+ Trả lời Chủ đề
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 1 2
Kết quả 11 đến 16 của 16

Chủ đề: Ph?t gia?o Ho?a Ha?o

 1. #11
  Administrator
  Ngày tham gia
  Mar 2019
  Bài viết
  0
  NH?NG ?I?U PH?I TRNH H?N HO?C ???C CHM-CH? HO?C NN LM

  U?NG R??U - Ph?i c? tuy?t; nh?ng khi c ti?c l? v?i ng??i ngoi v khng ph?i nh?m ngy chay l?t, c th? dng m?t ?i cht r??u th?t nh? ?? ??ng c t? s? chia r? v?i k? ngo?i ??o. N?u say-s?a s? ph?i t?i l?i .

  THU?C PHI?N - Ph?i c? tuy?t khng ???c ht m?t ?i?u no h?t. Nh?ng k? ht, mu?n vo ??o ph?i b? ht r?i m?i ???c nhn-nh?n. Tr? ra nh?ng ng??i ?au m th?y thu?c b?o ph?i dng m?t cht t h?p v?i cc v? thu?c khc m?i c th? chm-ch? ??ng.

  C? B?C - Ph?i c? tuy?t. Nh?ng k? c?-b?c mu?n vo ??o ph?i th?-nguy?n b? c? b?c r?i m?i ???c nhn-nh?n. V? s? ny, ch?ng c cu?c vui no c th? chm-ch? ??ng.

  ??I ?I CC T?NG-S? - T?t c? b?n-??o nn cung knh cc t?ng-s? tu hnh chn-chnh. N?u cc ng ?y c d?y ?i?u-chnh l, ph?i nghe l?i. ??i v?i nh?ng h?ng tu hnh m mnh bi?t r l d?i th? (nh? m?y ng th?y ?m...) hy tm cch khuyn can cc ng tr? l?i con ???ng chn- chnh c?a ??o Ph?t. N?u cc ng v?n ti?p-t?c lm ?i?u t-m?, mnh ph?i bi-tr? tri?t ?? v gi?ng gi?i cho qu?n-chng cng nh?ng tn-?? nh Ph?t hi?u ??ng xa lnh h?.

  ??I V?I CHA CHI?N - Nh?ng ngy va c?a cc ??c Ph?t, ngy r?m hay ba m??i, mnh mu?n ?i cha c?ng t?t, ??ng l? Ph?t, d?ng hoa, khng c c?m. N?u cha no ngho, h?, rch, m mnh gip-?? ???c cng t?t (c ?i?u mnh khng nn mua s?m hnh-t??ng cho nhi?u).

  Khi ??n cha c?ng ph?i tn-tr?ng s? th?-ph??ng trong cha khng nn h?y-bng.

  ??I V?I CC TN-GIO KHC V NHN SANH - ??i v?i nh?ng ng??i theo tn-gio khc, khng nn ??ng ch?m ??n cch-th?c tu hnh c?a h?, ph?i knh tr?ng s? t?-do tn-ng??ng c?a h?. Nh?t l khng nn ? ?ng hi?p-?p ho?c ni x?u ng??i ta. N?u h? c lm d? v?i mnh, th mnh c?ng ch?ng ???c php v s? d? c?a h? m tr? th, v ph?i lun lun lm lnh v?i h?. Mnh ph?i hoi hoi lm ph?i v?i nh?ng k? ?y, d?u h? c lm qu?y v?i mnh c?ng m?c v ph?i nh?n-nh?n h?.

  ??i v?i nhn-sanh, bao gi? c?ng ph?i ha h?p v?i h? v lm cho ?i ?ng c thi?n c?m v?i nhau. Ph?i bi?t th??ng xt ??n h? v n?u khi no h? c?n dng, ph?i rn h?t s?c gip ?? h?.

  ?? TC - T?t c? b?n ??o nn bi?t r?ng Th?y khng c bu?c ?? tc, v ? thu?c v? phong-t?c ch? ch?ng ph?i v? tn-gio; nh?ng s?-d? Th?y ?? tc l mu?n gi? k?-ni?m ci phong-t?c c? c?a T? Tin v t? cho thin h? bi?t Th?y khng ch?u ?nh h??ng ci ??i v?n-minh c?n-b c?a ph??ng Ty. Th?y v?y, nhi?u ng??i trong b?n ??o yu m?n Th?y li?n b?t ch??c, v th? s? ?ng ng??i hi?u l?m r?ng ?? tc l tu. Th?t ra tu l tu, ?? tc l ?? tc, v tu khng ph?i l ?? tc, ?? tc khng ph?i l tu. N?u ?? tc m khng ch?u trau tm s?a tnh c?ng ch?ng ph?i l k? tu hnh. T? ry tr? ?i ? thot ???c ch ng??i Php v ty theo phong-tro ti?n-ha c?a n??c nh, Th?y cho php b?n-??o t?-do c?i-cch h?u ha-h?p v?i l??ng-dn cng tn-gio khc.

  S? H?C - S? h?c hnh khng lm tr?-ng?i cho ??o-??c. Tri l?i, nh? n mnh ???c bi?t r rng gio-l cao-siu c?a tn-gio. N trnh cho mnh nh?ng s? l?c-l?m, b? cc ?i?u d?-?oan m-tn. N lm cho mnh d?p b? nh?ng ?i?u huy?n-ho?c, khng bn-b?c nh?ng chuy?n xa v?i (nh? tin ?on thin-c? ch?ng h?n...).

  V?y hy t? mnh h?c h?i (h?c ch? qu?c ng?...) v hy cho con chu mnh vo tr??ng h?c t?p ??ng s? hi?u bi?t c?a chng thm r?ng ri. V? l?i s? hi?u bi?t v? khoa-h?c khng c?n tr? s? tu hnh v n gip cho mnh nghin-c?u Ph?t ??o m?t cch rnh- r?.

  TH? D?C - Ng??i trong b?n-??o nam n? b?t-lu?n, ph?i gi? gn thn-th? cho kh?e m?nh. Nh? th? nn luy?n-t?p nh?ng mn th?-d?c no h?p v?i s?c kh?e, n?u mnh mu?n, b?i v xc th?t c kh?e-m?nh tinh-th?n m?i sng su?t, nh? v?y mnh m?i c th? lm s? ??o ngh?a m?t cch ??c l?c.

  ?N ? - K? tu-hnh ?n u?ng ph?i c ?i?u-??. Trnh nh?ng mn ngon s?ng n?u ton ?? ??c cho c?-th? ?n vo sanh b?nh.

  Ph?i gi? gn thn th? s?ch-s? v t? nh c?a cho ??n ch? ?n, ch? n?m, ph?i bi?t tr?ng v? sinh. B? nh?ng thi quen ?n ? d? b?n, v xc-th?t d? dy th tinh-th?n khng th? no m?-mang ???c, v v Th?n Thnh ch? g?n nh?ng k? trong s?ch ; nn n?u ai mu?n ???c ti?p ?? ph?i trong s?ch v?a tinh-th?n l?n v?t-ch?t.

  CCH LM ?N - Cch lm ?n ph?i y nh? trong m?c Bt-Chnh ? d?y:

  --B? nh?ng s? b?t chnh: l??ng cn, tro ??u, bun l?u, ??u c?, bun r??u, bn thu?c phi?n...

  --Lm nh?ng ngh? l??ng-thi?n, khng c l??ng g?t ai, b? nh?ng thi gian x?o.

  ?I?U-KI?N VO ??O - Ng??i no mu?n quy-y ph?i c hai ng??i b?n-??o c?, c ??c h?nh ti?n-c? v b?o-lnh, ??n Ban Tr?-S? trong lng cho ng??i lm ??u bi?t v ng??i lm ??u ph?i ??c h?t th? l? v? s? tu hnh cho ng??i quy-y nghe, h?i coi c b?ng lng quy-y nh? l?i nguy?n d?y v r?n c?m trong ??o ch?ng. N?u h? b?ng lng, bi?u h? v? nh cho ng b, cha m? bi?t, ho?c nguy?n tr??c bn th? ng b, t?-tin r?ng: Ngy...thng...con ch?u quy-y theo ??o. Sau ?, ng??i lm ??u (H?i-Tr??ng) cho cu?n sch nh? ny. Ch? no khng c Ban Tr?-S?, hai ng??i b?n ??o c? ph?i du-d?t ng??i m?i, r?i sau s? d?n ln Ban Tr?-S? g?n ?, khng b?t bu?c th? th?t chi h?t, v ng??i mu?n tu do n?i s? pht nguy?n c?a mnh thi. Khi no mnh khng mu?n gi? ??o, mnh ph?i cho ng??i ti?n c? hay ??ng bi tn mnh ra. Khng ng??i no ???c php x?ng mnh l ng??i trong ??o m l?i khng gi? lu?t. K? no lm tri lu?t-l? trong s? ??o-??c d?u khng xin thi ??o hay l ch?a l ch?a b? bi tn c?ng b? trch-nhi?m vi?c lm c?a h? v b? coi nh? ng??i ngo?i ??o.

  Nn nh? r?ng: ??c Ph?t s? du-d?t v ?ng-h? nh?ng k? no lm ?n ch?n th?t, hi?n lnh ?ng theo gio-l c?a Ngi; ch? khng bao gi? Ngi l?i ?ng-h? nh?ng k? gian t x?o-quy?t, lm cc vi?c hung c ngng-cu?ng tri nh?ng l?i m Ngi ? ch? d?y.

 2. #12
  Administrator
  Ngày tham gia
  Mar 2019
  Bài viết
  0

  S? cng l?y c?a ng??i c?-s? t?i-gia

  BI NGUY?N TR??C BN TH? NG B

  C?m h??ng x 3 x, qi xu?ng ch?p tay ??a ln trn nguy?n:

  Ci knh d?ng h??ng tr??c C?u-Huy?n,
  C?u trn Th?t-T? ch?ng lng thi?ng.
  Nay con t?nh-ng? quy-y Ph?t,
  Ch? d?c tu hi?n t?o ph??c-duyn.


  C?m h??ng r?i ??ng ngay th?ng ch?p tay vo ng?c ??c ti?p:

  Ci ??u l?y t? T?-Tng,
  Bo ?n sanh-d??ng dy cng nh?c-nh?n.
  Ry con xin gi? ??o h?ng,
  Tu c?u Tng-T? siu th?ng Ph?t-?i.
  Nguy?n lm cho ??p m?t my,
  Thot n?i kh? h?i Lin-?i ???c ln.
  Mong nh? ??c C? b? trn,
  ?? con yn-?n v?ng b?n c?i tu.
  (l?y 4 l?y)


  BI NGUY?N TR??C BN TH? PH?T

  C?m h??ng x 3 x, qu xu?ng ch?p tay ??a ln trn ??c bi Quy-Y:

  Nam-m B?n-S? Thch-Ca Mu-Ni Ph?t (3 l?n).
  Nam-M Th?p Ph??ng Ph?t.
  Nam-M Th?p Ph??ng Php.
  Nam-M Th?p Ph??ng T?ng.

  Nam-M Ph?t-T?, Ph?t-Th?y, Quan Th??ng-??ng ??i th?n, ch? quan c?u th?n, ch? v? s?n-th?n, ch? v? N?m Non B?y Ni, c?m-?ng ch?ng-minh, nay con nguy?n c?i-h?i, ?n-n?n, lm lnh lnh d?, quy-y theo m?y Ngi, tu hi?n theo Ph?t ??o.

  C?m h??ng l?y 4 l?y c?ng ???c ho?c c?m h??ng ??ng ngay th?ng ch?p tay vo ng?c ??c ti?p:

  Nam-m Ty-Ph??ng C?c-L?c th? gi?i ??i-t? ??i-bi ph? ?? chng-sanh A-Di-?-Ph?t.

  Nam-m nh?t nguy?n c?u: Thin-Hong, ??a-Hong, Nh?n-Hong, Lin-Hoa h?i-h?i, Th??ng Ph?t t?-bi, Ph?t-v??ng ?? chng, th?-gi?i bnh-an.

  Nam-m nh? nguy?n c?u: C?u-huy?n Th?t-t? T?nh-?? siu-sanh.

  Nam-m tam nguy?n c?u: Ph?-m?u t?i ???ng t?ng long ph??c th?, ph?-m?u qu kh? tr?c vng Ty-ph??ng.

  Nam-m t? nguy?n c?u: B-tnh v?n dn t?-tm bc-i, gi?i-thot m-ly.

  Nam-m ng? nguy?n c?u: Ph?t-t?, Ph?t Th?y t?-bi x t?i ??-t? tiu tai t?nh s?, tr-hu? thng-minh, giai ??c ??o qu?.

  L?y 4 l?y r?i x:

  1 x chnh gi?a ni?m: Nam-M A-Di-? Ph?t.
  1 x bn tri ni?m: Nam-M ??i-th?-Ch B?-tt.
  1 x bn m?t ni?m: Nam-M Quan-th?-m B?-tt.


  BN THNG THIN

  C?u nguy?n bn Ph?t xong, ra bn Thng Thin c?u nguy?n 4 h??ng (l?y bn Thng Thin lm h??ng chnh) tr??c m?t, sau l?ng, hai bn vai.

  H??ng chnh bn Thng Thin c nguy?n ??c bi Quy-Y, cn ba h??ng kia ch? ??c bi Ty-ph??ng ng? nguy?n, m?i h??ng ??c r?i l?y 4 l?y. (Khi c?u nguy?n n?u khng th? l?y ???c th x 3 x).

  L?y ??ng hay l?y qu ty theo lc y?u m?nh.

  NI?M PH?T

  Cng xong mu?n ni?m Ph?t c?ng ???c. Ng?i bn gi th?ng l?ng ni?m: Nam-M A-Di-? Ph?t.

  Hay Ni?m: Nam-m Ty-ph??ng C?c-l?c th? gi?i tam th?p l?c v?n ?c, nh?t th?p nh?t v?n, c?u thin ng? b ??ng danh ??ng hi?u ??i-t? ??i-bi ph?-?? chng-sanh A-Di-? Ph?t.

  (Ni?m Ph?t nhi?u t, ty theo s?c mnh, lc c?u-nguy?n v ni?m Ph?t ch? ni?m trong tm).

  Nam-M A-Di-? Ph?t, su ch? ?i, ??ng, n?m, ng?i, rn ni?m ch? qun, khng ??i g th?i-kh?c.

  KHI ?N C?M

  M?i khi ?n c?m v?i m?m mu?i chi c?ng v?y ??u nguy?n vi C?u-huy?n, Th?t-T?, ng b cha m? qu vng v? ?n v?i mnh ?? t? lng hi?u-th?o.

  ?N CHAY

  ??n ngy ??m-qu?y c chi cng n?y.

  ?n chay ngy 14-15, 29-30, thng thi?u 29 v m?ng 1, c nhang th ??t, khng c th nguy?n khng.

  Hng n?m ??n ngy xun nh?t th ngy 29-30 v m?ng 1 ph?i ?n chay, trong m?y ngy ?n chay ph?i cng chay, qua ??n ngy m?ng 2 c chi cng n?y c?ng ???c, ??n ngy m?ng 3 ra m?t khng nn st-sanh loi v?t m cng t? Tr?i Ph?t, ch? dng bng hoa m cng thi .

  ?I XA NH

  ?i lm ru?ng ??n th?i cng, ng v? h??ng Ty nguy?n r?i x 4 h??ng.

  Cn ?i xa nh th nguy?n t??ng trong tm c?ng ???c

 3. #13
  Administrator
  Ngày tham gia
  Mar 2019
  Bài viết
  0

  L?i khuyn b?n ??o

  Khi ? coi gi?ng th ph?i t? xt mnh v s?a-sang nh?ng thi h? t?t x?u, mnh l?m-l?i th r?t b? v gi? nh?ng ?i?u r?n-c?m sau ?y:

  ?I?U TH? NH?T: Ta ch?ng nn u?ng r??u, c?-b?c, -phi?n, ch?i b?i theo ?ng ?i?m, ph?i gi? cho trn lun l tam-cang ng?-th??ng.

  ?I?U TH? NH: Ta ch?ng nn l??i-bi?ng, ph?i c?n-ki?m, s?t-s?ng, lo lm ?n v lo tu-hi?n ch?n ch?t, ch?ng nn gy-g? l?n nhau, hy tha-th? t?i-l?i cho nhau trong khi nng gi?n.

  ?I?U TH? BA: Ta ch?ng nn ?n-xi ch?ng d?n cho thi-qu v l?i-d?ng ti?n-ti m ?nh qun nh?n-ngh?a v ??o-l, ??ng ch-k? v xu-ph?ng k? giu sang, ph? ng??i ngho kh.

  ?I?U TH? T?: Ta ch?ng nn ku Tr?i, Ph?t, Th?n, Thnh m sai hay ho?c nguy?n-r?a, v Th?n Thnh khng can ph?m ??n ta.

  ?I?U TH? N?M: Ta ch?ng nn ?n th?t tru, ch, b v khng nn st-sanh h?i v?t m cng Th?n Thnh no, v Th?n Thnh khng bao gi? dng h?i-l? m tha t?i cho ta, v n?u ta lm t?i s? h??ng t?i, cn nh?ng h?ng ?n ?? cng ki?ng m lm h?t b?nh l T-Th?n; n?u ta cng ki?ng mi th n ?n quen s? nhi?u h?i ta.

  ?I?U TH? SU: Ta khng nn ??t gi?y ti?n vng-b?c, gi?y qu?n o m t?n ti?n v-l, v ci Dim-V??ng khng bao gi? ?n h?i-l? c?a ta, m c?ng khng xi ???c n?a, ph?i ?? ti?n lng-ph ?y m tr? c? cho nh?ng ng??i l? ???ng ?i rch, tn-t?t.

  ?I?U TH? B?Y: ??ng tr??c m?i vi?c chi v? s? ??i hay ??o-??c, ta ph?i suy xt cho minh-l r?i s? phn-?on vi?c ?y.

  ?I?U TH? TM: Tm t?t, ta ph?i th??ng yu l?n nhau nh? con m?t cha, du-d?t l?n nhau vo con ???ng ??o-??c, n?u ai gi? ??ng tr?n lnh tr?n sng v? n?i ci Ty-Ph??ng an-d??ng m h?c ??o cho hon-ton ??ng tr? l?i c?u-v?t chng-sanh.

  T?t c? thi?n-nam tn-n? trong tn-gio nh Ph?t, lc rnh vi?c nn th??ng coi k? gi?ng m gi?-gn phong-ha n??c nh, gi? nh?ng t?c-l? ch?n-chnh, b? t?t c? nh?ng s? d?-?oan m-tn thi-qu m lm cho ??o-??c suy-??i.

  ??o-php th??ng hay dung v?i ha,
  Xt ng??i cho t?t xt thn ta.
  N?u ng??i r ph?n vui lng th?,
  Ta th? ???c ng??i, ng??i th? ta.

 4. #14
  kimthao77
  Guest
  Ba?i hay qua? th?y ?i. Th?y post thm nhi?u ba?i hay n??a ?? mo?i ng???i tham kha?o va? ho?c ho?i a?.

 5. #15
  em_lanh
  Guest

  T?p h?p h?u h?t php m c?a ph?t gio ha h?o

  Hm nay nhn duyn lnh ti xin gp nh?t m?t cht it php m hay ni chung l gio L c?a Ph?t Php Ha H?o g?i ??n cho qu v?. B?n thn ti l ng??i tu T?nh nh?ng tiu ch ti l v?n php ??u l ph?t php. Ph?t php khng c tng phi khng phn chia. Ci no d?y ng??i lm t?t lm thi?n tin nhn qu? ? chnh l Ph?t php. Do ? nhn bi vi?t hm nay ti knh xin ???c k?t tnh giao h?u v?i ch? v? bn Ha H?o v xin cng v?i ch? v? chung tay ?ng gp trong s? nghi?p ho?ng php c?ng nh? ph?c h?i l?i ci ??o ??c ci nhn b?n c?a con ng??i v?n b? ci ??c tham sn si c?a ng? d?c lm m? ?i.

  ??o Ha H?o, hay cn g?i l Ph?t gio Ha H?o, l m?t tng phi Ph?t gio do ??c Hu?nh Ph S? khai l?p n?m 1939, l?y php mn T?nh ?? tng lm c?n b?n v ch? tr??ng tu hnh t?i gia.??o Ha H?o khuyn tn ?? v?a h?c Ph?t v?a tu nhn ?? t?o nn cng ??c. C cng ??c ?? tr? thnh b?c hi?n nhn. Song, h? ??c bi?t yu c?u tn ??o ph?i tu nhn, cho r?ng vi?c tu hnh ph?i d?a trn ??o ??c, tr??c h?t ??o lm ng??i: Thin kinh v?n ?i?n, hi?u ngh?a vi tin (Khng c tu nhn th khng th? h?c Ph?t, ho?c h?c Ph?t m ch?ng tu nhn th c?ng v ngh?a); D?ng tu Tin ??o, tin tu Nhn ??o; Nhn ??o b?t tu, Tin tu vi?n k (Mu?n tu thnh Tin Ph?t tr??c h?t ph?i tu ??o lm ng??i, ??o ng??i m khng tu th Tin Ph?t cn xa v?i). ??o Ho H?o ch? tr??ng tu t?i gia h?n l ?i l? cha. H? ch? tr??ng gip ?? ng??i ngho h?n l cng ti?n xy cha hay t? ch?c l? h?i t?n km. Nh?ng bu?i l? ???c t? ch?c r?t ??n gi?n v khim t?n, khng c ?n u?ng, h?i h. L? l?c, c??i h?i hay ma chay khng c?u k? nh? th??ng th?y ? nh?ng tn gio khc. H? cho ? l nh?ng s? phung ph thay v dng ti?n ? d? gip ?? nh?ng ng??i th?c s? c?n ??n.

  Chnh v nh?ng tiu ch trn ? lm cho b?n thn ti r?t ng??ng m? ??o Ha H?o. Khi c d?p quay v? An Giang Long Xuyn m s?ng v?i ng??i dn ? vng ny m?i th?y ???c s? l?i ch c?a ??o Ha H?o. R?t g?n g?i, r?t thn th??ng qu ??o H?u . H? nghe n?i no c ng??i c?n gip l h? ch?y a t?i gip. H? l ai ? L nh?ng tn ?? Ha H?o ni xa ch? h? l nh?ng ng??i nng dn chn l?m tay bn ??y lng nhi?t huy?t. N?i no xy nh th h? l?i lm khng cng th?m ch gp t?ng nguyn v?t li?u. N?i no c ?m c??i hay ?m tang hay b?t k vi?c g c?n gip th c h?. ? l ?i?m n?i b?t c?a ng??i tn ?? Ha h?o v ?i?m cho ta l?y ? m h?c t?p.

  So v?i gio l c?a Thi?n hay T?nh ???c bin chp thnh kinh ?i?n th h? c?ng c kinh ?i?n ring c?a h? tuy nhin kinh ?i?n c?a h? l nh?ng d?ng th?, v?n v?n r?t d? thu?c r?t ?n su vo lng ng??i ??c bi?t l ng??i dn qu.Th?m ch l nh?ng bi s?m nh?ng cu dn ca a r?t m?c m?c Cc b?n c m?t l?n v? mi?t Long Xuyn s? c?m nh?n hnh ?nh ??p c?a 1 bc nng dn ?i cy m ?? ci my cassette k?t bn v?i gi?ng t?ng ??c c?a gio l Ha H?o. Hnh ?nh ? ??p lm sao. Khi vo nh ng??i dn no ? Long Xuyn c?ng nghe nh?ng cu k? cu kinh c?a Ph?t gio Ha H?o.

  Ti nhi?u chuy?n qu r?i. Thi ti xin nh??ng l?i l?i cho nh?ng php m hm nay ti mang ??n cho qu v? ? l nh?ng quy?n sch ni mp3 do ti s?u t?p ???c v? Ph?t gio Ha H?o. Knh bi?u ln ch? v?. T?t c? nh?ng quy?n sch ny do th?y Hu? Duyn t?ng. Gi?ng c?a th?y t?ng r?t hay r?t truy?n c?m. M?t trong nh?ng quy?n ??c s?c nh?t l nh Sng T? Bi hay Hi?n ??o do th?y t?ng.

  Do file m thanh r?t l?n nn ti upload (g?i) ln trang mediafire.com cho qu v? Ci ti g?i d??i ?y l d?ng link ( lin k?t) ?? qu v? b?m vo ? m download v? my.

  ?y l link:

  nh sng t? bi
  http://www.mediafire.com/?f63fobn910utgu7#2

  ?u l phm thnh
  http://www.mediafire.com/?ilixrcrdz88qqy8#2

  ? ch?t m s?ng
  http://www.mediafire.com/?rit2ct66z6kasit#1

  ?m Lin Hoa
  http://www.mediafire.com/?t9s3w7zwl9nbh9h#2

  ???ng gi?i thot
  http://www.mediafire.com/?p84n31b6e56v9e4#1

  ??i m?t php
  http://www.mediafire.com/?7r5cexeurp12qcq#1

  48 L?I NGUY?N PH?T A DI ?

  http://www.mediafire.com/?4xynr9qhkmudttp

  Con thuy?n ??i ??o
  http://www.mediafire.com/?ffs7qshq7ekzcb8

  H?i qu nh
  http://www.mediafire.com/?hnuhpo2pzw6odx5

  H?ng danh sm h?i
  http://www.mediafire.com/?gaoqstq2djjd4h7


  Kinh A Di ? Di?n k?
  http://www.mediafire.com/?kg5t8oy8pxccl4e

  Kinh Di Gio
  http://www.mediafire.com/?dik010s1n8rq9iv

  Kinh D??c S?
  http://www.mediafire.com/?3gpsc99o7zjg5xw

  Kinh ni?m Ph?t ba la M?t
  http://www.mediafire.com/?b1vxgq75vqlwtdf

  Kinh sm h?i di?t t?i
  http://www.mediafire.com/?i75yg2qv13g970k#1

  Kinh Ph?t ??nh Tn Th?ng
  http://www.mediafire.com/?3mqq1f25s9a4voy#2

  Kinh Thi?n c nhn qu?
  http://www.mediafire.com/?n8u5z6iayjbnrpa#2

  Kinh Th? L?ng Nghim
  http://www.mediafire.com/?ibz6j0i504c0s72#2

  Kinh ??a T?ng
  http://www.mediafire.com/?vzxmxvu1cprgtb4#2


  Lin Hon Sm nguy?n
  http://www.mediafire.com/?o6ux2d6s8h52e39


  L Ph?t T?
  http://www.mediafire.com/?x6775pkth723493#2

  L?i Vng trong m?ng
  http://www.mediafire.com/?xz92zhfkmk8d8ug#2

  M?c lin sm php
  http://www.mediafire.com/?0cb8xl7z0b09a5j#2

  R?m thng 10
  http://www.mediafire.com/?c6888yc771djlm7

  Th?n c? Th?t lu?t
  http://www.mediafire.com/?g2i21ip6n6vxh2p#2

  T? bi th?y sm
  http://www.mediafire.com/?vk7j8e29volmm9n#1

  Qu v? no ch?a quen v?i cch download t? mediafile .Xin qu ?h b?m vo ?y http://vn.360plus.yahoo.com/baconoi2...le?new=1&mid=2

 6. #16

+ Trả lời Chủ đề

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình