu?i r?i ni t? sing n?ng ? ?y n d? h?n cc ng??i hi?n ?ang cn lao ??ng, kh l?m lun v bi?t ??n khi tu?i cc c mnh c lm ???c nh? th? hay khng ch? by gi? khng ch?u n?i t?c l vd: c nh?ng ng??i lm ngh? li xe, li xe 2 3 ngy trn ???ng th lm sao sing n?ng m t?p ?y? khng c cch no m t?p ???c h?t m?c d c ci tm c? no c?ng b tay lun.

  Ring ti th ti khng ph?i li xe nh?ng m th th?t l khi m ti bung cng vi?c ra 1 ci l ti ch? mu?n chui vo gi??ng thi. Ti khng cn thi?t 1 ci g n?a th by gi? lm sao m sing n?ng ???c? khng c cch no h?t. Cho nn by gi? ni t? sing n?ng mnh c?ng nn chia s? ?? hi?u r?ng ra n c nhi?u hon c?nh. Khng th? ni l?y bi ra ?? ni sing n?ng l ch?m ch? hng ngy, lm nh? th? ny nh? kia. Nh? v?y th nh?ng ng??i lm khng ???c nh? ti th r?t l ch?t d?. Khng th? lm ???c nh? th?.

  By gi? mnh ph?i lm sao ?y? Ti c nh?ng ng??i b?n. H? r?t l rnh r?i. H? rnh r?i l?m, h? lm ?n thnh ??t h? may m?n h?n mnh, h? tu t?p ny kia, h? khuyn mnh tu nh? v?y nh? kia lm ci ny ci n?. Mnh mu?n l?m ch? nh?ng mnh khng c lm ???c. Thnh ra sau ny rt t? kinh nghi?m b?n thn ti sau ny ??n lc tr??c khi h?t kha th ti cn ?c k?t thm 1 chi ti?t n?a nn ti ngh? th?y cng ?ng.

  Kinh nghi?m b?n thn ti l g? ? l sing n?ng ? ?y l by gi? mnh h?c l ?? Tr sng Tm an. Khng c Tr sng, Tm an l khng c gi?i quy?t ???c b?t k? 1 ci g h?t b?t k? 1 cng vi?c d nh? hay l?n. T? 1 cng vi?c ?i xin 1 ci ??n hay b?t c? ci g nh? xu trong ??i s?ng m khng c Tr sng th lun lun ch?m khng c tri ch?y ???c. Cho nn ph?i c Tr sng cho nn ci l?p ny cho mnh ci Tr sng Tm an. Ci ? ti cng nh?n l c. R?t l t?t by gi? Tr sng Tm an r?i th mnh ngh? ra ci cch trong hon c?nh mnh nh? v?y th mnh ph?i lm sao? ?i?u ??u tin l ti lun lun gi? mnh c c? l thuy?t v th?c hnh. Th?c hnh c th? mnh b? b h?p v? th?i gian nh?ng l thuy?t nh?ng ci mnh h?c khng th? no ni r?ng ti khng c th?i gi? ngh? t?i n Vd: C nh?ng lc mnh c?ng ngh? t?i n ???c. Mnh khng lm g h?t nh?ng mnh v?n ngh? ??n n cho nn ti lun gi? l thuy?t v nh?ng g h?c ? Totha trong ??u ph?i ni l 24/24. ?i?u ? l ci ?i?u ??u tin m ti rt ra ???c t? sing n?ng, lc no c?ng sing khng ph?i l c? g?ng nh?ng m ti m nh? v?y trong ??u v lc no ti c?ng m? ci ??a Totha. C?ng gi?ng nh? hm n? c?ng c 1 c kha h?c v?a r?i m c Lin c nh?c ??n ? l lc no c?ng ngh? r?ng mnh ?ang thu n?ng l??ng.

  V d?: - Mnh ?ang lm vi?c b?n ph?i ni l c?ng th?ng t? nhin trong ng??i mnh n ni ah chu?n b? b?t ??u ??i ??u r?i ?y. Th? th ti ht th? ho?c l ti xin php ?i?n cho th?y trong ??u ti ngh? v? ?i?u ny ? c?ng l p d?ng ci mnh ? h?c vo ?y.

  - Hay l khi mnh ?ang ch?y xe. Ch?y xe th ti?ng ?n lm inh tai nh?c c cn cng vi?c th b?t bu?c ph?i t?i li?n. Mnh khng gi?i quy?t ???c bi trong ci dng k?t xe mnh ?u c nhc nhch ???c n?a nh?ng m mnh c? g?ng ht th?, thu n?ng l??ng v ngh? l ok chuy?n ?u cn c ?.

  Chnh nh?ng ci ? t? nhin l hi?u qu? c?a nh?ng g mnh ? h?c ? l?p trong mnh ? c s?n h?t r?i th ci ? chnh l sing n?ng.

  +??u tin ? trong c mnh ci ?. R?i khi trong ng??i mnh ci Tm ? an ???c nh? v?y, Tr sng nh?n ra nh?ng ?i?u ? th trong cng vi?c c?a ti, ti v?n b?n nh? v?y cng v? sau ti cng b?n h?n nh?ng m by gi? t? nhin ti c?m th?y ti v?n s?p x?p cng vi?c ???c.

  +R?i b?t ??u t? nhin n c nh?ng ci khe h? ra r?i ti l?i d?ng ci ? ?? ti t?p. By gi? d?n d?n cng vi?c mnh gi?i quy?t t?t h?n mnh may m?n h?n mnh gi?i quy?t t?t h?n ci t? nhin cng vi?c c?a mnh n khng b? khp l?i m n cn m? ra nn mnh c th?i gi? h?n.

  +Lc c khe h? h?i b?t ??u minh l?i d?ng ch? ? ?? mnh th?c hnh sing n?ng. ?ng ngh?a th?c hnh l ? ch? ?.

  Ni chung l t?t c? ? trong ??u mnh n ra tr??c mnh gi?i quy?t tr??c b?t ??u mnh c th?i gi?. ?y l nh?ng ?i?u m ti ni ??i v?i nh?ng ng??i b tay khng c th?i gi? t?p luy?n th??ng xuyn th lm t?ng b??c nh? v?y r?i n c?ng s? c th?i gi? thi.

  V d? ??i v?i nh?ng ng??i m rnh cng vi?c r?i khi ?i lm ?i v? c th?i gian rnh thay v coi ti vi th mnh ?i t?p th ? l s??ng qu r?i, qu h?nh phc r?i. Nh?ng nhi?u khi mnh xem ti vi c?ng ch? xem nh?ng ci tin v? kinh t? xem coi n c lin quan g ??n cng vi?c c?a mnh khng. V?n l cng vi?c lun,

  Thnh ra nh? ti lc no c?ng ngh? t?i Totha. Nh?ng g ti h?c ???c lun lun ti ngh? t?i. V c?ng c th? ? l s? ?am m g ? minh khng bi?t nh?ng m th?c s? khi mnh p d?ng v v ngh? t?i n, khi ti p d?ng trong b?t k? ??ng ch?m chuy?n g ti c?ng lin ??i ??i chi?u v d? v?n ?? ny n lin quan t?i bi g? n?m trong ?o?n no? th?y gi?ng b?a no? l ti nh? b?a ?. Nh?ng ci ? l nh?ng ci sing n?ng c?a mnh r?i ? ch? khng b? n ra kh?i mnh ???c. Th t? nhin b?t ??u mnh c?m th?y mnh ?i lm cng vi?c c?a minh gi?i quy?t cng vic t?t h?n nh? ti c chia s? v?i l?p m?y l?n r?i ton g?p may m?n trong cng vi?c.

  T? khi ?i h?c Totha cho t?i by gi?. Ti c? ngh? lc no ti c?ng nh? anh Thnh l c m th? tr??c ? l c no ti c?ng ngh? ?ang thu n?ng l??ng h?t. Cho nn l khi ti ni ra ti gi?i quy?t cng vi?c th n c hi?u qu? h?n, may m?n ??n nhi?u h?n. Mnh ph?i l?i d?ng nh?ng ci ? ?? mnh lm t?t h?n n?a. Cng vi?c may m?n th minh lm t?t h?n, n t?t h?n th d? nhin l b?t ??u mnh kh?e h?n. Kh?e h?n th c th?i gi? h?n.

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình