Hng lo?t hnh trn ??t ng?t xu?t hi?n trn nh?ng ??ng c? hoang vu ? Namibia, t?n t?i hng ch?c n?m r?i l?ng l? bi?n m?t.


M?t "hnh trn th?n tin" trong sa m?c Namib ? pha ty nam Namibia. ?nh: Livescience.

M?t nghin c?u, ???c cng b? trn t?p ch khoa h?c chuyn ngnh PLoS ONE hm 27/6, cho hay, nh?ng vng trn nh? trn ??ng c? ? Namibia t?n t?i trong th?i gian trung bnh 24 n?m, trong khi nh?ng vng trn l?n c th? t?n t?i t?i 75 n?m. Ng??i dn ??a ph??ng g?i chng l hnh trn th?n tin. M?c d v?y, nghin c?u khng ch? ra nguyn nhn khi?n nh?ng hnh trn xu?t hi?n, t?n t?i v bi?n m?t sau hng th?p k?.

Ti khng bi?t ch?c ch?n l do khi?n nh?ng vng trn hnh thnh. Hng lo?t gi? thuy?t ???c ??a ra, song nh?ng b?ng ch?ng lin quan l?i khng ?ng thuy?t ph?c, Walter Tschinkel, m?t nh sinh h?c c?a ??i h?c Florida t?i M?, pht bi?u.

Tschinkel b?t ??u quan tm t?i nh?ng hnh trn l? sau m?t chuy?n thm hi?m khu b?o t?n thin nhin Namib Rand trong sa m?c Namib ? pha ty nam Namibia. Trong qu trnh thm hi?m, ng th?y vi ch?c nghn kho?ng ??t tr?ng hnh trn mu ?? gi?a ??ng c?.

R?t t nh khoa h?c nghin c?u hnh trn th?n tin, m?t ph?n b?i chng cch lng m?c t?i 180 km. Ngoi ra nh?ng hnh trn n?m ? sa m?c hoang vu, n?i ? ?i?u, bo v nhi?u ??ng v?t hoang d khc s?ng, Tschinkel ni v?i Livescience.


Vi ch?c nghn kho?ng ??t hnh trn xu?t hi?n gi?a ??ng c? trong sa m?c Namib. ?nh: Livescience.

Ban ??u Tschinkel t??ng m?i t?o nn nh?ng hnh trn. Nh?ng sau khi ?o kho?ng ??t trong hnh trn ng khng th?y d?u v?t c?a t? m?i. ng c?ng ??a ra vi d? ?on khc, song khng tm ???c b?ng ch?ng ?? ch?ng minh.

Ngay c? th?i gian t?n t?i c?a nh?ng hnh trn c?ng l ?i?u b ?n ??i v?i ng??i dn ??a ph??ng, Tschinkel ni.

V?i s? gip ?? c?a nhn vin trong khu b?o t?n, hnh ?nh v? tinh v ?nh ch?p t? my bay, Tschinkel pht hi?n ra r?ng kch th??c c?a nh?ng hnh trn h?u nh? khng thay ??i t? khi chng xu?t hi?n t?i lc bi?n m?t.

Nh?ng hnh trn nh? nh?t c ???ng knh kho?ng 2 m, cn ???ng knh c?a nh?ng hnh trn l?n nh?t c th? ln t?i 12 m. Gi bo mn nh?ng kho?ng ??t tr?ng bn trong hnh trn khi?n chng lm xu?ng m?t cht so v?i ??t xung quanh. Cu?i cng cy c?i v?n m?c trn kho?ng ??t tr?ng khi?n hnh trn bi?n m?t.

Ph?n l?n hnh trn t?n t?i t? 30 t?i 60 n?m, Tschinkel ni.

Do ch? vi ng??i nghin c?u nh?ng hnh trn th?n tin v khng t? ch?c no ti tr? cho vi?c tm hi?u chng, Tschinkel nh?n ??nh chng s? v?n l hi?n t??ng b ?n trong t??ng lai.

Ti ?on b m?t v? chng s? khng ???c gi?i m trong t??ng lai g?n, song chnh v th? m chng s? cng tr? nn h?p d?n h?n, ng bnh lu?n.