Di?n ?n TOTHA

  Di?n ?n TOTHA


: : cogangmatu
: Di?ch ho?c 02-07-2011, 10:48 AM
: 1
: 1.295
BÀI VĂN KHẤN MẪU GIẢI SAO HẠN NĂM TÂN MÃO ...

BÀI VĂN KHẤN MẪU GIẢI SAO HẠN NĂM TÂN MÃO

http://cB7.upanh.com/19.0.25027326.jSi0/01.jpg

(Dùng khấn giải sao hạn, lá sớ có màu sắc và nội dung tùy theo tên Sao Hạn mà ghi theo mẫu sau đây, vừa...
: Di?ch ho?c 02-07-2011, 10:44 AM
: 1
: 1.295
Lightbulb Sao hạn Tam tai năm Tân Mão

http://cB5.upanh.com/19.0.25026984.k2u0/01.jpg

SAO HẠN NĂM TÂN MÃO CÁC TUỔI ÂL :

1- Các tuổi Tý :

- Bính Tý (Thủy) 16 & 76

16 nam Kế Đô – Địa Võng – nữ Thái Dương – Địa Võng,

 - -