Ng??i Ai C?p c? ? ???c ghi nh?n v? vi?c s? d?ng mu s?c cho vi?c ch?a b?nh v ch?a ?m ?au. H? th? ph?ng v? th?n M?t tr?i, v bi?t r?ng n?u khng c nh sng th s? khng c cu?c s?ng...

Ng??i ?n ?? x?a tin r?ng 7 mu s?c chnh c?a c?u v?ng c lin quan tr?c ti?p ??n cc c?u trc v b? ph?n trong c? th? con ng??i.Ngy nay cc nh khoa h?c ? ch?ng minh r?ng m?i mu s?c c m?t thng ?i?p ring c?a n ??i v?i tinh th?n con ng??i, nh?ng rung ??ng ny c tc ??ng ??n cc ch?c n?ng khc nhau trong c? th? v cc ho?t ??ng c?a con ng??i.

Mu s?c l li?u thu?c gip xoa d?u th? tr?ng v tinh th?n. ?? s? d?ng ?ng ph??ng thu?cny b?n c?n hi?u r cc ??c ?i?m, thu?c tnh v cch p d?ng n. Chng ta ??u bi?t mu s?c ???c chia lm hai lo?i: mu nng v mu l?nh.

Mu nng bao g?m: ??, cam, vng. Mu l?nh g?m: xanh bi?n, xanh tm than ??m v tm. Mu xanh l cy ?ng vai tr trung gian.

Mu ??
?y l my c?a l?a, c?a mu, mu c?a s? ?m p, t??i sng v n?ng ??ng, l s?c mu c?a s? s?ng. V?i ng??i ?ng, mu ?? l bi?u t??ng c?a s? sinh si.

Mu ?? c tc ??ng l?n ??n h? th?n kinh, lm t?ng qu trnh trao ??i ch?t trong c? th?.

Mu ?? cn kch thch s? l?u thng mu, t?ng tu?n hon, gi?m s? ? ??ng trong cc b? ph?n c? th?.

Tuy nhin mu ?? c tc d?ng kch thch nhi?u do ? b?n khng nn l?m d?ng n. Qu nhi?u mu ?? s? d?n t?i c?ng th?ng th?n kinh, b? ?au ??u, m?i m?t. N?u b?n l ng??i nng n?y, bo ph v hay b? kch ??ng th mu ny khng dnh cho b?n.

Ngoi cc tr??ng h?p ch?ng ch? ??nh nh? trn th mu ?? c th? t?ng c??ng kh? n?ng lao ??ng v kh? n?ng ch?u ??ng. Hy nh? r?ng n?ng l??ng t? mu ?? l n?ng l??ng t? nhin t?c th?i, d?i do v m?nh m?, t?o ?i?u ki?n t?t khi b?n ph?i th?c hi?n nh?ng cng vi?c dng nhi?u s?c l?c.