+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: L?i nguy?n c?a ??o s? gotama trong s? thi ramayana c?a ?n ??

 1. #1
  binhminh
  Guest

  L?i nguy?n c?a ??o s? gotama trong s? thi ramayana c?a ?n ??

  ?n ?? l n??c c m?t n?n v?n minh, v?n ha ??t ??n trnh ?? hon ch?nh v s?m nh?t tr th? gi?i

  Ngoi b? s? thi Mahabharata th b?n anh hng ca Ramayana l m?t tc ph?m v? ??i c?a ?n ??, n xu?t hi?n t? nhi?u th? k? tr??c Cng Nguyn, nhn v?t chnh trong s? thi ny l chng Rama v nng Xita

  Rama l con trai c?a Hong ?? Daxaratha v Xita l con gi c?a Gianaka

  Tc ph?m ny ? ?nh h??ng ??n ton b? n?n v?n minh c?a ?n ?? trong m?i th?i ??i v trong m?i hon c?nh, n ? ?i su vo t?t c? t?ng l?p nhn dn ?n ?? cho d ? l tr th?c hay ng??i nng dn cho d ? l nh th?, nh v?n hay l ng??i lm chnh tr?, tu s?

  Trong s? thi Ramayana c vi?t v? cu chuy?n ??o s? Gotama b?t g?p v? ?ang ngo?i tnh v?i m?t ng??i ?n ng trn gi??ng ng? v ng ? th?t ra m?t l?i nguy?n ??i v?i tnh ??ch nh? sau : ... ta bi?t ng??i r?i, tnh ?am m ??n m ?nh ??i v?i gi?ng ci l tai h?a c?a ng??i. Nh? v?y s? c h?ng nghn d?u v?t c?a gi?ng ci ph? ln thn th? ng??i ?? cho m?i ng??i trn kh?p ci tr?n c th? hi?u ???c ??u c ng??i lun lun c g ?ang th?c s? di?n ra trong ? .

  Nh?ng l?i ny v?a thot ra kh?i mi ??o s? th l?p t?c hng nghn b? ph?n sinh d?c c?a ng??i ph? n? hi?n ln trn kh?p thn th? c?a k? tnh ??ch.

  ? l m?t ph?n m ??o s? Vivamitra k? cho Rama nghe trong cu chuy?n Nng Ahalia


  Indra - v? th?n ??y ham mu?n

  Cu chuy?n ? b?c ??u khi Brahma, ??c sng th? t?o ra m?t ng??i ?n b, ngoi ci ??p tuy?t ??i, nng ???c ??t tn l Ahalia, m?t ci tn ph h?p v?i dng d?p c?a nng, Ahalia ngh?a l ??p tuy?t v?i

  ??c Brahma giao c gi b nh? cho ??o s? Gotama nui n?ng, c l?n ln trong s? ch?m nom, s?n sc c?a v? ??o s?, cho ??n lc Ahalia tr??ng thnh th Gomata ?em tr? nng l?i cho ??c Brahma v Gotama xin ??ng sng th? c??i nng lm v?

  ??c Brahma ?nh gi cao t?m lng tinh khi?t v t? t??ng trong sng c?a v? ??o s?, con ng??i ch?a h? c m?t l?n ?? g?n ln nh?ng ngh? t?m th??ng v? xc th?t trong su?t th?i gian di nui d??ng c b, ngi phn : Con hy l?y n ?i, n x?ng ?ng l v? c?a con, hay ni ?ng h?n l ch? c con m?i x?ng ?ng lm ch?ng Ahalia

  Ahalia ? l?y ch?ng nh? v?y v nng ???c ??c Brahma cng cc v? th?n khc ban phc cho, nng ? s?ng v?i Gotama su?t c? th?i th? ?u nn Ahalia bi?t r tnh n?t c?a ch?ng v ? t? ra m?t ng??i v? tuy?t v?i .H? ? s?ng h?nh phc bn nhau

  Th?n Indra v?n l m?t v? th?n cao c? nh?t trong cc v? th?n c?a ??ng sng th?, ng??i say m v? ??p c?a nng Ahalia v ?inh ninh ch? c mnh m?i x?ng ?ng l?y nng lm v? .

  Khng th?t v?ng v b? cu?c m?c d ??ng sng th? khu?c t? l?i c?u hn c?a mnh, Indra v?n theo ?u?i v khng t? b? nh?ng ?o v?ng x?u xa ??i v?i Ahalia, Indra th??ng hay ??n g?n l?u c? c?a Gotama d??i nhi?u l?i ha thn khc nhau ?? h? c d?p l ng?m nhn v th??ng th?c khun m?t v dng hnh c?a Ahalia .

  Th?n theo d?i nh?ng thi quen c?a ??o s? Gotama v bi?t r?ng h?ng ngy ??o s? th??ng r?i l?u c? vo lc bnh minh ?i ra sng ?? t?m v ?? c?u kinh kho?ng hai gi?, khng th? ch?u ??ng m?i tnh h? h?ng nh? th? ny n?a, Indra quy?t ??nh dng m?u m l?a b?p ?? chi?m tri tin c?a nng

  M?t hm, kh lng ??i ??n gi? cho ??o s? ra ?i theo th??ng l?, Th?n Indra ? gi? ti?ng gy c?a con g tr?ng ?nh th?c ??o s? d?y, v? ??o s? t??ng tr?i sng nn ? ra ?i

  B?y gi? Indra m?i ??i l?t ??o s? r?i chui vo trong l?u v lm tnh v?i Ahalia . Nng thu?n tnh nh?ng ch?ng m?y ch?c nng m?i nh?n ra r?ng k? ?ang hnh l?c v?i mnh khng ph?i l Gotama, ch?ng nng, nh?ng nng ? khng lm g ???c n?a r?i

  Ngay lc ? Gotama quay v? l?u c?, trong lng t? nhin c?m th?y c ?i?u g khng hay v b?t g?p c? hai trn gi??ng

  Ahalia ??ng sang m?t bn v?a x?u h? v?a h?i h?n cn th?n Indra v?i bi?n thnh con mo v tm cch chu?n ?i, ??o s? nhn h?t Ahalia r?i l?i nhn con mo, ng ch?n con mo l?i v ni v?i n ..... ... ta bi?t ng??i r?i

  Sau khi Indra bi?n ?i, tr? v? th? gi?i ring t? c?a h?n, ??o s? nhn v? v ni : Thn th? c?a nng ? ph?m vo t?i l?i. Hy ?? cho ci thn th? ? c?ng l?i thnh m?t t?ng ? khng c hnh th r rng, ngay ? n?i nng.

  Ahalia th?t v?ng v van xin ; Thi?p ? ph?m ph?i m?t s? nh?m l?n nghim tr?ng, nh?ng tm h?n cao c? x?a nay v?n tha th? cho nh?ng l?m l?c c?a nh?ng k? th?p km h?n mnh .... v r?i nng ? c?m th?y m?t s?c n?ng l? lng ?ang th?m d?n, th?m d?n trn ?i chn, nng th?u tho ...xin chng lm m?t di?u g ?? gip thi?p ..

  Lc ny ??o s? c?ng th?y kh? tm v ni v?i v? : Khi no chng Rama, con trai c?a Hong ?? Daxaratha ?i qua con ???ng ny vo m?t ngy no ? th nng s? ???c c?u r?i

  Bao gi? v ? ?u nng th?t v?ng h?i l?i .....nh?ng tr??c khi l?i ni ra kh?i mi th nng th nng ? bi?n thnh m?t t?ng ? r?i

  Tnh c?nh c?a Indra lc ??u ? tr? thnh m?t tr ch?i trong ci tr?n nh?ng v? sau th th?y r l bi th?m qu. Indra lun ? trong bng t?i v chui rc trong cc x x?nh, khng bao gi? dm ra tr??c m?t ng??i khc. ?i?u ? ? lm ??ng lng tr?c ?n cc v? th?n, h?n n?a, nh?ng nhi?m v? tr?m hnh nghn v? trong th? gi?i khc nhau ??u ph?i ng?ng l?i v khng c Indra, m?t k? khn ngoan, hi?u bi?t th m?i vi?c trn th? gian ny ?nh tr? nn h? ? ko m?t ?on ??n g?p ??c Brahma, xin Ng??i can thi?p gip v?i Gotama.

  B?y gi?, n?i b?c d?c trong lng ??o s? c?ng ? ngui v ??o s? ? ?p l?i l?i ku g?i c?a ??c Brahma, ng ta nguy?n r?ng : Cho m?t nghn th? ? c?ng thm vo dng d?p c?a Indra ??u tr? thnh m?t c?. V? sau, do ? m Indra ? tr? thnh v? th?n nghn m?t.

  Th?n Indra v?n l v? th?n cao c? v hi?u bi?t nh?t trong cc th?n, m?t nhn v?t ???c m t? l khn ngoan ch? sau ??c Brahma sng th? m ch? v n?i ?am m? nh?c d?c m ? m?c ph?i m?t l?i nguy?n v cng ?n t??ng c?a ??o s? Gotama

  Ahalia c ph?i l n?n nhn c?a vi?c c??ng dm hay l ? nng ?

  c m?t s? ??ng thu?n v?i Indra

  ??o s? Gotama ? nguy?n r?a ?? cho Ahalia v? mnh bi?n thnh t??ng ? c?ng ch? v ghen

  Suy ng?m ?? hi?u ???c s? bi?n th? gi?a c? quan sinh d?c n? thnh ra c? quan th? gic ch? b?ng m?t gc xoay 90 ?? trong l?i nguy?n c?a ??o s? Gotama qu? th?t khng ph?i l d?,

  ?i?u nh?n xt v ci tri?t l c?a cu chuy?n nng Ahalia ph?i ch?ng s? khn ngoan l?i b?t ??u t? m?t n?i th?m kn c?a ng??i ph? n? m ra

  K?t thc cu chuy?n l l?i c?u xin c?a ??o s? Vivamitra, ng??i ? t?ng lm vua, ng??i ? t?ng c nhi?u chi?n cng hi?n hch v tn tu?i c?a ng l ni?m s? h?i cho bi?t bao nhiu ng??i v qu? d? v?i Hong t? Rama khi Hong t? ?i ngang qua n?i m nng Ahalia ha ?

  H?i ??i nhn, ngi sinh ra ?? ph?c h?i ??o ??c, l? ph?i cho nhn lo?i v tiu di?t m?i t?i c


 2. #2
  binhminh
  Guest

  Dm n? ma ??ng gi & bt ki?t ??

  DM N? MA ??NG GI & BT KI?T ??

  trong SURAMGAMA SUTRA

  BS.H? ??C DUY

  Trong m?t s? ti li?u v sch ? ???c pht hnh hay c trn mang internet th chuy?n tn gi? A Nan v ng??i ?n b Ma ?ang Gi trong Suramgama Sutra m?i sch ni m?t khc nhau, xin tm l??c nh? sau :

  Trong Suramgama Sutra b?n d?ch c?a BS L ?nh Thm trang 32 chp : " Trong khi ?i kh?t th?c, ng A Nan ?i qua nh ng??i dm n? Ma ??ng Gi b? php huy?n thu?t, nng ?y dng t ch Tin Ph?m Thin ??o Sa T? Ca La ( Ca t? Kapila ) b?t vo phng ring, d?a k?, vu?t ve lm cho ng A Nan g?n ph gi?i th?.... bi?t ng A Nan m?c ph?i dm thu?t...."

  B?n d?ch trong sch L?ng Nghim Tng Thng c?a cha Ty T?ng Bnh D??ng th vi?t :

  Khi ?i kh?t th?c, ng A Nan ?i qua nh ngu?i dm n? Ma ??ng Gi, b? php huy?n thu?t c?a c ta, l t ch Sa T? Ca La c?a ngo?i ??o, b?t vo giu?ng ring d?a k? vu?t ve lm cho ng g?n ph gi?i th?

  Trong sch Th? L?ng Nghim tr?c ch? ?? c??ng c?a Php s? Thch T? Thng th : ...Ma ??ng Gi l m?t gi lng ch?i, Ma ??ng Gi dng t ch Tin Ph?m Thin c?a ??o Saticala b?t ng vo phng ring d?ng l?ng l?, di?n tr m d?a vai k?, nng niu u y?m, lm cho ng A Nan g?n m?t gi?i th? ..

  Trong sach c?a Thch Duy L?c

  Lc A Nan ?ang kh?t th?c ?i ngang nh dm, b? nng huy?n thu?t Ma ??ng Gi dng t ch Ph?m Thin c?a ngo?i ??o tc vng nhi?p vo nh dm, vu?t ve cm d?, s?p b? ho?i gi?i th?.

  Theo gi?i thch c?a HA TH??NG TUYN HA th Ma ??ng Gi l tn c?a ngu?i m? c gi ? ?em lng th?m yu tr?m nh? ng A Nan, c gi c tn l Bt Ki?t ??

  Trong T? ?I?N PH?T H?C VI?T ANH c?a Minh Thng

  Ma ??ng gi (Matanga) Tn m?t dm n? thnh X v? n??c Cu tt la, dng ch ngo?i ??o b?t ng A Nan lc ng ?i kh?t th?c, nh? Ph?t ??c Ph?t ??nh th?n ch v ngi V?n Th ph?ng ch ?i c?u gi?i ??a c? hai v?. Sau ? Ma ??ng gi th? gi?i xu?t gia lm t? kheo ni, v? sau ??c A la hn.

  Theo T? Di?n Ph?t H?c Hn Vi?t chp : Khi Ph?t cn t?i th? c c con gi Ma ??ng Gi, cn g?i l Bt Ct ?? dng ?o thu?t m ho?c ngi A Nan, ?? cng ng hnh l?c..

  V?y Ma ??ng Gi ( Matanga ) l ai

  Ma ??ng Gi trong ti?ng Ph?m m Trung Hoa d?ch l Giai c?p H? Ti?n, giai c?p cng ?inh trong x h?i ?n ?? b?y gi?

  Trong T? ?i?n Ph?t H?c Hn Vi?t chp: Bt ct ?? (prakrti, Pakati) (Ng??i): Cn g?i l Ba c? ??, Bt ct ??, d?ch l B?n tnh, Ch tnh. M?t dm n? thu?c dng h? Ma ??ng gi. Dm n? khi nhn th?y ngi A nan m sinh lng dm d?c r?i t? th v?i m?. B m? ni?m th?n ch m ho?c ???c ngi A nan. Khi ngi A nan s?p s?a hnh l?c v?i dm n? th ???c ??c Ph?t c?u. Nng dm n? t?nh ng? li?n xu?t gia. X. T n?i da,q.3 v kinh Ma ??ng gi, 2 quy?n; kinh Ma ??ng n? gi?I hnh trung l?c s?, 1 quy?n; kinh Ma ??ng n?, 1 quy?n; kinh X ??u gin, 1 quy?n. B?n kinh ny l cng m?t nguyn b?n, song ng??i d?ch khc nhau. T?t c? ??u ghi chp s? vi?c v? c gi Ma ??ng gi, song ?y ??u thu?c Ti?u th?a b?. Kinh Th? l?ng nghim c?a ??i th?a b? c chp: ngi A nan ?i kh?t th?c, khi ?i qua nh dm n? th g?p v b? nng Ma ??ng gi dng ch Ph?m thin Sa t la tin d?t vo chi?u ??nh hnh dm. ??c Nh? Lai bn ni?m ??nh quang th?n ch, ban s?c sai ngi V?n th s? l? ??n b?o v? ngi A nan v nng Ma ??ng gi v? ch? ??c Ph?t. Vi?c ny hai b? ??i th?a, Ti?u th?a chp khng gi?ng nhau. (trang 104)

  Ca T? Ca La ( Kapila ) l m?t nhm ng??i ngo?i qu?c, s?ng ? ?n ?? b?y gi?, l ng??i da tr?ng, tc vng ho?c b?ch kim, m?t xanh ho?c nu c th? nhm s?c t?c ny l gi?ng ng??i ? chu u hay nhm B?ch Nga ....nh?ng ng??i ny khc h?n v?i s?c dn ?n ?? v Trung ?ng, h? l ng??i b?n ??a da ?en ho?c nu, m?t v tc ?en, h? c ngn ng? v tn gio ring

  Ca t? la Kapila hay Kapina l Ki?p tn na l Hong Xch S?c Tin Nhn, Ca T? Ca La l m?t k? ngo?i ??o, m?t k? lu?n s?, k? ngo?i ??o ny tin r?ng Ph?m Thin V??ng l vua c?a ci Ta b th? gi?i, ngu?i ? khai sinh t?o d?ng v?n v?t mun loi, c?ng l T? s? phi s? lu?n. m kinh c?a phi c tn l Sankhy? Sutra

  S? lu?n phi Sankha theo thuy?t Ti?n ha nh? nguyn lu?n, c hai h?c phi :

  1- H?c phi T?ng kh? ?a (H?c phi S? lu?n), m?t phi tu c?a B la mn gio ? Thin trc ho?t ??ng tr??c khi ??c Ph?t ra ??i, d?a vo hai nguyn l tinh th?n thu?n ty v nguyn ch?t c?n b?n ?? thuy?t minh th? gi?i hi?n th?c.

  2- T?ng khu lu?n trong V? ?.

  Ph?m Thin ( Brahmadeva, Brahma-sanamku hay Brahm? ) l m?t d?ng sinh ra v? tr? (creator of the world )cn ???c g?i l Ph?m thin v??ng hay Ng?c Hong th??ng ??, Ph?m thin Cha t?t c? chng sanh, H? php c?a Ph?t Php - Chnh v? Ph?m v??ng ny khi Ph?t ch?a xu?t gia th Ngi khuyn xu?t gia, khi ??c ??o th Ngi khuyn Ph?t nn chuy?n php lun, khi Ph?t nh?p di?t th Ngi c?ng hi?n ra t? l?i th??ng ti?c ?

  ?i?u b ?n l ??o t ch Ca T Kapila ? ni g, h? l?y n ra sao m c th? tc ??ng nh? m?t h?p l?c khi?n A Nan m?t ngu?i ? pht tm xu?t gia,h?c r?ng nh? nhi?u m khng c??ng l?i ???c t thu?t c?a ngu?i dm n? Ma ??ng Gi, m?t yu n? ngo?i ??o d? d? ??n n?i g?n ph gi?i

  T ch ? c ph?i l Kama sutra hay khng th c?ng ch?a l gi?i ?u?c, tuy nhin c m?t ?i?u l Ma ??ng Gi ? dng th? t ch ? b?t ?u?c ng A Nan vo phng ring ( c sch d?ch l gi??ng ring) ?? cng ng hnh l?c.....

  T ch c?a k? lu?n s? ny c ph?i l ti?n thn c?a T? N? Kinh hay l m?t lo?i ch? ngh?a ph?n th?c, th? cng sinh th?c kh, m?t lo?i linga- Youni .... ?

  C l? t ch c?a Ca T? Ca La l m?t lo?i ??i tho?i v? cch s?ng, cch ha h?p thu?ng tnh trong ??i s?ng v? ch?ng, trong cc ?n u?ng,c? x?, nui con, ?? ci, v nh?t l cc b quy?t mang l?i h?nh phc cho tm h?n l?n thn xc m?t k? thu?t nng cao ch?t l??ng trong chuy?n phng the .... C th? t ch l m?t ch? tr??ng, m?t d?n d? v? ??i th??ng c?a con ngu?i trong ti?n trnh sinh l?o bnh t?, di?n d?ch tinh vi c?a ci t? khoi ....t?t c? ??u ni ??n v ch?m d?t trong m?t ki?p ng??i,

  T ch ? c ph?i l l?i c?a Nguy?n Du mu?n T b d?y Ki?u hay khng ?

  Con ?i, hy thu?c n?m lng

  Vnh ngoi b?y ch? vnh trong tm ngh?

  T ch c?a k? lu?n s? ny c ph?i l ti?n thn c?a T? N? Kinh hay l m?t lo?i ch? ngh?a ph?n th?c, th? cng sinh th?c kh, m?t lo?i linga- Youni .... ?

  C l? t ch c?a Ca T? Ca La l m?t lo?i ??i tho?i v? cch s?ng, cch ha h?p thu?ng tnh trong ??i s?ng v? ch?ng, trong cc ?n u?ng,c? x?, nui con, ?? ci, v nh?t l cc b quy?t mang l?i h?nh phc cho tm h?n l?n thn xc m?t k? thu?t nng cao ch?t l??ng trong chuy?n phng the .... C th? t ch l m?t ch? tr??ng, m?t d?n d? v? ??i th??ng c?a con ngu?i trong ti?n trnh sinh l?o bnh t?, di?n d?ch tinh vi c?a ci t? khoi ....t?t c? ??u ni ??n v ch?m d?t trong m?t ki?p ng??i, theo gi?i thch c?a ha th??ng Tuyn Ha thi khi tr ch c th? khi?n ngu?i khc b?i r?i r?i vo tnh tr?ng bu?n ng?, l? m?, h?n lo?n, r?i vo m?t gi?c m? hay r?t vo tnh tr?ng hn m, m?t tr?ng thi khng ?i?u khi?n ???c mnh .khng t? ch? ???c

  K? thu?t thi min trong phn tm h?c, hay trong khai thc vi?c ni th?t c?a cc c? quan th?m v?n c?ng ??a ng??i bnh hay d?ch th? c?a mnh r?i vo tnh tr?ng ny

  ?i?u th v? ? ?y tru?c khi bn lu?n ??n m?t v?n ?? qu v? ??i, sinh t?, c?n b?n r?t ro c?a m?t tn gi? ? d?ng ??ng l?i nh?ng g b? qu?ng ng xu?ng, ph?i by nh?ng g b? che kn, ch? ???ng cho nh?ng ng??i b? l?c h??ng, ?em ?n sng vo trong bng t?i ?? nh?ng ai c m?t c th? th?y ???c l?i ?em m?t chuy?n " .... vo phng ring, d?a k?, vu?t ve lm cho m?t ngu?i ?n ng g?n ph gi?i th?.... " lm duyn kh?i, t?i sao v?y ? c m?t ?n g tru?c khi khai th? ? ?y khng ?

 3. #3
  binhminh
  Guest

  Dm n? ma ??ng gi & bt ki?t ??

  Cu chuy?n v? ng A Nan v B Ma ??ng Ga

  Trong bi cua TM.Tu? chp nh? sau:

  V?i thn hnh tr? ??p, A Nan r?t ???c cc c gi tr? m say.

  M?t hm, sau ma an c?, A Nan mang bt, m?t mnh ?i vo thn xm kh?t th?c. Nhn tr?i nng n?c, kht n??c, A Nan ??n bn 1 ci gi?ng xin n??c u?ng. V ham ci xu?ng gi?ng ko n??c, khng th?y A Nan. Khi ??ng th?ng ng??i, c gi tr?c nh?n th?y A Nan, 1 T? Kheo thu?c dng St ? L?i. Khng k?p ch?y tr?n, v gi t? x?ng tn h?, dng di v cu?ng qut xin l?i A Nan. C gi t? khai thu?c dng n l? tn l Bt Ct ? (Praksti hay Pakati), dng h? Ma ?ng Gi (Matanga). Do ?, c khng th? ti?p xc v dng n??c cho A Nan ???c. A Nan b?o l ti xin n??c ch? ?u c xin giai c?p v h?n n?a gio php c?a Ph?t gi?ng d?y cho con ng??i nn c tm bnh ??ng v?i m?i giai t?ng trong x h?i.

  Sau khi gnh n??c v? nh, c gi t??ng t? A Nan, b? ?n, b? ng?, c? th? xc x?. Cha m? c v?n h?i mi m?i bi?t ???c s? tnh. V th??ng con, mu?n con kh?i b?n lo?n tm th?n, b m? c gi xin ba ch ?? b?t A Nan lm ch?ng con gi mnh.

  M?t hm khc, A Nan m?t mnh ?i vo thn xm c?a c gi kh?t th?c, c? th? t? kh?t th?c. A Nan d?ng b??c tr??c nh c gi. Th?y bng dng A Nan c gi m?ng qunh v?i vng ch?y ra cho h?i ?? ?i?u v qu? dng A Nan bt n??c. Lc ?, A Nan l?c vo m h?n tr?n, l?o ??o ?i theo c gi vo nh. Cha m? anh em c gi ??u ?i v?ng, c gi ngh? l mnh s? t? do n i v?i th?y T? Kheo tr? ??p v th?y s? b? o c sa lm ch?ng mnh. May m?n thay, khi vo trong phng kn, A Nan t? t? t?nh tr, v thu?c m c?ng t? t? theo th?i gian m h?t hi?u nghi?m. D ? t?nh, A Nan th?y mnh m?c n?n v kh thot v c?ng ngoi v c?a phng ??u ? ?ng ch?t. Li?n khi ?, A Nan t??ng ??n Ph?t v mong Ph?t ??n gi?i vy tr? n?n. Nh? c th?n giao cch c?m, t?i T?nh x, Ph?t qun chi?u bi?t A Nan m?c n?n ?n b. Ph?t li?n ?em th?n ch L?ng Nghim b?o X L?i Ph?t mang ??n tr t?ng tr??c nh Ma ?ng Gi. Nh? nh?t tm ni?m ch c?a X L?i Ph?t v ton th? T?ng ?on, c gi Ma ?ng Gi bung tha A Nan v xin theo X L?i Ph?t v? T?nh x c?u Ph?t cho xu?t gia.Qua tai n?n x?y ra sut m?t ph?m h?nh, A Nan h?t dm ?i kh?t th?c m?t mnh.

  Cn HT. Tuyn Ha th gi?ng :

  A Nan r?t ??p trai, thn th? hon h?o c 32 t??ng t?t, da tr?ng nh? tuy?t,sng bng nh? b?c, l?p lnh nh? c su?ng ph?, h?u h?t ngu?i ?n ?? c da ?en nh?ng A Nan l?i khc

  Bt Ki?t ?? ni v?i m? l Ma ??ng Gi

  - Con mu?n l?y A Nan

  - ng ta l ?? t? c?a ??c Ph?t, lm sao con c th? c??i ng ta ???c, ng ta l t?ng s? v khng th? c??i v?, con khng th? c??i ng ta ???c

  T?i sao con gi b Ma ??ng Gi c m?t s?c h?p d?n nu ko A Nan nh? th? - Cu chuy?n c?a A Nan va con gi b Ma ??ng Gi trong 500 ??i tru?c ? l v? ch?ng c?a nhau, v h? ? k?t hn v?i nhau t? nhi?u ??i tru?c nn ngay khi c th?y A Nan, t?p kh c? li?n tr?i d?y, c li?n c?m th?y yu A Nan ?in cu?ng, A Nan ? l ch?ng c nhi?u ??i tr??c, nay c l?i d?t khat mu?n A Nan lm ch?ng c ta l?i

  V nh?ng h?t gi?ng ny ? gieo trong t? ??i ny sang ??i khc, nn by gi? n?u c?n hy sinh v A Nan c?ng ???c thi...

  Cn HT. N-H?nh trong m?t l?n php tho?i l?i ni :

  Th?i c?a B?t c?ng c m?t c gi thu?c giai c?p h? ti?n, tn l Matanga. C ny xinh l?m v c yu Th?y A Nan. Chuy?n b?t ??u x?y ra khi Th?y A Nan ?i kh?t th?c, kht n??c, v gh vo m?t ci gi?ng ?? tm n??c u?ng. Th?y th?y c gi kia ?ang mc n??c. Th?y ni: "C cho ti u?ng m?t ng?m". C tr? l?i: "Con l con gi giai c?p h? ti?n. Con ?u c quy?n ??a n??c cho Th?y u?ng". Th?y A Nan th?y t?i ni: "Theo gio l c?a ?c Th? Tn d?y, ti khng phn bi?t giai c?p. C c? ??a cho ti u?ng". C m?ng qu, ??a n??c cho Th?y u?ng, v t? ? c t??ng t? Th?y. C ng? khng ???c. C b? b?nh. R?i cu?i cng c bn v?i b m? m?i Th?y t?i ?? c c d?p t? tnh. V hai m? con ? dng ba ch, dng m?t th? l cy no ? lm n??c tr m khi u?ng vo Th?y A Nan m?t c? s? t?nh to. Th?t Th?y A Nan qu gi? m ch?a v?, B?t sai cc th?y khc ?i tm v may m?n ki?m ???c Th?y A Nan tr??c khi Th?y lm m?t ci g sai v?i uy nghi v h?i t?i gi?i ph?m. Th?y A Nan u?ng xong th? n??c tr kia, bi?t l b? trng ??c, li?n ng?i im v?n d?ng php th? kh cng. Th?y th? theo chnh ni?m v ??i cc th?y khc t?i gi?i c?u. Cc th?y c?ng ?em lun c? c Matanga v?.
  Theo gi?i thch c?a HT Tuyn Ha thi khi tr ch c th? khi?n ngu?i khc b?i r?i r?i vo tnh tr?ng bu?n ng?, l? m?, h?n lo?n, r?i vo m?t gi?c m? hay r?t vo tnh tr?ng hn m, m?t tr?ng thi khng ?i?u khi?n ???c mnh .khng t? ch? ???c

  K? thu?t thi min trong phn tm h?c, hay trong khai thc vi?c ni th?t c?a cc c? quan th?m v?n c?ng ??a ng??i bnh hay d?ch th? c?a mnh r?i vo tnh tr?ng ny

  HT Tuyn Ha ? c kinh nghi?m v? chuy?n ny khi t? thu?t : L?n khc, ti m? th?y mnh ? chung nh v?i hai ng??i n?. M?t ng??i tu?i kho?ng n?m, su m??i. Ng??i th? hai, tu?i kho?ng hai m??i. Ti th?y mnh ?ang n?m ng? trn gi??ng g?ch v? pha b?c c?a c?n nh. H? n?m ng? trn gi??ng g?ch v? pha nam. ??n t?i, ?ang lc n?a m n?a t?nh, c tr? tu?i ??n bn gi??ng, m v ko ti ??n gi??ng c?a c ta. Bi?t r hnh vi ?in ??o c?a c ta, ti la ln:

  - C ??nh lm g? C ??nh lm g?

  Khng nghe ti?ng tr? l?i, ti ngh?: C ta ch?c khng ph?i l ng??i. L?p t?c, ti li?n ni?m: Nam m Qun Th? m B? Tt.

  V?a ni?m th m?i hnh ?nh ??u bi?n m?t, v ti gi?t mnh th?c d?y. Tuy l chim bao, nh?ng ph?n thn b? c ta m n?m v?n cn ?au c? vi ngy.

 4. #4
  binhminh
  Guest

  Dm n? ma ??ng gi & bt ki?t ??

  Cn theo TM.Tu? th l?i ?i xa h?n TT. NH?nh m?t cht n?a l ni ??n BA CH ch? khng cn l T CH hay TH?N CH ?? l gi?i theo tri th?c c?a y h?c hi?n ??i Khi bn ??n v?n ?? ba ch, trn ???ng ?i kh?t th?c m?t mnh, A Nan ? b? Ma ?ng Gi b? ba sut m?t gi?i h?nh. A Nan l?i c?ng nh? th?n ch L?ng Nghim m thot n?n. Ng??i ta th??ng cho ba l th? ph php siu hnh. Ring chng ti th?y v?n ?? ? ch?ng c ba php siu hnh g h?t. Ch?ng qua ng??i ta rt t? ??ng v?t hay th?c v?t ra m?t s? ha ch?t no ? c tc d?ng lm m m?n con ng??i m thi. Khi ha ch?t tan h?t, con ng??i tr? l?i bnh th??ng, cn ch? v hnh v? ch? l m?t th? trang tr, m m?t thin h?. C? th? nh? t?i, nn l ch?t lm cho r?n b? m. S? c mi lm cho r?n s? khng dm ??n g?n. D?u m, ??u ph?ng c tc d?ng ??y t? kh ra ngoi. Ng??c l?i d?u th?m lm xc tc cho t? kh t?ng mi, thu?c Imenocotan lm cho ng??i hn m...

  Cn th?n ch, mu?n c hi?u qu?, ng??i tr ch ph?i c nhi?u d?ng cng, t?nh, tm, ??nh l?c, thng th??ng g?i l ph?i tu luy?n, cng m?t bi ch c ng??i ??c linh nghi?m, c ng??i ??c khng linh nghi?m l do c cng phu tu luy?n hay khng. Th?n ch l m?t ph??ng ti?n khi ch tm tr t?ng, gip cho ??nh l?c cao c??ng, ci lng v?ng l?ng chi ph?i ???c tm t? ng??i khc. Thi min ho?c th?n giao cch c?m c?ng thu?c d?ng ny, nh?ng th?p h?n tu luy?n b?ng th?n ch. S? th?c ch? c th?, ch? ch?ng c g siu hnh h?t.

  Dm n? ( sch c?a PS.TTThng th d?ch gi lng ch?i ) hi?u theo ngh?a thng thu?ng l m?t ngu?i ?n b thch chuy?n dm d?c, thch n i giao h?p hnh l?c, thch chuy?n thn xc my m?a, m?t ng??i ph? n? nng b?ng, b?c l?a, thch lm chuy?n i tnh... Dm n?, c nn li?t h? vo hng ma qu?, rc r?n, m?t l?ai ?n b ??i b?i dm hay khng ? c l? nn hi?u h? th?c hi?n ?i?u ?y v?i ai ? v?i ngu?i hn ph?i, v?i ng??i tnh hay v?i ba v?n ?n ng... ?? ?nh gi, cn gi lng ch?i th c?n ph?i xem l?i v th?i k? cch ?y h?n 4000 n?m trong x h?i ?n ?? ?? c gi ?i?m ch?a ? vi?c ngu?i ph? n? hay trinh n? t? nguy?n hi?n thn cho m?t ng??i mnh tn sng, cho ng??i mnh yu m?n hay ng??ng m? ho?c cho m?t v? khch qu ??n th?m l m?t nghi th?c tn gio hay l t?p t?c v?n cn th?y ? cc b? l?c s? khai, ngu?i v? hay m?t ngu?i con gi trong gia ?nh ???c ??a ??n ng? qua ?m v?i m?t ngu?i khch qu, nh?ng t?p t?c ny c?ng c?n ph?i ???c l?u khi di?n ??t....

  N?u hi?u huy?n thu?t hay ?o thu?t l m?t ?i?u c?a s? huy?n ho?c, khng c th?t, m?t ngh? thu?t m?t cch d?n d? khng th?t ?? ngu?i khc tin vo ?i?u ? l s? th?t, c th? ? l m?t s? d?i tr v Dm thu?t l ngh? thu?t, m?t cch m t?, hu?ng d?n,m?t bi?n t?u v? ngh? thu?t i tnh th Ma ??ng Gi ? v yu A Nan m ph?i l?y v tnh, ph?i dng ??n bi?n php ma gio m li ko ngu?i mnh yu k? c? vi?c hi?n thn nh? HT Tuyn Ha ni V nh?ng h?t gi?ng ny ? gieo trong t? ??i ny sang ??i khc, nn by gi? n?u c?n hy sinh v A Nan c?ng ???c thi...

  V? ph??ng di?n tnh d?c th cu chuyn kh?i ??u trong Suramgama sutra n?u ?u?c hi?u theo cch thng th??ng m khng vin vo ?i?n c? ho?c di?n gi?i theo ki?u m?t tng, hay m?t th? gi?i ring huy?n b b?t kh? t? ngh? th theo nh? cch vo ?? nh? v?y qu? th?t l hi?m th?y v ??y ?n t??ng

  Con ngu?i v?i b?n n?ng tnh s?n c thi?n c tham lam, sn h?n, yu ght, vui bu?n, dm d?c thnh thi?n....cc th? ??i l?p v?i nhau gi? m?t th? cn b?ng lm cho cu?c s?ng, lm cho m?t ??i ng??i c nh?ng th?ng tr?m bi?n chuy?n th v?, m?t ng??i v?a th?m ?m ma xong li?n ?i d? ti?c c??i, v?a ?i l? xong th pht l?nh t?n cng, v?a t? trong ??ng ?i?m l?i bu?c ln gi?ng ???ng ni chuy?n ??o ??c, nhi?u khun m?t trong m?t con ngu?i, ci t?ng th? xem ch?ng nh? r?i r?c m l?i g?ng ch?t v?i nhau, v?n ??ng uy?n chuy?n ? l m?t con ngu?i s?ng ?ch th?c

  Trong kinh D?ch th khi ni?m bi?n ??i sinh t?n c?a v? tr? v con ng??i " Thin ??a nhn hun, v?n v?t ha thu?n; nam n? c?u tinh, v?n v?t ha sinh" (Tr?i ??t giao c?m m v?n v?t c ?? lo?i; gi?ng ??c gi?ng ci k?t h?p tinh kh m v?n v?t sinh n? bi?n ha), ngh?a l tr?i ??t c?ng nh? gi?ng ??c gi?ng ci, qua tnh giao m sng t?o v?n v?t.

  Thu?ng ?? sinh ra v? tr?

  Ph?m thin l vua c?a ci ta b th? gi?i, ngu?i khai sinh ra v?n v?t,

  m du?ng bi?n ha v?n v?t, m? mang v pht tri?n

  Sinh di?t l m?t qui lu?t quan st ???c v khoa h?c c?a t?o ha, m?t v?n ??ng khng ng?ng, m?t s? sng t?o, l s? hnh thnh cu?c s?ng hi?n t?i trong ki?p ??i ny, khng sinh khng di?t l?i l m?t chuy?n khc

  V? phu?ng di?n tnh d?c h?c l m?t khoa h?c v ngh? thu?t nghin c?u v kh?o st v? b?n n?ng tnh d?c v ch?c n?ng tnh d?c c?a con ngu?i

  H?n ch? b?n n?ng tnh d?c, ?i?u ch?nh l?i cc r?i lo?n ch?c n?ng tnh d?c, khm ph nh?ng bi?n php m?i v ph h?p trong ti?n trnh pht tri?n v?n minh v ??o ??c c?a con ngu?i trong l?nh v?c tnh d?c ? l m?c ?ch c?a b? mn m?i m? ny

  Cu chuy?n dm n? Ma ??ng Gi trong Suramgama Sutra l ti?n ?? cho vi?c nghin c?u v? dm thu?t v ch? ng? b?n n?ng tnh d?c, ? l hai v?n ?? l?n trong tnh d?c

  R?t mong qu v? th?c gi? ch? gio

  BS H? ??c Duy

 5. #5
  binhminh
  Guest

  B thu?t phng trung c?a khu?t vu & h?p tinh ??i php

  B THU?T PHNG TRUNG C?A KHU?T VU & H?P TINH ??I PHP C?A NNG H? C?

  NGH? THU?T TRONG ??I S?NG CH?N G?I  Khu?t Vu :

  Tr??c Khu?t Vu l b?y ti c?a S? Trang V??ng sau b? S? sang Ng

  S? b?y gi? l n??c b ch?, Ng nh? binh l?c l?i y?u h?n sau nh? c Khu?t Vu ?em ph??ng php "chi?n xa" ra d?y qun s? n??c Ng. N??c Ng ? tr? nn m?t n??c hng c??ng,

  Khi Trang V??ng ?em binh ?nh Tr?n th?y H? C? xinh ??p mu?n thu dng, nh?ng Khu?t Vu, m?t t??ng lnh ti ba,tr? tu?i, l?i luy?n ???c php "B thu?t phng trung", b?y lu ? nghe ti?ng H? C? c ngn ?n ch?i trc tuy?t mu?n n i m?t phen bn ra s?c can S? Trang V??ng ??ng thu dng nng ! Trang V??ng l?i mu?n g? cho ng??i khc, Khu?t Vu c?ng l?i can, cu?i cng vua g cho m?t v? t??ng gi l T??ng Lo

  H? C? l?i thng dm v?i con T??ng Lo, vi?c ?? b? H? C? tr?n sang n??c Tr?nh, cn con c?a T??ng Lo b? hnh hnh

  Khu?t Vu ?i s? sang Tr?nh, nhn c? h?i ? Khu?t Vu t? thng v?i H? C?, r?i ??a nng tr?n sang T?n " xy m?ng uyn ??ng ". M?y n?m sau Khu?t Vu ?em nng sang n??c Ng v ? h?n n?i ny. T? ??y v? sau khng cn ai bi?t H? C? ra sao n?a v hnh nh? h? s?ng r?t ha h?p

  H? C? :
  Vo th?i Xun Thu (- 722 ??n -480 TCN), c ng??i con gi ? n??c Tr?nh tn l H? C?, H? C?, h? m?i l?n ?n n?m v?i ai r?i, nng tr? l?i "hon tn" nh? c?.

  Ng??i ??i nghi nng c thu?t "H?p Tinh ??i Php " cng t? Tr?n Man ng??i tnh ??u tin c?a nng, t? thng v?i nng vi n?m r?i qua ??i. Sau l T? M H? Ng? Thc hai v? ch?ng c m?t con trai l H? Tr?ng Th?, r?i Ng? Thc b?ng ch?t ?i m khng c l do

  H? ai ? n i v?i nng th th??ng g?p n?n, duy ch? c m?t mnh Khu?t Vu th khng

  Sau Tr?n Man v Ng? Th H? C? l?i s?ng m?t ln v?i Kh?ng Ninh v Nghi

  Hng Ph?, l hai ng quan trong tri?u. M?t hm Kh?ng Ninh l?y tr?m c?a nng ci " C?m d??ng " ( qu?n lt b?ng g?m) v? khoe rm ln Nghi Hng Ph? th?y v?y n?i c?n ghen c? ni n? nng xin cho ???c chi?c " Bch la nhu "( o lt b?ng l?a mu xanh bi?c) ?? tru l?i. Kh?ng Ninh c? gi?n li?n ti?t l? cho vua Tr?n Linh Cng bi?t, Tr?n Linh Cng nghe k? thch qu li?n nh?p cu?c ch?i, H? C? li?n t?ng vua chi?c o lt n?a !!...

  T? ?, sau m?i l?n bi tri?u, ba tay ?n ch?i ? ??u ?em " b?o v?t " ra khoe v?i nhau . Th?t l m?t tri?u ?nh qui d? ch?a t?ng c. Trong tri?u c quan ??i phu Ti?t Gi?, th?y v?y li?n can vua v ch? trch hai tn m?t n?t kia. Nh vua ngoi mi?ng h?a ch?a, nh?ng m m?u v?i hai tn kia, m?u gi?t Ti?t Gi? ?i .

  Ti?t Gi? ch?t r?i khng cn c ai dm can ng?n n?a, b? ba ?y m?c s?c tung honh trc tng

  H? C? cho con l Tr?ng Th? v? Kinh ? ?? h?c Tr?ng Th? l?n ln, c ti v ngh? . Linh Cng cho Th? n?i ch?c cha lm T? M, ? l?i kinh.

  T? ? H? C? m?t mnh ti?p lun ba ng??i khng bi?t m?t mi

  M?t hm H? Tr?ng Th? ? kinh v? Chu Lm trng th?y Vua v Kh?ng Ninh,Hng Ph? cng H? C? ?ang v?y cu?c i n, ?n ni su?ng s b? ?i dm lo?n, l?p t?c H? Tr?ng Th? cho qun vy quanh nh v gi?t ???c Vua Tr?n Linh Cng cn hai tn kia ch?y thot qua n??c S?, vo ku oan v?i S? Trang V??ng r?ng H? Tr?ng Th? gi?t vua ?? son ngi

  Trang V??ng ?em binh ?nh Tr?n, gi?t H? Tr?ng Th?, th?y H? C? xinh ??p mu?n thu dng, Trang V??ng g cho m?t v? t??ng gi l T??ng Lo.

  H? C? ?i l?i v?i con T??ng Lo, vi?c b?i l? H? C? b? sang n??c Tr?nh

  Th? no l H?p Tinh ??i Php

  H?p Tinh ??i Php l b thu?t m nhi?u ng??i cho r?ng H? C? ? h?c ???c t? m?t mn phi ma gio v c? h? ai ? ?i qua ??i nng m?t l?n th coi nh? th? no c?ng ch?t, nng l kh?c tinh c?a ?n ng

  Xem nh?ng ng??i tnh ? m?t l?n ?i qua ??i nng th r h? lun lun ???c tho? mn v? tnh d?c, t? vua Tr?n linh Cng cho ??n Khu?t Vu., ??n n?i Linh Cng v nng m ch?t

  Sau khi sinh H? Trung Th?, nng v?n cn h?p d?n nhi?u ng?? khc, v?n nh? thu? ban ??u . Nh? v?y xt v? m?t Y H?c v Tnh D?c nng ph?i c m?t s? ??c ?i?m c?u t?o v? thn th? v ngh? thu?t yu ???ng m nh?ng ph? n? khc khng

  1. H? C? c l? c m?t c?u t?o ??t bi?t ? c? quan sinh d?c nh? cc c? vng bao quanh ?ng m ??o c th? ?i?u khi?n ???c s? co th?t theo mu?n (nh? tr??ng h?p m?t vi ng??i c th? ?i?u khi?n vnh tai ) cho nn lc no giao h?p d??ng v?t c?ng ???c m ??o m st v co bp lin t?c,c?m gic ? lm cho ng??i ?n ng t??ng "nh? m?i", mn trinh c?a nng c?ng c th? l lo?i mn trinh m?ng c ?? ?n h?i t?t v c ???ng knh l? thot l?n

  C l? H? C? h?c ???c ph??ng php hnh kh luy?n t?p b?ng cch l?y dy l?a c?t ngang l?ng v t?p chuy?n ??ng ph?n t? eo xu?ng m ph?n trn khng c?n chuy?n ??ng. Sau ? nng dng thu?t b? kh ch? t?c nn th? m?t h?i th?t lu. V?i ph??ng php hnh kh, n? nhn c th? co rt bp m? m h?, m ??o theo mu?n

  Cng d?ng c?a ph??ng php n?y l lm cho d??ng v?t ???c bp ch?t, lm cho ng??i ??i di?n c?m th?y n? nhn nh? m?i khm ph ny v? sau ???c ni ??n trong schH??ng Mu?i

  T?t c? ngh? thu?t n i c?a H? C? th ch? c b thu?t phng trung c?a Khu?t Vu m?i tr? ???c

  Th? no l B Thu?t Phng Trung :

  Nh?c B? ?on, ??o Ma M?t Truy?n, Ng?c Phng B Ki?p l nh?ng sch bn v? tnh d?c c?aTrung Hoa ? h?n m?y ngn n?m tr??c . Sch Li?t tin ton truy?n c ghi l?i truy?n Thi N? vng l?nh c?a vua Chn M?c V??ng (976 tr. Cng nguyn) ?i h?i Bnh T? tin sinh v? b thu?t phng trung ?? v? truy?n l?i cho vua. T? ? v? sau m?c V??ng l ng??i h??ng ???c k?t qu? di?u k? c?a hnh s? giao hoan theo ?ng ph??ng php.

  Sch Th?p di k c ghi chuy?n V??ng m?u xu?ng tr?n ?n ? cng v?i M?c V??ng c?a vng V? Chu th?i ?ng T?n. Lc n?y M?c V??ng ? h?n 50 tu?i. V??ng m?u ch? d?n M?c V??ng cch giao hoan.

  C l? Khu?t vu ? h?c ???c cc b quy?t d??ng sinh, th?p t? kinh l?c huy?t ??o tuy?n bt thi?n nh? thm, t? vn sanh hon c?u thi?n nh?t thm t? tam h?u tam php ??o d?n thi m b? d??ng thai t?c ti?u chu thin m ng??i ??i sau bin chp thnh sch

  Trong quy?n Ng?c Phng B Quy?t c ni n?u ?n ng t?p luy?n ???c cch h h?p ??ng b?ng, cho khng kh vo su t?i b?ng th s? t?ng th? l?c v tr l?c (s?c ch?ng ch?i), khi giao h?p ch?ng l?i xu?t tinh ch? c?n ht h?i di vo ?an ?i?n ??m t? m?t ??n 30 m?i thay h?i khc, nh? v?y d??ng c? s? c??ng c?ng lu h?n v ch?ng ch?i l?i khuynh h??ng xu?t tinh.

  T? th?i Hn y gi?i Trung Hoa ? c Cam m?ch ??i t? thang l thang thu?c an th?n tr? b?nh cho ph? n? m ch?t chnh v?n l h?ch t? l?y t? trong m ??o.

  Trung qu?c v?n n?i ti?ng v? cc thang thu?c c??ng tinh trng th?. Cc th? n?y v?n khc xa v?i cc th? thu?c kch dm ngy nay. Thu?c kch dm kch ??ng th?n kinh cho h?ng tnh g?i d?c m khng gip thn th? b? d??ng, Thu?c c??ng tinh trng th? c?a Trung qu?c tri l?i l th? gip thn th? ch?ng l?i b?nh suy nh??c do cc cch giao h?p khng ?ng ph??ng php sanh ra m v?n gip ???c ng??i dng c?m th?y thch th trong khi giao hoan.

  ? ??i c? Trung qu?c c m?t s? ng??i bi?t l?i d?ng nguyn l chm c?u ?? kch thch d?c tnh c?a n? nhn tr??c khi giao h?p, v h? ? ??t ???c k?t qu? l khi?n cho n? nhn xun tnh b?c pht s?n sng ?p ?ng ?? cng nhau ??t t?t cao ?i?m s??ng khoi cng lc. Nguyn t?c chm c?u l kch thch 14 kinh m?ch v cc ???ng huy?t ??o lin quan t?i tnh d?c (th?p t? kinh l?c huy?t ??o tuy?n).

  Th?i Tu? ???ng c cu?n sch ni v? chuy?n i n l Ng?c Phng B Quy?t bn v? ngh? thu?t phng trung, trong ? c cu thi?u bt thi?n nh? thm, t? vn sanh hon c?ng t??ng t? nh? nguyn t?c c?u thi?n nh?t thm t? tam h?u tam php ??o d?n l nh?ng ??ng tc co du?i, x?p ng?a, ?i ng?i, ??ng ln qu? xu?ng, ?i b?, h h?p c tc d?ng l?u thng mu huy?t ?? c??ng sinh khang ki?n thn th?.

  Th?i Hoa ? c ng Lnh Th? Quang c?ng l ng??i th?c hnh vin mn php ??o d?n. ng th??ng v?n ??ng ??u c? v ht th? th?t su l?i p d?ng thnh cng cc b quy?t phng trung nn khi ? h?n 160 tu?i tuy ??u tc ? b?c m th?n kh v?n nh? ng??i thanh xun. B quy?t phng s? c?a ng ta l thi m b? d??ng g?t hi thu l??m ci m kh ?? lm b? ci d??ng kh.

  ??i ??ng T?n c ng??i C?t H?ng ?? x??ng l?i thai t?c ngh?a l th? nh? thai nhi trong b?ng m?, Ai luy?n ??n m?c n?y c th? c?i lo hon ??ng, tu?i gi khng ??n.

  p d?ng nguyn t?c n?y trong vi?c phng s? l cch gi? l?i khng cho xu?t tinh b?ng cch ht h?i th?t di v ph?i nn h?i th?t lu m?i th? ra t? t?,nhi?u l?n khi th?y mnh s?p b?n tinh

  C? truy?n ? Trung qu?c c ph??ng php luy?n t?p g?i l ti?u chu thin l khi ng?i yn t?nh t?a d??ng kh t? ?an ?i?n (ch? r?n), ti?n ln h?i m (gi?a c? quan sinh d?c v bng quang) xuyn qua gip-suy (gi?a x??ng s?ng) vo ng?c-ch?m (sau t) t?i n-hon (??i no), xu?ng ?i trung (gi?a hai v) tr? v? l?i ?an ?i?n l xong m?t qu trnh. C? nh? v?y m ?i?u khi?n d??ng kh chu du, cng phu n?y ph?i luy?n ??n hai ba n?m m?i xong. Nam nhn ??t ???c php mn ti?u chu thin Th giao h?p lu m khng hao t?n sinh l?c.

  Trong quy?n Ng?c Phng B Quy?t c ni n?u ?n ng t?p luy?n ???c cch h h?p ??ng b?ng, cho khng kh vo su t?i b?ng th s? t?ng th? l?c v tr l?c (s?c ch?ng ch?i), khi giao h?p ch?ng l?i xu?t tinh ch? c?n ht h?i di vo ?an ?i?n ??m t? m?t ??n 30 m?i thay h?i khc, nh? v?y d??ng c? s? c??ng c?ng lu h?n v ch?ng ch?i l?i khuynh h??ng xu?t tinh.

  Ni chung cc b thu?t phng trung m Khu?t Vu ? h?c ???c ? lm cho Khu?t Vu tr? thnh ng??i ?n ng c th? ?i?u khi?n kh? n?ng tnh d?c theo mu?n, nhanh hay ch?m, b? tinh hay xu?t tinh, c??ng nh??c ty thch m v?n gi? gn ???c s?c kh?e

  BS H? ??C DUY

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình