+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Nh?n ??nh v? Gio L Lng Mai - 40 ??nh ??

 1. #1
  langmaiweb
  Guest

  Question Nh?n ??nh v? Gio L Lng Mai - 40 ??nh ??

  1. H? khng khng ph?i l m?t php v vi, h? khng ch? bi?u hi?n chung v?i th?i gian, v?t th?, tm th?c.
  2. V? ph??ng di?n Tch Mn: t?t c? cc php ??u l h?u vi. V? ph??ng di?n B?n Mn: t?t c? cc php ??u l v vi.
  3. Ni?t Bn l s? v?ng m?t c?a v minh v phi?n no m khng ph?i l s? v?ng m?t c?a u?n, x? v gi?i.
  4. Ni?t Bn l Ni?t Bn, khng h?u d? y c?ng khng v d? y.
  5. Ni?t Bn c th? ???c ti?p xc trong giy pht hi?n t?i.
  6. Ni?t Bn khng ph?i l m?t php m l t? tnh c?a t?t c? cc php.
  7. V sinh c ngh?a l Ni?t Bn, c ngh?a l Chnh Gic, cng v?i b?t di?t, v kh? v lai, phi nh?t phi d?, phi h?u phi v.
  8. Cc ??nh Khng, V t??ng, V tc gip ta ti?p xc v?i Ni?t Bn.
  9. Nh?ng ??nh c?n b?n l V th??ng, V ng, Ni?t Bn.
  10. Ba php ?n l V th??ng, V ng v Ni?t Bn. C th? ni t?i 4 php ?n hay 5 php ?n n?u trong ? c php ?n Ni?t Bn.
  11. Ni?m, ??nh, tu? l s? th?c t?p n?ng c?t ?? ?i ??n gi?i thot.
  12. Gi?i c?ng l Ni?m.
  13. C?n (tinh t?n) c?ng l Gi?i.
  14. Ni?m, ??nh, tu? t??ng dung, c? ba ??u c cng n?ng ??a t?i h? l?c v gi?i thot.
  15. Chnh ni?m v? kh? ?au gip ta nh?n di?n nh?ng ?i?u ki?n h?nh phc ?ang c m?t v ng?n ng?a t?o tc l?m l?i v gieo nghi?p nhn x?u.
  16. B?n di?u ?? ??u l h?u vi; B?n di?u ?? ??u l v vi.
  17. Di?u ?? th? ba c th? ???c g?i l L?c ??.
  18. ch t? do c ???c l do Tam h?c.
  19. Nn nhn t?p ?? l con ???ng c?a Bt T ??o. Nguyn do sinh t? lun h?i khng ph?i ch? l ham mu?n.
  20. V? La Hn chn th?c c?ng l m?t v? B? Tt, v? B? Tt ?ch th?c c?ng l m?t v? La Hn.
  21. H? l ng??i th c th? l B?t, l B?t nh?ng khng ng?ng lm ng??i; Do ?y c h?ng h sa s? B?t.
  22. B?t c nhi?u thn: chng sinh thn (nhn thn), php thn, thn ngo?i thn, t?ng thn, th?a k? thn, php gi?i thn v php gi?i tnh thn. Ng??i v c th? l B?t nn c?ng c ??y ?? cc thn ?y.
  23. C th? ni t?i con ng??i (pudgala) nh? m?t dng ng? u?n lin t?c (h?ng) lun lun chuy?n bi?n (chuy?n) lin h? t??ng duyn v trao ??i v?i cc dng hi?n t??ng khc, m khng th? ni t?i con ng??i nh? m?t ci ta bi?t l?p, b?t bi?n v th??ng h?ng.
  24. Ch? c th? hi?u lun h?i theo ?? nh?t ngh?a ?? trong nh sng c?a v th??ng, v ng v t??ng t?c.
  25. Kh? l?c t??ng t?c; phi?n no v b? ?? ??u c tnh ch?t h?u c?.
  26. T?ng thn, Ph?t thn, Php thn t??ng t?c. Trong chn T?ng c chn Ph?t v chn Php.
  27. V phi?n no v b? ?? ??u c tnh h?u c?, nn s? th?c t?p c?n ???c lin t?c ?? mang t?i chuy?n ha v gi? khng cho ?o? l?c. Lun h?i l s? ti?p n?i: Ci ??p v ci lnh c?n ???c ti?p n?i cng lu di cng t?t; ci x?u v ci d? c?n ???c chuy?n ha ?? ??ng ti?p t?c; rc ph?i ???c s? d?ng ?? nui hoa.
  28. Gi?i thot lun h?i khng c ngh?a l ch?m d?t m?t b? ??c gi la (pudgala) v?n khng th?t c, c?ng khng ph?i l ch?m d?t gi?i thn tu? m?ng c?a m?t ??i tu.
  29. Sinh di?t ch? l bi?u v v bi?u. Bi?u l bi?u hi?n, n?ng s? ??ng th?i. Trong khi c bi?u ny th c v bi?u kia. Trong khi ci ny bi?u th ci kia v bi?u.
  30. Php khng ph?i l m?t s? v?t, m?t ci, m?t th?c th?, m l m?t qu trnh, m?t s? ki?n ?ang x?y ra, v tr??c h?t l m?t ??i t??ng c?a tm th?c.
  31. Bo thn g?m c? y l?n chnh, c? c?ng l?n t?, ta b c?a chng sinh l t?nh ?? c?a B?t.
  32. Khng c ng nh?ng v?n c lun h?i. C ci g?i l t??ng t?c (samtati) nh?ng ci t??ng t?c no c?ng ??u c tnh t??ng t?c.
  33. Ph?t t? qua cc th? h? ph?i lin t?c ??i khng l?i 2 khuynh h??ng th?n ha v ng ha, bi?u hi?n nh?ng nhu y?u ??i chng nh?t c?a con ng??i.
  34. Tng th?c c cng n?ng h?c h?i, hun t?p, x? l, l?u tr?, s?p ??t k? ho?ch ??i ph, b?o h?, nui d??ng, tr? li?u v ti?p n?i. Tng th?c c cng n?ng thi?t l?p m?t kho t? li?u, nh?ng l? l?i hnh x? v th?c ? ???c s?p ??t s?n, m?t ch??ng trnh t? ??ng t? d?n ?? chi?c thuy?n c th? t? lo li m khng c?n s? c m?t c?a m?t v? thuy?n tr??ng.
  35. M?t na c khuynh h??ng tm an ?n l?c th b?n b?, khng th?y ???c lu?t tiu th? c ch?ng m?c, khng th?y ???c m?c ?ch v s? nguy h?i c?a s? tm c?u d?c l?c, khng th?y ???c s? thi?t d?ng c?a kh? ?au, s? c?n thi?t c?a tu? gic v th??ng, v ng, t??ng t?c, t? bi v truy?n thng.
  36. th?c nh? th?c t?p Gi?i ??nh Tu? c th? h?c h?i v chuy?n xu?ng nh?ng kinh nghi?m v tu? gic c?a mnh cho Tng th?c v giao cho Tng th?c trch nhi?m lm chn mi v pht hi?n ton di?n nh?ng h?t gi?ng tu? gic ? c s?n trong n.
  37. Php tu c?n b?n c?a ??o B?t Nguyn Th?y l php tu Ni?m X?, c cng n?ng nh?n di?n, chuy?n ha t?p kh, v lm cho thnh t?u vin mn b?y gic chi v Tm Chnh ??o. Cc php thi?n qun ??i th?a, k? c? thi?n T? S? c?n ???c th?nh tho?ng tr? v? t?m trong dng su?i Nguyn Th?y ?y ?? ??ng ?nh m?t c?t t?y c?a Ph?t Php.
  38. Th?c ch?t c?a T?nh ?? v Ni?t Bn v??t thot khng gian v th?i gian. Th?c ch?t c?a v?n php c?ng ??u nh? th?.
  39. Duyn, th?, u?n, x?, gi?i, th?c...c th? ???c trnh by d??i nhi?u m th?c khc nhau. Cc m th?c ny khng nh?t thi?t ph?i ch?ng ??i nhau.
  40. Cc gio l v th??ng, v ng, duyn kh?i, khng, v t??ng, v tc, ni?m , ??nh, tu?, v.v... l tri tim tu? gic ??o B?t, c th? ?i ?i v?i tinh th?n khoa h?c, ??i tho?i, h??ng d?n g?i v nng ?? cho khoa h?c. Khoa h?c hi?n ??i c?n v??t cho ???c nh? th?; nh khoa h?c c?n luy?n t?p ?? pht tri?n h?n n?a kh? n?ng tr?c gic c?a mnh.

  http://langmai.org/phapduong/nghe-ph...ao-ly-lang-mai

 2. #2
  ngocdiep
  Guest

  Nh?n ??nh v? gio l lng mai

  LTS: Nhn c bi vi?t "Xin gi? cho ??o Ph?t ???c trong sng" c?a tc gi? Nguy?n Tr C?m v?a ??ng hm 04Dec09, bi vi?t ny ???c ??ng l?i t? Th? Vi?n Hoa Sen ?? b?n ??c c thm d? li?u v? gio l Lng Mai, khng nh?t thi?t t?t c? ??u ph?n ?nh quan ?i?m v? tn gio c?a sachhiem.net.  TH? VI?N HOA SEN

  trch http://www.thuvienhoasen.org/batnhalangmai-01.htm

  H? S? TU VI?N BT NH LNG MAI  NH?N ??NH V? GIO L LNG MAI

  Tr Thng
  CH THCH C?A BBT TVHS:

  Bi vi?t c?a th?y Tr Thng ? ???c ph? bi?n h?n ch? qua m?t s? e-mails t? lu. Nay do nhn duyn thch h?p nn ban bin t?p TVHS chnh th?c ph? bi?n trn m?ng. Ban bin t?p s?n sng ?n nh?n cc ki?n ph?n h?i tch c?c t? qu ??c g?a. Xin g?i v? thuvienhoasen@yahoo.com chng ti s? post ngay d??i bi ny. (01-11-2009) *

  * http://www.thuvienhoasen.org/batnhalangmai-01.htm.  Hi?n nay ni ??n th?y Nh?t H?nh, khng ai m khng bi?t ??n Th?y. G?n b?n m??i n?m hnh ??o ? n??c ngoi, th?y Nh?t H?nh ? c nh?ng thnh cng v ?nh h??ng ?ng k? v? m?t ??o h?c c?ng nh? x h?i h?c.

  Th?y Nh?t H?nh v?a l m?t v? ??o s? Ph?t gio, v?a l m?t nh v?n, m?t nh th? r?t c ti?ng t?m. Th?m ch th?y Nh?t H?nh cn ???c tn vinh l m?t nh v?n ha l?n c?a th? gi?i hi?n ??i. Tuy xu?t thn l tu s? Ph?t gio nh?ng l m?u ng??i c t? t??ng phng khong, th?y Nh?t H?nh khng ch? ?nh h??ng t? t??ng c?a cc tri?t gia hi?n sinh Thin Cha Gio nh? Garbriel Marcel, Merleau Ponty v nh?t l Emmanuel Mounier m cn ?nh h??ng t? t??ng c?a thi?n s? Shunryu Suzuki thu?c thi?n phi Nh?t B?n. C?ng thm m?t t gio l c?a Ph?t gio Nguyn Th?y, m?t t gio l c?a thi?n s? T?ng H?i thu?c tng phi thi?n Vi?t Nam. ??ng th?i ?? pht tri?n ??o Ph?t ? Ty ph??ng, th?y Nh?t H?nh ? s? d?ng nh?ng y?u t? v?n ha c?a h? v d?a vo nhu y?u c?a ci g?i l Th?c d?ng, r?i hnh thnh m?t h? t? t??ng Thi?n c?a Lng mai l Hi?n php l?c tr.

  Chnh v pha tr?n nhi?u t? t??ng, cho nn tho?t ??u gio l Lng mai cho ta c?m gic m?i l?, h?p d?n. Nh?ng cng ?i su vo chi ti?t m?i pht hi?n, th?y Nh?t H?nh pht tri?n ??o Ph?t theo khuynh h??ng Tm l h?c h?n l ?o su gi tr? tm linh c?a ??o Ph?t. Cho nn con ???ng Thi?n c?a th?y Nh?t H?nh khng su s?c, s? tu t?p ch? ??t ??n m?c Chnh ni?m t?nh gic r?i ??ng l?i ?. N?u ??o Ph?t pht tri?n theo h??ng ny th ch?c ch?n m?t ?i?u Trong t??ng lai, ??o ph?t m?t d?n gi tr? ch?ng ng? tm linh ??n tuy?t ??i nh? th?i ??c Ph?t. ?i?u ny cho th?y th?y Nh?t H?nh ? pht tri?n m?t ??o Ph?t xa d?n ci g?c c?a n.

  Khng bi?t c ph?i v ty thu?n theo nhu c?u cu?c s?ng th?c d?ng c?a ng??i Ty ph??ng, t?c l lm vi?c g c?ng ph?i c hi?u qu? tr??c m?t th h? m?i tin theo, cn nh? ni v? ci ???c no ? c v? m? h? xa xi, ho?c thu?c v? m?t th? gi?i m h? ch?a th?y ch?a bi?t, khoa h?c ch?a ch?ng minh nn h? khng tin. Cho nn th?y Nh?t H?nh ? xy d?ng m?t h? th?ng gio l ??o Ph?t khng c?n b?n, ? l:

  1/ Khng xi?n d??ng gio l Nhn Qu? Nghi?p Bo, trong khi chnh nh? Nhn Qu? ny m ??o Ph?t th?t s? ?em ??n cho con ng??i ??o ??c v s? ti?n b?.

  Theo nh? n?m php th?c t?p Chnh ni?m m th?y Nh?t H?nh cho ? l con ???ng thot duy nh?t, c th? cung c?p nh?ng gio l; nh?ng php th?c t?p c kh? n?ng gip cho m?i gi?i nh?t l gi?i tr?, gi?i tr th?c tho g? nh?ng kh kh?n n?i tm; chuy?n ha ???c nh?ng phi?n gi?n lo u; nh?ng nghi k?, tuy?t v?ng; ti l?p l?i ???c truy?n thng v?i ng??i thn v ?ng gp ???c m?t cch tch c?c vo vi?c xy d?ng m?t n?n ??o ??c dn t?c c kh? n?ng chuy?n ha nh?ng tiu c?c hi?n c nh? n?n tham nh?ng, n?n m?i dm, n?n ma ty, n?n ?? v? gia ?nhm th?y l?i khng thi?t l?p nh?ng ?i?u ? trn n?n t?ng c?a Nhn qu? th gi?ng nh? xy nh khng ??t m?ng. B?i v c tin Nhn qu?, con ng??i m?i yu qu ??o ??c v ?i tm ??o ??c, nh?n ch?u ???c ngh?ch c?nh m?t cch bnh an v cn ph?n ??u lm t?t c? nh?ng vi?c lnh, khng m tn, khng lm cc ?i?u c. Ai c?ng th?y Lu?t php khng th? ki?m gi? ???c th tnh trong m?i con ng??i m ch? c Nhn qu? trong m?i con ng??i m?i gip h? s?ng ?ng v t? gic m thi.

  Cho nn, n?u khng c m?t lu?n thuy?t v? Lu?t Nhn Qu? m l?i ku g?i m?i ng??i ph?i s?ng ??o ??c th ci ??o ??c ? khng c n?n t?ng. Do Khng c m?t m?t gio l chu?n nn ng??i ta khng thi?t tha trong ci vi?c xy d?ng ??o ??c cho cu?c s?ng. B?i v ??o ??c cu?c s?ng, n ?i h?i ng??i ta ph?i thay ??i n?i tm mnh ?? s?ng cho t?t.

  Hi?n nay, tuy khoa h?c ch?a ch?ng minh ???c ???ng ?i c?a Nhn qu? nh?ng ? l ?i?u c th?t. N l m?t nguyn l t? nhin r?t cng b?ng v khch quan c?a v? tr? m ??c Ph?t l Ng??i khm ph, c ci nhn xuyn su?t, th?y r?t r.

  Khi ??c Ph?t ni v? Nhn qu? l do Ngi ? ch?ng ki?n r rng trong thi?n ??nh. T?c l khi Ngi ??c ??o, Ngi nh?p ??nh trong thi?n ??nh li?n th?y ???c v l??ng ki?p c?a m?i ng??i v th?y r rng m?i chuy?n ? di?n ra theo Nhn qu?. V?i ng??i gieo nhn nh? th?s? c k?t qu? nh? th?! Ngh?a l n lun c m?t s? b ??p r?t cng b?ng trong v? tr? ny.

  Cho nn, quan ?i?m Nhn Qu? Nghi?p Bo lun l y?u t? ch? ??o xuyn su?t, nh?t qun trong h? th?ng gio l c?a ??o Ph?t. Cn nh?ng v? ??o s? ??i nay, n?u b? qua, khng d?y cho tn ?? tin hi?u v?ng vng v? Nhn Qu? Nghi?p Bo th ch?c ch?n m?i ng??i s? hi?u sai ??o Ph?t, s? d? r?i vo m tn v s? khng ?ng d?ng ???c ??o l cho cu?c s?ng c?ng nh? ??nh h??ng cho s? tu hnh gi?i thot c?a h? ???c t?t ??p h?n.

 3. #3
  ngocdiep
  Guest

  Re: Nh?n ??nh v? Gio L Lng Mai

  2/ Khng tin cc ci Tr?i, khng ?? c?p ??n ba ci su ???ng.

  Ha Th??ng cho r?ng: Ni?t bn, Thin ???ng, s? s?ng bn kia ci ch?t ch? l sng t?o ph?m c?a m?t nh?n th?c ch? quan, l nh?ng gi? thi?t siu hnh khng th? ki?m sot.

  Nh?ng t? Ni?t bn, H? v, T?ch di?t, B?n ng, Lun h?ikhng c ngh?a nh?t ??nh. C bao nhiu ??nh ngh?a v? Ni?t bn r?i. V nh?ng c? g?ng ?y l ?? lm nn m?t vi?c m chnh ??c Ph?t Thch Ca ? khng lm n?i.

  H?i Ni?t bn l g? Ngi ? t? ch?i khng tr? l?i.

  ?ng l ci b?nh tm l ng m?n c?a ng??i ??i sau, lun cho r?ng mnh ni ?ng h?n ngay c? v?i ??c Ph?t. V?i tr tu? c?a m?t ??c Ph?t th khng ?i?u g trong v? tr? ny m Ngi khng l gi?i ???c h?t. Nh?ng l?i d?y c?a Ngi lun c gi tr? v??t c? khng gian v th?i gian. C ?i?u do hnh nghi?p c?n c? c?a chng sinh qu th?p nn khng th? hi?u n?i v? ci th?y bi?t c?a m?t tm ch?ng ??n tuy?t ??i m ngn ng? khng di?n t? ???c. Ch? c ng??i no ch?ng r?i m?i bi?t cho nn ??c Ph?t khng ni l v?y.

  C cu chuy?n v? Con Ra V Con C, chuy?n k? r?ng:

  Con Ra c th? s?ng d??i n??c v ln b? c?ng ???c, trong khi con C do nghi?p c?a n ch? s?ng d??i n??c m khng ln b? ???c. Cho nn khi nghe con Ra n k? chuy?n trn b? cho con c nghe th con C khng th? no tin, b?i v n khng ch?ng ki?n nn khng tin. Nh?ng th?t ra c chuy?n ? trn b? ch? khng ph?i khng c.

  C?ng v?y, ? ?y chng ta khng ch?ng ki?n ???c ci Tr?i nh?ng khng ph?i l khng c. H?i ??c Ph?t cn t?i th?, Ngi ? ni trong cc kinh r?ng C Tam Thin ??i Thin Th? Gi?i, t?c l c h?ng h sa s? th? gi?i. Tuy nhin vo th?i ?, ch?a ai tin h?t v ng??i ta ch? th?y ph?m vi th? gi?i c?a mnh thi. ??n khi khoa h?c pht tri?n, h? ? tm ra ???c cc hnh tinh khc. M?i v sao l m?t th? gi?i. R?i ln ???c cung tr?ng h? c?ng pht hi?n ? l m?t th? gi?i, nh?ng cc nh khoa h?c ni ? l m?t tri ??t ch?t khng c ng??i s?ng. Th?t ra ? ? c?ng c nh?ng sanh linh s?ng. S? d? h? khng th?y ???c v cch nhau b?i bi?t nghi?p.

  T??ng t?, ??c Ph?t c ni ??n L?c ??o lun h?i t?c l su con ???ng m chng sinh ch?t ?i r?i s?ng l?i v n lun h?i qua l?i mi Ta th?y t?t c? chng sinh lun h?i trong l?c ??o, xy v?n trong su ???ng ny. C?ng nh? m?t ng??i ??ng trn l?u cao nhn xu?ng d??i ng t? ???ng, th?y ng??i no ?i ???ng no???ng no.

  Ty theo nghi?p l?c ? gy t?o m sau khi ch?t c ng??i sinh v? ci Tr?i hay ci ng??i. C ng??i r?i vo ng? qu?, ??a ng?c hay sc sanh. Ni su ???ng m s? th?t ta ch? th?y c hai ???ng l ng??i v sc sanh. B?n ???ng cn l?i l Tr?i, Atula, Ng? qu?, ??a ng?c th khng th?y. Ta khng th?y do khng ch?ng ki?n ???c ch? khng ph?i l khng c, t?i v ci bi?t nghi?p c?a m?i loi m?i ch? m s?ng th ci nhn n khc nhau. V d? ci Tr?i s?ng khng b?ng hnh t??ng m b?ng t? t??ng. Ci t? t??ng ?i qua ?i l?i khng c hnh t??ng th lm sao ta th?y ???c.

  Chnh v khng tin c th? gi?i siu hnh nn th?y Nh?t H?nh ch? tr??ng Ti khng c ??c ao ci ci Ni?t bn, T?nh ?? hay Thin ???ng, t?i v Ni?t bn l ? ?y; T?nh ?? l ? ?y; Thin ???ng l ? ?y.

  Trong tm mnh nh? nhng, th?nh th?i v h?nh phc th ba n?o ???ng ?en t?i l ??a ng?c, Ng? qu?, Sc sanh khng th? xu?t hi?n. Nh?ng n?o ???ng ?en t?i ? c th? pht hi?n trong ta b?t c? lc no trong ngy n?u ta ?nh m?t ni?m, ??nh v tu?. V v?y khng c?n ph?i ?i v? t??ng lai m?i c h?nh phc, hay khng c?n ph?i ch?t m?i ?i vo T?nh ??.

  B?i v?y nhi?u ng??i nh?n ??nh, c l? th?y Nh?t H?nh do b? ?nh h??ng c?a n?n v?n ha Ty ph??ng v ki?n th?c tm l h?c c?a mnh nn c l?i gi?ng r?t th?c d?ng. Th?y l m?t v? tu s? Ph?t gio c s? m?nh ho?ng truy?n chnh php c?a ??c Th? Tn l?i khng tin Ni?t Bn tuy?t ??i c?a Ph?t. Cho nn ? ch? tr??ng ?i tm s? th?nh th?i an nhn trong hi?n t?i. ?i?u ny lm cho ??o Ph?t b? bi?n d?ng, th?t ?au lng!!!

  ??i v?i nh?ng v?n ?? m khoa h?c ch?a ch?ng minh ???c nh?:

  - Gio l Nhn qu? nghi?p bo, tnh tr?ng ti sinh lun h?i mi hay s? an l?c trong thi?n ??nh, cc ci Tr?i, ci ??a ng?c, Ng? qu? lm ng??i tr th?c hay nghi ng?. Nh?ng chng ta l ng??i ?? t? Ph?t ph?i c ni?m tin v ??c tin qu? quy?t v? m?t s? th?t l Ngoi th? gi?i v?t l ny cn t?n t?i th? gi?i c?a siu nhin, c s? hi?n h?u c?a chng sinh trong ?. H?n n?a ? l nh?ng gio l quan tr?ng ???c Ph?t thn ch?ng v th?y r, c th? chng ta m?i tu ???c.

  S? th?t, ??a ng?c khng ph?i l s?n ph?m t??ng t??ng c?a tm ?? mu?n c l c, mu?n khng l khng, m ??a ng?c l khch quan ngoi mu?n c?a tm. Tuy ??a ng?c thu?c v? th? gi?i tm linh, th? gi?i siu hnh nh?ng l?i c th?t. Khi m?t ng??i lm c, h? khng mu?n vo ??a ng?c nh?ng c? b? m?t s?c ht v hnh ??y vo. V c ??a ng?c nn con ng??i r?t s? t?i l?i v s?ng m?t ??i hi?n l??ng ??o ??c.

  3/ Vi?c dng tm l ?? gi?i quy?t ?au kh? ch? l t?m b?,


  ph?i c y?u t? cng ??c m?i l t?n g?c.

  Th?y Nh?t H?nh d?y r?ng: M?i khi c n?i bu?n, c?n gi?n hay ni?m tuy?t v?ng, ta dng ph??ng php tr? li?u l m ?p nh?ng c?m xc ? m?t cch ?u i v h?t lng th n?ng l??ng ?u i ? s? lm cho c?n gi?n hay n?i bu?n d?u l?i. Cch th?c t?p l hy ch?m d?t h?t m?i ?u t?, ch? bm st vo h?i th? ra h?i th? vo.

  Chng ta th?y v?i cch th?c ?, n?u c tm ???c s? an l?c th c?ng ch? l m?t cht yn ?ng t?m th?i thi. N?u khng c ph??c, nh?ng ci bung xung tm l v?n ti?p t?c tr?i d?y. R?i ta l?i ti?p t?c ? nn v c? th? th tm cng m?t m?i. Lc ny tm khng cn yn n?a m tr? nn r?t v?ng ??ng.

  Mu?n tr? t?n g?c ta ph?i bi?t nguyn nhn c?a ?au kh? l do ?u ?

  - C th? do thi?u ??o ??c, do khng c l t??ng gi?i thot, do nghi?p qu kh?.

  Th??ng thi?u ??o ??c l do nhn v? k? nn ci qu? l ?au kh?. Ng??c l?i v?i ci nhn v? tha th ci qu? l an vui, ? l s? h? t??ng trn nhn qu?. V v?y ?? gi?i quy?t ci kh? m?t cch r?t ro, chng ta nn theo l?i Ph?t d?y l h??ng v? m?c tiu v ng s? trnh ???c l?i l?m h?n. Ngay c? khi ??t ???c ci tm thanh t?nh sng su?t v?n ph?i t? nh?c mnh b?n ng ch?a h?t, l?i l?m ch?a s?ch ?? ??ng ch? quan t? mn.

  M?t khc ph?i lm nhi?u vi?c ph??c song song v?i vi?c tu t?p thi?n ??nh. Chnh vi?c lm l?i ch cho m?i ng??i s? c ci ph??c tc ??ng tr? l?i lm tm ???c yn m?t cch t? nhin ch? khng ph?i do tu t?p. ? l v ph??c v nhn qu? lun ?i ?i, ph?i h?p nh?p nhng v?i nhau khng s? h?. Cho nn mu?n ?i tm s? ??nh tm m ph??c t qu s? khng nhi?p tm ???c. ??ng t??ng ch? th?c hnh ph??ng php nhi?p tm l nhi?p ???c. Bn ngoi th?y c?ng ng?i yn ? nh?ng bn trong v?ng t??ng vy kn. Cho nn s? tu hnh c?a m?i ng??i ch? t? mnh bi?t. Quan tr?ng l ph?i thnh th?t v?i chnh mnh th cng phu tu hnh m?i ti?n.

  M?t vi ?i?u ki?n quan tr?ng ?? ha gi?i ?au kh? l ph?i tinh t?n l? Ph?t, tinh t?n tu t?p thi?n ??nh ?? nhi?p tm cho ???c. B?i v khi tm ta thanh t?nh th nh?ng m?c tiu th? gian khng l?a g?t ???c mnh. Ta v?n s?ng gi?a cu?c ??i ??y b?t tr?c nh?ng khng ?au kh?. Trong ??i s?ng ta th?y ???c l?i l?m c?a mnh trong t?ng ?i?m nh?. Ngoi ra cn th??ng yu gip ?? ng??i khc ???c. Chnh ci tm v? tha lm mnh qun ?i th?c t?i r?ng mnh ?ang c ?au kh?, v ni?m vui c ???c trong nh?ng vi?c lm gip ng??i khc ? ph? kn h?t tm mnh. Cho nn v?a tu t?p, v?a lm ph??c, v?a tu d??ng ??o ??c. ? l nh?ng ci nhn tc thnh cng ??c ?? gi?i quy?t t?n g?c c?a ?au kh?, ch? khng ph?i ?i tm m?t n?i tm an l?c cho chnh mnh l h?t ?au kh?. Ci g ?i tm cho chnh mnh l d?u hi?u c?a ci tm cn ch k?. M ch k? l nguyn nhn c?a ?au kh?. V v?y chng ta ph?i c tr tu? thot ra kh?i chnh mnh ?? h??ng v? m?c tiu v ng th h?nh phc l ch?c th?t.

  4/ Cch d?ng cng thi?n qun th??ng s? d?ng t??ng t??ng


  Lm m?t ??u c v t?ng thm ?o t??ng kiu m?n.

  Trong n?m bi th?c t?p Chnh ni?m t? th?p ??n cao, ta th?y bi no trong cch d?ng cng c?ng c t??ng t??ng. Bi t?p cng cao th t??ng t??ng cng nhi?u. V d? bi t?p th? t?:

  1. Th? vo, ti bi?t ti th? vo

  Th? ra, ti bi?t ti th? ra

  2.Th? vo, ti th?y ti l bng hoa

  Th? ra, ti c?m th?y t??i mt  5. Th? vo, ti tr? nn khng gian mnh mng

  Th? ra, ti c?m th?y t? do thnh thang

  Ho?c bi th? n?m:

  1. Th? vo, ti th?y ti l em b n?m tu?i

  Th? ra, ti c??i v?i em b n?m tu?i l ti

  ..

  6. Th? vo, ti th?y em b n?m tu?i l m? ti r?t mong manh, r?t d? b? th??ng tch.

  Th? ra, ti c??i v?i em b l m? ti v?i n? c??i hi?u bi?t v xt th??ng.

 4. #4
  ngocdiep
  Guest

  Re: Nh?n ??nh v? Gio L Lng Mai

  Qua nh?ng cu qun t??ng nh? th?, ta th?y ph??ng php th?c t?p n khng ?ng th?t nh? bi kinh T? Ni?m X? Ph?t ? d?y. M n v?a lai lai m?t cht ? bi kinh ny, v?a lai lai ? kha c?nh tm l, t?c l thi?t l?p l?i truy?n thng gi?a b?n thn v cha m?.

  ??c Ph?t d?y: H?i th? v di, ti bi?t h?i th? v di

  H?i th? v ng?n, ti bi?t h?i th? v ng?n.

  T?c l h?i th? nh? th? no, ta bi?t nh? th? ?. Khng c t??ng t??ng n nh? th? ny, nh? th? kia khi th? vo hay th? ra. Ci vi?c t??ng t??ng cho tm mnh ph? trm Ti c?m th?y ti tr? nn khng gian mnh mng. Chnh ci tm t??ng t??ng ? l m?t lo?i tm lo?n, lm m?t tr no.

  ? ?y chng ta khng ?i tm ci ph? trm ? v n l m?t s? t??ng t??ng v s? t?ng tr??ng c?a b?n ng.

  Tu thi?n l ?i tm ci khng th?i gian, khng c ??i t??ng ph?i suy ngh?. T?ng pht th?y ci hi?n t?i n tan v?, khng c. ? l lc tm ta thanh t?nh khng cn th?i gian n?a. Cn vi?c tm n ph? trm, ? l ?i?u t? nhin n ph?i nh? v?y, khng t??ng t??ng. N?u kh?i ??ng ci tm ?? t??ng t??ng th ngay lc ? l sai l?m. Chng ta tu nh? th? lu ngy s? t?u h?a.

  Y?u ch? c?a Lng mai trong vi?c th?c t?p thi?n chnh ni?m l nhi?p tm vo h?i th?, m?m c??i lm cho thn tm an l?c, v?ng ch?i th?nh th?i. V ngay ? cho r?ng mnh ? v? ? t?i, khng cn m?c ?ch no ti?n t?i n?a.

  Thi?n lc ??u l v ni?m. Sau s? ?i d?n ??n v ng. ? l m?c tiu cu?i.

  ??ng t??ng tm ???c thanh t?nh, th?y mnh th?nh th?i v?ng ch?i, c tr tu? r?i cho r?ng tr?ng thi ? l vin mn nn ca ng?i ?? cao, cho r?ng Ch? c php mn th?c t?p c?a tng phi mnh l c kh? n?ng gip hnh gi? nhi?p ???c tm. Ngh? nh? th? th m?t d tm ?ang thanh t?nh ? nh?ng v?n ?ang t? cao. M?t khi c t? cao, r?i c?ng thm t??ng t??ng th coi ch?ng n?u khng c ph??c su d?y trong qu kh?, ng??i ? s? tr? nn ?in lo?n.

  Cho nn tm t? ho l m?t tr? ng?i r?t nguy hi?m ??i v?i ng??i tu. V d? hm nay ta ng?i thi?n ???c an l?c, th?nh th?i, v?ng ch?i. Nh?ng n?u ta kh?i tm ngh? ! Mnh hay th?t, mnh tu c ti?n b? th qua ngy hm sau tr?ng thi yn ?ng s? khng cn n?a. ? l do ci tm t? ho n ph tan h?t cng ??c, lm lui s?t l?i cng phu tu hnh c?a mnh.

  Tm l?i, l?i tu thi?n c?a Lng mai khng ?? s?c c ???c chnh ni?m t?nh gic m ch? l tm t? duy thi.

  5/ Trong gio l Lng Mai, ch? Thi?n b? l?m d?ng.

  L?m d?ng ??n n?i b?t k? s? v?t, s? vi?c no, ch? c?n gn thm pha sau ch? Thi?n m?t t? no ? l ta c ngay m?t ci tn g?i r?t ku. V d?: Ha th??ng bnh th??ng c?ng g?i l Thi?n s?. L? l?y g?i l Thi?n l?y. N?m g?i l Thi?n bung th?. ?i g?i l Thi?n ?i. Ng?i g?i l Thi?n ng?i. Ngoi ra cn c Thi?n th?, Thi?n lm vi?c, Thi?n s?i, Thi?n tr, v.vTon l nh?ng danh t? h?i l? so v?i t? ?i?n Ph?t h?c.

  6/ ?nh gi ??c Ph?t nh? m?t tri?t gia d? th??ng, ch? khng c g cao siu.

  Trong quy?n Thi?t L?p T?nh ??, trang 59 c?a Th?y Nh?t H?nh. C ?o?n vi?t:

  Tuy B?t Thch Ca khng ni r nh?ng chng ta bi?t r B?t A Di ? l m?t ng??i c kh? n?ng r?t l?n trong vi?c xy d?ng t?ng thn. N?u B?t A Di ? khng d? th??ng th ?u c ai mu?n ??n ci ? ?? c?ng tc v s?ng chung v?i Ngi. V ??c A Di ? d? th??ng qu ch?ng, cho nn h?u h?t t?t c? nh?ng ng??i d? th??ng ??u quy t? v? bn ?.

  ??c trch ?o?n trn, ta c c?m gic Th?y Nh?t H?nh tn thn cng h?nh c?a Ph?t A Di ?, nh?ng thng qua ? l ng?m ca ng?i mnh ? c cng thi?t l?p ???c nhi?u T?ng thn trn kh?p th? gi?i. ??ng th?i Lng mai l m?t ci T?nh ?? thi?t th?c by gi? v ? ?y. Cho nn ph??ng php M?i b??c chn ?i vo t?nh ?? l qu t?ng qu nh?t c?a Lng mai ??i v?i nh?ng ai mu?n th?c t?p. Ring th?y Nh?t H?nh l ng??i d? th??ng nh?t nn Thi?n sinh kh?p n?i quy t? v? Lng mai, cng tu t?p ?? t?n h??ng t?ng b??c chn an l?c ?ang d?m ln m?nh ??t T?nh ?? ? tr?i Ty.

  Th?y Nh?t H?nh hi?u ??c Ph?t ch? l ng??i t?nh th?c khng cao siu l?m. ?i?u ? ? h? th?p gi tr? ch?ng ng? c?a ??c Ph?t xu?ng m?c ngang b?ng m?t tri?t gia. T?c l cho r?ng ??c Ph?t ng?i suy ngh? d??i c?i b? ?? m ch?ng ??o. Th?y nh? v?y t?c l th?y Nh?t H?nh khng hi?u ngh?a l?n lao c?a s? Gic ng?.

  * ?? ch?ng ??o, m?t ng??i ?? t? Ph?t ph?i thnh t?u kh? n?ng nh?p xu?t t? t?i b?n m?c ??nh l t? S? thi?n cho ??n T? thi?n.

  Do m?c tiu tu t?p c?a Lng mai l ??ng l?i ? ch? t? duy, cho nn hi?u sai v? ??c Ph?t nh? th? l lm cho ??o Ph?t chng suy tn.

  S? th?t nhn qu? c?a vi?c thnh Ph?t r?t ph?c t?p. Ph?i c chnh nhn l ki?p no ? ? t?ng cung knh thi?t tha m?t v? Ph?t. Tn knh ??n m?c c th? hy sinh c? m?ng s?ng v Ph?t. Nh? ci tm tn knh nh? v?y m chng sinh ? tr? nn kht khao thnh Ph?t. R?i tr?i qua nhi?u ki?p tinh c?n, chng sinh ? ph?i tu t?p theo ?ng Bt Chnh ??o, lm ???c v s? cng ??c, thnh t?u cc m?c thi?n ??nh phi th??ng, di?t tr? hon ton ch?p ng, thot ra kh?i tm th?c ring c?a mnh ?? tr? thnh ton th? v?n h?u. ? l nh? th?.

  7/ Xem Ph?t v Cha gi?ng nhau.

  Th?y Nh?t H?nh ch? tr??ng chnh Sch v??t thot kh?i khun kh? tn gio c?a ??o Ph?t ?? c th? ha ??ng cc tn gio khc v?i nhau.

  B?i v?y cc th?y v cc s? c ??o trng Mai Thn c?ng h?c Phc m. ??ng th?i c?ng ? t?ng ?i tham d? nh?ng sinh ho?t tu t?p v trao ??i ? cc Tu vi?n C? ??c Gio t?i Php, Hoa K?, Au Chu.

  Vo n?m 1995, th?y Nh?t H?nh c vi?t quy?n sch Living Buddha, Living Christ. D?ch sang ti?ng Vi?t c t?a ?? l B?t trong ta, Cha trong ta. V?i n?i dung c s? so snh gi?a B?t v Cha r?t gi?ng nhau. ? l quan ?i?m ring c?a th?y Nh?t H?nh. K? th?c xt v? m?i ph??ng di?n Cha lm sao b?ng Ph?t ???c. Th?y Nh?t H?nh ni nh? th? khi?n cho tn ?? Ph?t gio m?t c?nh gic v? m m?u bnh tr??ng c?a kit. Ngh?a l ng??i Ph?t t? l?p gia ?nh tho?i mi theo Cha m b? ??o nh.

  Ni nh? th? khng c ngh?a l chng ta t? tn, k? th?, phn bi?t m l m?t s? b?o v? ??o Ph?t. Ngay c? ??c ??t Lai L?t Ma th? XIV trong cu?c g?p g? v?i ??c Gio Hong John Paul II ? t? ch?i ?? ngh? m?t hnh th?c h?n h?p hay th?ng nh?t gi?a Ph?t gio v Thin Cha gio. Ngi ni r?ng:

  "Th?t kh ?? c chuy?n h?p nh?t gi?a Thin Cha gio v Ph?t gio. N?u b?n mu?n c m?i quan h? m?t thi?t h?n, thng hi?u nhau h?n, ?i?u ? ?ang di?n ra trong cc tn gio." ng l?u : V?i nh?ng c nhn hnh ??o, vi?c c m?t chn l, m?t l t??ng l r?t quan tr?ng. C nhi?u chn l, nhi?u l t??ng l mu thu?n nhau.

  ng ti?p: "ti l Ph?t t?, do ? Ph?t gio ??i v?i ti l chn l duy nh?t, tn ng??ng duy nh?t. ??i v?i ng??i b?n H?i gio th ??o H?i l chn l, l tn ng??ng duy nh?t. Trong lc ?y ti v?n tn tr?ng v ng??ng m? nh?ng ng??i b?n Thin Cha gio v H?i gio. V n?u h?p nh?t theo ngh?a tr?n l?n vo nhau th khng th? ???c v c?ng v ch. ( Ngu?n tin Zenet News Agency )

  8/ Th?y Nh?t H?nh tuyn b? Ph?t Di L?c ? ??n Sanh


  v?i hnh th?c m?t T?ng ?on, m?t T?ng thn hay m?t c?ng ??ng.

  Trong m?t bi gi?ng v?i t?a ?? ??C PH?T C?A TH? K? XXI, t?i cha Ho?ng Php. Th?y Nh?t H?nh ni r?ng: ??c Ph?t Di L?c ? ??n sanh. N?m nay Ngi ???c n?m hay su tu?i. L?n ny ??c Ph?t ???c sinh ra khng ph?i l hnh th?c m?t c nhn m l hnh th?c m?t t?p th?, m?t c?ng ??ng, m?t t?ng ?on, m?t t?ng thn

  ?y l ?i?u k? l? m h?i chng m?i ???c nghe. Nh?ng khi hi?u r ???ng l?i c?a Lng mai th th?y ?n c?a cu ni ? mu?n m ch? T?ng thn c?a Lng Mai l hi?n thn c?a Ph?t Di L?c.

  Trong nh?ng th?p nin qua, th?y Nh?t H?nh dnh r?t nhi?u cng phu ?? xy d?ng m?t t?ng ?on xu?t gia, c kh? n?ng gy ???c ni?m tin cho gi?i tr th?c v ng??i tr? tu?i. Cho nn trong m?i kha tu th?y Nh?t H?nh t? ch?c n?i no l ??u c s? gp m?t c?a t?ng ?on. T?ng ?on ny c kh? n?ng gi?ng d?y, h??ng d?n tu h?c cho m?i ng??i. ?y l m?t ?n tm l ch?ng t? cho qu?n chng th?y gio l lng Mai c th? ?p ?ng ???c nhu y?u c?a m?i thnh ph?n trong th?i ??i m?i. Ch? cn n?u th?y Nh?t H?nh m?t thn ??c m ?i ??n cc N??c thuy?t gi?ng th cho d th?y c ni cao siu cch m?y c?ng khng ?? gy ni?m tin t??ng cho t? chng t?i cc n??c ?y.

  Tuy nhin ni nh? th? l th?y Nh?t H?nh dm b? cong l?i Ph?t v gy nn m?t t ki?n trong ??o Ph?t.

 5. #5
  ngocdiep
  Guest

  Re: Nh?n ??nh v? Gio L Lng Mai

  9/ V khng tn tr?ng Ph?t nn th?y Nh?t H?nh


  ? tuyn b? mnh ?ang c ha thn gio ha kh?p th? gi?i.

  Khi m ti ngh? nh?ng tc ph?m c?a ti in ra h?ng 40 50 th? ti?ng, n ?i kh?p th? gian, n ?i vo cc tu vi?n c?a ng??i Cng gio, vo trong nh t, vo trong nh?ng ng ngchGip cho ng??i ta ti?p xc ???c v?i chnh php c?a ??c Th? Tn. Ti th?y r?ng ti l nh?ng cu?n sch ?, ti ?ang hnh ??o ? kh?p n?i, ti c ha thn kh?p n?i. Cn ci qu v? ?ang nhn th?y ?y khng ph?i l ti ?u, n ch? l m?t m?t nh? xu. V ti c nh?ng ng??i b?n, c nh?ng ng??i ?? t? ti?p n?i ti trn kh?p th? gi?i, v ? l nh?ng ha thn c?a ti, ? l nh?ng s? ti?p n?i c?a ti. Khi hnh hi ny tan ho?i, qu v? ??ng ngh? ti ch?t, khng ?u. B?n ch?t c?a ti c?ng gi?ng nh? b?n ch?t c?a ?m my, n l v sanh, b?t di?t. M b?n ch?t c?a qu v? t??ng t?c c?ng v?y l v sanh l b?t di?t.

  Th??ng ch? c nh?ng v? ??c ??o m?i tuyn b? c Php thn, Bo thn, Ha thn. Th?y Nh?t H?nh t? cho mnh c ha thn nh? th? l ch?ng t? mnh b?ng Ph?t. ?nh r?ng th?y Nh?t H?nh l m?t v? Tu s? c ti, c l t??ng, c b?n lnh, c cng pht tri?n ??o Ph?t ? Ty ph??ng. Nh?ng n?u th?y Nh?t H?nh ??ng t? ni nh?ng ci hay c?a mnh, ??ng xc quy?t mnh nh? Ph?t th ci lng tn knh c?a m?i ng??i ??i v?i th?y Nh?t H?nh th?t l v h?n.

  Thi?n S? Zen Zetsu (Nh?t) c?n d?n ?? t?: ??ng ni cho ng??i chung quanh bi?t v? con tr??c khi h? t? khm ph ra con.

  Ng??i chn chnh khng bao gi? ni ra ci hay c?a mnh, nh?ng t? h? trong ??i s?ng c nh?ng hnh vi t?t ??p tot ra. ?i?u ny khi?n ng??i khc c?m nh?n ???c v h? tin ch?c ?y l m?t b?c Thnh nhn.

  ? cc ??o khc, h? xy d?ng lng tn knh ??i v?i gio ch? r?t m?nh. V d? ??o H?i. B?i v?y ??o c?a h? v?ng vng v pht tri?n m?nh l v?y. Ch? c ??o Ph?t r?t l? l c t? t??ng xem nh? lng tn knh ??i v?i v? gio ch? c?a mnh. Cho nn ?i lc c nh?ng v? Thi?n s? ch?ng ng?, thch by t? s? cao siu c?a mnh ?? c?nh tranh ngang hng v?i Ph?t.

  10/ Truy?n ??ng

  Vo th?i ??c Ph?t, k?t qu? tu t?p c?a cc v? ?? t? do chnh ??c Ph?t xc nh?n l h? ?ang ? v? tr no theo tiu chu?n c?a b?n m?c Thi?n v b?n Thnh v?. Cho nn vi?c truy?n tm ?n c ngh?a l th?y cng nh?n ?? t? ??c ??o gi?ng mnh.

  Ngy nay qu th?y, qu s? c v c? s? Lng Mai, tr??c khi t?n phong lm gio th? c?ng ???c lm l? truy?n ??ng nh?ng l m?t hnh th?c tm l ?? gi? chn h? ch? khng cn gi tr? tm linh n?a. V trong khi th? lnh ? m?i v? ???c t?ng bi k? gi?ng nh? m?t s? cng nh?n, v d?:

  TT Thch Ph??c T?nh:

  Ph??c duyn lng ??t n? hoa

  B??c trong ci t?nh, ng?i ta chn nh?

  Cnh ??ng sao m?c v d?

  ??nh xun h?ng h?u by gi? tr?ng ln.

  Ch? Chu H??ng S?n:

  V?ng tr?ng trn bi?n b?c

  ? v? ng? H??ng S?n

  Sng khng sinh ch?ng di?t

  M?a bi?n l?i v? ngu?n.

  11/ Th?y Nh?t H?nh ku g?i ha h?p, b?t tay v?i t?t c?.

  N?u cc n??c lin hi?p Chu Au c nh?ng y?u t? tri?t h?c, th?n h?c v v?n ha chung lm n?n t?ng cho s? th?c hi?n c?ng ??ng th cc n??c ?ng Nam chng ta c?ng c nh?ng y?u t? nh? th? ?? lm m?u s? chung. ? l ??o B?t, ??o Kh?ng, ??o Lo, tinh th?n Tam Gio ??ng Nguyn, l t??ng ??i ??ng, quan ?i?m tam ti, h??ng yu chu?ng ha h?p v?i thin nhin v nh?t l s? yu chu?ng s? th?nh th?i nhn du.

  Ai c?ng th?y r rng trong th?i ??i ny, khng ai cn c th? b? quan t?a c?ng, khng ai cn c th? ??ng m?t mnh nh? m?t h?i ??o n?a. Ta khng th? no c l?p trong c l?p. Ta ch? c th? ??ng th? lin l?p m thi (Tu?i tr? Tnh yu L t??ng).

  L?i ni nh? th? l nhen nhm ku g?i ?a nguyn ?a ??ng ch? khng ph?i ??o l. B?i v th?y Nh?t H?nh cho r?ng: Nhi?u ki?n v?n h?n m?t ni?m ??c tn. Nhi?u thnh ph?n chnh ki?n tn gio, x h?i ??ng tm hi?p l?c xy d?ng qu h??ng v?n h?n m?t ??ng phi ??c quy?n, bao c?p qu?n ly.

  Cn ??o l l ta th??ng yu m?i ng??i nh?ng ph?i d?n d?t m?i ng??i v? v?i Ph?t php, khng ph?i t?o ?i?u ki?n cho k? x?u pht tri?n. Ng??i c b?n lnh l khng chu theo ci sai c?a th? gian. ?i lc ph?i ch?p nh?n ??ng ch?m ?? thay ??i m?t quan ?i?m sai nh?m ??a ??n l?i ch sau ny. C nh? th? l? ph?i chn l m?i ???c by t?.

  12/ Th?y Nh?t H?nh c b?n ph?n gi?i thch th?t hay

  nh?ng ?i?u s? c Chn Khng ?? ra c v? k? l?.

  V d?:

  - S? c Chn Khng, khng cho th?y Nh?t H?nh gi? ?i?n tho?i, email, ti?n b?c th th?y ph?i ni ? l do Th?y t? t?i khng v??ng m?c.

  - S? c Chn Khng, khng cho th?y Nh?t H?nh ti?p khch th th?y ph?i ni l Th?y ???c s? c b?o h? chu ?o.

  - S? c Chn Khng h?n ch? t?t c? quy?n l?i c?a t?ng ni th th?y Nh?t H?nh gi?i thch l Tuy khng c ??a ch? hay ?i?n tho?i ring nh?ng qu th?y c ? lng Mai ch?p nh?n m?t cch hoan h?. T?i v ? khng ph?i l gi?i h?n t? do m l m?t ph??ng php th?c t?p uy nghi ?? b?o h? t? do.

  - Ngoi ra s? c Chn Khng cn quy?t ??nh m?i k? ho?ch, nhn s? v k? c? ??a ra gio l cho th?y Nh?t H?nh gi?ng d?y.

  Qua nh?ng ?i?u nh? v?y cho th?y s? c Chn Khng l ng??i r?t nguy hi?m, tuy l ng??i ??ng pha sau nh?ng lun ch? ??o cho th?y Nh?t H?nh trong m?i v?n ??.  K?t lu?n:

  Nhn nh?ng ?i?m phn tch trn, ta th?y:

  - Th?y Nh?t H?nh pht tri?n ??o Ph?t nh?ng b? m?t ci g?c.

  - Khng yu qu tn tr?ng ci g?c t? ??c ph?t ? d?ng l?p v c t? cho mnh khng thua km Ph?t.

  - Khng tin c Ni?t bn tuy?t ??i c?a Ph?t c?ng nh? khng tin c th? gi?i siu hnh.

  - C khuynh h??ng ha ??ng cc tn gio l lm long ??o l c?a Ph?t tr?n l?n gi?a ?ng v sai.

  - Th?y Nh?t H?nh ??a Tm l h?c Ty ph??ng vo trong cch gi?ng d?y nn ? li ??o Ph?t sang h??ng th?c d?ng h?n l ch?ng ??t chi?u su tm linh.

  - Trong cch d?ng cng tu Thi?n hay t??ng t??ng.

  - C nh?ng ?? th?m kn kh hi?u.

  - L? thu?c qu nhi?u vo s? c Chn Khng.

  Mong cc v? T?ng Ni v ph?t t? ph?i c?nh gic ??ng b? nh?ng l?i hoa m? li ko, d?n d? ?i sai ???ng.


 6. #6
  kieukhuynh45
  Guest

  Xin gi? cho ??o Ph?t ???c trong sng

  Xin gi? cho ??o Ph?t ???c trong sng


  Nguy?n Tr C?m

  http://sachhiem.net/TONGIAO/NGTRCAM/NguyenTriCam14.php

  04 thng 12, 2009


  M?t nhn v?t khi ???c cng chng bi?t ??n nhi?u hay ni cch khc l ? n?i ti?ng th th??ng l th?n t??ng c?a m?t s? ?ng ng??i, c?ng nh? l ??i t??ng b? nhi?u xt nt, b phi ch?ng ??i, ch?p m?, b?t k? ?ng sai. Ni chung, nh?ng nhn v?t ny ? tr? thnh con ng??i c?a cng chng v v?y, nh?ng hnh vi, suy ngh? c?a h? ??u tr? thnh m?u m?c cho nh?ng ng??i sng bi th?n t??ng c nhn noi theo, c? khi dm s?ng v ch?t cho th?n t??ng c?a mnh. M?u ng??i th? hai l nh?ng ng??i c khuynh h??ng nhn nh?n s? vi?c theo h??ng khch quan, d?a trn c? s? khoa h?c, xem tr?ng l tnh, trnh ?? c?m tnh chi ph?i ? m?c ?? c th? c ???c. ? ?y, ta khng ?? c?p ??n nh?ng ng??i khng c chnh ki?n ho?c gi? yn l?ng, khng mn chuy?n th? s?. Bi vi?t ny ch? lin quan ??n m?t ph?m vi nh? c?a ??o Ph?t, m?t hi?n t??ng bi?n t??ng c?a Ph?t gio, v s? ng?c nhin ??i v?i s? im l?ng c?a GHPGVN tr??c hi?n t??ng ny.

  Ng??i vi?t ??c sch Ph?t khng nhi?u, tuy nhin, k? t? khi kinh sch ???c ph? bi?n r?ng ri, c?ng vo thm nhi?u trang m?ng ?i?n t? Ph?t gio xu?t hi?n, ng??i vi?t b?ng d?ng th?y Ph?t gio tr? nn hi?n ??i nh? th? gi?i ph?ng, Ph?t gio t nhi?u khng mang hnh ?nh ??c th n?a, nh?t l xem m?t s? sch bo xu?t pht t? Lng mai. Khng ring g ng??i vi?t, cc b?n b, ??o h?u ?i khi hn huyn c?ng c?m th?y l?, khi th?y lng Mai nh? mu?n l?ng ghp Ki-t gio vo Ph?t gio ?? hnh thnh nn m?t php mn m?i c?a Ph?t gio th?i hi?n ??i. H? ng?i ?? c?p, h? gi? im l?ng v cho r?ng v? th?y ? thnh danh kia nh? ci bng ni qu l?n, v cho r?ng c th? ? l m?t tr tu? siu vi?t m h? khng ?? t?m ?? hi?u, c?ng nh? khi ni v? th?n t??ng c?a m?t b? ph?n cng chng th??ng g?p ki?n nhi?u chi?u, nn ng?i. Nh?ng v?n c nh?ng ph?t t? ln ti?ng, h? trn tr?ng nh?ng ai ?ng gp cho Ph?t gio, nh?ng v?n khng th?a hi?p v?i s? bi?n t??ng, l?ch l?c.

  S? ng Lng mai l m?t thi?n s?, ha th??ng c th? nhn th?y rc l hoa v hoa l rc, nh?ng ??i ?a s? Ph?t t? l ng??i s? c?, ?ang trn ???ng tu h?c, ch?a ??t ???c ci nhn t??ng t?c nh? thi?n s? ???c, v?n nhn th? gi?i v?i ci tm phn bi?t tr?ng ?en, thi?n-c m?t cch r rng. B? tt Thch Qu?ng ??c v?n ph?i x? b? thn mnh ?? c?nh t?nh chnh quy?n c?a gia ?nh ng Ng ?nh Di?m nh?m b?o v? ??o php c?ng v ci c ny. Nhn dn Vi?t Nam ni chung, v Ph?t gio ni ring, ? h?c nhi?u bi h?c l?ch s? trong vi?c ch?ng l?i s? n d?ch c?a ngo?i bang, c?a v?n ha Thnh kinh, nn v?n ph?i c?nh gic v?i nh?ng sch l??c c?a Vatican v Tin lnh trong vi?c chin ha ng??i dn c?a h?, ?i?u ny c ngh?a l khi ?nh m?t b?n s?c dn t?c th kh? n?ng gi? n??c c?ng khng cn. M?t n??c khng ph?i ? d?ng th?i k? thu?c ??a c?a th? k? 19, 20 m ? d??i nhi?u hnh th?c khc nhau. V v?y, khi ??t Ky-t gio ng?i cng ta v?i Ph?t gio, ng??i ph?t t? khng th? khng ngh? ??n chuy?n si v c?u ni chuy?n s?ng chung ha bnh, v ngh? v? t??ng lai c?a Ph?t gio.

  Nh?ng chiu bi quen thu?c nh? ??o no c?ng t?t, c?ng d?y con ng??i ?n ngay ? lnh, v?y sao khi cho ng??i g?p kh kh?n m?t t g?o, m?t vi gi m, gip ?? ng??i ho?n n?n m?t t ti?n m h? l?i chiu d? nh?ng ng??i ny c?i ??o trong lc mi?ng v?n thuy?t gi?ng r?ng ??o no c?ng t?t, ho?c d??i m?t vi hnh th?c tinh t? h?n nh? thng qua hn nhn, cho vay v?n, b?o lnh ??nh c? v.v.. V v?y, ?? h? tr? cho chnh sch truy?n ??o theo Tng hu?n Gio h?i t?i Chu n?m 2000 c?a c? Gio hong John Paul II, Vatican th?a ngu?n ti l?c ?? th?c hi?n ch??ng trnh ny. S? ti?p tay d v tnh hay h?u khi v?n d?ng, vin vo ci nhn t??ng t?c, tm khng phn bi?t, hay theo ci th?y m ha th??ng th??ng gi?ng d?y nh? b?n mn, tch mn m thuy?t gi?ng Phc m cho Ph?t t? ??u khng thch h?p, m?t n?a ta sen khng ph?i dnh cho Gi-su.

  Sau ?y m?t trch ?o?n pht bi?u c?a TS. NH trong d?p ??n th?m nh th? Pht Di?m ? Ninh Bnh vo sng ngy 30/04/2007 nh? sau:

  ? Mai Thn ??o Trng t?i Php, m?i n?m ??n ngy ging sinh, chng ti lun lun t? ch?c l? Ging Sinh r?t long tr?ng, t?i v ?a s? cc thi?n sinh ??u c ngu?n g?c Ki T gio. Ngy ging sinh r?t nhi?u thi?n sinh Ty ph??ng v? ??o Trng Mai Thn nh? con chu v? nh t? ph?. V v?y vo ?m Ging Sinh ti lun lun gi?ng m?t bi v? Ph?t v v? Cha.

  (trch ngu?n: http://phusaonline.free.fr/PhatHoc/TinTuc/TDTS_3 ...)  Hnh k? ni?m ch?p chung gi?a cc t?ng ni sinh Lng mai v cc linh m?c, b s? tr??c nh th? Pht Di?m.
  Nh?ng pht bi?u trn t?o cho ng??i ??c c?m th?y ?y c v? nh? l m?t tn gio th? chung Ph?t & Cha m?i ???c hnh thnh, hay cn g?i l php mn Lng Mai, m S? ng v?a ?ng vai tr l tu s? Ph?t gio ?? gi?ng v? ??o Ph?t, v?a ?ng vai tr c?a m?t linh m?c ?? gi?ng v? ??o Cha, xem tu vi?n Ph?t gio nh? l nh t? ph? c?a cc ??o Cha -T? ph? Abraham, hay nh c?a t? ph? l Lng mai, ty theo cch hi?u c?a m?i ng??i . V c?ng c th? hi?u ng??c l?i l xem nh th? c?ng nh? l cha!

  C ph?i v th? m khi s? vi?c x?y ra ? Bt Nh, th c m?t nh th? Cng gio ? B?o L?c ?? ngh? cho cc n?n nhn l tu ni sinh vo c? tr ?ng nh? tinh th?n V? Nh thi: Gi-su v Ph?t l hai anh em-"Going Home: Jesus and Buddha as Brothers"- nh? t?a m?t cu?n sch do Thi?n s? vi?t ho?c Living Buddha, Living Christ, ti?ng Vi?t l: B?t Ngn ??i, Cha Ngn ??i. Ng??i vi?t khng c c? duyn ?? ??c cc cu?n sch ny, nh?ng ?? t?a c?a chng t?o nn c?m gic ??o no c?ng t?t. Trong n??c c?ng c m?t tc ph?m c?a Thi?n s? ???c xu?t b?n v?i ?? t?a Hi?u l?c C?u nguy?n, trong ? c?ng c c? m?t ch??ng C?u nguy?n trong ??o Ki t ?? c?p ??n b?n kinh L?y Cha. Thi?n s? l m?t h?c gi? uyn bc, nn vi?t m?t cu, m?t ?o?n, m?t ch??ng ??u c ch? ??nh nh?t ??nh, ?? nh?m t?i ??i t??ng ??c.

  Thu?n theo l? v th??ng, khi s? ng gi?i nghi?p th mai sau, khi cc gio th? c ngu?n g?c Ki t gio ho?c th?m nhu?n gio l Ki t, nh?ng h?t gi?ng c?a Lng mai, s? ??a gio php c?a Ph?t gio ?i xa ??n t?n ?u khi th?y Chn Php ??, m?t tu s? Ph?t gio c?a Lng Mai, nhn ngy l? ??c M? V Nhi?m ? vi?t trong L th? Lng mai s? 32 v?i t?a bi l Tin M?ng, ngay khi s? ng v?n ng?i yn nh? ni ? ?, v xin trch m?t ?o?n:

  Ngy x?a, ai ai c?ng d?ng l?i khi nghe chung nh th? ?? v ni?m ba l?n kinh L?y M? Maria. Ngy nay, ch? c cc Thi?n t?ng d?ng l?i. Ti yu ti?ng chung v ti ni?m m?t l?n kinh L?y M?. Nghe h?i chung c?u Kinh ??c B c?ng gi?ng nh? nghe ti?ng g?i c?a ??c Ki-t, g?i ti quay v? v?i chn tm v m?i ti lm nh? M? Mary: mang n?ng l??ng Cha Thnh Th?n, s?n sinh ra ??c Ki-t trong cu?c ??i mnh, trong thn v tm mnh.

  (Trch ngu?n: http://langmai.org/images/stories/la...ize_part01.pdf )

  Vng, ngy x?a khi nghe ti?ng chung nh th? th m?i ng??i ? ci ni Ki t gio chu u, chu M?, c th? c c? cc con chin Vi?t Nam d?ng l?i ?? ??c ba l?n kinh L?y M? Maria, v ngy nay khng ai ??c n?a, t?i sao h? khng ??c n?a? v ch? c cc thi?n t?ng d?ng l?i, d?ng l?i ?? lm g ? ?? ??c ba l?n kinh L?y M? Maria ? ? l ch?a k? Lng mai t? ch?c l? Ging sinh, ht thnh ca trong thi?n vi?n m?i ma ging sinh r?t long tr?ng nh? chnh l?i S? ng ni. M?t n? l?c ?? lm m?i m?t Ki t gio m ngy nay ng??i ta khng cn d?ng l?i ?? ??c kinh khi nghe ti?ng chung nh th? ??, l?i thng qua cc thi?n t?ng!

  Ng??i vi?t khng dm v?ng ng?, ch? ??c bi Kinh Ph?t d?y ng??i Kalama[*] m y php, vi?t nh?ng ?i?u theo nh?n th?c h?n h?p c?a mnh. Ng??i vi?t c?ng t? h?i ph?i ch?ng php mn Lng mai t?ng b??c mu?n lm m?i Ph?t gio b?ng cch Ki-t ha Ph?t gio, nh?ng li?u c ?ng th?i v ?ng php trong m?t ??t n??c m v?n n?n Ki t gio v?n ch?a phai m? trong k ?c, khi m nhi?u cao t?ng n??c nh v?n im l?ng nhn danh v?ng l ph vn, v ng l ni?t bn, v ng??i vi?t v php b?t ch??c Thi?n s? Tu? Trung Th??ng S? m l?ng ngn, nh?i l?i r?ng: Ph?t l Ph?t, Cha l Cha. Ph?t khng c?n l anh em v?i Cha. Cha khng c?n l anh em v?i Ph?t. ??o Ph?t v?n l?y tr tu? lm s? nghi?p Duy tu? th? nghi?p- v?n ? trong sng, trn ??y, nn khng c?n dng m?t th? tn gio ngo?i lai no khc ?? lm sng t? thm ci khng th? sng t? thm. N?u bi vi?t c ?i?u g khng ?ng, b?t knh l do c?n tr cn tr ??n, xin ??c gi? l??ng th? cho.


  SG, 1-12 .2009

  Nguy?n Tr C?m
  * - "Ny qu v? Kalama, ??ng tin v nghe truy?n kh?u, ??ng tin v ? l truy?n th?ng, ??ng tin v nghe ??n ??i, ??ng tin v ???c ghi trong kinh ?i?n, ??ng tin v l lu?n, ??ng tin v suy di?n, ??ng tin v ? t? duy trn m?i l l?, ??ng tin v d?a theo ki?n ? ???c cn nh?c, ??ng tin v v? ?y c v? c uy quy?n, ??ng tin v ngh? r?ng v? ?y l th?y c?a mnh."

  "Khi no qu v? t? mnh bi?t r: Cc php ny l b?t thi?n; cc php ny l ?ng ch; cc php ny b? ng??i tr ch? trch; cc php ny n?u ???c th?c hi?n v ch?p nh?n, s? ??a ??n b?t h?nh kh? ?au, qu v? hy t? b? chng. ... Khi no qu v? t? mnh bi?t r: Cc php ny l thi?n; cc php ny l ?ng khen; cc php ny ???c ng??i tr ca ng?i; cc php ny n?u ???c th?c hi?n v ch?p nh?n, s? ??a ??n l?i l?c h?nh phc, qu v? hy ??t ??n v an tr".

  ** Lc Hong h?u Thin C?m khi th?y anh mnh l Tu? Trung Th??ng s? ng m?n trong b?a ti?c nn h?i: - Anh tu Thi?n m ?n th?t c th lm sao thnh Ph?t ???c?
  ng c??i ?p: - Ph?t l Ph?t, anh l anh. Anh khng c?n thnh Ph?t, Ph?t khng c?n thnh anh. Em ch?ng nghe c? ??c ni: "V?n th l V?n th, gi?i thot l gi?i thot ? sao"?


+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình