+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Thi?n trong vo? thu?t ph??ng ?ng

 1. #1
  thuhuong
  Guest

  Talking Thi?n trong vo? thu?t ph??ng ?ng

  V h?c Vi?t Nam ?ang trn ???ng ???c b?o t?n v ch?n h?ng. Nhi?u bi b?n ?ang ???c khi ph?c, nhi?u tinh hoa ???c tm ki?m. Nh?ng ph?i ch?ng, bn c?nh s? tm ki?m nh?ng ph?n tinh hoa ?, c?ng c?n ?? m?t tm ki?m ci ngu?n g?c tri?t h?c su xa ? l n?n t?ng, ch? d?a cho cc phi v Vi?t Nam qua cc th? k? chi?n ??u ch?ng ngo?i xm m tinh th?n Thi?n h?c Vi?t Nam l m?t trong nh?ng c?i ngu?n c?n b?n? V nn ch?ng, trong cc ch??ng trnh hu?n luy?n c?a cc v ???ng c?a n??c ta, ph?n ki?n th?c v? v h?c, v ??o , trong ? c Thi?n h?c ?ng d?ng trong v ??o c?n ???c nghin c?u , truy?n d?y ?? ??a v sinh ??n v?i con ???ng v ??o chn chnh?


  Nh?ng n?m g?n ?y, trong cc ch??ng trnh Nh?ng chuy?n l? Vi?t Namc?a VTV3 trnh lng, nhi?u v s? ? thi th? cc lo?i cng phu nh? ch?y trn m?t n??c , dng ? xanh ??p v? qu? d? ??t d??i cnh tay.v nhi?u lo?i cng phu khc c?a kh cng lm d? lu?n xn xao v kh? n?ng k? l? c?a con ng??i Vi?t Nam. ? m?t quy m qu?ng b khc, trong hai l?n ??n Vi?t nam n?m 2002 v 2006 , ?on v thu?t Thi?u Lm Tinh Anh c?a Cha Thi?u Lm (Trung Qu?c) ? bi?u di?n ch??ng trnh Khm ph nh?ng ?i?u k? di?u c?a v thu?t t?i TP HCM v?i nh?ng ti?t m?c bi?u di?n kh cng ??c ?o v b ?n c?a cc nh s? Thi?u Lm nh? nhn b khiu th?y(dng mi m?t xch n??c),Thi?t ??u cng(dngg?y s?t t? ??p vo ??u ) c?ng ? thu ht s? ch c?a cng chng. M?t trong nh?ng ngu?n g?c t?o nn nh?ng thnh t?u kh cng ny ni ring, v nhi?u tinh hoa khc trong v thu?t ph??ng ?ng ni chung chnh l Thi?n h?c. ?i?m ?ng nh?n m?nh l trong khi nhi?u gi tr? khc c?a Thi?n ? mai m?t theo th?i gian ho?c ch? cn trong sch v?, Thi?n trong v thu?t v?n ?ang t?n t?i v ???c truy?n d?y ti?p n?i t?i cc v ???ng kh?p th? gi?i. ? l m?t lo?i thi?n h?c ?ng d?ng v?a thm su, v?a linh ho?t.Tuy nhin, kha c?nh ny cn t ???c nghin c?u,tm hi?u. V?i tinh th?n tu? duyn hnh ??ng, ng??i vi?t xin ???c l?m bn v? tinh th?n Thi?n h?c v nh?ng ?ng d?ng c?a Thi?n h?c trong v thu?t ph??ng ?ng.

  Khc v?i nhi?u ng??i ph??ng Ty quan ni?m v? v thu?t nh? m?t mn th? d?c, v thu?t ph??ng ?ng b?t ngu?n t? m?t n?n t?ng tri?t h?c su xa: Mn Thi c?c Quy?n m ??n nay r?t ?ng ng??i dn Trung Qu?c cn ?ang luy?n t?p thot thai t? cc tri?t thuy?t ??o gio Lo Trang; v thu?t Thi?u Lm xu?t hi?n cng m?t l??t v?i Thi?n tng t?i Trung Hoa Tuy nh?ng ti li?u l?ch s? v thu?t v cng thi?u th?n, h?u h?t cc ti li?u ?ng tin c?y nh? V thu?t tng th? c?a Qu?ng T? lo ni (??i Thanh) ??u cho r?ng B? ?? ??t Ma c?ng chnh l ng??i ? sng tc D?ch cn kinh, khai sng v thu?t Thi?u Lm. Ngi ? truy?n b v thu?t t? ci g?c nh? m?t ngh? thu?t ht th? v?n ??ng, m?t php hnh thi?n. Nhi?u giai tho?i Thi?n cn miu t? B? ?? ??t Ma v?i nh?ng php thu?t m th?c ra l k? thu?t tuy?t ??nh c?a v thu?t . Truy?n thuy?t Ph?t gio Thi?n tng k? r?ng, sau chn n?m ho?ng d??ng ??o php, S? T? phiu lng trn m?t n??c mnh mng tr? v? qu h??ng trn m?t cnh lau. Th?c h? nh?ng giai tho?i ny khng r, song , c th? th?y, quan ?i?m c?a Thi?n l n?n t?ng trong cc php tu t?p v thu?t kh?i ngu?n t? Thi?u Lm, k? c? kh cng l?n cc n?i ngo?i cng phu khc. Ch?ng h?n, php th? n?p (ht th? ) c?a kh cng l d?a trn quan ni?m Thin nhn h?p nh?t , coi con ng??i l m?t ti?u v? tr? ???c c?u t?o theo m hnh ??i v? tr?, ho ??ng v?i ??i v? tr?. Khi luy?n t?p kh cng, ph?i ng?i thi?n ??nh theo t? th? ki?t gi ho?c bn gi, gi? cho thanh tm t?nh tr ?? ht th?. Lc ?y, gi?a ng??i luy?n kh v ??i v? tr? khng cn cch bi?t, khng cn ??i l?p, con ng??i s? tan vo th?c th? bao la v c ???c ngu?n n?ng l??ng m?i . Cho nn Ph?t gia cho r?ng: Thi?n ??nh s? ??a ??n tr hu?, tm th?n an ??nh ?t tr hu? sinh. V khng ch? l tr hu? m nh?ng n?ng l?c ti?m ?n trong con ng??i c?ng ???c khai ph, t?o thnh nh?ng cng n?ng ??c d?. T? s? Ueshiba c?a Hi?p kh ??o (Aikido) Nh?t B?n, ng??i su?t cu?c ??i khng h? b?i tr?n, ? t?ng ni: Cc ng??i khng th? qu?t ng ???c ti v ti ? ho ??ng cng v? tr?. ? n??c ta, s? sch cn truy?n t?ng, nh? tu t?p kh cng m c cc Thi?n s? V?n H?nh thng minh siu d?, ??o H?nh php thu?t cao thm, Minh Khng bi?n ?o ti tnh. Ngay trong th?i hi?n ??i, lo v s? H Chu (TPHCM) cn c th? bi?u di?n n?m cho xe lu 13 t?n l?n qua ng??i, dng tay khng nh? ?inh, b? s?t, ??t t?i trnh ?? siu ??ng ??n m?c khi ng ?i bi?u di?n ? , bo ch n??c ny t?ng g?i ng l Ummo (ng??i ngoi hnh tinh). Cc ti li?u khoa h?c nghim tc c?a GS Bs Nguy?n Kh?c Vi?n, Th?c s? Ng Gia Hy c?ng ??u kh?ng ??nh tc d?ng ch?a b?nh, ??ng th?i kh? n?ng ?em l?i cng n?ng k? di?u c?a cc ph??ng php luy?n kh. M?t khc, m?t trong nh?ng khi ni?m r?t ???c coi tr?ng trong luy?n n?i cng l T?nh Tm. T?nh Tm hi?u theo ngh?a ??n gi?n, l d?p b? t?t c? nh?ng tm t?, tnh c?m ?am m xo ??ng , Nh?ng, ? m?t s? tr??ng h?p, n c th? hi?u l b?n th? ng??i, l ph?n su xa c?a tm h?n, ti?m th?c. Khi nh?ng d?c v?ng m m?n, l?m l?n lm tm tr lun xao ??ng, con ng??i khng nhn th?y ???c ci Chn Ng c?a mnh. Mu?n th?y ???c b?n ch?t th?c, con ng??i ph?i lm cho nh?ng ?am m, ham mu?n ? l?ng d?u v gi? cho Tm thanh t?nh nh?t phi?n b?ng tm t?i ng?c h?.

  M?t giai tho?i v h?c c mu Thi?n do C? nhn Nguy?n Tr?ng Tr (Th? k? 19) k? l?i trong tc ph?m Ty s?n l??ng t??ng ngo?i truy?n c th? l m?t v d? sinh ??ng cho ?i?u ny. Truy?n k? v? V V?n D?ng, m?t t??ng ti c?a ngh?a qun Ty S?n ? c m?t tr?n quy?t ??u k? l?: M?t hm t?i Ch? G Chm, pha B?c thnh Quy Nh?n c m?t nh s? Trung Qu?c th??ng ??n bi?u di?n v thu?t. Nh s? c?i o, ng?i x?p b?ng, l?ng th?ng ,v?n cng, r?i tha h? cho ng??i c?m g??m ?ao chm kh?p vo chu thn. Ban ??u th? nh? tay.sau th?y khng h? g, bn gia t?ng s?c chm. Ban ??u m?t ng??i,sau nhi?u ng??i . C?ng khng lm xy xt nh s?. Ng??i ny l?i t? thi ?? ch?ng ??i ngh?a qun nn Nguy?n Nh?c mu?n tr?. V V?n D?ng xin ?i.

  ng tm ??n g?p nh s? v h?i:

  - Ho th??ng l ng??i ? ??t ??o,khng bi?t c khi no b? l?c th tr?n gian cm d? ch?ng?

  Nh s? ?p:

  - Lng ta nh? tro l?nh, khng c g cm d?.

  - L?i ni khng ?ng tin, c cho php th nghi?m .

 2. #2
  thuhuong
  Guest
  Nh s? b?ng lng. V thu vi tn v l?i v gi thanh lu xinh ??p , tr?i chi?u lm chuy?n dm d?c tr??c m?t nh s?. Ban ??u nh s? c??i ni nh? th??ng, nh?ng m?t h?i lu b?ng nh?m m?t khng nhn n?a. Xu?t k? b?t , V rt ki?m chm m?t nht, ??u nh s? li?n r?i. V ni: -Nh s? khng c thu?t g l?. Dy cng luy?n kh khi?n cho c? th? c?ng r?n. Tm ??nh th kh t?, tm ??ng th kh tn. Lc ban ??u, tm nh s? khng ??ng nn nh s? dm nhn t? do. ??n khi nh s? nh?m m?t, th bi?t tm nh s? ? ??ng. Cho nn chm xu?ng, khng th? khng c? ???cQua cu chuy?n, c th? th?y vai tr quan tr?ng c?a vi?c T?nh Tm trong v thu?t. Ng??i luy?n cng l m?t Thi?n gi? th?c s? trong l?nh v?c c?a mnh. H?n khng ph?i ng?u nhin khi cu chuy?n ny xu?t hi?n t?i m?t vng ??t v, n?i c nh?ng mn phi v ??t t?i ??nh cao trong l?ch s? v thu?t Vi?t Nam, c?ng ??ng th?i l n?i ghi d?u s? d?ng chn c?a nh?ng thi?n s? c tn tu?i c?a Thi?n h?c Vi?t Nam nh? Thi?n s? Nguyn Thi?u . M?t khc, khng ch? trong l?nh v?c kh cng, nhi?u l?nh v?c khc c?a v thu?t c?ng mang nhi?u thi?n . V thu?t l m?t ngh? thu?t chi?n ??u, song, mu?n ??t ???c ??nh cao trong ngh? thu?t ny c?ng c?n ??n s? ??n Ng?. Ng??i ta th??ng nh?c ??n cu ni c?a Thi?n s? H?nh T?, ng??i ??ng ??u t?ng ch?ng, h?c tr c?a L?c t? Hu? N?ng , c l?n ni: khi ch?a tham Thi?n, nhn ni l ni, n??c l n??c; lc tham Thi?n nhn ni khng ph?i l ni, n??c khng ph?i l n??c; t?i khi tham thi?n khai ng?, nhn ni l?i v?n l ni, n??c l?i v?n l n??c. Ai ? t?ng h?c v c?ng s? chia s? v?i Thi?n s? H?nh T? cc giai ?o?n c?m nh?n l, khng ph?i l, l?i v?n l nh? cu chuy?n trn c?a nh Ph?t m?i c th? ch?ng ng? ???c ch? ?o di?u c?a v ??o. L Ti?u Long(Bruce Lee), m?t g??ng m?t xu?t s?c c?a lng v th? gi?i th? k? 20, ? t?ng d?a vo trn m ??a ra tri?t l v thu?t c?a mnh, sng l?p Tri?t Quy?n ??o (Jet kun do). ng ni: khi ti ch?a h?c v, th?y quy?n ch? l quy?n, th?y c??c ch? l c??c; khi ti ? h?c v r?i, th?y quy?n khng ph?i l quy?n, c??c khng ph?i l c??c; khi ti ? nh?p vo ch?n thm su c?a v, th?y quy?n ch? l quy?n, th?y c??c ch? l c??c (Theo t?p ch Black Belt). T?i sao nh? th?? Tr??c L, n?n v thu?t truy?n th?ng Trung Hoa ?ang ?? l?i m?t di s?n n?ng n? v s? bi b?n v nh?ng cu?c ci v k? thu?t no l chnh th?ng, ?u l ngu? t?o. L theo h?c mn phi V?nh Xun Quy?n, m?t mn phi b?t ngu?n t? Ng? Mai lo ni c?a Cha Thi?u Lm, h?c Karatedo v nhi?u mn v khc . L m?t ti n?ng v thu?t, L tm cch t?ng h?p, dung ha nh?ng k? thu?t cc mn phi khc vo v?n v c?a mnh v lo?i b? nh?ng k? thu?t r??m r ?? ??t hi?u qu?. Hnh trnh tm ki?m c?a L ch? th?c s? ??t ??n ng? sau khi L ti?p xc v?i nh?ng t? t??ng Thi?n h?c (L theo h?c ch??ng trnh tri?t h?c ? ??i h?c bang Califonia ),v L ? dung ho nh?ng t? t??ng ? t?o nn s? cch tn c?a Tri?t quy?n ??o: khng c bi quy?n, khng c chiu th?c, ch?n ??i ph??ng t? g?c ?? ??t m?c ?ch. V cao h?n, h?c v l ?? ??t ??o, ci tm ???c khng ch? l s? kho? m?nh c?a th? ch?t m cn l ?? c thi ?? nhn th?ng, ch?p nh?n hi?n th?c trong m?t th? gi?i ??y bi?n ??ng . B?i l? V ??o ?i ?i v?i Tm ??o. Khi ch?a h?c v, nh?ng con ng??i bnh th??ng th?y th? gi?i ngoi Tm, quy?n c??c ch? ??n gi?n l th? gi?i th?c tr?n tr?i c?a nh?ng k? thu?t chi?n ??u theo ki?u nhn g th?y n?y. Khi ? c ci Tm v, con ng??i v??t kh?i th? gi?i ngoi tm, trong tm tr h? nh?ng k? thu?t chi?n ??u ? tan bi?n, cho nn nhn quy?n khng ph?i l quy?n, c??c khng ph?i l c??c. Nh?ng khi ? ??n ng? ???c chn l c?a v thu?t, ci nhn khng cn phn bi?t hai th? gi?i trong v ngoi tm, d?p x? m?i h?n th, khng cn ??nh st ??u, th quy?n ch? l quy?n, c??c ch? l c??c. Nh?ng tri?t l v chiu thm su ny c th? th?y hi?n h?u trong r?t nhi?u ti?u thuy?t v thu?t cu? Kim Dung, ?em l?i ci ch?t nhn b?n trong ?ao ki?m , t?o chi?u su tm h?n cho cc nhn v?t c?a ng.

  V h?c Vi?t Nam ?ang trn ???ng ???c b?o t?n v ch?n h?ng. Nhi?u bi b?n ?ang ???c khi ph?c, nhi?u tinh hoa ???c tm ki?m. Nh?ng ph?i ch?ng, bn c?nh s? tm ki?m nh?ng ph?n tinh hoa ?, c?ng c?n ?? m?t tm ki?m ci ngu?n g?c tri?t h?c su xa ? l n?n t?ng, ch? d?a cho cc phi v Vi?t Nam qua cc th? k? chi?n ??u ch?ng ngo?i xm m tinh th?n Thi?n h?c Vi?t Nam l m?t trong nh?ng c?i ngu?n c?n b?n? V nn ch?ng, trong cc ch??ng trnh hu?n luy?n c?a cc v ???ng c?a n??c ta, ph?n ki?n th?c v? v h?c, v ??o , trong ? c Thi?n h?c ?ng d?ng trong v ??o c?n ???c nghin c?u , truy?n d?y ?? ??a v sinh ??n v?i con ???ng v ??o chn chnh?

+ Trả lời Chủ đề

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình