- Chào cụ Tưởng vậy

- Chào chú Ba Gàn

- Thưa cụ tại sao đắc khí thì cơ thể lại tự chuyển động?


- Tại sao các cháu bé khi mới sinh còn bú mẹ cơ thể lại tự chuyển động?

- Tại tự nhiên nó thế!

- Vậy người đắc khí cũng tự nhiên nó chuyển động thế!

- Thưa cụ tại sao người đắc khí thì tự nhiên lại khóc có khi lại cười như thế?

- Tại sao các cháu bé khi mới sinh thì đều khóc. Khi còn bú mẹ đôi khi tự cười hay nói một mình như thế?

- Tại tự nhiên nó thế. Dân gian ta gọi là bà mụ dạy!. .

- Người đắc khí cũng tự nhiên khóc cười như thế. Khí công gọi là bà mụ vũ trụ dạy! . . .

- Khi học Khí Công Dưỡng Sinh, các động tác ngồi thụ khí, xà quyền, dịch cân kinh . . v.v. . . .không học trước. Thế do đâu mà tự nhiên nó tự xuất hiện như thế?

- Thế các cháu bé sơ sinh không ai dạy tại sao nó tự biết ngồi, biết lật, biết trườn, biết bò. . . .v.v. . .?

- Tự nhiên nó thế!

- Các động tác của Khí Công Dưỡng Sinh cũng thuận tự nhiên tự xuất hiện như thế. Các bài tập là để quá trình này diễn ra thuận lợi hoàn thiện không bị tâm trí làm cho sai lệch đi!. . . .Chứ không phải chủ quan áp đặt!. . . . Nói chung là :Tự nhiên nó thế!.

- Vốn ban đầu chưa biết. Các khả năng của khí công do đâu mà có như thế?

- Các cháu bé mới sinh ra vốn chưa có khả năng về ngôn ngữ, văn hoá nghệ thuật, nghề nghiệp chuyên môn. . .thế tại sao sau này lớn lên cháu lại biết?

- Các cháu phải học phải được đào tạo qua nhà trường, gia đình và xã hội?

- Người đã đắc khí, đã nhận được ân điển thiêng liêng rồi cũng phải thông qua lao động về thể xác và trí tuệ thì tài năng mới hiển thị được.. . .Nhất thiết người học khí công phải dùng trường đời để rèn luyện năng lượng thì tài năng mới hiển thị và hoàn thiện!. . . .

- Nhưng thưa cụ có một khác biệt quan trọng. Cháu bé thì mới sinh ra, còn người đắc khí thì đâu phải mới được sinh ra?

- Có đấy, cái Tôi cũ đã chết và một cuộc đời mới được sinh ra. Nên gọi là phục sinh!. . . .Bà mẹ vũ trụ đã sinh thánh thai và một cuộc đời mới đã bắt đầu!. . . Các cháu khi còn đang bú thường ít bệnh hoạn, tâm còn trong trắng hồn nhiên, sau đó mới phát triển dần về ý thức. Cũng vậy, người đắc khí thì bệnh tật lành, tâm hồn trong trắng, đắc hạnh anh nhi!. . .Sau đó tính thiền sẽ tự phát triển dần cho đến khi thực chứng bát nhã ba la mật đa!. . .Giống như cháu bé đã trưởng thành. . . .người đắc khí khi thực chứng bát nhã cũng là người trưởng thành về tâm linh như vậy!.

- Xin cảm ơn cụ về tất cả những gì cụ đã trao đổi hôm nay.

- Ta tưởng vậy chứ chưa chắc đã vậy. Chỉ là chuyện phiếm lúc uống trà thôi mà! . . . .nghe qua rồi bỏ đi. Ông nên hỏi việc này với chư tăng và chư thiện tri thức để các ngài ấy phát tâm chỉ dạy cho thì mới thật sự rốt ráo!. . . .

(Cụ tưởng vậy - webduongsinh)