V?a qua Nh?p c?u Tri th?c c?a chng ta b? gin ?o?n do Vi rt t?n cng, lm h?ng ?i m?t s? bi vi?t c?a qu v?, th?t ?ng ti?c thay...Nay chng ti ? ph?c h?i l?i g?n h?n 90% data base, n?u xt th?y nh?ng bi ??ng c?a qu v? b? thi?u, TOTHA trn tr?ng ?n nh?n s? b? sung nhi?t tnh c?a qu v? mong sao cho Nh?p c?u Tri th?c c?a chng ta ngy cng v?ng ch?c ti?n ln, ??ng tm d?n d?t cng nhau ??n b? tri ki?n Chn-Thi?n-M?...
Thn i!