Thng bo
L?ch ngh? T?t Nguyn ?n 2012

Cng Ty N?ng L??ng Tm Th?c Totha xin thng bo l?ch ngh? t?t Nguyn ?n 2012 dnh cho t?t c? h?c vin nh? sau:

T?t c? h?c vin cc kha h?c s? b?t ??u ngh? t?t t? ngy 16/01/2012 ??n h?t ngy 01/02/2012. Th? 5 Ngy 2/2/2012 ( nh?m ngy 11/1/ m l?ch) t?t c? h?c vin s? b?t ??u h?c tr? l?i.

Thay m?t Cng Ty Totha knh chc Qu Anh/Ch?, cc b?n h?c vin v cc thnh vin c?a di?n ?n Totha

M?t k? ngh? th?t vui v? v bnh an.