T?n php: Tachiwara

M?i m?t v sinh karate mu?n ??t ???c trnh ?? chuyn mn cao,?i?u c?n b?n k? thu?t tr??c nh?t l t?n php. T?n php quan tr?ng v c?n thi?t ??i v?i v sinh c?ng nh? n?n mng v?ng ch?c cho m?t ta nh cao t?ng.


Karatedo Kata Kyoshan

B? t?n Karate bao g?m 19 t?n khc nhau. M?i m?t t?n c kh?ang cch khc nhau, h??ng c?a m?i bn chn, d?ng c?a hai bn chn, d?ng c?a hai bn chn ??ng tr? t?n. T?t c? ??u nh?t nh?t tun th? theo nguyn t?c khoa h?c, s? tnh ton khoa h?c, gi?a tr?ng tm con ng??i v kh?ang hai chn tr?ng l??ng ch?u ??ng trn m?i bn chn.

M?i m?t t?n p d?ng thch nghi cho cc ?n k? thu?t lm t?ng thm s?c m?nh c?a ?n th? b?ng kh?ang cch t?n cng v ph?n cng.M?i t?n ???c ?n ??nh l lm cho tr?ng tm con ng??i lun lun ???c th?ng b?ng, trong di chuy?n, c?ng nh? c? ??nh. Ho?t ??ng di chuy?n c?a m?t t?n l s? chuy?n ??ng t? ph?n th?t l?ng tr? xu?ng. V chng ta v con ng??i nh? ?ang c?m m?t bt n??c ??y ngang th?t l?ng, mu?n n??c kh?i trn ra ngoi, chng ta ph?i di chuy?n trn m?t ph?ng n?m ngang. Tr?ng tm con ng??i ? ?an ?i?n n?i t?p trung s?c m?nh v? th? l?c c?ng nh? l?c, chng ta c? g?ng gi? th?ng b?ng khi di chuy?n t?n c?ng nh? bi?n t?n: l khng tr?i ln s?t xu?ng. Khi di chuy?n ph?i cc t?n cc k? thu?t khc nhau, chng ta phi ph?i h?p 2 tiu chu?n: th?ng b?ng v lanh l?, c nh? v?y chng ta m?i ??t hi?u qu? t?n php.

Thn php: (Tai Kawasi)


Thn php Karate n?n t?ng c?n b?n ?ng d?ng k? thu?t nhu?n nhuy?n trong t?p luy?n gi?a t?n php v k? thu?t. Thn php r?t h?u ch khi thi ??u.

Thn php l s? ph?i h?p nh?p nhng gi?a t?n k? thu?t trong khi ti?n (Susumikata), li (Motorikata), b??c cho (Ayumi Ashi), b??c l??t (Tsugi Ashi), du?i chn (Okuri Ashi) ho?c v?a b??c v?a l??t ho?c quay sau (Ushino Tai Kawasi).

Khi t?p luy?n ph?i h?p thn php chng ta lun lun:

Gi? th?ng b?ng con ng??i.

Chuy?n ??ng thn hnh nh? nhng m?n m?i.

Lun lun gi? ?ng t? th? t?n.

Khng ???c nh?c chn kh?i m?t ??t c?ng nh? khng ???c ch st m?nh vo m?t ??t.

T? vng th?t l?ng tr? xu?ng chuy?n ??ng di chuy?n ton b? con ng??i khng tr?i ln th?t xu?ng, chng ta lun lun di chuy?n trn m?t ph?ng n?m ngang.


Ng?c V? (Theo T? li?u v thu?t)