Wushu l mn v thu?t hi?n ??i c?a Trung Qu?c v?i ch??ng trnh luy?n t?p, cc bi quy?n t?ng h?p t? cc v phi c? truy?n n?i ti?ng nh? Thi?u Lm, V ?ang, Nga Mi, Khng ??ng, V?nh Xun Quy?n, Thi c?c quy?n L mn v thu?t thin v? tnh ch?t th? thao, Wushu ???c hi?u l mn qu?c v tiu bi?u nh?t cho tinh hoa c?a n?n v thu?t Trung Qu?c.

[IMG][/IMG]

Wushu g?m 2 n?i dung thi ??u chnh l Taolu v Sanshou.

Taolu

Sn thi ??u c di?n tch 8m x 12m. Mp trong c?a th?m c ???ng vi?n bin mu, r?ng 5cm. Cc bi bi?u di?n g?m tr??ng quy?n, nam quy?n, thi c?c quy?n, ?ao thu?t, ki?m thu?t, th??ng thu?t, cn thu?t.
Cc bi bi?u di?n quy?n v binh kh ???c ch?m theo thang ?i?m 10. M?t bi thi ??u quy ??nh bao g?m cc ?i?m ngo?i hnh v trang ph?c ???c tnh t?i ?a l 2 ?i?m, ?i?m l?c t?i ?a l 3 ?i?m v ?i?m ti?t t?u k? thu?t l 5 ?i?m.

??i v?i bi thi ??u ?? kh s? ch?m theo thang ?i?m ?? kh. V d? m?t bi quy?n thi ??u g?m 5 ?? kh th n?u V?V th?c hi?n ?? c? 5 ?? kh, s? ???c tr?n v?n s? ?i?m.

Ph?n thi Taolu c 3 t? tr?ng ti ch?m ?i?m, t? tr?ng ti A cho ?i?m ch?t l??ng ??ng tc (t?i ?a 5 ?i?m), t? tr?ng ti B cho ?i?m trnh ?? bi?u di?n (t?i ?a 3 ?i?m), t? tr?ng ti C cho ?i?m ?? kh (t?i ?a 2 ?i?m). ?i?m tr? ???c tnh t? 0,1 ??n 0,3 ?i?m cho m?i ??ng tc sai.

Th?i gian quy ??nh cho cc mn Nam quy?n, ?ao thu?t, th??ng thu?t, cn thu?t khng ???c d??i 1 pht 20 giy.

Th?i gian quy ??nh bi thi Thi c?c quy?n t? 5 ??n 6 pht (??n pht th? 5 tr?ng ti th?i ci bo hi?u). Bi thi Thi c?c ki?m c th?i gian quy ??nh l 3 ??n 4 pht.

Sanshou (Tn th?)

Sn thi ??u c kch th??c 7m x 7m x 0,5m, cao h?n m?t ??t 0,5m. M?t tr?n ??u ti?n hnh trong 3 hi?p, m?i hi?p 2 pht, th?i gian ngh? gi?a hi?p l 1 pht.
Thi ??u sanshou, tr?ng ti s? cho 2 ?i?m khi v s? th?c hi?n ?n ??m trng m?t. ? trng vo gip 2 ?i?m, ? trng m?t 2 ?i?m (tnh l ?n ??p), v?t ng ??i th? ???c 2 ?i?m, ??y ??i ph??ng xu?ng ?i ???c 2 ?i?m. ? trng chn t? g?i tr? ln ???c 1 ?i?m. Khi th?c hi?n ?n v?t, n?u c? hai cng t ng th ng??i t sau s? ???c 1 ?i?m.

Trong 1 hi?p ??u, v s? no b? ??y xu?ng ?i 2 l?n th v s? cn l?i ???c x? th?ng hi?p ??u ?. Trong 1 tr?n ??u, n?u v s? no th?ng lin ti?p 2 hi?p s? ???c tuyn b? th?ng tr?n. N?u thi ??u ph?m lu?t, v s? vi ph?m b? c?nh co tr? 1 ?i?m, cn n?u lm cho ??i th? ch?n th??ng th s? b? tru?t quy?n thi ??u.

(VT)