+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2
Kết quả 11 đến 15 của 15

Chủ đề: Ph?t php v?n ?p

 1. #11
  Lotus
  Guest

  Re: Ph?t php v?n ?p

  V?N: Gi? ?y, hy bn ??n danh t? "T? bi". Theo Ph?t gio, t? bi l g?

  ?P: C?ng nh? tr tu? bao g?m ph?n tr n?ng hay s? hi?u bi?t trong b?n ch?t thin nhin c?a ta, t? bi g?m kha c?nh xc c?m hay c?m gic trong tm tnh thin nhin c?a ta. C?ng nh? tr tu?, t? bi l ph?m h?nh ??c th c?a con ng??i. Khi ta th?y ng??i no ?ang ? trong c?n phi?n mu?n s?u no m ta ??ng lng tr?c ?n, c? g?ng lm v?i hay ch?m d?t n?i kh? c?a h?, ? l t? bi. Nh? v?y, t?t c? nh?ng g t?t ??p nh?t trong con ng??i, t?t c? nh?ng ??c tnh "gi?ng h?nh Ph?t" nh? chia s?, s?n sng gip cho ng??i khc v?i tinh th?n tho?i mi, thi?n c?m, ch?m lo v quan tm t?t c? ??u l nh?ng bi?u hi?n ra ngoi c?a lng t? bi ti?m ?n bn trong. Ta s? hi?u bi?t nh?ng ?i?u g t?t ??p nh?t cho chnh ta. Chng ta thng c?m ng??i khc khi ta thng c?m chnh ta.
  Nh? v?y trong Ph?t gio, ph?m h?nh cao ??p c?a ta sinh si n?y n? m?t cch r?t t? nhin trong s? quan tm c?a ta ??i v?i ng??i khc. ??i s?ng c?a ??c Ph?t cho th?y r ?i?u ny. Ngi tr?i qua su n?m di d?ng chi?n ??u ?? tm tr?ng thi an lnh cho chnh Ngi. Sau ?, Ngi c th? ban r?i nh?ng l?i ch ?y cho ton th? nhn lo?i, v ? l ngu?n h?nh phc cho t?t c? chng sinh.

  V?N: V?y th S? ni r?ng c th? gip ng??i khc h?u hi?u nh?t khi ta t? gip ta. ? c ph?i l hnh thi c?a lng ch k? hay khng?

  ?P: Chng ta th??ng xem lng v? tha, quan tm ??n ng??i khc tr??c khi ngh? ??n mnh l ??i ngh?ch v?i tnh v? k?, lo cho mnh tr??c r?i m?i lo cho ng??i khc. Ph?t gio khng phn bi?t, tch r?i hai s? vi?c ?y; tri l?i, ci nhn c?a Ph?t gio l th?y chng ha l?n v?i nhau. Ni?m quan tm, thnh th?t lo l?ng cho mnh, s? d?n d?n t?ng tr??ng, thu?n th?c v tr? nn ch?m lo cho ng??i khc, b?i v ta th?y r?ng ng??i khc th?t s? c?ng nh? ta, khng khc bi?t. ? th?t s? l t? bi. Lng t? bi qu? th?t l vin ng?c bu kim c??ng ???c tn tr trn v??ng ni?m c?a Php B?o, nh?ng l?i d?y vng ng?c c?a ??c Tn S?.
  *

  8. ?N CHAY

  V?N: Ng??i Ph?t t? ph?i ?n rau ??u hay ?n chay, c ?ng v?y khng?

  ?P: Khng nh?t thi?t. ??c Ph?t khng tr??ng chay. Ngi khng d?y hng mn ?? ph?i ?n chay, v cho ??n nay, c r?t nhi?u ng??i Ph?t t? thu?n thnh m khng tr??ng chay.

  V?N: Nh?ng n?u S? dng th?t c, ?t S? gin ti?p c trch nhi?m v? ci ch?t c?a con v?t. C ph?i ch?ng ? l vi ph?m gi?i th? nh?t?

  ?P: ?ng r?ng khi ?n th?t c, ta gin ti?p v c ph?n no trch nhi?m v? t?i st sinh con v?t, nh?ng ?i?u ny c?ng ?ng khi ta ?n rau c?i. Ng??i nng dn x?t thu?c, dng thu?c ??c gi?t cn trng ?? lc no c?ng c nh?ng l rau, l c?i khng b? su r?y ??c khot ???c d?n ln trn bn ?n. L?i n?a, nh?ng con th b? gi?t ?? cung ?ng da lm giy n?t hay lm ti xch, d?u v x bng m ta dng v tr?m ngn s?n ph?m khc. Chng ta khng th? s?ng m khng gin ti?p trch nhi?m v? ci ch?t c?a chng sinh ny hay chng sinh khc, b?ng cch ny hay cch khc. Khi xin th? tr gi?i ??u tin, ta nguy?n c? g?ng trnh xa tr?c ti?p st sinh, tr?c ti?p trch nhi?m st h?i sinh linh.

  V?N: C ph?i ng??i Ph?t t? theo truy?n th?ng Mah?yana (??i th?a) khng ?n th?t c?

  ?P: ?i?u ny khng ?ng. Ng??i Ph?t t? ??i th?a Trung Hoa th??ng ch tr?ng ??n vi?c ph?i ?n chay. Nh?ng nh?ng b?c xu?t gia v hng c? s? nam n? theo truy?n th?ng ??i th?a ? Nh?t B?n v ? Ty T?ng l?i th??ng ?n th?t c.

  V?N: Nh?ng ti v?n ngh? r?ng ng??i Ph?t t? ph?i ?n chay.

  ?P: Gi? s? c ng??i kia tr??ng chay r?t nghim ch?nh m ch k?, gian d?i, b?t l??ng v ? ti?n, v m?t ng??i khc khng ?n chay m bi?t lo ngh? ??n k? khc, chn th?t, lim khi?t, qu?ng ??i v hi?n l??ng, trong hai ng??i ?y, ng??i no l Ph?t t? t?t h?n?

  V?N: Ng??i chn th?t v hi?n l??ng.

  ?P: T?i sao?

  V?N: B?i v ng??i nh? th? ? hi?n nhin l c tm ??a t?t.

  ?P: H?n nh? v?y. Ng??i ?n th?t c c?ng nh? ng??i ?n rau ??u ??u c th? c tm trong s?ch, m c?ng c th? c tm nh? b?n. Trong gio hu?n c?a ??c Ph?t, ?i?u quan tr?ng l ph?m ch?t c?a tm, m khng ph?i l lo?i th?c ?n c?a ta. C nh?ng ng??i Ph?t t? r?t th?n tr?ng, khng bao gi? ?n th?t c, nh?ng t b?n tm t? xt mnh c ch k?, thi?u chn th?t, hung t?n hay ganh t? hay khng. S?a ??i th?c ?n l d?, nh?ng s?a ??i tm tnh l vi?c kh lm, nn th??ng hay b? h? h?ng lng qun. V v?y, cho d ta ?n chay hay khng, nn nh? r?ng ?i?u t?i quan tr?ng trong Ph?t gio l thanh l?c tm, lm cho tm tr? nn trong s?ch.
  *
  9. MAY M?N V TH?I V?N

  V?N: ??c Ph?t d?y th? no v? ba php v bi qu??

  ?P: ??c Ph?t xem nh?ng cng vi?c nh? b?c s? bi qu?, ?eo ba php h? m?ng, xem ??a l, xem ngy t?t, v.v. l v ch, v Ngi khuyn ?? t? khng nn th?c hnh. Ngi g?i ? l "ngh? thu?t th?p km", v d?y r?ng:
  "C vi ??o s?, trong khi s?ng nh? v?t th?c m tn ?? dng cng, l?i tm cch sinh s?ng b?ng nh?ng ngh? thu?t th?p km, nh?ng ngh? sinh s?ng nh? xem ch? tay, xem t??ng s?, bn m?ng, cng vi c?u th?n ti, xem ??a l ?? xy c?t nh c?a v.v., Tn gi? C?-?m (Gotama) trnh xa nh?ng ngh? thu?t th?p km, nh?ng ngh? nui m?ng t??ng t?" (Tr??ng b?, I. 9-12).

  V?N: V?y t?i sao ?i khi ng??i ta lm nh?ng chuy?n t??ng t? v ??t tin t??ng vo ??

  ?P: V lng tham, v tnh hay lo s?, v v v minh. Ngy no m ng??i ta th?u hi?u nh?ng l?i d?y c?a ??c Ph?t, h? s? nh?n th?c r?ng m?t tm trong s?ch c th? b?o v? mnh v?ng ch?c h?n nhi?u so v?i nh?ng m?nh gi?y, nh?ng th? kim kh v m?t vi cu kinh ??c t?ng. Lc ?, h? s? khng cn ? l?i n?i nh?ng ?i?u t??ng t?. Trong gio hu?n c?a ??c Ph?t, lng chn th?t, tnh c??ng tr?c v nh?ng ??c h?nh t?t ??p khc th?t s? b?o v? v ?em l?i cho ta tr?ng thi phong ph, th?nh v??ng th?t s?.

  V?N: Nh?ng nhi?u ba php qu? th?t linh thing, b?ch S?, c ph?i th? khng?

  ?P: Ti c bi?t m?t ng??i sinh s?ng b?ng ngh? bn ba php. Ng??i ?y khoe r?ng ba c?a ng ta c th? ?em l?i may m?n, th?nh v??ng, v ??m b?o r?ng ng ta s? ch?n ?ng ba s? trng cho cc k? x? s?. Nh?ng n?u ?ng nh? l?i ng ?y khoe, t?i sao chnh ng ?y khng tr? thnh tri?u ph? N?u ba php qu? th?t linh thing, t?i sao ng ?y khng trng s? h?t tu?n ny qua tu?n khc? ?i?u may m?n duy nh?t c?a ng ?y l ???c c nhi?u ng??i kh ?in r? ??n mua ba c?a ng ta.

  V?N: V?y c nh?ng chuy?n nh? may m?n khng?

  ?P: T? ?i?n gi?i thch "v?n m?ng" (fortune) hay "may r?i" l "tin r?ng b?t c? g, d t?t hay x?u, x?y ra ??n m?t ng??i, ??u l ng?u nhin, do th?i v?n hay s? m?ng". ??c Ph?t ph? nh?n hon ton l?i tin t??ng nh? v?y. T?t c? nh?ng g x?y ra ??u do m?t hay nhi?u nguyn nhn, v ph?i c vi lin h? no ? gi?a nguyn nhn v h?u qu?.
  Th d? nh? lm b?nh, l do nh?ng nguyn nhn chnh xc. Ta ph?i c ti?p xc v?i vi trng v c? th? ta ?? y?u ?? cho vi trng c th? bm vo v n?y n?. C m?i lin h? nh?t ??nh gi?a nhn (vi trng v c? th? y?u) v qu? (ch?ng b?nh), v ta bi?t r?ng vi trng t?n cng nh?ng b? ph?n c?a c? th? v lm cho ta b?nh. Nh?ng chng ta khng th?y c lin h? no gi?a s? vi?c ?eo m?t l ba v?i vi?c tr? nn giu c hay thi ??u.
  Ph?t gio d?y r?ng b?t lu?n chuy?n g x?y ??n cho ta ??u do m?t hay nhi?u nguyn nhn, ch? khng do ng?u nhin, th?i v?n r?i may hay s? m?ng. Ng??i ch tr?ng ??n th?i v?n th??ng mu?n ???c m?t ?i?u g ti?n b?c ho?c c?a c?i. ??c Ph?t d?y r?ng ?i?u quan tr?ng h?n, m ta c?n ph?i quan tm, l trau gi?i v pht tri?n tm tr:

  "H?c su hi?u r?ng,
  ngh? nghi?p tin x?o,
  ???c rn luy?n ?ng m?c
  v ni ?ng chnh ng?:
  ? l v?n m?ng t?t nh?t.

  Ph?ng d??ng cha m?,
  th??ng yu nui n?ng v? con
  V s?ng theo chnh nghi?p:
  ? l v?n m?ng t?t nh?t.

  Qu?ng ??i b? th,
  cng minh chnh tr?c,
  Gip ?? h? hng quy?n thu?c
  v s?ng ?ng chnh m?ng:
  ? l v?n m?ng t?t nh?t.

  Trnh xa hnh ??ng b?t thi?n, say s?a,
  V nghim tr gi?i lu?t:
  ? l v?n m?ng t?t nh?t.

  K?nh m?, khim t?n, tri tc, tri n
  V thnh knh l?ng nghe
  Gio Php cao th??ng:
  ? l v?n m?ng t?t nh?t."
  (Kinh ??i h?nh phc, Ti?u b?)

 2. #12
  Lotus
  Guest

  Re: Ph?t php v?n ?p

  10. KINH ?I?N

  V?N:
  H?u nh? t?t c? cc tn gio ??u c thnh kinh. Thnh kinh c?a Ph?t gio l g?


  ?P: Thnh kinh, hay kinh ?i?n, c?a Ph?t gio g?i l Tam t?ng (Tipitaka). B? kinh ny ???c vi?t b?ng ti?ng ?n ?? c? x?a g?i l Ph?n ng? P?li, r?t g?n v?i ngn ng? do ??c Ph?t ni. Tam t?ng l m?t t?p h?p kinh ?i?n ?? s?. B?n d?ch Anh ng? chi?m kho?ng 40 b?.

  V?N: Tam t?ng ngh?a l g?

  ?P: Tam t?ng (Tipitaka) g?m 2 t?: "Tam" ngh?a l "ba" (ti), v "T?ng" l "gi? ch?a"(pitaka). ? l v kinh ?i?n Ph?t gio g?m c ba t?ng. T?ng th? nh?t, g?i l Kinh t?ng, g?m cc bi gi?ng c?a ??c Ph?t v c?a cc v? ?? t? ? gic ng?. N?i dung c?a Kinh t?ng r?t ?a d?ng v phong ph, v ghi l?i cc l?i truy?n thng v? chn l m ??c Ph?t ? d?y cho ?? m?i h?ng ng??i. Nhi?u bi kinh c d?ng thuy?t gi?ng, v nhi?u bi khc c d?ng ??i tho?i. Nhi?u bi khc nh? kinh Php c (Dhammapada) trnh by l?i d?y c?a ??c Ph?t qua cc cu k? th?. B? Chuy?n Ti?n thn (Jataka), m?t v d? khc, l?i bao g?m cc cu chuy?n l th m nhn v?t chnh th??ng l loi th v?t.
  T?ng th? hai g?i l Lu?t t?ng. T?ng ny bao g?m cc ?i?u gi?i lu?t cho hng tu s?, cc l?i c? v?n ?? qu?n l T?ng ?on v cc nghi th?c sinh ho?t. Ngoi ra, t?ng ny cn ghi l?i cc s? ki?n l?ch s? trong th?i k? nguyn khai khi T?ng ?on ???c thnh l?p.
  T?ng th? ba g?i l Th?ng php t?ng, hay Vi di?u php t?ng. ?y l t?p h?p cc bi gi?ng ph?c t?p, thm di?u, ?? phn tch v phn h?ng cc y?u t? c?u t?o nn m?t c nhn. M?c d Th?ng php t?ng xu?t hi?n sau, nh?ng khng ch?a ?i?u g tri ngh?ch v?i hai t?ng ??u.
  By gi?, xin gi?i thch thm v? ch? "t?ng" hay "gi? ch?a" (pitaka). T?i x? ?n ?? c? x?a, nh?ng ng??i th? xy d?ng th??ng chuy?n t?i v?t li?u b?ng cch chuy?n qua cc gi? ch?a. H? ??t gi? ch?a trn ??u, b??c ?i m?t qu?ng, r?i chuy?n cho ng??i k? ti?p, c? th? m ti?p t?c. M?c d ch? vi?t ? ???c hnh thnh trong th?i c?a ??c Ph?t, nh?ng khng ?? m?c tin c?y nh? tr nh? con ng??i. Lo?i gi?y vi?t th?i ? th??ng b? m?c nt do ?? ?m trong ma m?a hay b? m?i m?t ?n, nh?ng tr nh? c?a m?t ng??i v?n c th? t?n t?i khi ng??i ?y v?n cn s?ng. V th?, cc v? T?ng ni m?t lng ghi nh? t?t c? nh?ng l?i Ph?t d?y v truy?n ??c cho nhau, t??ng t? nh? cc ng??i th? xy d?ng chuy?n g?ch v ??t ct qua cc gi? ch?a.
  Do ?, ba t?p h?p l?n c?a kinh ?i?n Ph?t gio ???c g?i l ba t?ng, hay ba gi? ch?a. Sau khi truy?n gi? theo ph??ng cch ny qua nhi?u tr?m n?m, cu?i cng, Tam t?ng ???c vi?t xu?ng m?t lo?i gi?y b?ng l b?i, t?i Tch Lan, vo kho?ng n?m 100 Ty l?ch.

  V?N: N?u kinh ?i?n ch? ???c ghi trong tr nh? qua m?t th?i gian di nh? th?, ?t l khng cn ?ng tin c?y. C th? ph?n l?n cc l?i gi?ng c?a ??c Ph?t ? b? m?t, hay ? b? thay ??i khng?

  ?P: Vi?c gn gi? kinh ?i?n l m?t n? l?c chung cho hng T?ng ni. Cc v? ny t? h?p th??ng xuyn v t?ng ??c t?ng ph?n hay ton th? b? Tam t?ng. ?i?u ny khi?n cho vi?c s?a ??i hay thm th?t h?u nh? khng th? x?y ra.
  Hy th? ngh? nh? th? ny: N?u c m?t nhm c? tr?m ng??i ??u thu?c lng m?t bi nh?c, v trong khi h? ??ng ca bi ?, c m?t ng??i ht sai m?t cu hay tm cch xen vo m?t cu m?i, th chuy?n g s? x?y ra? ?a s? nh?ng ng??i thu?c lng bi nh?c s? ng?n c?n m?t c nhn no mu?n s?a ??i bi ?y. ?i?u quan tr?ng c?n ph?i nh? l vo th?i ?, khng c cc ?i truy?n hnh TV, khng c bo ch hay qu?ng co l?ng nh?ng lm xao l?ng, khu?y ??ng tm th?c. H?n n?a, cc v? t?ng ni th??ng dnh nhi?u th gi? ?? hnh thi?n, nn h? c tr nh? c?c k? t?t.
  Ngay c? ngy nay, khi kinh ?i?n ? ???c in ra sch, v?n cn c nh?ng v? tu s? c th? ??c thu?c lng ton b? Tam t?ng, ch?ng h?n nh? ngi thi?n s? Mengong Sayadaw ? Mi?n ?i?n, v tn c?a ngi ? ???c ghi vo quy?n Guinness Book of Records nh? l ng??i c tr nh? t?t nh?t trn th? gi?i.

  V?N: ??i v?i Ph?t t?, kinh ?i?n c t?m m?c quan tr?ng ra sao?

  ?P: Ng??i Ph?t t? khng xem kinh ?i?n nh? l nh?ng ?i?u m?c kh?i thing ling, tuy?t ??i t? m?t v? th?n linh, v ph?i tin theo t?ng ch?. ?y ch? l ti li?u ghi l?i cc l?i gi?ng d?y c?a m?t b?c ??i nhn ?? gi?i thch, c? v?n, h??ng d?n, khuy?n khch, v chng ta ph?i ??c th?u ?o v knh tr?ng. M?c ?ch c?a chng ta l thng hi?u nh?ng g ? d?y trong Tam t?ng, khng ph?i ch? tin sung, v do ?, l?i Ph?t d?y ph?i lun lun ???c ki?m nghi?m qua s? th?c ch?ng c?a chng ta.

  V?N: S? c ?? c?p ??n kinh Php c. ? l g?

  ?P: Kinh Php c l m?t trong cc b? kinh thu?c Ti?u b? c?a Kinh t?ng. Tn g?i"Dhammapada" c th? d?ch l "Con ???ng c?a Chn l" hay "Cc cu k? c?a Chn l". Kinh g?m c 423 cu k?, c cu r?t tinh y?u, c cu ngh?a thm su, c cu ch?a cc v d? sc tch, c cu tuy?t m?, t?t c? ??u do ??c Ph?t th?t ra. V th?, kinh Php c l m?t ti li?u ph? thng nh?t trong v?n h?c Ph?t gio. Kinh ny ? ???c d?ch ra h?u h?t cc ngn ng? chnh trn th? gi?i, v ???c xem nh? l m?t trong nh?ng tuy?t tc c?a v?n ch??ng tn gio ton c?u.

  V?N: C ng??i b?o ti khng bao gi? nn ?? m?t cu?n kinh no trn sn nh hay c?p d??i nch, m lc no c?ng ph?i ?? kinh sch n?i ch? cao. C ?ng th? khng?

  ?P: Ngy x?a, ? u chu c?ng nh?ng ? cc x? Ph?t gio chu, t? li?u sch r?t hi?m v ???c xem l nh?ng v?t c gi tr? cao. Cho nn, ng??i ta r?t qu tr?ng kinh ?i?n, v ?i?n hnh l cc phong t?c m b?n v?a nu ra.
  Tuy nhin, m?c d phong t?c v truy?n th?ng nh? th? l nh?ng ?i?u t?t, h?u nh? ?a s? m?i ng??i ngy nay ??u ??ng r?ng ph??ng cch t?t nh?t ?? knh tr?ng kinh ?i?n Ph?t gio l th?c hnh nh?ng l?i d?y ghi trong ?.

  V?N: Ti th?y r?t kh ??c kinh ?i?n Ph?t gio. Cc bi kinh th di, l?p ?i l?p l?i, khng h?p d?n.

  ?P: Khi chng ta c?m ln m?t quy?n kinh tn gio, ta mong ???c ??c cc dng ch? khch l?, hn hoan hay ca ng?i ?? thc ??y v t?o h?ng kh?i cho ta.
  Do v?y, vi ng??i khi ??c kinh ?i?n Ph?t gio th c?m th?y h?i th?t v?ng. M?c d m?t vi bi kinh c?a ??c Ph?t c ch?a nh?ng ?o?n r?t thch th v t??i ??p, ?a s? cc bi kinh th??ng gi?ng nh? cc bi lu?n v?n tri?t h?c v?i ??nh ngh?a v? cc thu?t ng?, cc lu?n c? ???c trnh by c?n th?n, cc h??ng d?n chi ti?t v? gi?i ??c hay v? hnh thi?n, v cc s? th?t ???c trnh by chnh xc. Cc bi kinh ? nh?m ??n ph?n l tr, khng nh?m ??n cc c?m tnh.
  Khi chng ta khng cn so snh kinh ?i?n Ph?t gio v?i kinh ?i?n c?a cc tn gio khc, chng ta s? th?y ???c v? ??p ring bi?t c?a kinh ?i?n Ph?t gio: ? l v? ??p c?a s? t? t??ng, c?a chi?u su, v c?a tr tu?.

 3. #13
  Lotus
  Guest

  Re: Ph?t php v?n ?p

  11. TU S?

  V?N: T?ng ?on c vai tr quan tr?ng trong Ph?t gio. M?c ?ch c?a cc tu s? l g, v cc v? ? ph?i lm g?

  ?P: M?c ?ch c?a ??c Ph?t khi thnh l?p gio ?on cc tu s? nam v n? (t?ng v ni) l ?? t?o ra m?t mi tr??ng thch h?p ?? pht tri?n tm linh. C?ng ??ng c? s? h? tr? c?ng ??ng tu s? qua cng d??ng t? v?t d?ng: th?c ?n, y o, ch? ?, v thu?c men. Nh? ?, cc v? tu s? c th? dnh ton th gi? ?? tu h?c v th?c hnh Gio Php. ??i s?ng ??n gi?n, c k? c??ng t?i tu vi?n t?o thu?n l?i cho an bnh n?i tm v hnh thi?n. ?p l?i, cc v? t?ng ni ph?i chia s? nh?ng g h? bi?t v?i c?ng ??ng c? s?, v lm g??ng sng v? ??i s?ng thi?n lnh cho cc Ph?t t? c? s? noi theo.
  Trn th?c t?, s? m?ng c? b?n ny ? ???c n?i r?ng, v??t qua kh?i nh?ng g m ??c Ph?t c ??nh ??u tin; v ngy nay, nhi?u v? t?ng ni ?i khi ho?t ??ng nh? l cc gio vin, cn s? x h?i, ngh? s?, bc s?, ngay c? chnh tr? gia. C ng??i cho r?ng ??m trch thm cc vai tr ? th c?ng t?t, n?u gip pht tri?n Ph?t gio. Nh?ng c?ng c ki?n cho r?ng n?u lm nh? th?, e r?ng cc v? tu s? s? d? b? v??ng b?n vo cc chuy?n th? s? m qun ?i m?c ?nh chnh khi h? gia nh?p tu vi?n l?n ??u tin.

  V?N: H?ng ng??i no c th? tr? thnh tu s??

  ?P: ?a s? chng ta c nhi?u m?i quan tm khc nhau trong ??i s?ng c?a mnh, nh? gia ?nh, ngh? nghi?p, th vui, chnh tr?, tn gio, v.v. Trong cc m?i quan tm ny, c th? l quan tr?ng hng ??u, c th? km quan tr?ng h?n. Khi s? h?c t?p v th?c hnh nh?ng l?i d?y c?a ??c Ph?t tr? thnh m?t vi?c t?i quan tr?ng cho m?t ng??i no ?, khi vi?c ?y chi?m ?u tin h?n cc vi?c khc, do ?, ng??i ?y c th? s? c khuynh h??ng tr? thnh m?t tu s?, T?ng hay Ni.

  V?N: C c?n ph?i l tu s? ?? ???c gic ng??

  ?P: D? nhin l khng. Vi v? ?? t? thnh t?u nh?t c?a ??c Ph?t ch? l nam ho?c n? c? s?. C vi v? ? pht tri?n tu? gic, v ?? l?i nh?ng bi gi?ng thm su. Trong Ph?t gio, c?p ?? tr tu? c?a m?t ng??i l ?i?u t?i quan tr?ng, v ?i?u ? khng lin h? chi ??n y o c?a ng??i ?, m c?ng khng lin h? chi ??n vi?c ng??i ? s?ng ? tu vi?n hay s?ng t?i nh. C ng??i th?y r?ng ??i s?ng tu vi?n, v?i nh?ng thu?n l?i v nh?ng kh kh?n, l mi tr??ng t?t nh?t ?? t?ng tr??ng tm linh. C?ng c ng??i th?y r?ng ? nh ring, v?i t?t c? ni?m vui v n?i kh?, l thch h?p nh?t. M?i ng??i ??u c nh?ng tnh hu?ng, hon c?nh ring.

  V?N: T?i sao cc tu s? Ph?t gio m?c y mu vng?

  ?P: Ngy x?a, khi ng??i ?n ?? nhn vo r?ng, h? lun lun c th? ni nh?ng l cy no s?p s?a r?i r?ng v chng c mu vng, cam, hay nu. Do ?, t?i ?n ??, mu vng tr? thnh mu c?a s? d?t b?. Mu y c?a cc tu s? l mu vng v mu ? gip nh?c nh? ??n t?m quan tr?ng c?a s? khng ch?p th?, c?a s? x? ly, bung b?.

  V?N: Tr? thnh tu s? l m?t ?i?u t?t, nh?ng vi?c g s? x?y ra n?u m?i ng??i ??u tr? thnh tu s??

  ?P
  : Chng ta c?ng c th? ??t cu h?i t??ng t? nh? th? cho cc ngh? nghi?p khc. "Tr? thnh nha s? l m?t ?i?u t?t, nh?ng vi?c g s? x?y ra n?u m?i ng??i ??u tr? thnh nha s?? Nh? th?, s? khng cn c cc gio vin, ??u b?p, ti x? li xe taxi, ...." R?i, "Tr? thnh gio vin l m?t ?i?u t?t, nh?ng vi?c g s? x?y ra n?u m?i ng??i ??u tr? thnh gio vin? Nh? th?, s? khng cn c cc nha s?, ??u b?p, ti x? li xe taxi, ..." v.v. ??c Ph?t khng ?? ngh? t?t c? m?i ng??i nn tr? thnh tu s?, v th?t th?, ?i?u ? s? khng bao gi? x?y ra. Tuy nhin, bao gi? c?ng c m?t s? ng??i thch ??i s?ng ??n gi?n v x? ly, v h? hoan h? v?i cc l?i d?y c?a ??c Ph?t, nhi?u h?n t?t c? cc s? vi?c khc. V c?ng nh? cc nha s?, nh?ng tu s? ? c cc kh? n?ng v ki?n th?c ??c bi?t ?? ph?c v? x h?i m h? ?ang s?ng.

  V?N: ?i?u ? c th? ?ng cho cc v? tu s? thuy?t gi?ng hay vi?t sch. Cn cc v? tu s? ch? bi?t hnh thi?n th sao? H? gip ???c g cho x h?i?

  ?P: B?n c th? so snh m?t v? s?ng ?n tu v?i m?t nh nghin c?u khoa h?c. X h?i h? tr? nh nghin c?u khoa h?c ?? ng ?y ng?i lm vi?c mi?t mi trong phng th nghi?m, v chng ta hy v?ng r?ng cu?i cng, ng ?y s? khm ph ho?c pht minh ???c vi?c g ? c l?i ch chung. C?ng nh? th?, c?ng ??ng Ph?t gio h? tr? nh s? hnh thi?n (m th?t ra, nhu c?u c?a v? ?y r?t t oi) b?i v chng ta mong r?ng v? ?y s? thnh t?u tr tu? v minh tri?t, ?? mang ??n l?i ch chung.
  Ngay c? tr??c khi ?i?u ?y x?y ra, ho?c n?u ?i?u ?y khng x?y ra, m?t nh s? ?n c? hnh thi?n v?n mang l?i ch ??n cho ng??i khc. Trong cc x h?i hi?n ??i, ch? tr??ng "l?i s?ng c?a ng??i giu v n?i ti?ng", v?i cc ?i?u xa hoa, tiu th? phung ph v ch k?, th??ng ???c xem nh? l m?t l t??ng, ???c nhi?u ng??i m? ??c. T?m g??ng s?ng ??n gi?n c?a m?t v? thi?n s? nh?c nh? r?ng ta khng c?n ph?i giu c ?? ???c an l?c, th?a lng. T?m g??ng ? cho ta th?y ???c m?t l?i s?ng d?u dng v gi?n d? c?ng mang l?i r?t nhi?u l?i ch.

  V?N: Ti nghe ni l hi?n nay khng cn c cc n? tu s? n?a. C ?ng th? khng?

  ?P: Khi cn t?i th?, ??c Ph?t thnh l?p gio ?on cc v? n? tu s?, g?i l t? kh?u ni. Trong 500 n?m ti?p theo, ni ?on ? c m?t vai tr r?t quan tr?ng trong cng tc pht tri?n v ho?ng d??ng Ph?t gio.
  Tuy nhin, trong b?i c?nh x h?i v v?n ha th?i ?, cc v? t? kh?u ni khng ???c nhi?u ?u ?i nh? cc nam tu s? (t? kh?u). Sau ?, khng r chnh xc v cc l do g, ni ?on Nam tng ? ?n ?? v ?ng Nam khng cn t?n t?i n?a. M?t khc, ni ?on B?c tng ? Trung Hoa, ?i Loan, ??i Hn, Nh?t B?n v Vi?t Nam v?n ti?p t?c pht tri?n.
  Hi?n nay, t?i Tch Lan v Thi Lan, ? c nh?ng n? l?c ?? ti ph?c h?i ni ?on Nam tng, b?ng cch ti?p nh?n truy?n gi?i t? ni ?on B?c tng c?a ?i Loan, m?c d c nhi?u ng??i trung thnh v?i truy?n th?ng c? ? khng ?ng h? vi?c ny.
  D sao, ?? gn gi? ??nh nguyn th?y c?a ??c Ph?t, chng ta c?n ph?i t?o ra nh?ng c? h?i ??ng ??u cho c? nam l?n n? Ph?t t? ?? s?ng ??i s?ng xu?t gia, n?u h? mu?n, v ???c l?i l?c trong ??i s?ng ?.
  *

 4. #14
  Lotus
  Guest

  Re: Ph?t php v?n ?p

  12. TR? THNH PH?T T?

  V?N: ??n ?y, nh?ng l?i S? ni lm cho ti r?t thch th. Lm th? no ti c th? tr? thnh m?t Ph?t t??

  ?P: Vo th?i ??c Ph?t cn t?i th?, c m?t ng??i tn l Up?li. ng ?y l tn ?? c?a m?t tn gio n?, ??n g?p ??c Ph?t ?? tranh lu?n v c? g?ng thuy?t ph?c Ngi. Nh?ng sau khi ?m tho?i, ng ?y r?t c?m kch v quy?t ??nh xin lm tn ?? Ph?t gio. Nh?ng ??c Ph?t b?o ng:
  "Tr??c tin hy suy xt t?n t??ng. M?t ng??i n?i ti?ng nh? ng c?n nn tm hi?u k? l??ng".
  ng Up?li ?p:
  "Gi? ?y, ti cng th?a thch h?n v mn nguy?n khi Ngi b?o ti: 'Tr??c tin hy tm hi?u k? l??ng'. B?i v n?u nh?ng ng??i ? m?t tn gio khc ???c ti xin lm ?? t? th h? s? di?n hnh kh?p ph? ph??ng v?i bi?u ng?, 'Up?li ? theo v? tn gio chng ta'. Nh?ng ??c Tn S? ni v?i ti: 'Tr??c tin hy suy xt t?n t??ng. M?t ng??i n?i ti?ng nh? ng c?n nn tm hi?u k? l??ng'!".
  Trong Ph?t gio, hi?u bi?t chn chnh l quan tr?ng, v hi?u bi?t chn chnh c?n ph?i dnh nhi?u th gi?. V?y, khng nn v?i v h?p t?p. Hy ??i ch?, nu ln nh?ng v?n ?? th?c m?c, th?n tr?ng suy xt, v ch?ng ? s? quy?t ??nh. ??c Ph?t khng quan tm nhi?u ??n vi?c c ?ng tn ??. Ngi ch tr?ng h?n ??n vi?c ng??i ta th?c hnh ?ng theo l?i d?y, sau khi th?n tr?ng kh?o st v suy xt t?n t??ng.

  V?N: N?u ti lm y nh? v?y, v th?y gio hu?n c?a ??c Ph?t l thch h?p, ti ph?i lm sao n?u mu?n tr? thnh Ph?t t??

  ?P: T?t h?n h?t l nn tham gia sinh ho?t trong m?t ngi cha hay m?t nhm Ph?t t? t?t, h? tr? h? v ???c h? h? tr?, v ti?p t?c h?c h?i Ph?t Php, t?c nh?ng l?i d?y c?a ??c Ph?t. ??n lc ?, ???c chu?n b? ??y ??, b?n s? chnh th?c tr? thnh Ph?t t? b?ng cch quy y Tam B?o.

  V?N: Quy y Tam B?o l th? no?

  ?P: Quy y l tr? v? n??ng t?a. Ch? n??ng t?a l n?i ch?n m ng??i ta vo ?n nu trong c?n s?u mu?n ho?c khi c?n ???c an ton.
  C nhi?u lo?i n??ng t?a. Khi con ng??i c?m th?y b?t h?nh, h? tm b?n b; khi lo u kinh s? hi hng, h? c th? tm n??ng t?a trong nh?ng ni?m hy v?ng ?o huy?n, nh?ng ni?m tin v c?n c?. Khi lm chung, h? c th? tm n??ng t?a trong s? tin t??ng vo m?t c?nh tr?i v?nh c?u. Nh?ng ??c Ph?t d?y, khng ch? no trong nh?ng n?i ?y l ch? n??ng t?a th?t s?, v khng n?i no th?t s? cung ?ng cho ta tr?ng thi tho?i mi v chu ton. Ngi ni:
  "?ng v?y, nh?ng n?i ?y khng ph?i l n?i n??ng t?a chu ton, khng ph?i l n?i n??ng t?a t?i th??ng.
  Khng ph?i l n??ng t?a m t? ?
  Ta c th? v??t ra kh?i m?i s?u mu?n.
  Nh?ng v? n??ng t?a n?i
  Ph?t, Php T?ng,
  V chn chnh th?u tri?t
  T? Di?u ??.
  Kh?, nhn sinh kh?,
  V??t thot ra kh?i ?au kh?, v
  Bt Chnh ??o, d?n thot
  Ra kh?i m?i ?au kh?.
  ? qu? th?t l n??ng t?a chu ton,
  Qu? th?t l n??ng t?a t?i th??ng,
  ? l n??ng t?a m t? ?
  Ta c th? v??t thot ra kh?i m?i s?u mu?n".
  (Php c, 189-192)
  Tr? v? n??ng t?a n?i Ph?t b?o l v?ng lng tin t??ng v ch?p nh?n l ta c th? tr? nn hon ton gic ng? v tuy?t h?o trong s?ch nh? ??c Ph?t. N??ng t?a n?i Php b?o c ngh?a l hi?u bi?t T? Di?u ?? v s?n sng ??t tr?n cu?c s?ng c?a mnh trn con ???ng Bt Chnh ??o. N??ng t?a n?i T?ng b?o l tm s? h? tr?, ngu?n c?m h?ng v s? h??ng d?n c?a nh?ng v? ?ang ?i trn con ???ng Bt Chnh ??o. Lm nh? th?, ta tr? thnh Ph?t t? v ??t b??c chn ??u tin trn con ???ng d?n ??n Ni?t bn.

  V?N: T? ngy S? quy y Tam B?o, c g thay ??i trong ??i S??

  ?P: C?ng nh? v s? tri?u ng??i khc trong su?t 2.500 n?m qua, ti nh?n th?c r?ng trong th? gian ??y kh kh?n ny, gio hu?n c?a ??c Ph?t r rng l r?t h?u l, n ?em l?i ngh?a cho m?t ??i s?ng v ngh?a l, n cho ti m?t n?n lun l nhn ??o v t? i, bi m?n, ?? h??ng d?n cu?c s?ng c?a ti, v r?i sng, ch? ???ng d?n l?i cho ti ti?n ??n tr?ng thi trong s?ch v ton h?o trong ki?p s?ng t?i.
  M?t thi ho ng??i ?n vo th?i x?a c vi?t v? ??c Ph?t nh? sau: "??n tm n??ng t?a n?i Ngi, ht ln ?? tn d??ng cng ??c Ngi, l? bi v ?n nu trong Gio Php l hnh ??ng v?i s? hi?u bi?t". Ti hon ton ??ng v?i nh?ng l?i ?y.

  V?N: Ti c?ng hon ton ??ng nh? v?y. B?ch S?, ti c m?t ng??i b?n lun c? g?ng thuy?t ph?c ti theo ??o anh ta. Ti th?t s? khng thch ??o ?y, ti ? ni cho anh ta bi?t, nh?ng anh ta v?n khng ?? ti yn. Ti c th? lm g ?y?

  ?P: Tr??c tin b?n ph?i hi?u r?ng ng??i ?y th?t s? khng ph?i l m?t ng??i b?n h?u. M?t ng??i b?n chn thnh l ng??i ph?i bi?t ch?p nh?n b?n mnh v tn tr?ng nguy?n v?ng c?a b?n mnh. Ti cho l ng??i ny ch? gi? v? lm b?n ?? c th? c?i ??o b?n m thi. Ng??i no mu?n p ??t mu?n c?a h? vo b?n, th ch?c ch?n ng??i ?y khng ph?i l m?t thn h?u.

  V?N: Nh?ng anh ta ni l mu?n chia s? ??o c?a mnh v?i ti.

  ?P: Chia s? tn ng??ng c?a mnh v?i ng??i khc l m?t ?i?u t?t. Nh?ng ti th?y ng??i b?n ? khng nh?n ra ???c s? khc bi?t gi?a vi?c chia s? v p ??t. N?u ti c m?t tri to, ti t?ng b?n m?t n?a v b?n ch?p nh?n, ? l ti ? chia s? v?i b?n. Nh?ng n?u b?n ni v?i ti "Cm ?n, ti ? ?n r?i", m ti v?n ti?p t?c p b?n l?y n?a tri to ??n khi b?n ch?u thua tr??c p l?c c?a ti, ?i?u ny kh c th? g?i l chia s?.
  Nh?ng ng??i gi?ng nh? "ng??i b?n" ?y, c? che d?u hnh vi x?u b?ng cch g?i ? l "chia s?", "th??ng yu" hay "r?ng l??ng"; nh?ng cho d tn g?i c?a n l g, hnh vi c?a h? v?n l khi?m nh, th l?, v ch k?.

  V?N: Lm sao ti c th? ng?n c?n anh ta?

  ?P: C?ng ??n gi?n thi. Tr??c h?t, b?n ph?i t? bi?t r l b?n mu?n g. Th? hai l ni r rng, ng?n g?n v?i ng??i ?y. Cu?i cng, khi ng??i ?y h?i b?n nh?ng cu h?i nh?: "Ni?m tin c?a anh l v? v?n ?? ny l g? T?i sao anh khng mu?n ??n cu?c h?p v?i ti?", b?n ph?i r rng, l?ch s? v nh?c l?i m?t cch kin ??nh cu ni ??u tin c?a b?n:
  - "Ni?m tin c?a ti l d?a theo nh?ng l?i d?y c?a ??c Ph?t. Cm ?n l?i m?i c?a anh, nh?ng ti khng ??n th h?n".
  - "T?i sao khng?"
  - " l chuy?n ring c?a ti. Ti khng ??n th t?t h?n."
  - "Nh?ng c nhi?u ng??i ?ng quen bi?t ? ? m!"
  - "Ti ch?c l c, nh?ng ti khng mu?n ??n."
  - "Ti m?i anh v ti quan tm ??n anh!"
  - "Ti hoan h? khi bi?t anh quan tm ??n ti, nh?ng ti v?n khng mu?n ??n ?."
  N?u b?n l?p l?i l?i mnh m?t cch r rng, kin nh?n, c??ng quy?t, v t? ch?i, khng ?? anh ta li ko b?n vo cu?c tranh lu?n, cu?i cng anh ta s? b? cu?c. Th?t l phi?n toi khi b?n ph?i lm nh? th?, nh?ng l?i r?t quan tr?ng ?? ng??i ta hi?u r?ng h? khng th? p ??t lng tin hay mu?n c?a h? ln ng??i khc.

  V?N: Ng??i Ph?t t? c c? g?ng chia s? gio php v?i ng??i khc khng?

  ?P: Vng, ng??i Ph?t t? nn lm ?i?u ?; v ti ngh? h?u h?t cc Ph?t t? ??u hi?u s? khc bi?t gi?a vi?c chia s? v vi?c p ??t. N?u ng??i ta h?i b?n v? ?o Ph?t, hy ni cho h? bi?t. Th?m ch b?n c th? ni cho h? bi?t v? cc l?i d?y c?a ??c Ph?t, m khng c?n h? h?i. Nh?ng n?u h? c l?i ni hay hnh ??ng cho th?y h? khng quan tm, khng mu?n nghe, th b?n nn tn tr?ng mu?n c?a h?.
  i?u quan tr?ng khc c?n nn nh? l b?n chia s? v?i h? v? Ph?t Php m?t cch c hi?u qu? qua cc hnh ??ng c?a mnh, h?n l ch? thuy?t gi?ng sung. Xi?n d??ng Ph?t Php b?ng s? quan tm, lng t? i, khoan dung, chnh tr?c v chn thnh. Hy ?? Ph?t Php t?a sng qua l?i ni v hnh ??ng c?a b?n.
  N?u m?i ng??i chng ta, b?n v ti, thng hi?u Ph?t Php r?t ro, th?c hnh Php m?t cch ton v?n v chia s? r?ng ri v?i ng??i khc, chng ta s? l ngu?n l?i ch to l?n cho chnh mnh v cho ng??i khc.
  *

 5. #15
  Lotus
  Guest

  Re: Ph?t php v?n ?p

  13. C?N B?N PH?T GIO:
  GI?I THI?U TRONG 5 PHT

  Ph?t gio l g?
  Ph?t gio l m?t tn gio c kho?ng 300 tri?u tn ?? trn kh?p th? gi?i. Danh t? "Ph?t gio" (Buddhism) xu?t nguyn t? ch? "buddhi", c ngh?a "gic ng?", "th?c t?nh". Ph?t gio pht ngu?n t? h?n 2,500 n?m tr??c, khi Ngi Siddhatta Gotama (S?-??t-ta C?-?m), hay ??c Ph?t, t? mnh gic ng? vo lc 35 tu?i.
  Ph?t gio ch? thu?n l m?t tn gio?
  ??i v?i nhi?u ng??i, Ph?t gio khng ph?i ch? l m?t tn gio m cn l m?t tri?t h?c, hay "m?t l?i s?ng". Ph?t gio l m?t tri?t h?c, v danh t? "tri?t h?c - philosophy" c ngh?a l "s? yu chu?ng tr tu?", v con ???ng c?a ??o Ph?t c th? tm t?t nh? sau:
  - S?ng c ??o ??c;
  - Nh?n th?c r rng v? m?i ngh? v hnh ??ng; v
  - Pht tri?n s? hi?u bi?t v tr tu?.
  Ph?t gio gip ti b?ng cch no?
  Ph?t gio gi?i thch m?c ?ch c?a ??i s?ng, gi?i thch hi?n t??ng b?t cng v b?t bnh ??ng trn th? gian, v cung ?ng m?t ph??ng cch th?c hnh hay m?t l?i s?ng ?? ??a ??n h?nh phc th?t s?.
  T?i sao Ph?t gio tr? nn ph? bi?n?
  Ph?t gio ngy cng ph? bi?n ? cc n??c Ty ph??ng v nhi?u l do. Th? nh?t l v Ph?t gio c nh?ng gi?i ?p cho nhi?u v?n ?? trong cc x h?i v?t ch?t hi?n ??i. Ti?p ??n, cho nh?ng ai c quan tm, Ph?t gio cung ?ng m?t s? thng hi?u su s?c v? tm tr con ng??i v cc cch tr? li?u t? nhin, m cc nh tm l n?i ti?ng trn th? gi?i ??u cng nh?n l r?t cao c?p v r?t hi?u qu?.
  ??c Ph?t l ai?
  Ngi Siddhatta Gotama sinh ra vo n?m 623 tr??c Ty l?ch, trong m?t hong t?c t?i Lumbini, nay thu?c x? Nepal. Vo n?m 29 tu?i, Ngi nh?n th?c r?ng ti?n nghi v?t ch?t v an ninh trong th? gian khng b?o ??m h?nh phc; v th?, Ngi ?i tm h?c cc l?i d?y, tn gio v tri?t h?c th?i ?, ?? tm ki?m cha kha ??a ??n h?nh phc. Sau su n?m h?c t?p v hnh thi?n, Ngi tm ra con ???ng "Trung ??o" v gic ng?.
  Sau khi ch?ng ??c, Ngi dng qu?ng ??i cn l?i t?i th? gian ?? truy?n gi?ng cc nguyn l trong ??o Ph?t g?i l Php hay Chn l, cho ??n khi Ngi nh?p di?t vo n?m 80 tu?i.
  C ph?i ??c Ph?t l Th??ng ???
  Khng, Ngi khng l Th??ng ??, v Ngi c?ng khng tuyn b? nh? th?. Ngi l ng??i gi?ng d?y con ???ng ??a ??n gic ng?, t? kinh nghi?m th?c ch?ng c?a Ngi.
  Ph?t t? c tn th? th?n t??ng khng?
  Nh?ng ng??i Ph?t t? t? lng tn knh cc hnh ?nh c?a ??c Ph?t, nh?ng khng tn th?, c?ng khng van xin nh?ng ?i?u l?i l?c. M?t pho t??ng Ph?t ng?i trong t? th? v?i hai tay d?u dng ??t trn v?, v?i n? c??i t? bi, nh?c nh? chng ta n? l?c pht tri?n tnh th??ng v an ??nh n?i tm. L? l?y t??ng Ph?t l ?? t? lng bi?t ?n v? cc l?i d?y c?a Ngi.
  T?i sao nhi?u qu?c gia Ph?t gio l?i ngho nh? v?y?
  Khng h?n ?ng nh? v?y. Nh?t B?n l m?t qu?c gia c truy?n th?ng Ph?t gio su ??m v ngy nay c?ng l m?t qu?c gia c kinh t? giu m?nh. Thi Lan, v?i Ph?t gio l qu?c gio, c?ng c m?t n?n kinh t? t??ng ??i v?ng m?nh v pht tri?n.
  Tuy nhin, chng ta c?n bi?t r?ng m?t trong cc ?i?u d?y c?a Ph?t gio l ti s?n c?a c?i khng b?o ??m ???c h?nh phc, v ti s?n c?a c?i c?ng khng bao gi? th??ng cn. Dn chng trong b?t k? qu?c gia no c?ng ch?u ?au kh?, cho d h? giu sang hay ngho nn. Ch? nh?ng ng??i no thng hi?u cc l?i d?y trong Ph?t gio th m?i c th? tm ???c h?nh phc th?t s?.
  C ph?i c nhi?u tng phi Ph?t gio khng?
  C nhi?u tng phi trong Ph?t gio l v c nh?ng khc bi?t v? v?n ha v truy?n th?ng c?a m?i qu?c gia. Tuy nhin, c?n b?n c?a Ph?t gio v?n khng thay ??i, ? l Php hay Chn l.
  C ph?i cc tn gio khc ??u sai l?m?
  Ph?t gio c?ng l m?t h? th?ng tn ng??ng c tnh bao dung ??i v?i cc tn ng??ng hay tn gio khc. Ph?t gio ch?p nh?n cc l?i gi?ng ??o ??c c?a cc tn gio khc, nh?ng Ph?t gio cn ti?n xa h?n, b?ng cch cung ?ng m?t m?c tiu di h?n trong s? hi?n h?u c?a chng ta, qua tr tu? v s? hi?u bi?t th?t s?.
  Ph?t gio chn chnh th r?t bao dung, khng quan tm ??n cc nhn hi?u nh? l "tn h?u Ky-t gio", "tn h?u H?i gio", "tn h?u ?n ?? gio", hay "Ph?t t?". V v?y, trong l?ch s?, khng bao gi? c cc cu?c thnh chi?n mang danh Ph?t gio. C?ng v th? m nh?ng ng??i Ph?t t? khng ?i truy?n gi?ng hay c?i ??o ng??i khc; h? ch? gi?ng gi?i n?u ???c ai h?i ??n.
  Ph?t gio c tnh khoa h?c khng?
  Khoa h?c l tri th?c ???c k?t h?p thnh h? th?ng, qua cc d? ki?n ???c quan st v th?c nghi?m v ?? ra cc ??nh lu?t t?ng qut c?a thin nhin. C?t li c?a Ph?t gio ph h?p v?i ??nh ngh?a ?, b?i v T? Di?u ?? c th? ???c th? nghi?m v minh ch?ng b?i b?t k? ng??i no, v ngay chnh ??c Ph?t c?ng ? t?ng ni v?i cc ?? t? r?ng h? ph?i th?c ch?ng cc l?i d?y c?a Ngi, m khng nn ch? tin sung. Ph?t gio d?a nhi?u trn tr tu?, h?n l lng tin.
  ??c Ph?t ? d?y nh?ng g?
  ??c Ph?t ? gi?ng d?y r?t nhi?u ?? ti, nh?ng cc ?i?u c?n b?n trong Ph?t gio c th? tm t?t trong T? Di?u ?? v Bt Chnh ??o.
  Di?u ?? th? nh?t l g?
  Kh? ??, hay chn l ??u tin, ni r?ng ??i s?ng l ?au kh?, ngh?a l ph?i ch?u ?au ??n th? xc, gi nua, b?nh ho?n, r?i ch?t. Ta c?ng ph?i ch?u ?au kh? v? m?t tm l nh? c ??n, phi?n gi?n, b?c b?i, s? hi, b?i r?i, th?t v?ng, sn h?n. ?y l m?t s? ki?n hi?n nhin, khng th? ch?i ci. ?y l th?c t? khch quan, khng ph?i bi quan; v bi quan l mong ??i nh?ng ?i?u g tr? nn t? h?i. M?t khc, Ph?t gio gi?i thch cch th?c gi?i quy?t cc ?au kh? ? v cch th?c ?? c h?nh phc th?t s?.
  Di?u ?? th? nh l g?
  T?p ??, chn l th? nh, d?y r?ng t?t c? m?i ?au kh? ??u do i d?c v tham th?. Ta s? b? phi?n kh? n?u ta mong ??i ng??i khc ph?i tun theo mu?n c?a mnh, ph?i lm gi?ng nh? mnh, n?u ta khng ???c nh?ng g mnh mu?n, v.v. Ngay c? khi ta mu?n v ???c, ?i?u ny c?ng khng b?o ??m c h?nh phc. Tm kht khao ham mu?n c??p ?o?t c?a ta ni?m vui ???c th?a lng v h?nh phc.
  Thay v kin tr chi?n ??u ?? thnh ??t ?i?u mong mu?n, hy c? g?ng s?a ??i chnh ci lng ??c mu?n c?a mnh.
  Di?u ?? th? ba l g?
  Di?t ??, hay chn l thm di?u th? ba, l c th? ch?m d?t ?au kh? v ??t ???c tr?ng thi th?a lng v h?nh phc. Khi ta d?t b? i d?c, v?n l v ch, v t?p s?ng t?ng ngy, chng ta b?t ??u s?ng an vui v t? do. Chng ta s? c nhi?u th gi? v n?ng l?c ?? gip ?? ng??i khc. Tr?ng thi ?y ???c g?i l Ni?t bn.
  Di?u ?? th? t? l g?
  ??o ??, hay chn l thm di?u th? t?, l con ???ng ??a ??n ch?m d?t ?au kh?. Con ???ng ny g?i l Bt Chnh ??o.
  Bt Chnh ??o l g?
  L con ???ng tu t?p g?m 8 y?u t? chn chnh: chnh ki?n, chnh t? duy, chnh ng?, chnh nghi?p, chnh m?ng, chnh tinh t?n, chnh ni?m, v chnh ??nh. ?y l con ???ng c?a ??o ??c v t?nh th?c qua l?i ni, ngh? v hnh ??ng, v pht tri?n tr tu? b?ng s? nh?n th?c r rng v? T? Di?u ?? v b?ng s? t?ng tr??ng lng t? bi.
  Ng? gi?i l g?
  N?m ?i?u gi?i lu?t ??o ??c c?a Ph?t gio l: khng st h?i, khng l?y c?a khng cho, khng t dm, khng ni d?i, v khng dng cc ch?t say lm lu m? tr c.
  Nghi?p l g?
  Nghi?p hay "nghi?p-qu?" l m?t ??nh lu?t cho bi?t r?ng m?i m?t nguyn nhn ??u t?o ra m?t h?u qu?, c ngh?a l cc hnh ??ng c?a ta ??u c nh?ng h?u qu?. ??nh lu?t ??n gi?n ny ? gi?i thch nhi?u v?n ??: s? b?t cng trn th? gian, t?i sao c ng??i sinh ra l?i c ph? t?t, c ng??i l?i c nhi?u ti n?ng, c ng??i c ??i s?ng r?t ng?n ng?i. Nghi?p cho th?y t?m quan tr?ng v? vi?c t?t c? chng ta ph?i ch?u trch nhi?m v? cc hnh ??ng c?a chnh mnh, trong qu kh? v hi?n t?i.
  Lm th? no ?? th? nghi?m tc ??ng nghi?p qu? c?a cc hnh ??ng c?a ta? Cu tr? l?i ???c tm t?t b?ng cch hy nhn xem:
  (1) ??nh ??ng sau c?a hnh ??ng, (2) h?u qu? c?a hnh ??ng vo chnh mnh, v (3) h?u qu? vo nh?ng ng??i khc.
  Tr tu? l g?
  Trong Ph?t gio, tr tu? ph?i ???c pht tri?n cng v?i t? bi. Trong m?t c?c ?oan, b?n c th? l m?t ng??i t?t b?ng nh?ng kh? d?i; v trong m?t c?c ?oan khc, b?n c th? c nhi?u ki?n th?c nh?ng l?i khng c tnh c?m. Ph?t gio d?y ta nn gi? cn b?ng v tr?n v?n c? hai, ph?i trau gi?i c? tr tu? l?n t? bi. Tr tu? cao nh?t l th?y r rng r?ng trn th?c t?, m?i hi?n t??ng ??u khng hon ton, khng th??ng cn, v khng c m?t th?c th? c? ??nh. Tr tu? th?t s? khng ph?i ch? v tin vo nh?ng g ???c d?y, m ph?i ch?ng nghi?m v thng hi?u chn l v th?c t?. Tr tu? ?i h?i ph?i c m?t tm r?ng m?, khch quan, khng c? ch?p. Con ???ng c?a Ph?t gio ?i h?i ph?i can ??m, nh?n nh?c, m?m d?o v thng minh.
  T? bi l g?
  T? bi bao g?m cc ph?m h?nh c?a lng san s?, s?n sng an ?i ng??i khc, thi?n c?m, ch?m lo v quan tm. Trong Ph?t gio, ta ch? th?t s? c?m thng ng??i khc khi no ta th?t s? c?m thng chnh ta, qua tr tu?.
  Ti ph?i lm th? no ?? tr? thnh m?t Ph?t t??
  B?t c? ai c?ng c th? tm hi?u v th?c nghi?m cc l?i d?y c?a ??c Ph?t. Ngi d?y r?ng l?i gi?i ?p cho m?i v?n ?? c?a chng ta l ? bn trong chng ta, khng ph?i ? bn ngoi. Ngi ni v?i cc ?? t? khng ???c tin ngay vo l?i d?y c?a Ngi, m h? ph?i t? th? nghi?m cc l?i d?y ?. Nh? th?, m?i ng??i t? c quy?t ??nh v t? ch?u trch nhi?m v? cc hnh ??ng v s? hi?u bi?t c?a mnh.
  ?i?u ny cho th?y Ph?t gio khng ph?i l m?t t?p h?p c? ??nh cc tn ?i?u c?n ph?i ???c ch?p nh?n tr?n v?n. ?y l nh?ng l?i d?y ?? m?i ng??i t? tm hi?u, h?c t?p v p d?ng theo tnh hu?ng ring c?a mnh.
  *

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình