+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: N?ng l??ng tinh th?n

 1. #1
  DongTam
  Guest

  N?ng l??ng tinh th?n

  R?t nhi?u th nghi?m khoa h?c ? ch? ra r?ng ngh? c?a chng ta c th? lm bi?n ??i th? gi?i v?t ch?t. Th?t may m?n l cc th nghi?m ? ??u r?t d? lm, ai c?ng t? lm ???c, v th v? tuy?t v?i!
  Cc th nghi?m c?ng ch? ra r?ng khng ch? n??c c kh? n?ng ti?p nh?n v ph?n ?ng v?i cc dng t? t??ng, m th?c v?t, c?m v nh?ng v?t ch?t khc c?ng c kh? n?ng ny. Cc nh khoa h?c v?t l l??ng t? ? ch?ng minh r?ng t?t c? m?i n?ng l??ng c?a v? tr? c quan h? qua l?i l?n nhau v v v?y nh?ng thng ?i?p trn th? gi?i ny ??u c ?nh h??ng t?i nhau. Khoa v?t l l??ng t? c?ng ch?ng t? r?ng th?c r?t quan tr?ng trong vi?c ??nh hnh th?c t?i v?t l.
  Nh?ng th nghi?m ny c?ng cho chng ta hi?u l do t?i sao ngy nay c nhi?u th?m h?a thin nhin ??n nh? v?y. Trn th? gi?i c 7 t? ng??i. N?u t? t??ng c?a 1 t? ng??i l x?u xa th khng ch? hnh vi c?a h? tn ph th? gi?i m ngay c? nh?ng suy ngh? c?a h? c?ng gy th?m h?a cho th? gi?i. B?i v, ngh? c?a chng ta c th? thay ??i mi tr??ng v th?c t?i, do ? khi chng ta c nh?ng suy ngh? t?t ??p, ni chuy?n n c?n, lm nh?ng vi?c t?t v s?ng t?t, v d? nh? hng tri?u ng??i cng c?u nguy?n b?ng nh?ng t? t??ng chnh tr?c v nhn t?, th chng ta c th? thay ??i c? th? gi?i ny.

  ?i trn th?y tinh v?

  Kho?ng 20 v? chai bia b? ??p v? r?i tr?i ln trn sn kh?u. Di?n gi? h?i: Ai dm b??c ln chi?c th?m b?ng th?y tinh ny?. C? 300 b?n tr? ng?i d??i le l??i l?c ??u. Ai t? nh?n l mnh... nht nh?t? C vi b?n gi? tay. Hai b?n ???c ch?n b?t ??u... run run b??c ln.
  Chi?n th?ng n?i s? hi !

  Ng??i ???c ch?n l L Th? Ng?c nh v L Th? M?ng Trang - sinh vin n?m 2 tr??ng C? Nguy?n T?t Thnh (TP.HCM). Nhn xu?ng ??ng th?y tinh v?, m?t ai n?y... ti mt. Ti?n s? Phan Qu?c Vi?t, T?ng gim ??c Tm Vi?t Group - di?n gi? c?a l?p chuyn ?? K? n?ng m?m ?? s?ng, h?c t?p v lm vi?c hi?u qu? di?n ra trong ngy 11.9 t?i tr??ng C? Nguy?n T?t Thnh - ??ng bn khch l?: C? g?ng ln, ??ng s?. Hy b?t ??u b?ng ni?m: Ti s? lm ???c, v l?ng nghe b quy?t ny: m?t nhn th?ng v? pha tr??c, b??c ng?n v ??u, bn chn song song v?i m?t ??t, b??c ch?m n?a b??c m?t, cu?i cng l ph?i s?ch chn sau khi b??c qua.

  C? h?i tr??ng im ph?c di theo Ng?c nh b?t ??u nhn chn vo ??ng th?y tinh v?. H?i h?p. Nn th?. Sau 5 giy, Ng?c nh ? ??t 2 bn chn ln t?m g? pha tr??c r?i th? pho, ph?i chn v n? n? c??i sung s??ng. M?ng Trang c?ng v?y. Khng ai b? ?au chn, khng ai b? ch?y mu c?. H? ??u b?t ng? v? kh? n?ng c?a chnh mnh.

  B?t c? ai c?ng c th? ?i trn ??ng th?y tinh v? ny. N?u th?y th?y tinh ?... ti m?t l v chng ta t? h?n ch? kh? n?ng c?a mnh b?ng n?i s? hi. Khng c n?i s? no ?ng s? b?ng... n?i s? - ng Phan Qu?c Vi?t thu ht ?m ?ng b?ng nh?ng tri?t l sau mn bi?u di?n v?a ?i trn th?y tinh, v?a tung 3 qu? c?u trong tay, trn ??u ??t 2 ly n??c. ng ti?p t?c nu v d?, s? d? nh?ng ??a tr? lun h?c nhanh v mau ti?n b? v chng khng s? ng, khng s? ?? v? v chng khng ng?i hnh ??ng b?ng 6 gic quan tr?i ph, trong khi ng??i l?n v khng c lng d?ng c?m h?n nhin ? nn r?t d? chn b??c. ng kh?ng ??nh, s? thnh cng c?a m?i ng??i ph? thu?c vo 3 th?: ki?n th?c, thi ?? v ch. Trong ? ch chi?m 70%, thi ?? 26% v ki?n th?c ch? l 4%!


  Lu nay chng ta hay quan tm t?i ch? s? logic (IQ) m b? qun ch? s? tr tu? xc c?m (EI). Vi?c ?i trn th?y tinh v? hay tung c?u l?a c th? ai c?ng lm ???c. Khi b?n thn b?n c tm ni?m: Ti s? lm ???c, ti s? lm xu?t s?c, ch?c ch?n b?n s? ?? t? tin v lng d?ng c?m ?? lm ???c b?t c? vi?c g. ? chnh l hi?u n?ng v? m?t tr tu? c?m xc. Tuy nhin, ?? an ton v hi?u qu? cao, cc b?n khng nn ty ti?n t? mnh ?i trn th?y tinh m ph?i c s? h??ng d?n tr?c ti?p c?a chuyn gia. TS Phan Qu?c Vi?t

  Kh?i d?y ti?m n?ng c?a chnh mnh !

  Trong l?p chuyn ??, khng ch? c 300 sinh vin m cn c r?t nhi?u gi?ng vin c?a cc tr??ng ?H-C? v cc doanh nhn t?i TP.HCM. Th v? m?t ?i?u, xen vo bu?i ni chuy?n l nh?ng mn trnh di?n h?t s?c b?t ng? c?a di?n gi? Phan Qu?c Vi?t. T?t c? ch? ?? ch?ng minh m?t ?i?u: Khng c ci g l chng ta khng lm ???c n?u nh? c ch, c s? rn luy?n v dm hnh ??ng!

  Trong gi? gi?i lao, hng ch?c sinh vin ho h?ng ln sn kh?u t?p mn bi?u di?n ??ng th?ng b?ng trn thanh g? ???c ??t trn m?t v?t trn, r?i v?a gi? th?ng b?ng v?a tung 2, 3 qu? c?u sao cho khng r?t. Sinh vin Minh Giang v Quang ?i?p sau m?t h?i... t ln t xu?ng ? t? tin bi?u di?n cho m?i ng??i xem. Qu? th?c lc ??u em r?t s?, s? b? t, s? qu chn... Th? nh?ng sau 10 pht em ? lm ???c. ng Vi?t d?n m?t cu ni c?a thnh Augustine nh? m?t l?i k?t lu?n: Con ng??i ?i kh?p n?i ?? kinh ng?c tr??c nh?ng ng?n ni cao ng?t, tr??c nh?ng ng?n sng th?n c?a bi?n c?, tr??c nh?ng dng sng di nh?t, tr??c s? hng v? c?a bi?n kh?i, s? ??p ?? c?a nh?ng v tinh t m b? qua chnh mnh khng m?t cht b?n kho?n.

  Nh?ng bi h?c quan tr?ng v? k? n?ng m?m nh? rn luy?n s? n?ng ??ng, dm ngh? dm lm, chi?n th?ng n?i s? hi, t?o l?p mi tr??ng s?ng, h?c t?p v lm vi?c, kh?i d?y kh? n?ng ti?m ?n c?a b?n thn... ? ???c chuy?n t?i ??n sinh vin m?t cch s?ng ??ng. M?t gi?ng vin c m?t t?i l?p chuyn ?? ti?c nu?i: Gi nh? nh?ng bi h?c v? k? n?ng m?m ???c ??a ra ngay t? ??u kha h?c nh? th? ny v v?i m?t ?? th??ng xuyn h?n th ti tin h?u h?t sinh vin s? h?c r?t hi?u qu? v khi ra tr??ng lm vi?c c?ng xu?t s?c h?n. ng Hu?nh V?n Minh, Ch? t?ch Hi?p h?i Doanh nghi?p TP.HCM c?ng cho bi?t: Nh?ng k? n?ng t? th?c ti?n l quan tr?ng nh?t, do ? sinh vin nn ???c tr?i nghi?m nhi?u, b?t ??u b?ng s? chia s? ki?n th?c v kinh nghi?m t? nh?ng gi?ng vin, chuyn gia giu th?c ti?n ngay t?i tr??ng h?c.


 2. #2
  DongTam
  Guest

  Kh? n?ng ch?u l?a c?a con ng??i

  Kh? n?ng ch?u l?a c?a con ng??i

  B?t ??u t? nh?ng n?m 1930, cc nh khoa h?c Anh ? b?t tay vo nghin c?u hi?n t??ng k? b ny. M?t h?i ??ng nghin c?u cc hi?n t??ng siu nhin ? ti?n hnh 2 cu?c ki?m tra. M?t ng??i ?n ?? tn l Kuda Bux v 2 ng??i Anh ? bi?u di?n ?i b? 12 b??c b?ng chn tr?n trn ??ng than nng ??. M?t cu?c ki?m tra khc ???c ti?n hnh sau ? v?i m?t ng??i ?n ng c tn l Ahmed Husain..

  GS v?t l David Willey, ??i h?c Pittsburgh at Johnstown (M?), ng??i nh?n ???c gi?i th??ng v? gi?ng d?y xu?t s?c nh?t c?a t?ng th?ng M?, m?i ?y ? h??ng d?n cho sinh vin cch ?i trn l?a tr??c s? ng?c nhin l?n thn ph?c c?a nhi?u ng??i.

  Ng??i ta ? bi?t t? ch?c nh?ng bu?i l? ?i b?ng chn tr?n trn l?a nhu?m mu s?c th?n b t? hng ngn n?m nay. Con ???ng l?a di kho?ng 10 m ho?c h?n ???c ??t ln t? than ?, nhi?t ?? ln t?i kho?ng 6000C. GS Willey ? l?p k? l?c ?i trn l?a ? nhi?t ?? kho?ng 1.1000C.

  GS Willey gi?i thch ng??i ta c th? ?i trn l?a m chn khng h? b? ph?ng v khi b??c trn than ch? m?t s? l??ng r?t t nhi?t truy?n qua bn chn. ng l gi?i r?ng tnh d?n nhi?t c?a g? th?p, l?p tro tn trn than ?ang chy cch ly nhi?t kh?i than ?ang chy, do ? ch? m?t t truy?n ???c qua bn chn. Quan tr?ng l gi? nh?p b??c ??u, c??ng quy?t, c th? da bn chn s? khng b? d?p ph?ng khi ?i trn than. Khi b??c ?i, m?t chn ?i trn l?a, chn kia ??a ln khng kh nn l?p da ch?t d??i bn chn ngu?i r?t nhanh v b?o v? bn chn khng b? nng.

  Nh?ng ng??i c s?c kh?e bnh th??ng ??u c th? ?i trn l?a - GS Willey k?t lu?n- V?n ?? l b?n c ?? can ??m ?i?u khi?n ?i chn ?i trn l?a nh? ?i trn ??ng c? ngay t? b??c ?i ??u tin hay khng.?i?u c?t y?u ? chnh l s?c m?nh c?a ch!..

  Nh? c nh?ng gi?i thch khoa h?c trn m t? nh?ng n?m 80 th? k? tr??c, ? M? v m?t s? n??c n?y sinh d?ch v? lm ?n m?i ? l m? cc tr??ng ?o t?o ?i trn l?a. Tr??ng Nghin c?u v ?o t?o ?i trn l?a (Fire) ??u tin do Tolly Burkan, m?t chuyn gia v? ?o thu?t ng??i M? sng l?p. Chnh Burkan ? pht tri?n thm nhi?u k? thu?t m?i ?? ?i trn than l?a v t?p h?p l?i thnh m?t gio trnh ?? h??ng d?n m?i ng??i.

  Sau 30 n?m ho?t ??ng, Tr??ng Fire c?a Tolly ? thu ht kho?ng 3 tri?u ng??i tham gia v ? c?p ch?ng ch? cho 2.000 h?c vin ??n t? kh?p n?i trn th? gi?i. H?c vin c?a ng ?? m?i l?a tu?i, t? tr? ??n gi. Tuy nhin, tr? em ch? ???c tham gia l?p quan st ho?c l thuy?t, khng th?c hnh. Tolly cho r?ng, ?i trn than nng l m?t mn rn luy?n tinh th?n r?t t?t. Bn c?nh vi?c rn luy?n th? l?c (b?ng cch t?p ?i b?, t?p cc mn h? tr? khc), n gip ng??i th?c hnh v??t qua s? s? hi c?a chnh b?n thn. Theo ng, ch? ng? s? s? hi s? gip b?n v?ng vng h?n trong cu?c s?ng, ?i?u ? ??ng ngh?a v?i s? thnh ??t.


 3. #3
  DongTam
  Guest

  Chi?c bn xoay theo ngh?

  Chi?c bn xoay theo ngh?

  ng Nguy?n T?n Ha (? ngoi 60 tu?i), ? thn Thu?n Tnh, thu?c x C?m Thanh, TP H?i An (Qu?ng Nam) l ch? nhn c?a chi?c bn t? xoay k? l? m nhi?u ng??i ? nh?c t?i. ng Ha l m?t ng??i s?u t?m ?? c? c ti?ng ? H?i An. Khi chng ti ??t v?n ?? ???c xem chi?c bn c? ?y, ng Ha khng ng?n ng?i.
  Chi?c bn ???c ??t ngay gi?a gian nh g?, xung quanh c kh nhi?u nh?ng mn ?? c? nh? khc m ng ? c?t cng s?u t?p. M?t bn ???c t?o b?i hai m?nh g? ??o hnh bn nguy?t, ch? c m?t chn bn duy nh?t, ph?n ?? chn c ba tr? ?? n?i li?n m?t bn v?i chn l m?t kh?i k?t c?u hnh h?p vung, xung quanh c b?n tr?, ? gi?a c m?t tr? li trn tr?n, bn d??i m?t bn c m?t khung vung v?a kht v?i k?t c?u hnh h?p vung.


  Chi?c bn c? lm b?ng g? mt

  Nhn chi?c bn v?i k?t c?u kh ??n s? khng c g ?ng ch ngoi v? c? k?, ng Ha ni b ?n: Chi?c bn c? k? di?u ?y!. Sau ?, ng Ha h??ng d?n chng ti ??t s?p nh? hai bn tay ln m?t bn, t?p trung ngh? bn s? quay v? pha bn tri hay chi?u ng??c l?i. Vi giy sau, chi?c bn pht m?t m thanh nh? ti?ng cc kh?i g? xo?n vo nhau v xoay theo chi?u ?ng v?i ngh? ng??i ??t tay ln bn.
  Khi ??ng lo?t l?t ng?a c? hai bn tay, m?t bn l?p t?c d?ng l?i v xoay theo chi?u ng??c l?i. S? k? l? c?a chi?c bn ? ch? n t? xoay theo ngh? ch? khng theo s? ?i?u khi?n c?a ?i bn tay ch? ??t h? trn m?t bn, th? hi?n ? t?c ?? xoay nhanh, d? ??n chng m?t. M n?u ?i?u khi?n b?ng tay, ph?i dng m?t l?c m?nh h?n nhi?u.
  ?? ch?ng minh s? b ?n c?a chi?c bn ny, sau khi m?i ng??i ? dng tay tr?i nghi?m s? huy?n b ?, ng Ha nng chi?c bn ny ln cho m?i ng??i ki?m tra. S? k? b c?a chi?c bn xoay ? khi?n nhi?u ng??i khng th? l gi?i n?i, ho?c l gi?i theo m?t quan ni?m duy tm.
  ng Ha qu? quy?t: Chi?c bn k? di?u ? ch? ch?a ai gi?i thch ???c nguyn l ho?t ??ng c?a n ch? khng ph?i n l chi?c bn th?n tin, th?n thnh g. Nhi?u ng??i ??n ?y, h? khng h? tin th?n thnh ho?c nh?ng chuy?n ly k? h? ?o nh?ng ho?t ??ng t? xoay theo ngh? m?t cch k? l? c?a chi?c bn l?i cu?n ht h?. H? c? th? ?i th? l?i, n v?n nh? v?y.

  C ph?i l ?i?u th?n b?

  Theo l?i ng Ha k?, chi?c bn c? ny ???c s?u t?m t? m?t ngi lng ? huy?n Tin Ph??c (Qu?ng Nam), ???c lm b?ng g? mt, ? c g?n 200 n?m tu?i. ? khng ph?i l chi?c bn duy nh?t. Chi?c bn c? t? xoay ? H?i An cn c nhi?u anh em l?u l?c kh?p n?i. T?t c? ??u xu?t x??ng cch ?y hng tr?m n?m t? lng m?c V?n H, lng m?c ti?ng t?m nay ch? cn vang bng m?t th?i ? huy?n Ph Ninh (Qu?ng Nam).
  Nh?ng ngh? nhn lng V?n H ngy ?y lm ra nh?ng chi?c bn g? mt ny nh? m?t m?t hng gia d?ng, bn cho nh dn trong vng Qu?ng Nam v ln c?n. Nh?ng ng??i th? khng c? nh?ng nh?ng chi?c bn c kh? n?ng t? xoay k? l?.


  Cch ?y ch?ng 17 n?m, chi?c bn g? t? xoay ??u tin ???c pht hi?n ? huy?n Tin Ph??c. Gi?i bun ?? c? xc ??nh n ???c lm ra b?i bn tay c?a nh?ng ngh? nhn lng m?c V?n H. Sau ?, chi?c bn ny ? thu?c v? m?t ??i gia ch?i ?? c? trong t?nh Qu?ng Nam.
  t lu sau, d? lu?n l?i xn xao v? chi?c bn xoay khc t?i nh ng Hu?nh Tuyn ? thn 8, x Tam Thnh, ng??i ng??i ko v? v?i nhi?u m?c ?ch khc nhau khi?n ch? nhn c?a n ph?i mang chi?c bn ?i gi?u bi?t. Chi?c bn ny gi?ng nh? anh em song sinh v?i chi?c bn xoay t?i thn Thu?n Tnh (TP H?i An), th?m ch cn k? di?u h?n v nghe ???c c? ti?ng n??c ngoi(?). Ch?ng h?n, khi chi?c bn ?ang ch?y, t?t c? cng h stop (d?ng) th bn ??ng l?i ngay, ho?c h start (b?t ??u) th bn r?m r?ch chuy?n ??ng, ku ln ken kt.
  Khi tho m?t bn ra ?? xu?ng ??t, 4 ng??i cng ??t tay ln th bn c?ng ch?y d c ch?m h?n. N ???c ?nh gi l bn xoay t? ch?y nh?y nh?t do th? m?c V?n H lm ra cch ?y hng tr?m n?m.

  Ngoi chi?c bn m ng Hu?nh Tuyn ?ang s? h?u, V?n H cn c 3 chi?c bn khc, tr? thnh bu v?t c?a lng. Chi?c th? nh?t c?a b Hu?nh Th? Di, ? thn 5, x Tam Thnh ? bn cho m?t doanh nghi?p ? Tam K?. Chi?c th? hai thu?c v? ng Nguy?n Ton, d ch?y r?t ?ch nh?ng v?n c gi. Chi?c th? ba l c?a m?t ng??i dn lng V?n H c?ng ? ???c m?t doanh nhn ??a ln vng cao nguyn Lm ??ng ph?c v? cho du khch.
  Theo Trung tm Qu?n l B?o t?n Di s?n - Di tch Qu?ng Nam c?ng nh? nh?ng ngh? nhn m?c lo lng, ch? c V?n H m?i lm ???c nh?ng chi?c bn nh? v?y. By gi?, c? lng V?n H danh ti?ng ch? cn st l?i m?t lo ngh? nhn cu?i cng l ng ?inh Th?m, ? h?n tu?i 82.


  Lo th? m?c ?inh Th?m c?a lng m?c V?n H, Ph Ninh

  ng Th?m kh?ng ??nh ?ng l ch? c th? V?n H m?i lm ???c nh?ng chi?c bn trn. ng Th?m k? r?ng, ban ??u, ng v nh?ng ng??i th? V?n H khng bi?t chi?c bn s? t? xoay ???c. Nh?ng t? m?t pht hi?n tnh c? sau ?, ng??i dn c?m th?y th v? v ti?p t?c ??t th? V?n H ?ng bn. Th? V?n H c? vi?c ?ng theo k?t c?u c?, ?u bi?t l bn g? t? xoay ???c.

  ng Th?m c?ng gi?i thch r?ng c m?t th? c?u kh m d??ng no ? gi?a m?t bn (b?ng g? mt) v bn tay con ng??i sinh ra nhi?t, t?i m?t m?c ?? nh?t ??nh s? t?o chuy?n ??ng quanh tr?c bn(?). ng c?ng kh?ng ??nh h?i tr? ng t?ng ?ng 5-7 ci bn nh? th?. Nguyn li?u l g? mt gi, ho?c g? mt c?, cng c? cng t?t...
  Tuy nhin, theo ng V? Th? Khanh, thnh vin nhm nghin c?u c?a Lin hi?p Khoa h?c Cng ngh? Tin h?c ?ng d?ng, hi?n t??ng chi?c bn t? ??ng xoay khng h? c s? tc ??ng siu nhin no. Trn th?c t?, m?t bn ch? c th? quay ???c khi ng??i ch?i ??t tay tr?c ti?p vo mm t?o momen quay cho mm v lin t?c ??c kh?u l?nh th tm l pht sinh t? k? m th?. D?n d?n, ng??i th? nghi?m b? r?i vo ?o gic gi?ng nh? ?ang c l?c v hnh no ? lm cho mm quay v c?m th?y mm chu?n b? quay, nn ng??i ch?i c xu h??ng n??ng theo chi?u quay ? ???c ??nh h??ng trong ??u. Trong khi ?, ng??i th? nghi?m khng th? bi?t r?ng chnh h? l th? ph?m ? tc ??ng m?nh m? d?n ??n m?t bn ph?i quay.
  Th? nh?ng, qua ki?m tra chi?c bn c? ? H?i An, khi chi?c bn ??ng im, chng ti ? th? c?m mp bn xoay th th?y kh n?ng, c?n ph?i ko m?nh m?i xoay ???c. N?u theo gi?i thch c?a ng V? Th? Khanh r?ng ng??i ta ??t hai tay ln m?t bn m vu?t th ch?a ch?c ?? l?c t??ng tc ?? ??y bn xoay ???c.

  ?i tm hi?u v? v?n ?? ny, chng ti ? tm ki?m r?t nhi?u sch bo ?? c?p ??n cc v?n ?? b ?n c?a con ng??i nh? ho quang con ng??i, nhn ?i?n, tr??ng sinh h?c, tr??ng n?ng l??ng con ng??i, tr??ng n?ng l??ng v? tr? (ESP), n?ng l??ng sinh h?c, bioplasma ??n c? cc hi?n t??ng c?n tm l (Parapsychology), hi?n t??ng siu vi?t (Paranormal) ? ???c ti?n nhn c?m nh?n nh? trong Yoga, Kh cng, Thi?n ??nh, C?u c? kh ph?c t?p v tr?c nghi?m khoa h?c v?i my mc tinh vi, ??a ra nh?ng tr? s? khc nhau c?a n?ng l??ng ?. Nh?ng khng c ?i?u g gi?i thch hi?n t??ng bn xoay v c?ng ch?a ?? c?p ??n hi?n t??ng ny d c bn v? Psychokinesis (t?c Vi?n di sinh h?c).

 4. #4
  DongTam
  Guest

  Tr ch?i nng ng??i b?ng ngn tay!

  R?t nhi?u th nghi?m khoa h?c ? ch? ra r?ng ngh? c?a chng ta c th? lm bi?n ??i th? gi?i v?t ch?t. Th?t may m?n l cc th nghi?m ? ??u r?t d? lm, ai c?ng t? lm ???c, v th v? tuy?t v?i!

  Cc th nghi?m c?ng ch? ra r?ng khng ch? n??c c kh? n?ng ti?p nh?n v ph?n ?ng v?i cc dng t? t??ng, m th?c v?t, c?m v nh?ng v?t ch?t khc c?ng c kh? n?ng ny. Cc nh khoa h?c v?t l l??ng t? ? ch?ng minh r?ng t?t c? m?i n?ng l??ng c?a v? tr? c quan h? qua l?i l?n nhau v v v?y nh?ng thng ?i?p trn th? gi?i ny ??u c ?nh h??ng t?i nhau. Khoa v?t l l??ng t? c?ng ch?ng t? r?ng th?c r?t quan tr?ng trong vi?c ??nh hnh th?c t?i v?t l. Tr ch?i nng ng??i b?ng ngn tay! r?t ph? bi?n trong dn gian, gi? gi?i lao ? cng s?, k tc x sinh vin,...B quy?t ? ch? "Chng ta hy cng t?p trung", chnh bn tay c?a chng ta l ?i ?ng ten sinh h?c tuy?t v?i v nh?ng ngn tay ta c?ng chnh l nh?ng element antenna sinh h?c m thin nhin trang b? s?n cho con ng??i ?? v?n d?ng thu, pht sng tm th?c v? tr?...c? th? nghi th?c c?u nguy?n trong cc tn gio ? v?n d?ng nguyn l n?y t? xa x?a. Tr? l?i v?n ?? th?c t?, m?i chuy?n th?n k? ???c gi g?n ? hai ch? "T?p trung" v ?i?u k? di?u phi th??ng ? chnh l s?c m?nh c?a s? "??ng Tm" m ra! Ta khng l?m suy di?n cho nh?ng m tn huy?n ho?c phi khoa h?c... 5. #5
  chanhly
  Guest

  ??t nh?p "l" ?o t?o "siu nhn" ?i trn l?a

  ??t nh?p "l" ?o t?o "siu nhn" ?i trn l?a

  Hi?n nay, ng??i dn ? H N?i ?ang truy?n tai nhau v? kh? n?ng phi th??ng c?a m?t s? "siu nhn" khi "??u tr?n chn ??t" ?i trn l?a v ??p ln nh?ng ??ng thu? tinh s?c nh?n m m?t v?n "t??i nh? hoa". Th?c h? s? vi?c ny nh? th? no?


  M?t l?n ?i h?c lm "siu nhn"

  T?i H N?i, khi nh?c ??n mn c?m x? h?c, nhi?u ng??i ni v?i thi ?? tn th?. H? cho ? l m?t mn h?c cao siu, huy?n b. Nhi?u ng??i dn r? tai nhau, ch? m?t vi thng h?c mn ny, m?t con ng??i bnh th??ng s? bi?n thnh "siu nhn" c th? lm nh?ng vi?c "phi th??ng". Ngay l?p t?c, nhi?u ng??i l?p ?? x ?i h?c c?m x?. Ai c?ng mong ??n v?i mn h?c ny ?? c th? b??c ?i trn than h?ng hay ?i trn nh?ng ??ng thu? tinh s?c nh?n. Th?m ch, cn c th? "tm s?" ???c v?i cc lo?i c? cy.

  Chng ti ??n m?t ??a ?i?m ???c coi nh? "th? gi?i" c?a cc "siu nhn" c?m x? t?i H N?i. V?a b??c chn vo, PV ? b? "chong" b?i nh?ng c?nh t??ng v cng hi hng. ? m?t gc nh, hng ch?c ng??i ?ang th?c hi?n nh?ng ??ng tc "d? th??ng" m h? g?i l "rung ??ng th? gin". Ng??i th v?a nh?m m?t v?a ma v, ng??i khc th ?ang "t?p b?i" trn c?n, ng??i l?c l? nh? con l?t ??t... B?ng, chng ti gi?t mnh v ti?ng ht c?a m?t ng??i ?n b ??ng ngoi c?a.
  Sau ?, ng??i ny khc n?c n? v lin t?c l?y tay xoa m?t. M?c d c hng ch?c ng??i ??ng ? ? nh?ng h? ?? m?c cho ng??i ph? n? ny ku la, khc lc th?m thi?t. Sau khi ch?ng ki?n c?nh t??ng ?, chng ti "v m? hi" v ?i ra ngoi. T?i ?y, PV g?p m?t h?c vin c?m x? ?ang trong tr?ng thi "ng??i tr?n". Anh ny b?o: "H? ?ang th?c hi?n mn "rung ??ng th? gin" ?? cho c? th? v tinh th?n tho?i mi h?n. Khc lc, c??i, khua chn ma tay... c?ng l m?t bi?n php t?p luy?n".

  Khi nhn nh?ng con ng??i ny ?ang u?n o, m?t nh?m m?t m? th?c hi?n nh?ng ??ng tc ma qui, chng ti c c?m t??ng, h? ?ang bi?n thnh m?t ng th?y mo vng cao ?ang "ln ??ng" ?? ?u?i t ma.


  Cc "siu nhn" ?ang ?i trn l?a (?nh minh h?a).

  Theo chn m?t s? thnh vin h?c mn ny, chng ti c m?t ? v??n Bch Th?o (H N?i). T?i ?y, PV ti?p t?c ch?ng ki?n nh?ng hnh ??ng "k? d?" ch?a t?ng c. ? c?nh g?c cy l?n, m?t c gi tr? ?ang nh?m nghi?n m?t, tay m ch?t cy v u?n o, g?t g. Th?nh tho?ng c gi ny l?i n? n? c??i mn nguy?n. Ng?i c?nh ?, m?t c gi ?ang p m?t vo g?c cy v ng?i im hng n?a ti?ng ??ng h?.
  Th?m ch, m?t ng??i ?n ng cn tro h?n ln cy, ??ng khua tay ma chn trong tr?ng thi nh? s?p ng. Ch?ng ki?n nh?ng c?nh t??ng ny, m?t s? ng??i "th? di" b??c ?i cn m?t s? khc l?i t? ra khm ph?c. H? cho r?ng, nh?ng "siu nhn" kia c n?ng l??ng ??c bi?t. M?t s? ng??i dn th??ng xuyn ?i b? ? v??n Bch Th?o cho bi?t, th?nh tho?ng l?i th?y cc thnh vin ny ra ?y "ni chuy?n" v?i cy. Khi "t?nh" l?i, nh?ng ng??i ny ??u k? l?i r?ng, h? v?a "tm s?" v ht n?ng l??ng c?a cc ??i th? trong v??n (?).
  ?i tm l?i gi?i cho cc "siu nhn"
  ?? tm hi?u v? cc ti n?ng "siu phm" c?a nh?ng ng??i ?i trn l?a, th?y tinh, chng ti tm ??n ng Nguy?n M?nh Qun, Gim ??c Trung tm nghin c?u pht tri?n s?c kho? Tm -Th? - Tr (Hi?p h?i cc H?i khoa h?c v k? thu?t Vi?t Nam).
  Khi ni ??n v?n ?? ny, ng Qun kh?ng ??nh: "Vi?c ?i ???c trn m?nh th?y tinh v ?i trn l?a hon ton khng ph?i do tc ??ng c?a n?ng l??ng v? tr? no nh? ng??i ta ??n th?i. ?y ch?ng qua ch? l s?c m?nh c?a ch c?a con ng??i. Khi ch con ng??i ? kh?ng ??nh l mnh c th? ?i ln m?nh th?y tinh th ngay t? b??c chn ??u tin, l?p da d??i gan bn chn c?a h? ? gin ra v ?n h?i (c? ch? t? thch nghi c?a c? th?) nn khng b? ??ng thu? tinh xuyn th?ng)".

  Theo ng Qun, lc ?, tr?ng l??ng c?a c? th? ???c chia ??u trn ton b? hai bn chn. Chnh v th?, cc "siu nhn" ?i vo ??ng th?y tinh s?c nh?n m khng h? h?n g c?. Th?c ra, ai c?ng c th? bi?u di?n ???c nh?ng tr ny.

  Cn ??i v?i nh?ng ng??i t? x?ng l c n?ng l?c "th?n thnh" ?i trn l?a, ng Qun cho r?ng: Cc "siu nhn" ?i trn l?a c?ng ch?ng khc g nh?ng ng??i ?i trn th?y tinh. Khi ngh? mnh c th? ?i trn l?a, c? th? con ng??i v l?p da d??i gan bn chn s? t? ?i vo c? ch? t? thch nghi (Khi pht hi?n th?y nng, dy th?n kinh d??i chn s? pht tn hi?u ln no.
  Sau ?, dy th?n kinh trung ??ng s? "huy ??ng" n??c xu?ng chn ?? thch nghi nh? ki?u "ch?a chy"). Chnh v v?y, nh?ng ng??i m t? phong l "siu nhn" c th? ?i qua than h?ng m?t cch an ton. ?i?u quan tr?ng nh?t trong vi?c ?i trn l?a ch? c?n bnh t?nh v tuy?t ??i tin t??ng vo b?n thn. H?n n?a, c? th? con ng??i c kho?ng 65% l n??c. Trong nh?ng tr??ng h?p ny, b? b?ng ch? l hi h?u.
  ?? tm hi?u d??i gc ?? khoa h?c, chng ti mang cu chuy?n v? cc "siu nhn" ??n g?p bc s? Nguy?n V?n D?ng, tr??ng phng ?i?u tr? b?nh nhn tm th?n nam v ?i?u tr? nghi?n ch?t (vi?n S?c kh?e Tm th?n Qu?c gia - b?nh vi?n B?ch Mai).
  Trao ??i v?i PV, bc s? D?ng kh?ng ??nh: "Vi?c ?i trn l?a hay th?y tinh hon ton khng c g l huy?n b c?, ch? l do qu trnh luy?n t?p m thnh. Khi luy?n t?p ??n m?t ng??ng no ?, c? th? s? thch ?ng ???c v?i nh?ng tc ??ng bn ngoi cho d l l?a hay v?t s?c nh?n. Hay nh?ng tr??ng h?p nh? c th? ??t qu? tr?ng ??ng v?ng trn ??u m?t ci ??a, nhi?u ng??i cho r?ng ? l huy?n b, th?n thnh nh?ng ch?ng qua do qu trnh luy?n t?p m lm ???c".

  Trong khi ?, l gi?i v? kh? n?ng ??c bi?t c?a cc "siu nhn" ni chuy?n ???c v?i c? cy, bc s? D?ng cho r?ng: "Theo ti, trong y h?c, nh?ng ng??i cho r?ng mnh c kh? n?ng ni chuy?n ???c v?i cy v?i v?n v?t xung quanh th th?c th?n kinh h? ?ang c v?n ??. Xt v? khoa h?c m ni, ch?ng c ai c th? lm ???c cng vi?c ny c?. Th?c t?, vi?n S?c kh?e Tm th?n c?ng ti?p nh?n kh nhi?u tr??ng h?p b? h?i ch?ng t??ng t? nh? v?y. ?y l ch?ng r?i lo?n th?n kinh v khng ?i?u khi?n ???c hnh vi c?a mnh. Nhi?u b?nh nhn ??n ?y lun t? nh?n mnh l th?n thnh, c th? h th?n nh?p t??ng, ?i my v? gi, ni chuy?n v?i t?ng ?, cy c?i...".

  N?u coi vi?c ??n gi?n ? l "siu nhn" th chng ti c ??n hng nghn... "siu nhn"

  V s? Nguy?n H?i H (mn phi Lm S?n ??ng) cho bi?t: Vi?c ?i chn ??t trn l?a, m?nh th?y tinh l vi?c h?t s?c ??n gi?n. ?y khng ph?i l kh? n?ng ??c bi?t hay th?n thnh nh? m?i ng??i ??n th?i. N?u coi ?i trn l?a, th?y tinh l siu nhn th mn phi chng ti ch?c ph?i ??n hng nghn "siu nhn". H?n n?a, trong khi bi?u di?n, chng ti cn nh?y t? trn cao xu?ng ??ng th?y tinh, dng r?ng c?n chai bia r?i ?n th?y tinh ngon lnh. Th? th c ???c coi l "th?n thnh" hay khng.

  Xem tiep : http://www.nguoiduatin.vn/sieu-nhan-...ay-a48021.html


 6. #6
  chanhly
  Guest

  Tm s? c?a m?t ng??i v? m?ng siu nhn

  Tm s? c?a m?t ng??i v? m?ng siu nhn

  Nhi?u ng??i h?c xong ch?a ???c m?t kha b?ng nhin ?i ch?a b?nh c?u ng??i?

  Tin t??ng vo nh?ng l?i qu?ng co, chong ng?p tr??c nh?ng hnh ?nh siu phm c th? ?i trn l?a, th?y tinh s?c nh?n, hng nghn ng??i ? n n?c ??ng k tham gia h?c c?m x? ?? tr? thnh siu nhn. Nh?ng trn th?c t?, khng t h?c vin ? ph?i gi?i ngh? v ?i?u ki?n, b? c?a ch?y l?y ng??i v khng mu?n r??c h?a vo thn. Siu nhn ?u ch?ng th?y, ch? bi?t ???ng vo b?nh vi?n tm th?n ?ang d?n ng?n l?i...


  Nh thi min Nguy?n M?nh Qun

  Tin t??ng vo nh?ng l?i qu?ng co trn m?ng, anh T.V.T (??c L?c), m?t gio vin t?ng theo h?c c?m x?. Theo anh T., nghe l?i gi?i thi?u, anh ?i h?c b? mn ny ?? ch?a b?nh. Tuy nhin, sau nhi?u kha h?c, b?nh tnh khng thuyn gi? m thi?u cht n?a anh ? ph?i nh?p vi?n v h?c theo nh?ng tr siu nhn k? qui. Anh T. cho bi?t, tr??c ?y anh th??ng b? lo l?ng, c?ng th?ng, m?t ng?. Ngy ngy, anh lang thang trn m?ng tm ki?m cch ch?a tr?. Cu?i cng tm ???c m?t trang web d?y c?m x?. Anh T. nhanh chng ??ng k theo h?c v?i m?c ?ch t?ng c??ng s?c kh?e v c th? h?p th? ???c m?t s? kh? n?ng ??c bi?t gi?ng nh? nh?ng ng??i trn bo ?i th??ng ni.

  Anh T. tm ??n m?t l?p h?c c?m x? ???c t? ch?c t?i m?t trung tm ? TP. HCM. Su?t m?t thng h?c, cc h?c vin ???c truy?n th? mn c? b?n nh?t l Rung ??ng th? gin. H? luy?n t?p th? l?ng c? th?, nghe nh?c, l?c l?, ma may m?i ng??i m?t ki?u. Tr??c ?y ??c trn di?n ?n c?m x? ti c? t??ng gh g?m l?m, c th? khai m? lun xa, thng huy?t ny ??o n?, lm ???c nh?ng vi?c siu nhn nh?ng th?c t? ch? l th? gin bnh th??ng, ai c?ng t? t?p ???c. Cc bc s? c?ng qu?ng co, h?c Rung ??ng th? gin c th? ch?a ???c bch b?nh nh?ng th?c t?, sau m?t qu trnh t?p luy?n th?y s?c kho? c?ng ch?ng kh ln. ??i v?i b?n thn, r rng kha h?c ? khng ?p ?ng nh? mong m?i. M?c ?ch thuyn gi?m b?nh t?t khng thnh ni g ???c bi?n thnh siu nhn, anh T. ni.


  H? ngh? mnh c kh? n?ng ni chuy?n v?i cy (?nh minh h?a)

  L gi?i v? chuy?n nhi?u ng??i b?ng ho thnh siu nhn sau khi t?p c?m x?, anh T. kh?ng ??nh: Khi vo tr?ng thi rung ??ng th? gin, nh?ng ng??i h?c c?m x? s? ngh?, ??c mu?n v? cc vi?c mnh lm ???c. Nh?ng ng??i mu?n c kh? n?ng nghe ti?ng ni c?a cy th trong tr?ng thi ny, h? ngh? r?ng mnh s? nghe ???c ti?ng ni c?a cy. Ng??i thch v? kh? n?ng ch?a b?nh, h? ngh? r?ng mnh s? ch?a b?nh. Ty m?i ng??i m?t s? thch m ngh? ? ng? tr? th??ng tr?c trong h?. Khng d?ng l?i ? ?, vi?c rung ??ng th? gin ???c th?c hi?n nhi?u l?n, m?i l?n suy ngh? kia l?i m?nh ln. Chnh v th?, khi h?c xong, nhi?u ng??i c? ?inh ninh r?ng mnh ? c kh? n?ng siu phm, ? tr? thnh siu nhn, l?p t?c hnh ngh? ch?a b?nh c?u ng??i.

  B?nh cn ch?ng ch?a ???c ni g ??n thnh siu nhn

  Anh T. cho bi?t, anh c?ng t?ng h?c c?m x? kh lu nn bi?t nh?ng mn ?i trn l?a, th?y tinh hon ton c c?n c? khoa h?c ch? ch?ng ph?i siu nhn hay huy?n b g c?. Khi ng??i ta ? tuy?t ??i kh?ng ??nh l h? c th? ?i trn l?a hay m?nh th?y tinh m?t cch d? dng v ??n gi?n. H? tin t??ng vo s? thnh cng c?a mnh th vi?c th?c hi?n s? r?t d? dng. Trung tm c?ng qu?ng co, h?c c?m x? c kh? n?ng ch?a b?nh cho ng??i khc nh?ng theo ti l r?t kh. B?n thn b?nh c?a mnh cn b tay ni g h?c xong c th? ch?a ???c b?nh cho ng??i khc, anh T. by t?.


 7. #7
  khanang
  Guest

  Re: N?ng l??ng tinh th?n

  Ngh? l?c c?a ng??i ?n ng vi?t sch b?ng m?t

  Trong 6 n?m qua, ng Wang Jianhua, 57 tu?i ch? n?m li?t trn gi??ng b?nh. ng khng th? nhc nhch, ni hay nghe ???c m?t t? no, th?m ch ng??i ?n ng ny cn ph?i th? b?ng my.


  ng Wang dng nh m?t ?? vi?t sch

  Tuy nhin, ng Wang v?n c th? di chuy?n ???c nh m?t. Nh? ? m ng ? lm ???c m?t vi?c ?ng kinh ng?c: vi?t m?t cu?n sch 40.000 t? b?ng th?. Cu chuy?n v tinh th?n c?a ng ? khi?n d? lu?n Trung Qu?c n? ph?c.

  ng hon thnh cu?n sch b?ng cch ??o m?t m?i l?n v? ng ch? ??n ?ng ch? ci m ng c?n. K?t qu? l m?t cu?n sch b?ng ti?ng Trung ra ??i, trong ? m?t n?a l ti?u s?, m?t n?a l th?.

  Trong 6 n?m qua, b Wu Meili ??t m?t b?ng ch? ci v m ti?t tr??c m?t ch?ng. B ch? l?n l??t vo t?ng ch? ci v m ti?t, sau ? ng Wang s? cho bi?t mu?n c?a mnh b?ng m?t.

  Ngy no lm t?t chng ti c th? vi?t ???c 100 t? m?i ngy. Nh?ng h?u nh? ch? vi?t vi ch?c t? ? r?t kh kh?n r?i b Wu chia s? v?i t? Tin t?c Thnh ?.

  Ng??i v? t?n t?o ny ? ph?i ngh? vi?c v bn nh ? Hng Chu ?? chi tr? cc ha ??n thu?c men cho ch?ng.

  6 n?m qua, b ch? ng? trn m?t chi?c tr??ng k? nh? trong b?nh vi?n. Th?m ch ?m c??i c?a con gi b c?ng ch? ???c t? ch?c r?t ??n gi?n trong b?nh vi?n n?i ? l nh c?a h?.

  Tr??c khi ng ?y ng b?nh, ng ?y chi?u chu?ng ti nh? m?t ??a tr?. ng ?y l m?t ng??i ?n ng t?t, m?t ng??i ch?ng t?t v x?ng ?ng v?i s? hi sinh c?a ti.


  ng Wang khng th? ?n u?ng. H?ng ngy v? ng cho ng ?n nh?ng th?c ph?m ? ???c ch? bi?n thnh ch?t l?ng


  ng Wang cng v? v con gi

  C con gi 28 tu?i c?a c?p v? ch?ng gi ny c?ng r?t ng??ng m? tnh yu c?a b? m?. Tr??c ?y, b? ti ch? c?n nhn vo m?t m? l hi?u m? ngh? g. By gi? ??n l??t m? ti lm vi?c ?.

  Cch ?y 8 n?m, ng Wang ??t ng?t ?m n?ng. ng khng th? kha c?a nh v m?t h?t c?m gic ? ngn tay ci v ngn tay tr?. M?t n?m sau, ng ?i kh?p khi?ng t?i b?a t?i c?a gia ?nh v ni: ?y s? khng ph?i l b?a t?i cu?i cng c?a ti. T? ?, th? l?c ng suy gi?m nghim tr?ng, tuy v?y ??u c ng v?n minh m?n.

  Cu?n sch 40.000 t? c?a ng Wang c t?a ?? Gi? cho tri tim lun ?m. Hai v? ch?ng ng t? gom gp ti?n ?? xu?t b?n sch. Ch? c 1.000 b?n ???c pht hnh. Cao c? h?n, m?t n?a s? ti?n thu ???c t? vi?c bn sch s? ???c t?ng cho Hi?p h?i Y h?c Trung Qu?c.

  Bo vietnamnet (Theo Asiaone)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình