+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Phan Th? Bch H?ng s? d?ng cng vi?c ngo?i c?m?

 1. #1
  kimthao77
  Guest

  Question Phan Th? Bch H?ng s? d?ng cng vi?c ngo?i c?m?

  Nh ngo?i c?m Phan Th? Bch H?ng m?i ?y tuyn b?, ch? ? quy?t ??nh d?ng cng vi?c ngo?i c?m, khng ti?p nh?n h? s? nh?ng c nhn ?? ngh? ch? tm gip ph?n m? c?a ng??i thn.

  Theo Phan Th? Bch H?ng, ??nh ny ch? ? ngh? ??n t? ??u n?m 2010 v ch? c?ng ? cng b? trn 1 vi di?n ?n d??i d?ng thng tin khng chnh th?c. Tuy nhin, d?ng l?i cng vi?c p d?ng kh? n?ng ngo?i c?m ??i v?i Phan Th? Bch H?ng khng ??ng ngh?a v?i ?o?n tuy?t cng vi?c tm m?.

  Hi?n nay, ti m?i gi?i quy?t xong ph?n tm m? c?a cc h? s? nh?n t? n?m 2008. Ti d?ng l?i ?? c th? hon thnh cng vi?c tm m? c?a h?n 5.000 h? s? m b con ? tin t??ng g?i g?m. D?ng l?i ngh?a l ti s? khng nh?n thm h? s? do cc c nhn nh? gip cn trong ??i s?ng sau ny, trn nh?ng b??c ???ng ti qua, n?u c duyn g?p g?, ti v?n s? ch? ???ng ?? nh?ng ng??i b? m?t m? ng??i thn bi?t m nh?n l?i, Bch H?ng chia s?.

  p l?c l?n nh?t l d? lu?n x h?i


  Phan Th? Bch H?ng cho bi?t, p l?c l?n nh?t trong su?t 21 n?m l 1 nh ngo?i c?m v?i ch? v v?i cc nh ngo?i c?m c l? l cch nhn nh?n c?a d? lu?n x h?i.

  Ng??i ta th??ng ?i h?i nh ngo?i c?m ph?i chnh xc tuy?t ??i nh?ng trn th?c t? th khng c g tuy?t ??i c?. Khng ring g ti m r?t nhi?u cc nh ngo?i c?m khc ? b? ch? trch n?u ch?ng may c sai st. Chnh ?i?u ? khi?n chng ti m?t h?t nhi?t huy?t.

  C l? l do h? ch? nhn th?y chng ti, g?p chng ti nh?ng lc chng ti s?ch s?, ?n m?c ??p cn nh?ng khi chng ti khoc ba l ln ???ng, l?i sng, l?i su?i, nh?ng lc nguy hi?m nh? l?n ti tm th?y ngi m? li?t s? m ch? cch b?y l?n r?ng c 1m, nh?ng l?n vo r?ng tm ki?m hi c?t li?t s? b? ong ??t sut ch?t th d??ng nh? ch?ng ai nh? ??n.

  Nh?ng ch? 1 l?i ni bng qu? trong cu?c ?i?n tho?i h?i th?m gi?a 2 ng??i b?n v?i nhau trong v? xe khch b? l? cu?n v?a qua c?ng b? nghim tr?ng ha v?n ??. R?i nh?ng tin ??n v? c?u Bi Chy, c?u Th?ng Long, c?u Long Bin, ti khng ni, khng pht ngn m c?ng b? ??n th?i ?m ?.

  Trong t?t c? m?i cng vi?c ??u ph?i c xc su?t. Ti mong r?ng ??c gi? nn m? lng h?n v?i cc nh ngo?i c?m, Bch H?ng tm s?.

  R?t m?ng n?u h?t kh? n?ng


  Tr??c ?y, th? 7 no ti c?ng ti?p dn nh?ng b?t ??u t? n?m 2010, ti ? b? l? ??y. B?n th? ngh? xem, ngy no c?ng nh? ngy no, c? 5 - 6h sng, v?a m? m?t ? c ng??i x?p hng ch? ngoi c?a, chi?u 4h30 - 5h v?, ng??i c?ng l?i x?p hng ??y c?a. ??n 23h30 h?t khch l chuy?n bnh th??ng.

  Nhi?u l?n ti m?t qu ? ni ng??i nh ra b?o v?i m?i ng??i r?ng Bch H?ng h?t kh? n?ng r?i. H?i n?m 1997 khi mang thai ??a con ??u lng, ti ? ph?i vi?t l Phan Th? Bch H?ng h?t kh? n?ng v cn nh?n m?i ng??i sang ch? anh Lin (Th?y Lin pv) n?u c?n.

  Th?c ra h?t hay cn kh? n?ng ch? c mnh ti bi?t. Ti r?t th?m nhu?n ?i?u m Kh?ng T? ? rt ra: Bi?t b?t ??u cng vi?c l ng??i gi?i, bi?t lm vi?c l ng??i ti, bi?t d?ng l?i ?ng lc l v? nhn.

  Trong l?nh v?c ngo?i c?m ti ? c?ng hi?n h?n 20 n?m r?i, chnh xc l 21 n?m t? khi ti m?i c 18 tu?i, c? 1 qung ???ng di v v?i m?t cng vi?c lun r?t c?ng th?ng, ph?i hao tm t?n tr r?i nh?ng p l?c... L ng??i c kh? n?ng ??c bi?t nh?ng ngoi ra ti c?ng ch? l 1 ph? n? hon ton bnh th??ng, c b?n ph?n lm con, c trch nhi?m lm v?, lm m?.


  Nh ngo?i c?m Phan Th? Bch H?ng

  Ti ? t?ng r?t th??ng v?i ng x, khi ngy ny qua thng khc, ti th c? ba l ln ???ng ?i tm m? li?t s? ??n n?i th?y 3 b? con chi?u th? 7 no c?ng ?i ch?i ? Cng vin Th? L?, 1 c bn n??c g?n ??y ? h?i ng x ti, anh b? v? b? ?

  H?i b? ch?ng ti b? ?m, ph?i n?m li?t gi??ng, v cng vi?c, ti v?n ph?i ?i t?i ngy, lc ? ch?ng ti ? ni v?i ti r?ng: Anh c 2 ??c m?, th? nh?t ? l khi ng? d?y th b? ??ng ln ?i l?i ???c. V ??c m? th? hai l b?ng m?t sng th?c d?y, em ni v?i anh: anh ?i, hnh nh? em h?t kh? n?ng r?i?

  ??y l ??c m? r?t dung d? nh?ng ti ngh? ? ??n lc ph?i s?ng cho gi?c m? ??y, cho b?n thn mnh v cho nh?ng ng??i thn c?a mnh n?a", ch? Bch H?ng tm s?.

  Ni v? l do d?n ??n quy?t ??nh d?ng cng vi?c tm m?, nh ngo?i c?m Phan Th? Bch H?ng cho bi?t c 3 l do khi?n ch? mu?n d?ng l?i. Th? nh?t, ch? mu?n d?ng l?i ?? c th?i gian t?p trung vo cng vi?c h?c hnh v hon thnh ?? ti nghin c?u v? tm linh trong tm l kinh doanh. Ch? d? ??nh s? vi?t m?t cu?n sch v? nh?ng vi?c ? lm trong h?n 20 n?m.

  Th? hai n?a l do c?n b?nh c?t s?ng khi?n Bch H?ng khng th? su?t ngy ng?i trn t ?? ?i tm m?: Hi?n nay, cc bc s? khng cho php ti ng?i qu 45 pht v theo bc s? ? Vi?n Dn t?c Qun ??i th kh m trong ti qu nhi?u, ng?i ?u c?ng th?y l?nh m nguyn nhn theo bc s? cho bi?t l v ti ti?p xc v?i hi c?t nhi?u nn ci hn xm nh?p vo c? th?.

  V l do th? 3 n?a theo Bch H?ng l ch? mu?n d?ng l?i ?? c th?i gian g?n g?i, ch?m sc cho ch?ng con nhi?u h?n, th?c hi?n ??c m? dung d? m ch?ng ch? ? t?ng ng?.

  (Theo VTC News)

 2. #2
  happy
  Guest

  Re: Phan Th? Bch H?ng s? d?ng cng vi?c ngo?i c?m?

  Nh?ng d?u h?i l?n v? "huy?n tho?i ngo?i c?m" Phan Th? Bch H?ng (P1)

  http://www.baomoi.com/Home/XaHoi/gia...P1/9053933.epi

  Trong gi?i ngo?i c?m, b Phan Th? Bch H?ng ???c nhi?u ng??i m?c ??nh l th??ng hi?u uy tn nh?t. Tuy nhin, c?ng nhi?u ki?n ??t ra nghi ng? v? tnh xc th?c c?a nh?ng cu chuy?n m nh ngo?i c?m ny t?ng k? ?? t?o d?ng nn "th??ng hi?u".

  LTS: Chi?n tranh ? li xa nh?ng trn su?t d?i ??t hnh ch? S v?n cn hng ch?c v?n hi c?t li?t s? n?m l?i n?i r?ng su, ni th?m. V c?ng t?ng ? thn nhn gia ?nh li?t s? lun kh?c kho?i mang theo bn mnh n?i ?au khng g b ??p n?i. Cng tc tm ki?m, c?t b?c hi c?t li?t s? v?a l trch nhi?m, v?a l tm nguy?n c?a c? m?t dn t?c ?? tri n nh?ng ng??i ? v n??c qun thn. Trong su?t qu trnh ?, khng th? ph? nh?n ?ng gp c?a nhi?u nh ngo?i c?m.

  Vi?c tm ki?m m? li?t s? b?ng ph??ng php ngo?i c?m (kh? n?ng ??c bi?t) l m?t v?n ?? mang tnh khoa h?c v kh? n?ng ny c ? r?t t ng??i. Trn h?t, k?t qu? tm ki?m m? li?t s? b?ng ph??ng php ngo?i c?m ph?i d?a trn nhi?u ch?ng c? khoa h?c.

  Lo?t bi sau ?y c?a bo ?i?n t? Gio d?c Vi?t Nam khng h? mang tnh "ph? nh?n s?ch tr?n" nh?ng ?ng gp c?a cc nh ngo?i c?m. Tuy nhin, ci nhn ?a chi?u v? m?t s? vi?c, hi?n t??ng l ?i?u c?n thi?t. Nh?ng thng tin m nhm phng vin, c?ng tc vin bo Gio d?c Vi?t Nam ? dy cng tm hi?u v? nh ngo?i c?m Phan Th? Bch H?ng l minh ch?ng cho ?i?u ny.

  Trong gi?i ngo?i c?m, b Phan Th? Bch H?ng ???c nhi?u ng??i m?c ??nh l m?t trong r?t t th??ng hi?u uy tn. Tuy nhin, c?ng nhi?u ki?n ??t ra nghi ng? v? tnh xc th?c c?a nh?ng cu chuy?n m nh ngo?i c?m ny t?ng k? ?? t?o d?ng nn "th??ng hi?u".

  Bi 1: Tm di c?t T??ng Phng Ch Kin: ?ng t?t c?, ch? sai... ADN

  N?i tr?n tr? th? k? trong gia t?c c?a v? t??ng ??u tin

  Phng Ch Kin, tn khai sinh l Nguy?n V?, cn c tn khc l M?nh V?n Li?u, sinh n?m 1901 t?i lng M? Quan, t?ng V?n Ph?n (nay l x Di?n Yn), huy?n Di?n Chu, t?nh Ngh? An. Th?i k? 1925-1927, T?ng b? Vi?t Nam Thanh nin Cch m?ng ??ng ch H?i ? Qu?ng Chu (Trung Qu?c) ? c? h?i vin v? Ngh? T?nh ho?t ??ng. Nhi?u thanh nin, h?c sinh ???c ??a sang Qu?ng Chu h?c t?p. Thng 10 n?m 1926, Phng Ch Kin cng m?t s? h?i vin ???c gi?i thi?u sang Qu?ng Chu, d? l?p hu?n luy?n ??u tin do Nguy?n i Qu?c t? ch?c r?i vo h?c tr??ng Qun s? Hong Ph?. ng gia nh?p ??ng C?ng s?n Vi?t Nam n?m 1930.

  Nhi?u ti li?u kh?ng ??nh, Phng Ch Kin l ?y vin Th??ng v? T.? ??ng kha I (1935). Nh? v?y, Phng Ch Kin ???c coi nh? b?c khai qu?c cng th?n v c?ng chnh Phng Ch Kin l ng??i ??u tin chnh th?c ???c phong hm T??ng b?ng S?c l?nh 89/SL do H? Ch? t?ch k ngy 23/9/1947.

  Ngy 28 thng 1 n?m 1941, Phng Ch Kin cng H? Quang v? Pc B, t?nh Cao B?ng. ng t? ch?c cc l?p hu?n luy?n, ?o t?o cn b? Vi?t Minh cho cc t?nh Cao B?ng, B?c K?n, L?ng S?n v cc t?nh mi?n xui. ng tham d? H?i ngh? Trung ??ng l?n th? 8 (thng 5 n?m 1941) do Nguy?n i Qu?c ch? tr v ???c b?u vo Ban Ch?p hnh Trung ??ng; ???c c? tr?c ti?p t?ng ch? huy Khu c?n c? B?c S?n, thnh l?p v l Ch? huy tr??ng ??i C?u qu?c qun 1, tham gia kh?i ngh?a B?c S?n.

  Cu?i thng 6 n?m 1941, chnh quy?n th?c dn Php huy ??ng t?i 4.000 qun t? ch?c thnh ba m?i t?n cng m? cu?c cn qut l?n vo khu c?n c? nh?m tiu di?t c? quan ??u no c?a Vi?t Minh v l?c l??ng v? trang m?i hnh thnh. Cc c? s? b m?t c?a Trung ??ng ??ng v C?u qu?c qun b? uy hi?p nghim tr?ng. Trong cu?c h?p kh?n c?p t?i Khu?i N?i (x V? L?), Ban ch? huy C?u qu?c qun quy?t ??nh c? m?t t? b?o v? v d?n cc cn b? lnh ??o Trung ??ng ??ng C?ng s?n qua Trng X v? xui an ton.

  Phng Ch Kin ch? huy ??i C?u qu?c qun B?c S?n chi?n ??u, ph m?t s? tr?n cn l?n c?a Php. Do chnh l?ch l?c l??ng v v? kh, Ban lnh ??o c?n c? B?c S?n - V Nhai quy?t ??nh ?? l?i m?t ti?u ??i ch?n ??ch, cn hai ti?u ??i ph vng vy, rt ln Cao B?ng ?? b?o ton l?c l??ng. Ngy 19 thng 8 n?m 1941, cnh qun c?a Phng Ch Kin v L??ng V?n Tri qua P Kp (chu Na R, B?c K?n) th b? ??i ph??ng ph?c kch nh?ng thot ???c.

  Ngy 21 thng 8 n?m 1941, ??n v? l?i b? ph?c kch v b? bao vy t?i x B?ng ??c trn ???ng ?i Cao B?ng. L??ng V?n Tri b? th??ng r?i hy sinh. M?c d b? th??ng n?ng, Phng Ch Kin v?n b?n ch?n qun ??ch ?? ??ng ??i thot kh?i vng vy. B?n h?t vin ??n cu?i cng, ng b? b?t. Ngy 22 thng 8 n?m 1941, ??ch ch?t ??u ng r?i bu ? ??u c?u Ngn S?n hng uy hi?p tinh th?n cn b?, nhn dn ??a ph??ng.

  C?ng k? t? ?, ph?n hi c?t ny ? b? th?t l?c. N?m 1990, ph?n hi c?t khng ??u c?a ng Phng Ch Kin ???c ??a v? an tng t?i Ngh?a trang Mai D?ch.

  Tr?i su?t hng ch?c n?m, dng t?c Nguy?n V?n t?i x Di?n Yn khng ngui ni?m tr?n tr? tm ki?m ph?n di c?t trn. Ngay t? nh?ng n?m 70, hng n?m, tranh th? th?i gian ngh? php, thn nhn ng Phng Ch Ki?n ? tm ln B?c K?n, la c kh?p cc ng ngch, h?i han dn chng trong ??a bn m ngy x?a "ch V?" ? chi?n ??u v hy sinh, nh?ng ??u khng thu l??m ???c k?t qu? g. Ph?n hi c?t b? th?t l?c c?a ng Phng Ch Kin v?n ch?a c manh m?i no.

  ?i?u ? khi?n c? dng h? nh ti tr?n tr?. M?y ch?c n?m tr?i, dng h? ny c? tr?n tr? khn ngui mong ngng tm ???c ph?n hi c?t b? th?t l?c, lm cc th? t?c cng nh?n danh hi?u li?t s?, danh ph?n cho c? Phng Ch Kin. N?m 1994, c? ???c t?ng Hun ch??ng chi?n cng h?ng 3. N?m 2003, c? ???c truy t?ng danh hi?u li?t s?. Tuy nhin, ph?n hi c?t b? th?t l?c th v?n b?t m?i thng tin, m?t ng??i con chu c?a c? Phng Ch Kin k? l?i v?i phng vin.

  Vi?c tm th?y di c?t cn th?t l?c c?a ng Phng Ch Kin v?a l ??c nguy?n v?a l ngh?a v? c?a ??ng, Nh n??c, c?a nhn dn v gia ?nh ng??i chi?n s? cch m?ng Phng Ch Kin.

  Ni?m hy v?ng v? vi?c tm ???c ph?n hi c?t c?a li?t s? Phng Ch Kin t??ng nh? v?i d?n r?i t?t l?m th gia t?c h? Nguy?n ? may m?n c duyn ???c b Phan Th? Bch H?ng ??ng ra gp s?c tm m? b?ng ph??ng php ngo?i c?m vo ??u n?m 2008. Vi?c tm th?y ph?n hi c?t b? th?t l?c c?a v? t??ng ??u tin t??ng nh? ch? cn l v?n ?? th?i gian.

  H? tr? t?i ?a, trng kh?p t?ng chi ti?t, ch? sai... ADN

  Theo l?i k? c?a ng Nguy?n V?n ??u, ng??i ?ang trng coi khu th? t? c?a c? Phng Ch Kin t?i qu nh Ngh? An th ng Phng Ch Kin l anh em v?i ng n?i ng. Vi?c tm m? c?a c? Phng Ch Kin khi?n gia ?nh nhi?u l?n tr?n tr?: Nh?ng gia ?nh khng c ?i?u ki?n ?u chu ?! Ph?i thng qua nh?ng m?i lin h?, s? gip ?? c?a cc nh bo v m?t s? m?i quan h? ??c bi?t khc th gia ?nh m?i c chi ph ?i tm v g?p ???c Phan Th? Bch H?ng. Vi?c tm ki?m ngy b?y gi? c c? s? ch? ??o, cho ki?n c?a B? Qu?c phng.

  M?t ?on tm ki?m ???c thnh l?p vo kho?ng thng 4/2008, bao g?m m?t s? nh bo, ??i di?n gia ?nh, m?t v? ??i t qun ??i. ?on tm ki?m ny t?t nhin khng th? thi?u Phan Th? Bch H?ng. Theo l?i k? c?a ng Nguy?n V?n Quang, chu g?i Phng Ch Kin l ng th tr??c khi ?i tm m? c?a c? Phng Ch Kin, ??i di?n gia ?nh, ?on tm ki?m cng Phan Th? Bch H?ng ? ra cng bi vong h?n c? Phng Ch Kin t?i ngh?a trang Mai D?ch v vo lm l? t?i cha Phc Khnh.

  Thng qua" b Phan Th? Bch H?ng, ng nh mnh cn nh?n l?i v?i con chu: "Khi cc con ?i ??n Ngn S?n, nh? ?i qua cha Thnh Long ?? cng anh em ??ng ??i ? ? cho ng. ??u thng 4/2008, ?on tm ki?m chnh th?c ln B?c K?n. B H?ng c vi?c b?n nn ph?i ? l?i H N?i, ng Nguy?n V?n Quang cho bi?t.

  V ng ti l m?t ch s? cch m?ng lo thnh, anh d?ng hy sinh nn vi?c tm ki?m ph?n hi c?t b? th?t l?c r?t ???c lnh ??o t?nh B?c K?n, B? ch? huy qun s? t?nh B?c K?n, lnh ??o huy?n Ngn S?n quan tm, t?o ?i?u ki?n. H? cn c? ng??i ?i theo d?n ???ng, gip ??. D c s? ?ng gp c?a nh ngo?i c?m Phan Th? Bch H?ng, c nh?ng th?i ?i?m, vi?c tm ki?m g?n nh? lm vo b? t?c.

  Manh m?i v? nh?ng ng??i c th? bi?t thng tin v? ph?n hi c?t c?a ng nh ti ???c cc c? quan, c nhn t?i t?nh B?c K?n h?t m?c t?o ?i?u ki?n, l?n tm ra. V d? nh? tr??ng h?p c?a ng th? c?t tc, ng??i ???c cho l ? ?n tr?m ph?n ??u c?a c? Phng Ch Kin r?i ?em chn c?t v c?m kch tr??c s? hy sinh anh d?ng c?a c? c?ng ???c cc nh bo, cng an tm th?y d ? ??i tn, chuy?n nh ?i n?i khc. M?i ??ng thi, ti?n ?? tm ki?m ??u ???c bo co l?i v?i B th? t?nh ?y B?c K?n h?i b?y gi?.

  B H?ng ?i cng ?on nh?ng ??n t?i 7/5 th b H?ng c vi?c b?n ph?i v? g?p. Tuy b H?ng khng ?i nh?ng m?i ch? ??o ??u do Bch H?ng. V nh? ?i gi? no l do c ?y quy?t ??nh h?t. ?on tm ki?m v cc ban ngnh ch? vi?c nghe theo. ??i v?i ti, ti r?t tin b H?ng v b ?y ni r?t ?ng v? cc chi ti?t lin quan t?i ng nh ti, ng Quang cho hay.

  Vi?c khai qu?t v? tr ???c cho l c hi c?t c?a c? Phng Ch Kin ???c ??nh vo ngy 7/5/2008. Tr??c khi khai qu?t, c s? tham gia ch?ng ki?n c?a ??y ?? ban, ngnh, ?on th? t?nh B?c K?n. V? tr khai qu?t thu?c ??a bn Ti?u khu 1, x Vn Tng, huy?n Ngn S?n. 1h30 ngy 8/5, vi?c khai qu?t chnh th?c b?t ??u.

  Ph?n di c?t b? th?t l?c c?a c? Phng Ch Kin nhanh chng ???c tm th?y nh?ng tr??c ?, khi lm vi?c v?i B? ch? huy qun s? t?nh B?c K?n, h? ? ni r tm th?y ??u m khng th?y r?ng th khng ph?i ??u ng??i. V th?, ??n 4h sng, vi?c tm ki?m ch?a th? k?t thc v khng th?y chi?c r?ng no. ?ng lc ? th b? m?t ?i?n. G?i ?i?n cho Bch H?ng th c ?y b?o l c? Phng Ch Kin b?o ?? cho m?i ng??i ngh?. Sng mai ?ng 7h s? tm th?y. ?ng nh? l?i b H?ng, 7h sng hm sau th tm th?y m?u x??ng ???c cho l r?ng c?a c? nh ti. Vi?c tm ki?m k?t thc. Trong qu trnh ?i tm th ???ng ?i nh? th? no, b H?ng miu t? chnh xc lun. T?t c? cc chi ti?t, t? ???ng x, ??a hnh v ??c ?i?m ph?n hi c?t ??ng trong ci g ??u r?t chu?n xc..., ng Quang nh? l?i.

 3. #3
  happy
  Guest

  Re: Phan Th? Bch H?ng s? d?ng cng vi?c ngo?i c?m?  Sau ?, Bin b?n ?o b?i, khai qu?t m? li?t s? ???c B? Ch? huy Qun s? t?nh B?c K?n l?p, cc c? quan ch?c n?ng v ?on th? ??a ph??ng cng ??i di?n gia ?nh l ng Nguy?n V?n Quang k vo bin b?n. Cng ngy, t?i nh tang l? B? Qu?c phng, thay m?t B? Ch? huy Qun s? t?nh B?c K?n, Trung t Hong Bnh T?nh bn giao b?c ?? ???c nim phong cho ng ?o T?t Vinh, ??i di?n Nh tang l? B? Qu?c phng d??i s? ch?ng ki?n c?a Ph Ch? t?ch t?nh B?c C?n Hong Th? T?o, ??i di?n gia ?nh v ?on tm ki?m.

  Nh? v?y, 68 n?m sau ngy hi sinh, ph?n hi c?t c?a c? Phng Ch Kin t??ng nh? ? ???c tm th?y thng qua s? vo cu?c nhi?t tnh c?a ?on tm ki?m v s? h? tr? c?a lnh ??o cc ban, ngnh t?nh B?c C?n v nh?t l s? ch? ??o c?a Bch H?ng. Ph?n hi c?t trn ? ???c ??a ?i gim ??nh t?i Vi?n php y qun ??i. Tuy nhin, khi m m?i ng??i ??u tin ch?c r?ng ph?n hi c?t ???c tm th?y chnh l di c?t t?ng th?t l?c c?a c? Phng Ch Kin, th ngy 16/9/2008, theo cng v?n s? 288 c?a Vi?n Php y Qun ??i tr? l?i vi?c gim ??nh ? nu r: Nh?ng m?u v?t m Vi?n ny nh?n ???c sau khi gim ??nh ? xc ??nh bao g?m: ??t l?n ? v?n, 13 m?nh snh v 3 m?nh ? nh?, 1 r?ng l?n r?ng. Theo k?t qu? ?, cng v?n ny k?t lu?n: M?u v?t g?i t?i Khoa gi?i ph?u B?nh vi?n 108 khng ph?i l m?t ph?n hi c?t c?a ??ng ch Phng Ch Kin.

  Hnh trnh tm m?t ph?n hi c?t c?a c? Phng Ch Kin l?i r?i vo b? t?c.

  Bi 2: Nghi ng? v? ci ch?t gi? "khai sinh" c?a nh ngo?i c?m Phan Th? Bch H?ng

  C m?t cng th?c chung ? ???c m?c ??nh: Nh?ng con ng??i c kh? n?ng siu phm trong gi?i ngo?i c?m, c ??ng th??ng pht hi?n ra kh? n?ng huy?n di?u c?a mnh sau nh?ng l?n th?p t? nh?t sinh ??y k? b. Tr??ng h?p b Phan Th? Bch H?ng c?ng khng ph?i l m?t ngo?i l?.

  Cu chuy?n v? ci ch?t h?t k? b m b Phan Th? Bch H?ng k? l?i (???c ghi hnh, v khng hi?u b?ng cch no ?, b? pht tn trn lan trn m?ng), ???c coi l b??c ngo?t khi?n b, t? m?t thi?u n? thn qu bnh th??ng tr? thnh m?t nh ngo?i c?m ???c nhi?u ng??i bi?t t?i. C th? ni, v?i nhi?u ng??i, chnh ci ch?t h?t ? ? " khai sinh" ra m?t "huy?n tho?i" trong gi?i ngo?i c?m. Tuy nhin, khi phng vin tm v? ??a ph??ng n?i gia ?nh b H?ng t?ng sinh s?ng, l?i c nhi?u cu chuy?n khc, r?t tri ng??c...

  (cn ti?p)

 4. #4
  happy
  Guest

  Re: Phan Th? Bch H?ng s? d?ng cng vi?c ngo?i c?m?

  TH? GI?I KHNG NH? MNH TH?Y - K? 1

  http://www.youtube.com/watch?v=b5-xTHlO6c4

  TH? GI?I KHNG NH? MNH TH?Y - K? 2

  http://www.youtube.com/watch?v=_fum9BLbdYs

+ Trả lời Chủ đề

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình