+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2
Kết quả 11 đến 14 của 14

Chủ đề: S? tr? tr hon t?c ?? c??i v?

 1. #11
  ngocdiep
  Guest

  Re: S? tr? tr hon t?c ?? c??i v?

  Thng tin ti?p theo v? s? th?y b? t? hi?p dm
  Xahoi - "Ti cho r?ng lu?t Ph?t l ng?n ch?n l?i t? trong tm, cn lu?t php th? gian th khi no x?y ra s? vi?c th m?i x? t?i", Ha th??ng Thch Tm Th?y.


  Ha th??ng Thch Tm Th?y

  Sau khi Ban Tr? s? T?nh h?i Ph?t gio Ph Yn ra quy?t ??nh cch ch?c tr? tr cha Thanh L??ng (x An Ch?n, huy?n Tuy An) v khai tr? kh?i T?ng ?on ??i v?i ??i ??c Thch Qu?ng Ng?, chng ti ? c cu?c trao ??i v?i Ha th??ng Thch Tm Th?y, Tr??ng Ban Tr? s? Ph?t gio t?nh.

  Lin quan ??n tr?ng t?i?

  Th?a Ha th??ng, t?i sao Ban Tr? s? Ph?t gio Ph Yn l?i ra quy?t ??nh khai tr? ??i ??c Thch Qu?ng Ng??

  Theo ?ng tinh th?n hi?n ch??ng c?a Gio h?i Ph?t gio Vi?t Nam, Ban Tr? s? cc t?nh thnh c trch nhi?m qu?n l cc t? vi?n, b? nhi?m tr? tr ??i v?i nh?ng v? c ?? t? cch php nhn, php l.

  Nh?ng v? ny s? thay m?t Gio h?i h??ng d?n t?ng chng v tn ?? t?i ??a ph??ng tu h?c theo ?ng hi?n ch??ng c?a Gio h?i, php lu?t c?a Nh n??c.

  Tuy nhin, th?y Thch Qu?ng Ng? sau khi ???c b? nhi?m v? tr? tr t?i cha Thanh L??ng (x An Ch?n huy?n Tuy An) ? khng lm ?ng ch?c n?ng, c nh?ng ??n th? khi?u ki?n c?a Ph?t t? ? ??a ph??ng g?i v? V?n phng Ban Tr? s?.

  Chnh v ?i?u ny nn Ban Th??ng tr?c Ban Tr? s? Ph?t gio Ph Yn ? ph?i ra v?n b?n nh? v?y.

  C? th? th?y Qu?ng Ng? ? c nh?ng sai ph?m g th?a Ha th??ng?

  Th?i gian qua, Ban Tr? s? Ph?t gio c?a t?nh ? nh?n ??n th? t? co v? cc v?n ?? nh? th?y Qu?ng Ng? vi ph?m trong vi?c xy d?ng cha; mua ??t nh?ng khng tr? ti?n ??i v?i tr??ng h?p ng Nguy?n V?n ??u; b? b L??ng Th? B?y t? co hi?p dm; ?nh chu Ph?m Th? H (con b Nguy?n Th? Ngn) t?i ??a ph??ng, gi? chu ? m?t

  T? nh?ng ?i?u ny nn xt th?y th?y Thch Qu?ng Ng? khng ?? nhn duyn v?i cha Thanh L??ng, Ban Th??ng tr?c Ban Tr? s? ? ra quy?t ??nh thay ??i tr? tr theo ?ng ch?c n?ng.

  Th?a Ha th??ng, nh?ng t?i tr?ng nh? v?y c ?ng b? tr?c xu?t khng?

  Trong nh Ph?t c 4 tr?ng t?i ? l st, ??o, dm v v?ng. N?u m?t tu s? m ph?m m?t trong b?n t?i trn ???c g?i l tr?ng t?i Baladi, t?i ny gi?ng nh? cy cau, cy d?a m b? ??t ng?n ch?c ch?n s? ch?t.
  Th?y Qu?ng Ng? ? b? t? l hi?p dm v?i b L??ng Th? B?y (x An Ch?n, huy?n Tuy An), ?i?u ny lin quan ??n tr?ng ti dm, chnh v th? Ban Tr? s? ? ra quy?t ??nh nh? trn.


  Ngy 8/11/2012, c? quan C?nh st ?i?u tra Cng an huy?n Tuy An ? ra thng bo kh?ng ??nh vi?c b B?y t? co l khng c c?n c?.

  Nh?ng th?a Ha th??ng, c? quan ?i?u tra ? thng bo l khng c c s? php lu?t ??i v?i v? t? co hi?p dm r?i?

  Ti cho r?ng lu?t Ph?t l ng?n ch?n l?i t? trong tm, cn lu?t php th? gian th khi no x?y ra s? vi?c th m?i x? t?i.

  Vi?c vi ph?m ph?m gi?i hay khng th ch? c b B?y v th?y Qu?ng Ng? bi?t. Tuy nhin n?u m?t tu s? ? c xu?t hi?n ?i?u ny trong tm c?ng l ? ph?m.

  Tr??c ?, Ban Tr? s? ? c v?n b?n tri?u t?p th?y Qu?ng Ng? v b?n s? c?a th?y ?y l Th??ng t?a Thch Nguyn C?u, Chnh ??i di?n Ph?t gio huy?n Ph Ha, t?nh Ph Yn v? h?p. Chng ti ch? nu mong mu?n l ??a th?y Qu?ng Ng? v? l?i t? ?nh B?o T?nh (TP Tuy Ha) ?? ti?p t?c tu h?c.

  L do ???c chng ti ??a ra l v c m?t s? c nhn t?i x An Ch?n g?i ??n th? t? t?ng ??i v?i th?y nn m?i ??a ra quy?t ??nh ?i?u chuy?n.

  Th? nh?ng th?y Thch Nguyn C?u, l?i cho r?ng ?? t? c?a mnh trong qu trnh ? cha Thanh L??ng tinh t?n v khng c b?t ha g v?i b con Ph?t t? t?i ??a ph??ng. Ring th?y Qu?ng Ng? l?i cho l Ban Tr? s? p ??t

  C? th?y l?n tr ph? nh?n s? lnh ??o c?a Gio h?i. Chnh v th? Ban Tr? s? c nh?ng bi?n php, ??i chi?u v? vi ph?m v cc ??n th? khi?u ki?n, cng v?i vi?c th?y ?y s? d?ng v?n b?ng gi? ?? h?c ??i h?c (?), t? ? m ??a ra quy?t ??nh.

  ??i sm h?i r?i m?i quy?t

  Th?a Ha th??ng, v?i quy?t ??nh thuyn chuy?n tr? tr, Ban Tr? s? ? h?p v l?y ki?n b con Ph?t t? cha Thanh L??ng ch?a ??

  Th?t s? chng ti ch?a lm vi?c v?i ??o h?u cha Thanh L??ng. Chng ti ??a ra quy?t ??nh v c nh?ng ??n th? khi?u ki?n, khng mu?n lm ?n o v th?y th?y Qu?ng Ng? h?t duyn v?i cha ny nn c?n thuyn chuy?n.

  V?a qua, Ban Tr? s? Ph?t gio Ph Yn c ??a ra quy?t ??nh giao cho Th??ng t?a Thch Qu?ng Gi?i qu?n l cha Thanh L??ng thay cho th?y Qu?ng Ng?, nh?ng trong cng v?n xin php t? ch?c l? bn giao th ch? nh?c ??n Ban ??i di?n? V?y l sao th?a Ha th??ng?
  Th?t ra Th??ng t?a Thch Qu?ng Gi?i l chnh ??i di?n c?a Ban ??i di?n Ph?t gio huy?n Tuy An, v th? chng ti ? ra quy?t ??nh giao cho Ban ??i di?n, trong ? ng??i cao nh?t l Th??ng t?a Thch Qu?ng Gi?i thay m?t qu?n l.
  Tuy nhin do sai st c?a v?n phng trong vi?c ?nh my nn khng ?? ch?c v? c?a th??ng t?a Qu?ng Gi?i vo, ti khng xem k? m k nn m?i c s? hi?u l?m nh? v?y.

  Th?a Ha th??ng, d? lu?n ?ang ??t d?u h?i c ph?i Ban Tr? s? ?ang mu?n ??a th?y Qu?ng Ng? ?i ?? l?y t??ng Ph?t b ngoi ln t? bi?n ?ang th? ? ?y?

  Th?t s? khi c t??ng Ph?t b tri d?t ln t? bi?n vo ??t li?n, th?y Qu?ng Ng? c xin ki?n Ban Tr? s?, chng ti ? th?ng nh?t l ?? th? ? cha Thanh L??ng.

  N?u v?y, t?i sao Ha th??ng Thch Nguyn ??c, Ph Tr??ng ban th??ng tr?c T?nh h?i Ph?t gio t?nh Ph Yn ? t?ng k cng v?n s? 095 ngy 21/12/2007, xin chuy?n t??ng Ph?t b ?i, th?a Ha th??ng?

  Th?t s? chuy?n ny ti khng h? ???c bi?t. Cn n?u Ha th??ng Thch Nguyn ??c c k v?n b?n ??a t??ng Ph?t b ?i kh?i cha Thanh L??ng l lm sai, mu?n lm th ph?i trnh qua Ban Tr? s?, l?y ki?n c?a ng??i dn ??a ph??ng, n?u ??ng th t??ng Ph?t m?i ???c ??a ra kh?i ?.

  N?u Ha th??ng Thch Nguyn ??c c ??a t??ng Ph?t ra kh?i cha Thanh L??ng th ? l ki?n c nhn ch? khng ph?i c?a Ban Tr? s?.


  ??i ??c Thch Qu?ng Ng? ?ang c? g?ng xy d?ng m?t ngi cha khang trang t?i cha Thanh L??ng

  Hi?n nay th?y Thch Qu?ng Ng? mong mu?n ???c ti?p t?c lm tr? tr t?i cha Thanh L??ng? Ha th??ng c ki?n g khng?

  Lu nay chng ti ??a ra cc quy?t ??nh ??u d?a vo s? v tm v mong mu?n m?i ?i?u t?t ??p. Chng ti ch? mong th?y Qu?ng Ng? v? l?i t? ?nh ?? ??nh tm tu h?c, sau ny mu?n ?i tr? tr ? ?u chng ti s? l?i b? tr.

  Tuy nhin, n?u th?i gian t?i th?y Qu?ng Ng? thnh tm sm h?i, ln ?y g?p chng ti, ch?c ch?n Ban Tr? s? s? xem xt l?i. Ngoi ra tr??c ?y, Ban Th??ng tr?c Ban Tr? s? c ra v?n b?n l ngy 28/12 s? t? ch?c bn giao cha cho Ban ??i di?n huy?n nh?ng v qu g?p v c?n v?i kha tu Li?u Qun nn s? d?i l?i.

  Hi?n Ban Tr? s? ? th?ng nh?t l ?ng 14h ngy 7/1/2013, Ban Tr? s? Ph?t gio t?nh Ph Yn s? v? cha Thanh L??ng h?p v?i b con Ph?t t? n?i ?y ?? c m?t quy?t ??nh ph h?p nh?t ??i v?i vi?c th?y Qu?ng Ng? c ti?p t?c lm tr? tr ? n?i ?y hay khng?.


  ng ??ng V?n Thn, php danh Thch Qu?ng Ng?

 2. #12
  ngocdiep
  Guest

  Re: S? tr? tr hon t?c ?? c??i v?

  Trích dẫn Gửi bởi binhminh Xem bài viết
  Nh s? Thi snh hng hi?u, ?i my bay ring  M?t video ???c quay l?i t? my bay ring c?a cc nh s? snh ?i?u cng ngh? ???c tung ln YouTube khi?n c?ng ??ng m?ng xn xao. Sau ?, Thi Lan tuyn b? s? gim st cc nh s? c cc hnh vi "khng ph h?p" v b? Ph?t t? ch? trch m?nh m?.

  http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe-th...-youtube.html#


  ?o?n video m?i xu?t hi?n trn YouTube cho th?y cc nh s? ?eo knh rm, dng ti du l?ch hng hi?u v s? d?ng headphone khng dy hi?n ??i. ?o?n video khi?n cc Ph?t t? trn ton Thi Lan b?c xc v ch? trch.

  Theo ng Nopparat Benjawatananun, Gim ??c V?n phng Ph?t gio Qu?c gia Thi Lan, c? quan ny ? c?nh co cc nh s? t? m?t ngi cha ? ?ng b?c Thi Lan khng ???c l?p l?i nh?ng hnh vi "xa hoa" nh? trong ?o?n video ny.

  Nh?ng nh s? theo ??o Ph?t c ngh?a v? ph?i tun theo l?i d?y c?a ??c Ph?t v? s? gi?n d?, t? ki?m ch? v khng s? h?u b?t k? ti s?n no.
  "Cc nh s? trong video ? hnh ??ng khng thch h?p, khng th? tha th? v khng tn tr?ng nh?ng l?i d?y c?a ??c Ph?t v? s? gi?n d? v t? ki?m ch?"... ng Nopparat cho bi?t. Tuy nhin, ng th?a nh?n r?ng cc nh s? c?ng c?n ???c ti?p c?n v?i cng ngh? v ki?n th?c m?i, nh?ng c th? h? ch?a bi?t ti?p c?n m?t cch ph h?p.
  Nh s? xi my bay ring b? nghi r?a ti?n


  Luang Pu Nen Kham Chattiko, nh s? Thi Lan b? ch? trch v xi my bay ring v dng nhi?u hng hi?u, v?a b? pht hi?n cng cc mn ?? s? h?u 16 ti kho?n ngn hng v?i nh?ng giao d?ch khng bnh th??ng.


  Nh s? Luang Pu Nen Kham Chattiko. ?nh: ANN

  Asiaone d?n l?i Suwanee Sawaengpol, ph V?n phng ch?ng R?a ti?n Thi Lan (AMLO), hm qua cho hay, cc ti kho?n ngn hng c?a ng Luang Pu, tr? tr c?a m?t ngi cha ? t?nh Si Sa Ket, ?ang b? theo di v hnh vi gian l?n. B?t k? giao d?ch no ti?p theo c?ng c th? khi?n nh s? ny ??i m?t t?i r?a ti?n.

  Theo b Suwanee, k?t qu? ?i?u tra cho th?y 10 trong s? 16 ti kho?n c?a nh s? Luang Pu v cc mn ?? c h?n 200 tri?u bath (kho?ng 7 tri?u USD) ???c quay vng lin t?c. Theo lu?t, ngn hng ph?i bo co v? nh?ng giao d?ch ny cho AMLO.

  C? quan ny tin r?ng h? c ?? b?ng ch?ng ?? bu?c t?i nh s? trn, c?ng nh? m?ng l??i g?m cc mn ?? c?a ng ta. Nh?ng ng??i ny c th? b? truy t? t?i ph?m php v l?a ??o.

  Gi?i ch?c c?a AMLO s? ??n ngi cha trn vo tu?n t?i ?? thu th?p b?ng ch?ng, ??ng th?i tm ki?m s? ??ng thu?n t? ?y ban Giao d?ch ?? ?i?u tra ton di?n v? ti s?n c?a nh s? Luang Pu c?ng nh? m?ng l??i c?a ng ny.

  Hi?n ngi cha m ng Luang Pu ???c th? phong c?ng ? thnh l?p m?t ban ?i?u tra v? cc ho?t ??ng c?a nh s? ny. N?u k?t qu? ?i?u tra ch?ng minh Luang Pu lm tri v?i l?i th? c?a mnh, ng ny s? b? tr?c xu?t kh?i cha.

  V?n phng Ph?t gio t?nh Si Sa Ket c?ng cho bi?t ? thnh l?p m?t ban tm hi?u v? v? vi?c, trong ? c cc co bu?c nh s? Luang Pu thch xi hng xa x? v c quan h? trai gi, xy d?ng b?n sao ??c Ph?t m khng xin php, c?ng nh? xy d?ng tri php m?t ngi cha v cc chi nhnh.

  Gi?a thng tr??c, m?t ?o?n video di 3 pht quay l?i c?nh nh s? Luang Pu ?i my by ring v xi nhi?u ?? hng hi?u ? v?p ph?i ln sng ch? trch t? cc Ph?t t? trn ton Thi Lan. Ng??i ??ng ??u V?n phng Ph?t gio Qu?c gia Thi Lan, ng Nopparat Benjawatananun, cho bi?t t? ch?c ny ? xem video v c?nh bo cc nh s? c?a m?t tu vi?n ? vng ?ng b?c Thi Lan khng l?p l?i hnh vi trn.

  S? Thi b? t? mi gi?i ?u dm


  C?nh st b?t hai nh s? Thi Lan v co bu?c mi gi?i cho m?t thi?u nin 14 tu?i quan h? tnh d?c v?i m?t tr? tr, trong m?t v? b b?i m?i nh?t lm ch?n ??ng gi?i t?ng l? n??c ny.


  S? si Ph?t gio Thi Lan m?i ?y dnh vo m?t lo?t v? b b?i, khi truy?n thng ??a ph??ng ??a tin v? cc v? lin quan ??n s? d?ng ch?t kch thch, u?ng r??u, c? b?c v quan h? v?i gi m?i dm. ?nh: AFP

  Hai v? s?, ng??i bc b? hnh vi b? co bu?c, c th? ??i m?t v?i n t 15 n?m n?u b? k?t n, AFP d?n l?i ??i t c?nh st Wirachon Bunthawi ni t?i thnh ph? Chiang Mai, mi?n b?c Thi Lan. "V? tr? tr v?n ? trong cha v chng ti ?ang ch? l?nh b?t gi? dnh cho ng", Wirachon ni.

  Theo l?i khai c?a n?n nhn v m?t ti x?, hai v? s?, m?t ng??i 20 tu?i v m?t 23 tu?i , b? co bu?c ??a nam thi?u nin 14 tu?i ??n g?p tr? tr cha ? qu?n Chiang Dao, t?nh Chiang Mai vi l?n k? t? thng hai, c?nh st cho hay.

  V? vi?c di?n ra trong b?i c?nh d? lu?n t?i qu?c gia Ph?t gio ?ang tranh ci v? m?t ?o?n clip trn YouTube, trong ? quay c?nh ba v? s? ng?i trn chi?c my bay ring, ?eo tai nghe, knh, v s? d?ng ti Louis Vuitton.

  ?o?n video d?y ln cu?c th?o lu?n v? s? tun th? cc nguyn t?c kham kh? c?a nh s?.

  S? si Ph?t gio Thi Lan m?i ?y dnh vo m?t lo?t v? b b?i, khi truy?n thng ??a ph??ng ??a tin v? cc v? lin quan ??n s? d?ng ch?t kch thch, u?ng r??u, c? b?c v quan h? v?i gi m?i dm.

 3. #13
  ngocdiep
  Guest

  Re: S? tr? tr hon t?c ?? c??i v?

  S? t?ng kinh ki?u hip hop, ng??i Thi ph?n n?


  M?t nhm cc nh s? tr? c?a Thi Lan ??ng clip h? ?n ht v nh?y theo nh?c rock ho?c ??c kinh k? theo nh?p hip hop, gy m?t c?n bo tranh lu?n si s?c ? n?i l?y ??o Ph?t lm qu?c gio ny.

  M?i n?m khi ma m?a ??n, cc thi?u nhi nam c?a Thi Lan l?i c?o ??u v vo cha tu t?p, theo t?c l? truy?n th?ng. M?t s? em tu t?p r?t nghim trang cn m?t s? em khc ngh? ra nhi?u chiu tr ?? lm cho cu?c s?ng tu hnh tr? nn khc th??ng.

  C t?i 90% dn s? Thi Lan theo ??o Ph?t, v ng??i Thi ?ang tr?i qua m?t giai ?o?n g?n nh? l s?c v?n ha khi ??t n??c nhanh chng hi?n ??i ha nh? s? pht tri?n kinh t? nhanh chng. Ngy cng nhi?u ng??i Thi ln m?ng, th??ng l qua ?i?n tho?i di ??ng. M?t s? nh s? tr? ?ang tr? thnh nh?ng ngi sao c?a ??i s?ng tr?c tuy?n, khi?n nh?ng ng??i thu?c th? h? cao tu?i h?n ng? ngng tr??c s? bi?n ??i qu nhanh.


  M?t c?nh trong clip c?a cc nh s? tr? Thi Lan. ?nh mn hnh.

  M?t trong nh?ng hi?n t??ng gy xn xao nh?t ? Thi g?n ?y l clip m?t nhm nh s? tr? ch?i nh?c hard rock v trch d?n cc ?o?n kinh k? theo nh?p hip hop. Clip ny nhanh chng ???c ti?p nh?n, truy?n ?i v cho ra nh?ng phi sinh m?i ?? ki?u.

  Trong cc clip khc, m?t s? nh s? quay c?nh h? ch?i x? cc ch ti?u ho?c go tht nh?ng ?o?n nh?c c?a ban nh?c heavy metal Bodyslam c?a Thi. Cc v? tu hnh ny th??ng dng cc cy l?n nch kh? mi ho?c b?t c? ci g c trong t?m tay ?? lm mic gi?. Ch?i qut nh th??ng ???c dng nh? ?n guitar.

  M?t nh s? trn 40 tu?i c?a n??c ny m?i ?y c?ng b?t ng? dnh tai ti?ng khi b? quay phim ?ang bi?u di?n m?t ?i?u nh?y khu g?i. ng ny sau ? ph?i xin l?i v gi?i thch r?ng ng ch? mu?n t?o ni?m vui cho dn chng sau khi c?n l? ?i qua.

  "Cng ngh? ti?n tri?n qu nhanh v chng ti khng b?t k?p", Phra Kasem Sanyato, th? k c?a Trung tm B?o v? Ph?t gio Thi Lan, c? quan gim st tn gio, ni. "Th? h? tr? khng cn lng tn knh n?a", m?t Ph?t t? 48 tu?i tn l Pornpun Kaewbundit, v?a vo m?t ngi cha c? ? Bangkok v?a ni.

  Nhi?u ng??i Thi ku g?i nghim kh?c v?i nh?ng s? vi?c m h? ?nh gi l bng b? ??o Ph?t. Tu?n tr??c vi tr?m ng??i Thi bi?u tnh ? cc khu c ?ng khch du l?ch ?? ku g?i c? du khch l?n ng??i Thi t? thi ?? tn knh h?n v?i tn gio ny, ch?ng h?n khng nn x?m hnh ??c Ph?t ln ng??i. H? c?ng ku g?i t?y chay m?t phim c?a Disney mang tn "Snow Buddies" trong ? c m?t con ch ???c ??t tn l "Ph?t".

  "Ti ngh? l h? ?ng", m?t du khch Canada ? khu Khao San ni. "C l? h? ? qu s?c ch?u ??ng khi ng??i khc c? gi?m ln ni?m tin c?a h?".

  Tuy nhin m?t s? ng??i khc th ku g?i ng??i Thi khoan dung h?n ??i v?i nh?ng cch suy ngh? v ho?t ??ng c?a th? h? tr?. M?t lu?ng ki?n khc gi?i thch r?ng Internet ?ang thu ht nhi?u th?i gian c?a m?i ng??i h?n tr??c, v th? ng??i ta dnh t th?i gian h?n cho vi?c nghin c?u gio l nh Ph?t, v nh?ng thng ?i?p c?a Ph?t php ?ang ngy m?t phai m? trong x h?i.

  Nhi?u Ph?t t? ?? ngh? cc ch??ng trnh truy?n hnh ti l?p cc ch??ng trnh gi?ng d?y Ph?t gio. N?m nay, knh truy?n hnh cp True Corp. b?t ??u pht sng m?t b? phim ti li?u v? cu?c s?ng c?a 9 ch ti?u tr? tu?i ? m?t ngi cha pha ?ng Bangkok, thu ht r?t ?ng ng??i theo di. Phim ti li?u ny mang tn "Nh?ng ch ti?u h?c khn t? Ph?t gio".

  M?t trong nh?ng khn gi?, b Wallapa Chairat 64 tu?i, cho bi?t b d?y t? 5h30 sng m?i ngy ?? xem c?nh cc ch ti?u ?i kh?t th?c. M?t hm b d?y t? 4h, r?i nh ?? ?i cng l??ng th?c cho cc ch.

  "M?y th? tin th?i s? v phim ?nh ch?a ??y r?y nh?ng con ng??i m?t my t?c gi?n, ghen ght v ?nh nhau", b Wallapa ni. "Nh?ng nh?ng ch ti?u ny mang l?i c?m gic an lnh h?nh phc".

  Cc ch ti?u c?ng c c?m gic t??ng t?. "Chu ngh? nh?ng ngy lm s? l th?i gian ??p nh?t trong ??i", ch b 9 tu?i Theerapath Suthipatharapan ni sau qung th?i gian ? cha. Nh?ng khng gi?ng trong phim truy?n hnh th?c t?, ch khng ???c khn gi? b?u ch?n.

 4. #14
  khanang
  Guest

  Re: S? tr? tr hon t?c ?? c??i v?

  Hng ch?c s? Thi b? bu?c hon t?c v ma ty
  H?n 30 nh s? Thi Lan v?a b? bu?c hon t?c do s? d?ng v bun bn ma ty. ?y l b b?i m?i nh?t lin quan t?i cc nh s? t?i v??ng qu?c Ph?t gio ny trong th?i gian g?n ?y.


  Cc nh s? Thi Lan. ?nh minh h?a: thaibuddhist

  Theo AFP, cc xt nghi?m n??c ti?u cho th?y, c 31 nh s? t? nhi?u cha khc nhau thu?c t?nh Saraburi t?ng s? d?ng methamphetamine. M?t s? tr? tr ? b? bu?c t?i bun bn ma ty.

  "Ng??i dn th??ng xuyn phn nn v? nh?ng cu?c t? t?p kh? nghi trong cc ngi cha. H?u h?t cc nh s? ??u s? d?ng ma ty ho?c c lin quan ??n ma ty", m?t quan ch?c ??a ph??ng cho bi?t.

  ng ni thm r?ng, n?u cc nh s? c?i t?o t?t v ng?ng s? d?ng ma ty, h? s? ???c php tu hnh tr? l?i.

  Gi?i t?ng l? Ph?t gio Thi Lan g?n ?y lin ti?p b? rng ??ng b?i hng lo?t v? b b?i, t? s? d?ng ma ty, u?ng r??u, ??n bi b?c v ch?i gi.

  M?t ?o?n video thng tr??c lm d?y ln s? ch? trch c?a d? lu?n n??c ny, khi n cho th?y ba nh s? ?ang ng?i trn m?t my bay t? nhn, ?eo knh mt th?i trang v xi ti xch snh ?i?u c?a th??ng hi?u Louis Vuitton.

  M?t trong ba nh s? trn, Luang Pu Nen Kham Chattiko, tr? tr c?a m?t ngi cha ? t?nh Sisaket, ?ang b? ?i?u tra v?i hng lo?t co bu?c, bao g?m quan h? v?i tr? v? thnh nin, tr?n thu?, nghi?n ht, r?a ti?n v gi? m?o nh s?.

  ng ny ???c cho l ?ang du l?ch ? chu u nh?ng chnh xc l n??c no th khng ai r. Gi?i ch?c Ph?t gio Thi Lan cho bi?t h? s? yu c?u B? Ngo?i giao thu h?i h? chi?u c?a Chattiko.
  http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gio...y-2847148.html

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình