Thi c?c quy?n gip luy?n t?p th? sao cho cung c?p ?? xy cho c? th?, rn luy?n ph?i, ??c bi?t l t?ng th? x?p, t?ng h?p th? xy v luy?n c? honh (cn g?i l honh cch m). Khi t?p, thi c?c quy?n gip t?i ?u h? th?ng h h?p cung c?p ?? oxy cho c? th? lm cn b?ng dinh d??ng. Khi ph?i ???c cung c?p ?? l??ng oxy, cc ch?t th?a s? b? ??t chy h?t trnh ???c cc b?nh do th?a ch?t v v v?y, c tc d?ng gi?m bo.


S? co du?i c?a cc ??ng tc lm nn ?ng su?t c?c b? bn trong cc m?ch mu, gip c? r?a m?ch mu m?t cch t? nhin lm cho l?u thng mu huy?t. S? l?u thng mu huy?t c?ng ??ng ngh?a v?i t?ng d??ng ch?t, t?ng hi?u su?t ho?t ??ng cc c? quan v c nhi?u b?ch c?u ??n h?n lm cho h? th?ng mi?n d?ch ???c t?ng c??ng kh?p m?i n?i trong c? th? nn khng ???c cc lo?i vi trng, vi rt xm nh?p c? th?.

Khi t?p thi c?c quy?n, c nhi?u lc ng??i t?p ph?i xoay chuy?n c? th? theo nhi?u gc ?? khc nhau v c nh?ng lc ch? ph?i ??ng trn m?t chn. ?i?u ny gip cho rn luy?n ph?n ti?n ?nh no, c? quan gi? th?ng b?ng c?a c? th?, lm gi?m nguy c? m?t th?ng b?ng, chng m?t, ng t ? ng??i l?n tu?i v t?ng ph?n ?ng nhanh cho m?i l?a tu?i.

T?p Thi c?c quy?n trong tr?ng thi th? gin thoi mi v? tr no v c? th? lm cho tr?ng thi tinh th?n c?a con ng??i ??t ??n ?i?m t?i ?u, m?t tr?ng thi th? thi th?t kh t? huy?n b (ch? c t?p r?i m?i c?m nh?n ???c). Lm cho gi?m stress cn b?ng tinh th?n...


T? v?

Nh?ng chiu th?c c?a Thi c?c quy?n cho php m?t ng??i nh? con h?n y?u h?n c th? ?nh ng ng??i to l?n hung d? h?n theo nh?ng nguyn l "t l?c ?? l?c" (m??n s?c ?nh s?c), "t? l?ng bt thin cn" (b?n l?ng ??y ngn cn) v.v.

D?a vo nguyn l c? h?c r?t c?n b?n l cnh tay ?n, nh?ng vng trn, chuy?n ??ng xoay, cch di chuy?n c? th? v s? d?ng l?c m?t cch t?i ?u nh?t, l?i d?ng l?c qun tnh ?? ha gi?i, phng th? hay t?n cng nh?ng m?c ?ch ch? y?u ch? nh?m lm ??i ph??ng t ng, v b? ph?n ?n tr? l?i. Theo h?c thuy?t Thi c?c quy?n th k? t?n cng cng m?nh s? ph?i ch?u ?n ph?n cng cng n?ng.