+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Cho?n tu?i la?m nha?

 1. #1
  cokhong_khongco
  Guest

  Thumbs up Cho?n tu?i la?m nha?

  T? x?a ??n nay, vi?c dng tu?i ch?n h??ng nh (? ni trong bi "Ch?n H??ng Nh Theo Tu?i"), c?ng nh? l?a ch?n n?m thch h?p cho vi?c xy c?t ? tr? thnh 1 thi quen, c th? ni g?n nh? l 1 t?p qun. L do v nhi?u tr??ng phi Phong th?y th??ng cho r?ng m?i ng??i ch? c th? lm nh trong 1 s? tu?i nh?t ??nh, cn ?a s? ??u b? nh?ng "h?n tu?i". N?u mua hay lm nh trong nh?ng n?m b? "h?n tu?i" th tai h?a d? x?y ra: t? ?au ?m ??n m?t c?a, m?t ng??i. Nh?ng "h?n tu?i" ny n?u k? ra th r?t nhi?u, nn ? ?y ch? xin bn ??n 1 s? h?n ???c bi?t t?i nhi?u nh?t l Kim Lu, Hoang ?c, ??a St, Th? T? v Tam Tai.

  H?n Kim Lu: b? cho l r?t nguy hi?m, n?u mua ho?c xy nh s? c tai h?a ho?c ch?t chc cho m?i ng??i trong nh. Cch tnh h?n ny l dng s? tu?i (ta) chia cho 9, r?i ty theo s? d? m s? thnh cc tr??ng h?p d??i ?y:

  - N?u s? d? l 1: th n?m ? ph?m Kim lu thn, n?u xy nh s? c tai h?a cho chnh gia ch?.

  - N?u s? d? l 3: th ph?m Kim lu th, t?c s? c tai h?a x?y ra cho v?.

  - N?u d? s? l 6: th ph?m Kim lu t?, s? c tai h?a cho con ci.

  - N?u s? d? l 8: th ph?m Kim lu l?c sc, ch? tai h?a cho gia sc, hay cng vi?c lm ?n th?t b?i.

  - Th d?: 1 ng??i sinh n?m 1981 (Tn D?u), ??n n?m 2008 l ???c 28 tu?i (M L?CH). N?u l?y 28 tu?i chia cho 9 s? ???c 3, cn d? 1, nn n?m ? ng??i ny ph?m Kim lu thn. Do ?, n?u xy nh th b?n thn s? g?p tai h?a.

  Cc h?n Hoang ?c, ??a St, Th? T?: c?ng ch? ch?t chc, b?nh t?t, tn gia b?i s?n n?u mua ho?c xy nh trong n?m ?.

  V? cch tnh nh?ng h?n ny th theo nh? hnh d??i ?y:


  - T? s? 1 kh?i 10 tu?i, ??m ti?p ln 11 tu?i ? s? 2, 12 tu?i s? 3...

  - T? s? 2 kh?i 20 tu?i, ??m ti?p 21 ? s? 3, 22 tu?i sang s? 4...

  - T? s? 3 kh?i 30 tu?i, ??m 31 ? s? 4, 32 ? s? 5?

  - T? s? 4 kh?i 40 tu?i, ??m 41 ? s? 5, 42 ? s? 6?

  C? nh? th? cho ??n tu?i c?a ng??i mu?n xy nh. N?u g?p cc 1, 2, 4 l nh?ng n?m t?t. N?u g?p ph?i s? 3 l b? h?n ??A ST, s? 5 b? h?n TH? T?, s? 6 b? h?n HOANG ?C ??u khng ???c c?t nh hay mua nh.

  - Th d?: 1 ng??i sinh n?m 1971 (TN H?I), ??n n?m 2008 mu?n mua nh. Lc ?, ng??i ny ???c 38 tu?i (tu?i ta). Cho nn t? cung s? 3 kh?i 30 tu?i, ??n 31 ? cung s? 4, 32 ? cung s? 5, 33 cung s? 6? cho t?i 38 tu?i ??n cung s? 5 l g?p h?n Th? T?. V v?y, ng??i ny khng th? xy ho?c mua nh trong n?m 2008.

  N?u tnh s?n cc h?n Kim Lu, Hoang ?c, ??a st, Th? t? s? th?y ??i ng??i t? 21 ??n 75 tu?i s? lin ti?p g?p nh?ng h?n ? nh? sau:

  - Nh?ng tu?i g?p h?n Kim Lu: 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75.

  - Nh?ng tu?i g?p Hoang ?c, ??a st, Th? t?: 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75.

  H?n Tam Tai:

  L 3 n?m h?n lin ti?p cho cc tu?i nh? sau:

  - Ng??i tu?i THN, T, THN g?p cc n?m D?N - MO - THN.

  - Ng??i tu?i D?N, NG?, TU?T g?p cc n?m THN - D?U - TU?T.

