+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: B ?n c?a s?c m?nh t? t??ng Yu th??ng & th h?n (

 1. #1
  Lotus
  Guest

  B ?n c?a s?c m?nh t? t??ng Yu th??ng & th h?n

  T? t??ng c?a con ng??i c th? s?n sinh ra n?ng l??ng r?t l?n v n?u ???c s? d?ng ?ng cch, n?ng l??ng ny khng ch? c th? gip c?i thi?n cu?c s?ng c?a m?i c nhn m cn lm thay ??i c? th? gi?i.

  R?t nhi?u th nghi?m khoa h?c ? ch? ra r?ng ngh? c?a chng ta c th? lm bi?n ??i th? gi?i v?t ch?t. Th?t may m?n l cc th nghi?m ? ??u r?t d? lm, ai c?ng t? lm ???c, v th v? tuy?t v?i!

  Th nghi?m 1: C?m c?a chng ta

  Khi chng ta g?i ??n c?m m?t thng ?i?p d?ng ti?ng ni, ch? vi?t, m nh?c, hnh ?nh, th c?m ??u nh?n ???c thng ?i?p ?y. C?m s? ph?n ?ng l?i t??ng ?ng v?i thng ?i?p ?. Thng ?i?p t?t lnh th c?m c?ng t?t lnh, ?? 1 thng v?n th?m, khng m?c h?ng. Thng ?i?p x?u c th c?m x?u, m?i ?? vi ba ngy ? hi th?i, m?c ?en.

  Cch lm r?t d?:


  L?y m?t t c?m, chia lm 2 ph?n b?ng nhau, cho vo 2 l? s?ch gi?ng nhau. ?? l??ng n??c b?ng nhau vo m?i l? r?i ??y l?i. Dn nhn m?t l? b?ng nh?ng t? ng? t?t ??p ??i lo?i nh? Ti yu b?n, H?nh phc, K? di?u, vv L? c?m kia dn nhn ghi nh?ng t? ng? x?u ki?u nh? ?? ngu, Tao s? gi?t my, ?au kh?, vv M?i ngy m?t l?n ni v?i m?i l? c?m nh?ng l?i nh? trn nhn c?a n (th??ng l 30 giy m?i ngy), yu c?u t?nh to, t?p trung ngh?.
  Quan st k?t qu? thu ???c sau m?t kho?ng th?i gian (th??ng l 2 tu?n tr? ln).
  Cc b?n s? th?y l: Th?i gian hng ngy ni v?i c?m cng nhi?u, t? t??ng pht ra h??ng v? cc l? c?m cng m?nh, th nghi?m cng ko di th khc bi?t cng r.
  C r?t nhi?u ng??i khc nhau ? th? th?c hi?n th nghi?m c?m nh? th? v cc k?t qu? c?a h? ??u nh? nhau.


  K?t qu? thu ???c sau h?n 1 thng, trong th nghi?m c?m do Ti?n s? Masaru Emoto ti?n hnh
  Th nghi?m c?m ny ? ???c r?t nhi?u gia ?nh v nh gio trn kh?p th? gi?i th?c hi?n, v?i k?t qu? y h?t nh? nhau.

  http://tin180.com/khoahoc/bi-an-the-...-han-ky-1.html

  M?t th nghi?m c?m khc

  http://www.youtube.com/watch?v=xLJJ9...layer_embedded

  Ng??i th?c hi?n th nghi?m chia s?: ?i?u k? di?u ny khng mu thu?n v?i t? nhin, m n mu thu?n v?i nh?ng g chng ta bi?t v? t? nhin

  http://tin180.com/khoahoc/bi-an-the-...-han-ky-1.html

 2. #2
  Lotus
  Guest

  Re: B ?n c?a s?c m?nh t? t??ng Yu th??ng & th h?n (

  Th nghi?m ny s? khi?n b?n s?ng s?t! N th?c s? cho th?y t? t??ng v ngn t? c?a chng ta c s?c m?nh r?t l?n. Hy th? ngh? khi b?n ??i x? v?i nh?ng ng??i b?n yu th??ng b?ng lng t?t v s? bi?t ?n, v ?i?u ? ?nh h??ng t?t ??n h? c? v? th? ch?t l?n tinh th?n ra sao. Qua ? chng ta hi?u ???c nh?ng suy ngh? tiu c?c v lng th h?n c th? tc ??ng x?u ??n cu?c s?ng c?a th? gi?i chng ta m?nh m? nh? th? no.

  ?y l ?i?u g ? m b?n c?n ph?i th?y ?? tin. Hy th? lm xem! ? l m?t cch kinh ng?c ?? h?c h?i v? S?c m?nh c?a ngh?. Con ci c?a chng ta b? ?nh h??ng b?i nh?ng l?i ni v ngh? h??ng v? chng, c?ng nh? ?i?u m th nghi?m ny cho th?y. B?n ?ang trt ln con chu b?n v nh?ng ng??i xung quanh nh?ng ngh? nh? th? no?

  M?t s? nh nghin c?u ? m? r?ng th nghi?m ny. Chng ta s? dng 4 l? c?m. Ngoi 2 l? Ti yu b?n v ?? ngu, thm m?t l? B?n lm ti t?n th??ng nh?ng ti v?n nguy?n c?u phc lnh cho b?n, v m?t l? khng g?n nhn g c?. Chng ta l?i ti?n hnh th nghi?m theo cch gi?ng nh? th nghi?m ban ??u.
  ? 2 l? ??u, k?t qu? c?ng gi?ng nh? ? th nghi?m tr??c. ? l? Ti yu b?n h?u nh? khng c v?t m?c no, c?m tr?ng tinh. ? l? ?? ngu c?m h?ng r?t nhanh.


  L? c?m Ti yu b?n v l? c?m ?? ngu

  Cn ? 2 l? m?i, k?t qu? s? khi?n b?n ph?i suy ngh?.
  ? l? c?m c dn nhn B?n lm ti t?n th??ng nh?ng ti v?n nguy?n c?u phc lnh cho b?n, tnh tr?ng c?a c?m v?n r?t t?t g?n b?ng nh? ? l? Ti yu b?n. N ch? h?i t? h?n ?i cht m thi. C m?t v?t m?c nh? n?m d??i ?y l? nh? trong hnh m?i tn ch?.


  L? c?m B?n lm ti t?n th??ng nh?ng ti v?n nguy?n c?u phc lnh cho b?n

  Cn ? l? c?m khng g?n nhn v chng ta hon ton ph?t l? n ?i, tnh tr?ng c?m c?ng r?t t?i t?. N ch? t t?i t? h?n l? ?? ngu m?t cht.


  L? c?m b? ph?t l?

  L? c?m B?n lm ti t?n th??ng nh?ng ti v?n nguy?n c?u phc lnh cho b?n, ?i?u ? c?ng t??ng t? nh? ?i?u m ng??i x?a v?n g?i l l?y ??c bo on, k?t qu? t?t ??p. L? c?m b? ph?t l? c?ng t??ng t? nh? nh?ng n?n nhn c?a tnh tr?ng l?nh lng v c?m trong x h?i. Chng ta ??u bi?t s? lnh ??m th? ? c?ng c s?c tn ph gh g?m nh? th? no ??i v?i nhn lo?i.

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình