Di?n ?n TOTHA

  Di?n ?n TOTHA


: : trikien
: ??ng tm - H?i qua?n nhn a?i - S?ng ?e?p 05-13-2013, 07:43 AM
: 10
: 1.494
Re: Chung tay cứu cộng đồng

Thật cảm kích tấm lòng thiện sâu xa của đại gia đình Totha Chân-Thiện-Mỹ. Chiêu cảm từ tâm tôi thật là cảm xúc, nay xin được góp tặng một bài thơ :

Thật vô cùng cao quý
Hiểu muôn pháp không bằng...

 - -