  - Ng??i tu?i T?, D?U, S?U g?p cc n?m H?I - T - S?U.

  - Ng??i tu?i H?I, MO, MI g?p cc n?m T? - NG? - MI.

  Nh? v?y, n?u xt k? ??i ng??i t? 21 ??n 75 tu?i, ch? c nh?ng n?m 22, 25, 31, 34, 40, 43, 49, 52, 58, 59, 61, 67, 68, 70 l khng g?p cc h?n kim Lu, Hoang ?c, ??a St, Th? T? m thi. ? l ch?a k? nh?ng n?m b? h?n Tam tai, nn r?t cu?c vi?c xy ho?c mua nh l r?t h?n ch?.

  - Th d?: 1 ng??i sinh n?m CANH THN (1940) th cc n?m 25, 43, 67 cn b? h?n Tam tai, cho nn nh?ng n?m c th? xy nh l?i cng b? gi?i h?n.

  Do nh?ng n?m c th? mua ho?c xy nh qu t, m ?i?u ny l?i ?i h?i r?t nhi?u c?a c?i v cng s?c, nn v?n ?? th??ng g?p l khi c ??y ?? ?i?u ki?n v? ti chnh l?i g?p "h?n" x?u. Cn khi g?p n?m "t?t" th khng ?? kh? n?ng ?? xy ho?c mua nh. ?? gi?i quy?t v?n ?? ny, ng??i ta by ra cch nh? nh?ng ng??i khng g?p h?n tu?i ??ng tn ho?c kh?n vi dm, hay cng sao gi?i h?n (Tam Tai, Thi Tu?, Tu? Ph). R?i t? cho r?ng ch? nh? th? m?i c th? gip cho ng??i mua hay xy nh trong nh?ng n?m b? "h?n tu?i" s?ng yn ?n trong c?n nh ?. Cn n?u khng s? b? ?au y?u, ch?t ng??i, hay tn gia b?i s?n.

  Tuy nhin, c r?t nhi?u tr??ng h?p ng??i mua ho?c xy nh trong nh?ng n?m g?p Kim Lu, Hoang ?c, Tam Tai? m ch?ng c?n cng vi hay m??n ng??i khc ??ng tn, nh?ng sau khi vo ? v?n lm ?n pht ??t v khng c tai h?a g c?.

  - Th d? 1: c gia ?nh n?, ch?ng sinh n?m 1967 (?INH MI), v? sinh n?m 1972 (NHM T). Vo n?m 2004, h? mua 1 c?n nh h??ng chnh NAM (180 ??). N?m ?, ng??i ch?ng ???c 38 tu?i, nn g?p h?n Th? T?; v? ???c 33 tu?i, nn ph?m Hoang ?c. Khi mua nh, h? c?ng khng cng vi hay nh? ai ??ng tn dm, nh?ng sau khi vo ? th v?n ?? ti chnh ngy cng kh gi?. Sau 1 n?m, ng??i ch?ng ki?m ???c cng vi?c kh h?n, c?ng nh? tho?i mi, b?t c?ng th?ng h?n lc tr??c r?t nhi?u. R?i ??n ??u n?m 2008, ng??i v? c?ng tm ???c cng vi?c c m?c l??ng cao h?n, c?ng nh? nhi?u "ph? c?p" h?n.

  Nh ny c c?a tr??c n?m trong cung Ng? (pha NAM), ??c v??ng kh Bt B?ch (s? 8) t?i c?a nh? b?ng tr?ch v?n ? hnh d??i.


  - Th d? 2: m?t gia ?nh khc, ch?ng sinh n?m 1964 (GIP THN), v? sinh n?m 1966 (BNH NG?), c?ng mua nh n?m 2004, h??ng chnh TY (270 ??). N?m ?, ch?ng ???c 41 tu?i, nn ph?m Th? T?; v? ???c 39 tu?i, nn ph?m Tam Tai l?n Hoang ?c. Khi mua nh, h? c?ng khng cng vi hay nh? ai ??ng tn dm. Nh?ng sau khi vo ?, ng??i ch?ng ?ang b? th?t nghi?p b?t ??u ki?m ???c vi?c lm, v?i m?c l??ng g?n g?p ?i cng vi?c tr??c ?. Cn ng??i v? ?ang lm vi?c l?t v?t ? nh ?? ph? thm cho ch?ng, b?ng d?ng ???c ng??i khc ?em vi?c t?i cho lm, thu nh?p c?ng g?p 3, 4 l?n lc tr??c. Cho ??n nay (2008), h? v?n ? trong c?n nh ?, v ngo?i tr? nh?ng lc b? nh?c ??u, c?m cm? c?ng ch?a th?y c tai h?a g c?.

  Nh ny tuy h??ng TY, nh?ng pha tr??c khng c c?a, m c?a tr??c l?i n?m t?i cung NG? (pha NAM), c bu?ng t?m ngay st c?a. Cn c?a sau n?m ? pha TY B?C. C?a tr??c nh? ??c c?p s? 1 - 6 (Th?y tin thin), l?i c bu?ng t?m c?ng l th?y, nn ch? cng vi?c lm ?n thu?n l?i, ti?n c?a sung tc.


  - Th d? 3: ng??i qu? ph? sinh n?m 1922 (NHM TU?T), nh b? pho kch n?m 1968 (? ???c ni qua trong bi "Cng sao gi?i h?n"). Sau ?, b cho xy nh l?i, ??n sau T?t K? D?U (1969) th hon t?t. Vo n?m xy nh, b ph?m Th? T?, Tam Tai, khi nh?p tr?ch c?ng b? Hoang ?c, Tam Tai, nh?ng b c?ng khng cng vi hay nh? ai ??ng tn. V?y m khi vo ? ch?ng nh?ng ? khng c tai h?a g, m sau ? cn pht ti l?n. B c 2 ng??i con trai l s? quan trong QLVNCH, m?c d xng pha chi?n tr?n lin min, nh?ng tnh m?ng v?n an ton, khng 1 l?n b? th??ng tch. ??n n?m 1975, cc con ??u sang M? an ton, ch? c mnh b ? l?i (?? trng coi ti s?n). Sau ?, nh? bn nh cho ng??i khc tr??c khi cu?c ?nh "t? s?n m?i b?n" di?n ra, b v?n m ti?n ch?y thot, r?i ??n n?m 1978 m?i v??t bi?n v ???c cc con b?o lnh sang Hoa K?.

  V c?n nh ny h??ng 60 ?? (?NG B?C), vo ? n?m 1969 nn l?p tr?ch v?n trong v?n 6, ??c v??ng kh (s? 6) t?i t?a (pha sau) v h??ng (pha tr??c) nh? hnh d??i, nn ?y l cch t?t c? v? ti?n b?c l?n nhn s? (v??ng c? ti - ?inh). Do ?, m?c d trong th?i k? ??t n??c tr?i qua nhi?u cu?c ??i thay, sng gi, c? gia ?nh b ??u thot hi?m d? dng.


 2. #2
  cokhong_khongco
  Guest
  - Th d? 4: t? ph giu nh?t th? gi?i Warren Buffet sinh n?m 1930 (CANH NG?). Vo n?m 1957 (?INH D?U), ng mua 1 c?n nh t?i ti?u bang Nebraska, r?i d?n vo ? t? ? cho t?i by gi? (2008). Lc ?, ng ???c 28 tu?i, nn ph?m c? Kim Lu thn l?n Tam Tai, v d? nhin l ? ch?ng nh? ai ??ng tn, hay cng ki?n g c?. Th? nh?ng t? khi vo ? th ti l?c v danh ti?ng ngy 1 t?ng ti?n ??n t?t b?c.

  V h??ng nh c?a Warren Buffet l 105 ?? (t?a TN h??ng ?T), mua n?m 1957 (t?c trong v?n 5), nn n?u l?p tr?ch v?n th v?a ??c v??ng kh (s? 5) ??n t?a - h??ng, v?a ??c c? "Th?t tinh ?? ki?p" v "ton bn h?p th?p" (*), nn l cch t?t ??p nh?t c?a Phong th?y, c th? pht su?t 180 n?m m khng b? suy b?i.


  Cho nn, v?n ?? nh x?u hay t?t l do v?n kh c?a c?n nh, ch? khng ph?i v xy ho?c mua vo n?m b? nh?ng "h?n" Kim Lu, Hoang ?c, Tam Tai? v c? nh?t quy?t ph?i trnh nh?ng n?m ?, hay ph?i cng vi, ho?c nh? ng??i khc ??ng tn m?i ???c. N?u v?n kh nh ? t?t th d c xy nh?m h?n tu?i no c?ng v?n t?t; cn n?u ? x?u th d c trnh ???c h?t m?i h?n tu?i c?ng v?n x?u. ?i?u ny ph h?p v?i vi?c cc n??c u - M? khng bao gi? l?a tu?i, hay cng vi, m??n tn m?i khi xy nh (ngo?i tr? tr??ng h?p lm ?n b?t h?p php)!!! Th? m ch?ng nh?ng m?c s?ng c?a h? cao h?n, t b? kh?n kh, tai h?a h?n, m cn s?n sinh ra r?t nhi?u ng??i giu c, n?i ti?ng. Trong khi ng??i ?ng chng ta m?i cht m?i king, cng vi ?? th?, th? m ngho v?n c? ngho, l?i thm hung h?a, tai ch lin min. V v?y, vi?c tm hi?u v? Phong th?y khng nh?ng l ?? c th? tin nh?ng ?i?u ?ng tin, m cn g?n l?c v lo?i b? b?t nh?ng v?n ?? m tn v khng c?n thi?t.

  (Theo PTKHH)

+ Trả lời Chủ đề

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình