L?y b?nh kh? lm thu?c th?n
L?y ho?n n?n lm gi?i thot
L?y khc m?c lm ni?m vui
L?y ma qun lm b?n ??o
L?y kh kh?n lm thch th
L?y k? t? b?c lm ng??i gip ??
L?y ng??i ch?ng ??i lm n?i giao du
Coi s? thi n nh? ?i dp b?
L?y s? x? l?i lm vinh hoa
L?y oan ?c lm c?a ng? ??o h?nh.