T? m?t ng??i c thm nin lm ru?ng c? ch?c n?m, hnh ngh? th?y bi, ?inh Th? Dung (sinh n?m 1973) ? huy?n Thanh Lim, t?nh H Nam b?ng ha thnh ch?a bch b?nh b?ng h??ng v n??c l. Khng t ng??i ti?n m?t m t?t v?n mang sau khi ch?a ? ?y. Ngi nh 2 t?ng n?m khu?t su trong con ng nh? thn Gip Nh?t, x Thanh Phong, huy?n Thanh Lim, H Nam, v?a l n?i ? c?ng v?a l n?i hnh ngh? ch?a b?nh c?a thnh c t? x?ng ?inh Th? Dung. Khch ??n ???c hai "c" d?t ln t?ng 2 c?a ngi nh n?i "c ?ang hnh ngh?. Trong ?i?n th? c r?t ?ng ng??i ng?i ch? ??n l??t, c ng??i b?c b?ch r?ng ? ?y t?n 4 ngy m v?n ch?a ???c "c" ch?a v ?ng qu."Thnh c" o cam ?ang dng h??ng th?i vo ng??i b?nh ?? "truy?n n?ng l??ng sinh h?c" cho ng??i b?nh. ?nh: V?n ??nh.

Th? t?c th?m khm r?t ??n gi?n, ng??i b?nh ch? c?n ghi h? tn v b?nh vo quy?n s?. "Thnh c" ch?a b?nh khng l?y ti?n no m l ty tm ? m?i ng??i ?? c lo ti?n h??ng khi, nh?ng t?i thi?u c?ng ph?i t? 20.000 ??ng tr? ln. Ngoi ra, ng??i b?nh ph?i mua thm kh?n m?t v n??c ?? ch?a b?nh, m t?t c? nh?ng g c?n mua ??u c bn ngay t?i ?y.

Nhn qua m?t ng??i b? ch?ng tai, b Dung ni: B?nh ny c?a con n?ng l?m, nhi?u ng??i c khi b tay, nh?ng c ???c c Chn ??n Sng ban l?c v? c?u dn, ?? th? nn c s? ch?a kh?i cho con. May m con ??n c s?m khng th nguy, ch? vi hm n?a l khng nghe th?y g n?a ?u. Nhanh chng, b l?y ra 7 nn h??ng ??t ln r?i ph php, th?i ph khi h??ng vo ch? ?au c?a ng??i b?nh, m theo b ? l cch truy?n n?ng l??ng sinh h?c vo c? th? ng??i ny. ?au ch? no b th?i vo ch? ?. Sau ? b l?y m?t ci ko ma my c?t ln trn ch? ?au r?i l?y n??c trong bt xoa vo ch? b? ?au. Sau khi ? lm php xong, b Dung rt t? trong chai 3 chn n??c r?i r?c tn h??ng vo c?c cho ng??i b?nh u?ng. B cho bi?t nh?ng lo?i h??ng ny ???c ??t lm b?ng nh?ng lo?i thu?c ??c bi?t thay cho thu?c ch?a b?nh (b? ngoi gi?ng h?t h??ng thng th??ng).Ng??i b?nh ph?i u?ng h?t s? bt n??c t?m tn h??ng, sau khi u?ng h?t l?i ??n xin b Dung ti?p cho ??n khi kh?i b?nh. ?nh: V?n ??nh.

Sau ?, b c?ng ban l?c tn h??ng vo chai ?? ng??i b?nh ?em v? u?ng d?n, khng c?n thm b?t c? th? thu?c no khc v khng qun d?n ng??i b?nh ph?i lui t?i c nhi?u l?n n?a ?? xin c ban l?c n??c thnh. N?u nh? cc con ?i vi?n ch?a tr? th h?t c? hng ch?c tri?u ??ng m b?nh tnh ch?a ch?c ? kh?i, nh?ng ??n v?i c ch?a ch? c?n cc con tin th c s? ch?a kh?i cho, c khng l?y ti?n m c ch? lm phc, Thnh c tr?n an m?t ng??i b?nh. B cn khoe thm: Lc sng c m?t chu b b? m khng nhn th?y g nh?ng c ch?a ??n gi? ? kh?i lun v c th? nhn th?y bnh th??ng v ?ang ng?i ??i v? .

V?i cch ny, m?i ngy "thnh c" ch?a b?nh cho hng tr?m ng??i. Ai ch?a xong c?ng ??u ph?i t? l? d b?nh c kh?i hay khng. Tuy v?y, m?t ng??i dn (d?u tn) trong lng cho bi?t, th?c ch?t nh?ng ng??i ng?i trong nh "thnh c" ?a ph?n l ng??i nh b Dung, l cc c ???c b phn cng r cng vi?c, k? c? ??a b ???c "ch?a kh?i b?nh m" m b ny tuyn b?. "B?nh nhn" c?a b Dung ??u l ng??i t? cc n?i khc ?? v?, ch? ng??i ??a ph??ng th khng h? c.

N?m 2011, do tin ??n b ch?a b?nh lan r?ng nn c? ngy l?n ?m hng tr?m ng??i tm ??n, gy no lo?n c? m?t vng tr??c ?y v?n yn ?ng. T?ng l b?nh nhn c?a b Dung, c Nguy?n Th? Nga ? x Thanh Phong cho bi?t: Nghe l?i ??n, kho?ng thng 6/2011 ti ??n ch?a nh b Dung m?t tu?n nh?ng b?nh tnh khng nh?ng khng ?? cht no m cng n?ng h?n. Sau ? b Dung ? ?i?n vo s? ?i?n tho?i c?a ti b?o ??n ch?a cho kh?i. Th?y b?nh tnh khng ti?n tri?n nn ti ch? t? l? 100 nghn, b Dung li?n b?o n?u nh? c ai h?i th c? b?o l kh?i, n?u khng b ?y s? lm cho b?nh n?ng thm. S? nh? b ?y lm php g ? th mang h?a vo thn nn ti ch?ng dm ni cho ai bi?t.
M?t tr??ng h?p khc, ch? Nguy?n Th? Oanh ? thn Gip Nh?t, x Thanh Phong k?: Ti ??a chu trai b? vim kh?p x??ng ch?u ?i ch?a ? ?, nh?ng c? thng tr?i m b?nh tnh c?a chu v?n khng ?? ?i cht no. Sao ? b Dung b?o ph?i ch?a t? t? th b?nh m?i kh?i, nh?ng ti khng cho chu ch?a n?a v th?c ch?t ? ch? l tr l?a b?p.R?t ?ng ng??i t? t?p ? nh b Dung xin ch?a b?nh, trong ? nhi?u ng??i ???c ng??i dn ? ?y cho bi?t chnh l ng??i nh c?a "thnh c" ?ng vai c. ?nh: V?n ??nh.

ng Nguy?n V?n Kh??ng, tr??ng cng an x Thanh Phong cho bi?t tr??c ?y b Dung lm nhi?u ngh?, t? lm ru?ng, sau h?c l?p ng?n h?n t?i tr??ng Y Ninh Bnh, v? bn thu?c r?i hnh ngh? th?y bi. T? thng 3/2011 b ny chuy?n sang hnh ngh? d??i hnh th?c ??i l?t c Chn ng? ??ng ?? ch?a b?nh. "Hnh th?c v cch th?c ch?a b?nh ny khng c ?? c? s? php l ?? ch?ng minh v tin c?y. M?t khc n khi?n nhi?u ng??i m mu?i", ng Kh??ng nh?n xt. C?ng theo ng, thng 4 v?a qua, x ? nhi?u l?n tri?u t?p, x? ph?t hnh chnh b Dung v c?m ch?a b?nh t?i nh v cho ? l ho?t ??ng m tn d? ?oan. "Nh?ng sau ? b Dung c ln Trung tm nghin c?u ti?m n?ng con ng??i xin ???c t? gi?y ki?m tra kh? n?ng c?a mnh nn chng ti c?ng b?t l?c. Nhi?u ng??i m?c b?nh t? cc n?i ?? v? khi?n cng tc ki?m sot v qu?n l g?p r?t nhi?u kh kh?n, ng Kh??ng ni.

Cn theo b ?? Th? Mai H??ng - Tr?m Tr??ng tr?m y t? x Thanh Phong: "B Dung ch?a ?? cc b?nh ch? b?ng h??ng v n??c l l hon ton ph?n khoa h?c v b? c?m trong lu?t php v mang tnh ch?t m tn d? ?oan.

Trao ??i v?i VnExpress.net v? vi?c c?p gi?y ch?ng nh?n "n?ng l?c" cho b Dung, ng Nguy?n Phc Gic H?i, ph gim ??c trung tm nghin c?u ti?m n?ng con ng??i cho bi?t: ?ng l Trung tm ? c qu trnh kh?o st v? kh? n?ng ch?a b?nh c?a b Dung nh?ng do Trung tm ?ang g?p nhi?u kh kh?n trong cng tc t? ch?c hnh chnh nn m?i kh?o st ???c trong kho?ng 15 ngy, v v?y c?ng ch?a th? kh?ng ??nh ???c vi?c b Dung ch?a b?nh b?ng ph??ng php trn l hi?u qu?. Ph?i c nhi?u ??t ?i?u tra kh?o st trong vng 2 n?m m?i bi?t r ???c. Cn gi?y xc nh?n c?a trung tm khng c c? s? php l ?? b Dung d?a vo ? hnh ngh? ch?a b?nh.