+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Y? nghi?a ca?c loa?i ? quy?

 1. #1
  kthao
  Guest

  Thumbs up Y? nghi?a ca?c loa?i ? quy?

  ? qu khng ch? dng ?? lm ??p, chng cn ?nh h??ng ??n tr?ng thi tinh th?n v s?c kh?e c?a con ng??i. T? xa x?a, ng??i c? ??i ? bi?t dng ? qu ?? ch?a b?nh. H? tin r?ng ? qu c kh? n?ng ?i?u ch?nh s? m?t cn b?ng trong c? th? v t?o nn n?ng l??ng bn trong con ng??i.


  T? th?i xa x?a, cc b?c vua cha ? dng ? qu nh? m?t v?t t??ng tr?ng cho s?c m?nh v quy?n l?c. H? ?eo ? qu quanh ??u v?i ni?m tin chng s? gip h? tr? nn thng thi h?n. Ng??i Hy L?p, Ai C?p, La M c? ??i th dng ? qu nh? nh?ng t?m ba ?? b?o v? b?n thn.

  Cc lo?i ? qu th??ng ???c dng trong nh?ng nghi th?c thu?c v? tm linh. Chng ???c ??t ln ng??i khi massage, ho?c cho vo n??c u?ng, n??c t?m nh?m chuy?n ha n?ng l??ng, gip b?o v? con ng??i kh?i b? th??ng, t?ng kh? n?ng th?n giao cch c?m...

  Cc bc s? chuyn v? ph??ng php ch?a b?nh b?ng ? cho r?ng nh?ng vin ? c kh? n?ng thu ht n?ng l??ng t? suy ngh? c?a con ng??i, nn c tc d?ng ch?a b?nh. Ng??i ta cn dng nh?ng vin ? nhi?u mu s?c, ph?n chi?u nh sng c?a thin nhin ?? lm t?ng s?c m?nh c?a c? th?. Ph??ng php ny d?a trn s? hi ha, trao ??i n?ng l??ng gi?a hai v?t th? khc nhau, ? l ? v c? th? con ng??i.

  H? phch hay cn g?i l huy?t phch
  , minh phch l nh?a ? ha th?ch c?a m?t loi thng c? ngy nay ? tuy?t ch?ng. H? phch th??ng ? d?ng kh?i nh? mu s?c r?t trong v ??p. H? phch ???c ng??i Trung Hoa s? d?ng t? nh?ng n?m 90 sau Cng nguyn v ???c khai thc, bun bn r?ng ri t? th? k? 13.


  Khng ch? r?t ??p m ng??i x?a cn cho r?ng h? phch c nhi?u tc d?ng cho s?c kh?e. ?ng y cho r?ng h? phch c tc d?ng an th?n, ??nh kinh, l?i ti?u... ?eo bn mnh th??ng xuyn s? gip t?ng c??ng s?c kh?e. H? phch th??ng ???c ch? tc thnh nh?ng ?? trang s?c nh? nh?n, vng, hoa tai...

  C?n phng h? phch n?i ti?ng ???c m?nh danh l k? quan th? 8 c?a th? gi?i ???c vua n??c Ph? l Friedrich Wilheim I t?ng cho vua n??c Nga Piere ??i ??. C?n phng ???c ch?m tr? v dt ton b?ng h? phch. C?n phng ???c ??t trong Cung ?i?n Ma ?ng, nh?ng trong Chi?n tranh th? gi?i th? II b? pht xt ??c c??p ?i. S? ph?n c?a c?n phng h? phch ra sao hi?n gi? v?n l m?t b m?t.

  Amethyst : ( Th?ch anh tm ) Lo?i th?ch anh ??m mu th?y chung ? c t? 25.000 n?m tr??c . V?t tch ??oc tm th?y ? Php, n?i th?ch anh tm ??oc ng??i ti?n s? d?ng lm ? trang tr . Th?ch anh tm c?ng xu?t hi?n trong tn tch c?a con ng??i th?i ??i ? m?i . Trong th?i Trung c? , th?ch anh tm ??oc dng ?? ch?a b?nh.  + Mu c?a ? Amethyst v?n ???c coi l mu c?u ha bnh. Khi b?n ?eo Amethyst , c ngh?a l b?n ? m?i g?i tnh yu v ni?m vui d?n v?i mnh. Ng??i x?a tin r?ng ? Amethyst lm t?ng thm tnh n?ng d?ng c?m cho con ng??i. Nhi?u ng??i c?ng tin r?ng, ??t Amethyst d??i g?i s? ch?a ???c ch?ng m?t ng?. ??i v?i cc tn h?u Thin Cha gio, Amethyst t??ng tr?ng cho s? khin t?n.

 2. #2
  kthao
  Guest
  ? th?ch anh ???c con ng??i pht hi?n t? g?n 30 v?n n?m tr??c. ? th?ch anh l lo?i tinh th? nhi?u mu h?ng, tm r?t b?t m?t. Nhi?u d?u tch cho th?y con ng??i th?i k? ti?n s? ? bi?t s? d?ng th?ch anh lm ?? trang s?c. T? xa x?a, th?ch anh ? ???c coi l m?t lo?i ? c kh? n?ng ch?a b?nh. Ng??i ta quan ni?m r?ng th?ch anh tm c th? ch?a b?nh m?t ng?, gip con ng??i gi? ???c ni?m tin v lng d?ng c?m. ?eo trang s?c ? th?ch anh h?ng gip con ng??i t?ng c??ng th? l?c v tinh th?n. Nhi?u lo?i ? th?ch anh ???c dng trong cc thi?t b? massage ?? day vo cc huy?t ??o gip l?u thng kh huy?t v ?i?u ti?t n?ng l??ng. Ng??i Hy L?p c? s? d?ng nh?ng chi?c c?c lm b?ng ? th?ch anh ?? v cho r?ng n s? gip l?c ch?t ??c, ho?c u?ng r??u m khng b? say.


  Ng?c l?c b?o l lo?i ? c mu xanh lam (do l??ng crm trong ? t?o nn). Ng?c l?c b?o r?t hi?m v s? hnh thnh c?a n ?i h?i nh?ng ?i?u ki?n ??a ch?t r?t ??c bi?t. T? 2.000 n?m tr??c, con ng??i ? s? d?ng ng?c l?c b?o nh? m?t th? ti?n t? ?? trao ??i v lm ?? trang s?c.


  Nh?ng nh tin tri th??ng s? d?ng ng?c l?c b?o nh? m?t v?t gip h? tin ?on ???c t??ng lai. Ng??i ta cho r?ng ng?c l?c b?o c kh? n?ng d? bo b?nh t?t (mu s?c c?a ng?c l?c b?o thay ??i ty theo tnh tr?ng s?c kh?e c?a ng??i ?eo).

  ? saphia c nhi?u mu s?c ???c con ng??i s? d?ng t? 800 n?m tr??c Cng nguyn. ? saphia c nhi?u ? ?n ??, Mi?n ?i?n, Himalaya. p su?t v nhi?t ?? lng ??t lm cho xit nhm k?t tinh thnh nh?ng vin ? saphia ??p mu tr?ng. M?t l??ng nh? cc khong ch?t khc ch?ng h?n s?t v crm lm cho saphia c s?c xanh, ??, vng, h?ng, tm, da cam ho?c l?c nh?t. Ng??i x?a quan ni?m khi ?eo ? saphia s? ng?n ???c ma qu?. C th?i k? cc th?y thu?c c? ??i dng saphia ?? ch?a cc ch?ng b?nh lin quan ??n c?, x??ng kh?p, ?au ??u, ?au b?ng, ch?y mu cam...


 3. #3
  kthao
  Guest
  Ng?c topaz l m?t lo?i ? qu c mu vng, trong su?t. Theo truy?n thuy?t, ng?c topaz l m?t trong nh?ng vin ? che ch? con ng??i ch?ng l?i cc d?ch b?nh, v?t th??ng, ??t t?, nh?ng php thu?t tiu c?c, ?? k? v nh?ng ngh? ?in r?. Topaz cn ???c ?eo ?? gip gi?m cn, ch?a cc b?nh v? h? tiu ha.


  ? peridot: Nhi?u ti li?u cho th?y N? hong Ai C?p Cleopatra r?t thch ? peridot. ?y l lo?i ? qu hi?m sinh ra t? ni l?a, c mu xanh h?i vng. ? peridot ch?t l??ng ???c khai thc ? cc vng nh? Arizona, Nauy, khu v?c bi?n H?ng H?i. Ng??i x?a tin vi?c ??t ? ny ln gi??ng s? t?t cho h? th?n kinh. ? peridot c?ng lm gi?m nh?ng c?n gi?n d? v nh?ng hnh ??ng tiu c?c. Ng??i La M tin ? peridot s? gip h? yu ??i l?c quan m?i khi c?m th?y chn n?n, h?n n?a ? c kh? n?ng ch?a b?nh v? gan, ?au th?n kinh t?a, ?au l?ng.


  ? carnelian:
  Tn lo?i ? ny c ngh?a l s? s?ng. Ng??i x?a cho r?ng carnelian c kh? n?ng ch?a b?nh. Ng??i La M l?i cho r?ng carnelian ??m mu t??ng tr?ng cho nam gi?i, vin sng mu t??ng tr?ng cho n? gi?i. Carnelian lm gi?m s? gi?n d? v c th? c?m mu khi b? th??ng.


  ? mu?i Himalaya: Ngoi ra cn r?t nhi?u lo?i ? khc ???c con ng??i s? d?ng nh? ?? trang s?c v b?o v? s?c kh?e nh? ? beryl (mu xanh, vng) gip m?ng l?i s? vui v?, c tc d?ng cho tim m?ch v c?t s?ng; ? bloodstone ???c ng??i Hy L?p coi l mu c?a Cha Jesus, c tc d?ng c?m mu v?t th??ng, gip nh?ng ng??i leo ni t?ng c??ng s?c l?c; ? m no gip t?ng tr nh?, s? kin nh?n v s?c ch?u ??ng;...


  Cho ??n ngy nay, quan ni?m v? kh? n?ng ch?a tr? b?nh c?a cc lo?i ? c?a ng??i x?a v?n ch?a ???c khoa h?c hi?n ??i ki?m ch?ng. Ngoi tc d?ng lm ?? trang s?c th cc tnh n?ng ch?a b?nh c?a chng v?n cn l m?t ?n s?.

  M?i ?y cc nh khoa h?c Php ? tm th?y nhi?u b?ng ch?ng cho th?y m?t s? lo?i ? c kh? n?ng trao ??i n?ng l??ng. Th?m ch h? cn ch?ng minh r?ng ? khng ph?i l m?t t?nh v?t m ? cn c th? th?, v?n ??ng v ti?m ?n nhi?u ngu?n n?ng l??ng c tc ??ng ??n con ng??i.

  Ng??i ta cho r?ng cch ?y hng ch?c tri?u n?m Ty T?ng l m?t vng bi?n, v th? lo?i ? mu?i ? Himalaya l m?t qu t?ng ??c bi?t c?a t?o ha. ? mu?i Himalaya ???c cho l tinh khi?t, khng ch? h?p d?n b?i mu s?c v cng ?a d?ng m cn c cng d?ng ch?a nhi?u b?nh. N gip c? th? cn b?ng n?ng l??ng, gi?m cc ch?ng ?au ??u m?t m?i, th?m ch h? tr? cho ho?t ??ng c?a tim, ph?i, th?n.

  Theo S?c kh?e v ??i s?ng

+ Trả lời Chủ đề

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình