Di?n ?n TOTHA

  Di?n ?n TOTHA

ndthanh

Junior Member

 1. Totha_Nam
  01-22-2012 05:15 PM
  Totha_Nam
  Chúc Mừng Năm Mới
  Sư Huynh chúc em thành công
  Chúc Gia Đình thuận duyên nhiều an lạc
 2. ndthanh
  09-24-2011 08:13 AM
  ndthanh
  Thơ vô thường
  Con đường trước mặt thoắt ở sau lưng
  Đời người ngắn ngủi tan nhanh như sương
  Nhân sinh như bèo dạt hợp tan quá ngỡ ngàng
  Nhân tình thế thái có ai hay

 • : 6
 • : 0,00
 • : 2
 • : 01-22-2012 05:15 PM
 • : 04-05-2012 12:26 PM
 • : 06-06-2011
 • : 0


- -