12-07-2010, 12:59 AM   #1
TOTHA
Administrator
 
: Dec 2010
: 28
Smile T么 Th谩i Ho脿TOTHA : ngh末a l脿 T么 Th谩i Ho脿 (t么 膽i峄僲 cho s峄 Ho脿 b矛nh (gi峄痑 H峄痷 h矛nh v脿 V么 h矛nh) v脿 Ho脿 膽峄搉g gi峄痑 Khoa h峄峜 v脿 T么n gi谩o, 膽峄搉g quy h瓢峄沶g N膬ng l瓢峄g T芒m Th峄ヽ t峄眜 ho脿 v峄 ch芒n quang Ch芒n-Thi峄噉-M峄 nh岷眒 kh岷痗 ph峄 Bi岷縩 c峄 Th岷 k峄 hi峄噉 膽ang ng岷 ng岷 ph谩t kh峄焛 n锚n Chi岷縩 tranh T芒m Linh!...

H脪A B脤NH 鈥 H岷燦H PH脷C 鈥揟峄 DO (Th峄 x谩c + Tinh th岷) trong th峄漣 膽i峄僲 kh峄g ho岷g kinh t岷 to脿n c岷 hi峄噉 nay, lu么n l脿 ni峄乵 m啤 瓢峄沜 thi岷縯 tha v脿 c农ng l脿 kh谩t v峄峮g chung c峄 to脿n nh芒n lo岷!..Th岷痯 s谩ng T矛nh th瓢啤ng ta s岷 th岷 H貌a B矛nh
Tinh th岷 H瓢峄沶g thi峄噉 ta s岷 lu么n H岷h Ph煤c
Tu ch峄塶h Th芒n, T芒m ta s岷 膽瓢峄 T峄 do

Nh瓢ng v峄沬 bao t谩c 膽峄檔g (H峄痷 h矛nh + V么 h矛nh) 膽峄搉g di峄卬 ra song h脿nh c霉ng v峄沬 s峄 s峄憂g c峄 lo脿i ng瓢峄漣 trong b峄慽 c岷h nh瓢 hi峄噉 th峄漣 鈥 H峄痷 h矛nh : 脭 nhi峄僲 m么i sinh, V么 h矛nh : Bi岷縩 膽峄檔g Vi s贸ng.. 鈥 膽茫 v脿 膽ang ng岷 ng岷 lan r峄檔g, x茫y ra 膽峄搉g th峄漣 ng脿y c脿ng nhi峄乽 nh峄痭g bi岷縩 c峄 kh么ng l瓢峄漬g : Thi锚n tai, 膼峄媋 tai, B峄噉h t岷璽, Nh芒n t芒m bi岷縩 膽峄檔g (m岷 c芒n b岷眓g),...V脿 膽贸 r玫 r脿ng ch铆nh l脿 nguy锚n nh芒n, ch铆nh l脿 s峄 th岷璽!..khi岷縩 cho con ng瓢峄漣 s岷 v么 t矛nh d岷 d岷 膽谩nh m岷 膽i nguy锚n b岷 g峄慶 (Ch芒n, Thi峄噉, M峄) c峄 ch铆nh m矛nh, b峄焛 do nh峄痭g t谩c 膽峄檔g n贸i tr锚n g芒y n锚n bi岷縯 bao 岷h h瓢峄焠g khi岷縩 cho T芒m th岷 (T芒m th峄ヽ + Tinh th岷) c峄 ch煤ng ta c脿ng ng脿y c脿ng tr峄 n锚n b峄 r峄慽 lo岷 m峄檛 c谩ch v么 h瓢峄沶g (Stress), th矛 th峄 h峄廼 l脿m sao ch煤ng ta c贸 th峄 t矛m th岷 膽瓢峄 H貌a b矛nh, H岷h ph煤c, T峄 do (Th峄 x谩c + Tinh th岷) m峄檛 c谩ch 膽铆ch th峄眂 膽瓢峄? hay l脿 ch煤ng ta ph岷 lu么n m茫i b峄 cu峄憂 theo v脿 b峄 bao v芒y b峄焛 nh峄痭g v貌ng l岷﹏ qu岷﹏ c峄 cu峄檆 s峄憂g 膽茫 v脿 膽ang x茫y ra nhi峄乽 bi岷縩 膽峄檔g v脿 nhi峄乽 gi岷 h峄 nh瓢 hi峄噉 nay (n贸i 膽煤ng ra s岷 l脿 v岷 n岷!..)? V脿 ch峄 c贸 gi岷 ph谩p duy nh岷 膽峄 ho谩 gi岷 v岷 膽峄 膽贸 l脿 ch煤ng ta h茫y t矛m c谩ch k铆ch ho岷 khai m峄 N膬ng l瓢峄g ti峄乵 岷﹏ t峄搉 t岷 trong m峄梚 H峄 sinh h峄峜 c峄 c峄 m峄梚 ch煤ng ta qua vi峄嘽 t岷璸 luy峄噉 khai m峄 N膬ng l瓢峄g T芒m th峄ヽ -- d峄 li峄噓 m脿 thi锚n nhi锚n 膽茫 l岷璸 tr矛nh s岷祅 cho m峄峣 ng瓢峄漣 v脿 m峄峣 lo脿i (lo脿i ng瓢峄漣 v脿 v岷 v岷璽 c贸 s峄 s峄憂g). N膬ng l瓢峄g d峄 ph貌ng (ti峄乵 岷﹏) nh岷眒 v脿o hai m峄 膽铆ch c啤 b岷 膽贸 l脿 : 膽岷 tranh sinh t峄搉 v脿 duy tr矛 n貌i gi峄憂g...V矛 v岷瓂, s峄 ra 膽峄漣 c峄 C么ng ty Khoa h峄峜 N膬ng l瓢峄g T芒m th峄ヽ TOTHA v峄沬 t芒m nguy峄噉 l脿 膽贸ng g贸p cho x茫 h峄檌 c谩c gi岷 ph谩p kh岷痗 ph峄 Bi岷縩 c峄 c峄 th岷 k峄 v峄玜 n锚u tr锚n b岷眓g nh峄痭g ph瓢啤ng 谩n :

1/- Hi峄噓 ch峄塶h N膬ng l瓢峄g Sinh tr瓢峄漬g,膼峄媋 t峄 tr瓢峄漬g t岷 t峄峚 膽峄 c瓢 ng峄 (Ch峄 峄, N啤i l脿m vi峄嘽,..). [膼峄媋 l媒 , Phong th峄]

2/- Hi峄噓 ch峄塶h N膬ng l瓢峄g Vi s贸ng t岷 t峄峚 膽峄 c瓢 ng峄 (S贸ng H矛nh th峄, S贸ng T芒m th峄ヽ).
[Thu , Ph谩t S贸ng T芒m th峄ヽ , K铆ch ho岷 Tr瓢峄漬g N膬ng l瓢峄g 脗m thanh v脿 脕nh s谩ng].

3/- H瓢峄沶g d岷玭 T岷璸 luy峄噉 Hi峄噓 ch峄塶h c芒n b岷眓g N膬ng l瓢峄g T芒m th峄ヽ

TOTHA s岷 c霉ng ch煤ng ta v瓢峄 qua t岷 c岷....http://www.totha.vn/energy_detail.php?id=33