N?m m?i chc nhau s?c kh?e nhi?u
B?c ti?n r?ng r?nh tho?i mi tiu
Gia ?nh h?nh phc b b?n qu
Thanh th?n vui ch?i m?i bu?i chi?u


Chu?c mo?i ng???i trong di?n ?a?n Totha m?t n?m m??i 2011 gia ?i?nh ????c vui ve?, kho?e ma?nh, ha?nh phu?c, an khang, thi?nh v???ng.